Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Ἡ Σουλιωτοπούλα - 1821-2021. Διακόσια χρόνια ελεύθερη Ελλάδα!

Ιστορίες για (μικρά και μεγάλα) παιδιά
Ἡ Σουλιωτοπούλα του Γιάννη Βλαχογιάννη

Στῆς μάχης τόν καπνό, πού πνίγει τό λαγκάδι, ὁ Σουλιώτης ὅλα τά ἔχει λησμονήσει, πεῖνα καί δίψα. Καί τό Σούλι πέφτει ξέμακρα, καί σάν λησμονημένο εἶναι καί ἐκεῖνο τ' ἄχαρο.
Καί ἐκεῖ πού πολεμάει τό παλληκάρι τό ἀγλύκαντο, μέρα καί νύκτα, ἀκούει μιά γνώριμη φωνή, πού τόν ξυπνάει:
- Λοιπόν τό Σούλι δέν χάθηκε καί ζῇ.
Ἦταν ἡ Λάμπη, ἡ ἀδελφή τοῦ παλληκαριοῦ.
- Τί καλά μοῦ φέρνεις, Λάμπη;
- Ζεστή κουλούρα, ἀδελφέ, πού σοῦ τήν ἐζύμωσα μέ τά χεράκια μου καί ἡ μάννα τήν ἔψησε στήν ἀνθρακιά μονάχη. Ἔλα νά φᾷς καί νά ξαποστάσης.
- Δέν μπορῶ, καημένη, νά παρατήσω τό τουφέκι ...
- Αὐτό εἶναι ἡ συλλογή σου, Νάση; Ἔρχομαι ἐγώ καί σοῦ κρατῶ τόν τόπο σου ... Νά, σοῦ ἔστρωσα! Καί δός μου τό τουφέκι.
Χαμογελᾷ ὁ ἀδελφός ὁ καπνισμένος. Καί δέν ἔχει ἀνάγκη νά μάθη τήν κορασιά πῶς πιάνουν τό τουφέκι.
Ὁ πόλεμος ἐβαστοῦσε πάντα. Μέ χέρι σταθερό ἐγέμιζεν ἐκείνη καί σημάδευε. Καί ὁ ἀδελφός της παραπέρα ἔτρωγε ἥσυχος καί μονάχα τήν πεῖνά του ἄκουγε, τήν θεριεμένη μέσα του.
Καί ὁ πόλεμος ἐβαστοῦσε. Καί ἐκεῖ ἕνα βόλι ἦλθε καί ἐπέτυχε κατάστηθα τήν κορασιά. Καί αὐτή ἔκανε καρδιά καί δέν ἐμιλοῦσε. Τό αἷμα ἐπλημμύριζε τόν κόρφο της. Ἡ Λάμπη ἐσημάδευε καί ἐτουφεκοῦσε.
- Ἔφαγες, Νάση;
- Κοντεύω, ἀκόμη λίγο, Λάμπη.
Ἡ κόρη ἐξαναρώτησε καί δεύτερη καί τρίτη φορά. Καί τότε μέ ἕνα πήδημα τό παλληκάρι βρέθηκε κοντά της. Ἄρπαξε τό τουφέκι καί ἥσυχο, καθώς εἶχε τραβηχθῆ, ἐξανάρχισε τόν πόλεμο.
Ἀμίλητη ἡ Σουλιωτοπούλα ἐπῆγε παραπίσω καί ἔπεσε.
Καί ὁ πόλεμος ἐβαστοῦσε ...

Πηγή: "Μεγάλα Χρόνια" 1930
(Ἀναγνωστικόν Στ΄ Δημοτικοῦ 1964)
Επιμέλεια: Αντιύλη, Ι. Ναός Αγ. Βασιλείου, Πρέβεζα.
E-mail: antiyli.gr@gmail.com
Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 29/3 έως 4/4/2021

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών τελείται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της Ιεράς Συνόδου, και τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται (κεκλεισμένων των θυρών) για την αποφυγή εξαπλώσεως της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19.
  • Τη Δευτέρα 29/3 η ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου μετά παρακλήσεως. 
  • Κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη θα τελείται το Μέγα Απόδειπνο. 
  • Οι καθημερινές ακολουθίες Όρθρου-Ωρών-Εσπερινού άνευ Θείας Λειτουργίας θα τελούνται το πρωί. 
  • ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Παρασκευή: Γ΄ Χαιρετισμοί 2/4. 
  • Την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής θα τελούνται, το Σάββατο η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου και τη Κυριακή η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.  
  • Πρόσφορα προσφέρουμε τις ημέρες, α)κάθε Παρασκευή απόγευμα για την Θ.Λ. του Σαββάτου, β)κάθε Σάββατο απόγευμα για την Θ.Λ. της Κυριακής. Τις ημέρες από Δευτέρα έως Πέμπτη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής δεν προσκομίζονται πρόσφορα!
  • 31/3 ΤΕΤΑΡΤΗ: Όρθρος-Ώρες- Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 
  • 1/4 ΠΕΜΠΤΗ: Όρθρος-Ώρες-Εσπερινός-Αγιασμός  
  • 3/4 ΣΑΒΒΑΤΟ: Γ΄ Νηστειών: Θεία Λειτουργία (κάτω Ι.Ν.)  
  • 4/4 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΄Γ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ): Θεία Λειτουργία

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στήν Πάτρα.

Μέ ἱερά κατάνυξη ἑορτάσθη τήν Β’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἡ ἱερά καί πανσεβάσμιος μνήμη τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου καί φωστῆρος τῆς Οἰκουμένης, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στήν πόλη τῶν Πατρῶν καί εἰδικά στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας, ὃπου εἶναι θησαυρισμένη ἡ ἱερά Εἰκόνα τοῦ Θεοφόρου Πατρός, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ θαύματος πού ἐτελέσθη διά παρεμβάσεως καί πρεσβειῶν, τοῦ ἱεροῦ προμάχου τῆς ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου πίστεως, κατά τό ἒτος 1852.


Ἡ ὑπόθεσις, τήν ὁποίαν ὑπενθύμισε περιγράφοντάς την μέ λόγια συγκινητικά ὁ Σεβασμιώτατος, ἒχει ὡς ἑξῆς:

Ὁ διακεκριμένος τότε δικηγόρος τῶν Πατρῶν Παυσανίας Χοϊδᾶς, ἱδρυτής τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Πατρῶν καί πρῶτος Πρόεδρος αὐτοῦ, εἶχε ὑιόν τόν Ἀχιλλέα, ὁ ὁποῖος εἰς ἡλικίαν δύο (2) ἐτῶν, ἀσθένησε βαρύτατα. Οἱ ἰατροί εἶπαν στούς γονεῖς τοῦ παιδιοῦ, ὃτι ὁ μικρός εἶχε ἐλάχιστα περιθώρια ζωῆς καί ὃτι ἒπρεπε νά ἑτοιμασθοῦν γιά τήν ἒξοδο τοῦ υἱοῦ της καί τά τῆς νεκρωσίμου Ἀκολουθίας.

Ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ Παυσανίας, πιστός ἂνθρωπος στό Θεό, γονάτισε καί προσευχήθηκε μέ δάκρυα παρακαλώντας τόν Κύριο γιά τήν σωτηρία τοῦ τέκνου του καί ἒπεσε νά κοιμηθῇ.

Κατ’ ὂναρ, ὃμως, ἐφάνη εἰς αὐτόν ἱεράρχης μέ ξανθόν γένειον καί λάμπων, ὁ ὁποῖος εἶπε στόν Παυσανία ὃτι δέν πρέπει νά λυπῆται ἂλλο, διότι ὁ υἱός του δέν θά ἀποθάνῃ, ἀλλά μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ θά θεραπευθῇ. Ὂντως ἀπό τήν ἂλλην ἡμέρα, ὁ μικρός Ἀχιλλέας συνῆλθε καί ἒγινε πλήρως ὑγιής.

Ὁ πατέρας του, δέν ἐγνώριζε ποῖος ἦτο ὁ Ἱεράρχης πού παρουσιάσθη κατ’ ὂναρ εἰς αὐτόν καί τοῦ ἒφερε τήν εὐχάριστη εἲδηση περί τῆς θεραπείας τοῦ τέκνου του.

Ὓστερα ἀπό λίγες ἡμέρες, τήν Β’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν τοῦ 1852, μετέβη νά ἐκκλησιασθῇ στόν Ἱερό Ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας τῶν Πατρῶν, ὃπου ἐνώπιον του εἶδε τήν προτεθεῖσαν εἰς προσκύνησιν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὃπου ἀνεγνώρισε τόν θαυματουργόν Ἱεράρχη καί ἂγγελον τῆς εἰδήσεως τῆς θεραπείας τοῦ υἱοῦ του, τόν ὁποῖον μετά δακρύων εὐχαρίστησε, γνωστοποιήσας στόν Μητροπολίτη καί στούς Ἱερεῖς καί στόν Πατραϊκό Λαό, τό θαυμαστό γεγονός.

Ὁ Δικηγόρος Παυσανίας Χοϊδᾶς προκειμένου νά εὐχαριστήσῃ τόν Ἃγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, παρήγγειλε ἱεράν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου, τήν ὁποίαν ἱστόρησε ὁ Δημήτριος Βυζάντιος, ὁ ὁποῖος ἐκόσμησε μέ τίς θαυμάσιες ὀροφογραφίες του καί τόν Παλαιό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Ἒκτοτε, ἀδιαλείπτως ἑορτάζεται ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στόν Μητροπολιτικό Ναό τῶν Πατρῶν, ἀπό τούς ἀπογόνους τῆς οἰκογενείας Χοϊδᾶ, κάτι πού ἐπεσήμανε ἐν συγκινήσει ὁ Σεβασμιώτατος.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε τήν εὐαγγελική περικοπή τῆς θεραπείας τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ καί ἀνέγνωσε σημεῖα ἀπό τήν διδασκαλία καί τήν θεολογική ἀνάλυση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, σχετικά μέ τήν ὡς ἂνω περικοπή, ὃπου ὁ ἱερός πατήρ, ἀναφέρει μεταξύ τῶν ἂλλων, ὃτι τήν παράλυτον ἰδικήν μας ψυχήν, βοηθοῦν τέσσερα στοιχεῖα, τέσσερις παράγοντες, ἢτοι: ἡ οἰκεία κατάγνωσις, ἡ ἐξαγόρευσις τῶν προημαρτημένων, ἡ ὑπόσχεσις ἀποχῆς ἀπό τά κακά καί ἡ πρός τόν Θεόν δέησις. 

Β΄ στάση τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν.


Μέ κατάνυξη ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τῆς Β’ στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο σέ ὃλους τούς Ἱερούς Ναούς καί τίς Ἱερές Μονές τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν Ἀκολουθία τῶν Β’ Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε τόν στῖχο ἀπό τήν Θ’ ὠδή τῆς Θεοτόκου.

«Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον…» καί ἐτόνισε ὃτι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἐμεγάλυνε τόν Κύριο μέ τόν νοῦ καί τόν λογισμό της, μέ τούς λόγους καί τά ἒργα, συνελόντ’ εἰπεῖν μέ τήν ὃλη ζωή της.

Τό ἲδιο κατ’ ἀναλογίαν καί κατά τά ἰδικά μας μέτρα, νά πράττωμε καί μεῖς, προέτρεψε ὁ Σεβασμιώτατος, ὣστε ὁ Θεός νά δοξάζεται, ἡ Παναγία μας νά χαίρεται καί μεῖς νά σωζώμεθα.


Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021

Οἰ ἐκδηλώσεις γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου στήν Πάτρα.

Ἐπίκεντρο τοῦ λαμπροῦ ἑορτασμοῦ τῆς διπλῆς, θρησκευτικῆς καί ἐθνικῆς ἑορτῆς, στήν πόλη των Πατρῶν ἦτο ὁ πανηγυρίζων Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
Τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος στό τέλος ἀνέγνωσε τήν Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
Πρό τοῦ «Δι’ εὐχῶν» ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε ὃτι οἱ Ἓλληνες ἐλευθερώθηκαν γιατί ἦταν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀγάπησαν βαθειά τήν Ἑλλάδα καί εἶχαν ἑνότητα μεταξύ τους, προκειμένου νά ἀγωνισθοῦν καί νά ἀποτινάξουν τόν τουρκικό βαρύ καί πολυχρόνιο ζυγό, ὃπερ καί κατά τρόπον θαυμαστόν ἐπέτυχαν.
Ἐπίσης ἐπήνεσε τούς μαθητάς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν πού παρέστησαν στή Θεία Λειτουργία κρατώντας μέ ὑπερηφάνεια τήν Ἑλληνική Σημαία. Ἑκάλεσε δέ ὃλους καί ἒψαλαν τόν Ἐθνικό Ὓμνο.
Ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη ἡ Δοξολογία ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ καί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, μέ τήν παρουσία τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν.
Τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση ἐξεπροσώπησε ὁ Ὑφυπουργός Χωροταξίας κ. Νικόλαος Ταγαράς.
Στήν Πλατεία Ὑψηλῶν Ἀλωνίων, ὃπου δεσπόζει ὁ ἐπιβλητικός ἀνδριάς τοῦ φλογεροῦ Ἱεράρχου Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, ἐτελέσθη τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου Γερμανοῦ καί πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Πίστεως καί Πατρίδος ἡρώων καί μαρτύρων, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ Διευθυντής τοῦ 9ου Δημοτικοῦ Σχολείου Πατρῶν κ. Νικόλαος Κοτοπούλης καί ἒγινε κατάθεση στεφάνων.
Παρέστησαν, ὁ Ἐκπρόσωπος τῆς Κυβερνήσεως καί οἱ τοπικοί Ἂρχοντες, ὡς καί Ἐκπρόσωποι τοπικῶν Φορέων καί φιλέορτοι καί φιλοπάτριδες ἀδελφοί, τηρουμένων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων.
Ἐν συνεχείᾳ στήν Πλατεία Ἁγίου Γεωργίου Πατρῶν, ὃπου ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός ὓψωσε τήν Σημαία καί ὣρκισε τά παλληκάρια στίς 25 Μαρτίου 1821, πραγματοποιήθηκε μέσα σέ κλῖμα συγκινητικό, ἡ ἀναπαράσταση τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ καί μεγάλου γεγονότος, ἀπό τόν Σύλλογο νέων «Μωραΐτες ἐν Χορῷ», μέσα ἀπό ἓνα συγκλονιστικό δρώμενο πού συγκίνησε τούς πάντας.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπεμψε δέηση ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ θρυλικοῦ καί μεγάλου Ἱεράρχου τῶν Πατρῶν Γερμανοῦ τοῦ Ἐθνεγέρτου καί τῶν λοιπῶν ἡρώων καί ἀγωνιστῶν ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος.
Μίλησαν ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Μωραΐτες ἐν Χορῷ» Σπυρίδων Τσοκανᾶς καί ὁ ἀπόγονος τῆς ἱστορικῆς οἰκογενείας τῶν Ζαΐμηδων, Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Φωκίων Ζαΐμης.
Τά παιδιά μετά τήν ἀναπαράσταση χόρεψαν πατριωτικούς χορούς καί κατετέθησαν στέφανοι.
Τήν λαμπρά καί συγκινητική ἐκδήλωση ἒκλεισε μέ ὁμιλία του γιά τόν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.
Οἱ Ἐκδηλώσεις ἒκλεισαν τό ἀπόγευμα μέ τόν μεθέορτο Ἑσπερινό καί τό μνημόσυνο ὑπέρ τῶν εὐκλεῶς ἀγωνισαμένων καί ἡρωϊκῶς πεσόντων, ὑπέρ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Πατρίδος ἡμῶν ἀπό τόν τουρκικό ζυγό, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, ἀοιδίμων πατέρων ἡμῶν.Πατρῶν Χρυσόστομος: «Ἒτσι ἐλευθερωθήκαμε».


Μέσα ἀπό τούς ἀγῶνες τετρακοσίων ἐτῶν, ἀλλά καί κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, καί μετά ταῦτα, φαίνεται περίτρανα ὅτι ἡ Πατρίδα μας ἐλευθερώθηκε, ἐπειδή οἱ ἥρωες καί μάρτυρες πατέρες μας εἶχαν βαθειά Πίστη στόν ἀληθινό Θεό, ἡ ὁποία τούς κράτησε ὄρθιους σέ ὧρες μεγίστων δυσκολιῶν, κινδύνων καί ποικίλων καί φρικτῶν μαρτυρίων. Αὐτή τήν Πίστη, τήν Ὀρθόδοξη καί Ἱερά Παράδοση τήν κράτησαν ἀκεραία καί τήν διεφύλαξαν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ οἱ Ἕλληνες κατά τούς πικρούς χρόνους τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, γιατί γνωρίζαν ὅτι ὅποιος χανόταν γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἐκκλησία, χανόταν καί γιά τήν Ἑλλάδα. Αὐτό τό θαῦμα μόνο στήν Ἑλλάδα, μετά βεβαιότητος πλέον δυνάμεθα νά εἴπωμεν, μποροῦσε νά συμβῇ.


Τά δύο στοιχεῖα ὁ Ἑλληνισμός καί ὁ Μουσουλμανισμός διετηρήθησαν καθ' ὅλη τήν διάρκεια τῆς πικρῆς καί ἐπώδυνης σκλαβιᾶς ἄμεικτα, σαν τό νερό καί τό λάδι, ἒνεκα τῆς Ὀρθοδοξίας. (βλεπ. Παπαρρηγόπουλος).

Ἄν δέν εἴμασταν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, δέν θά εἴμασταν σήμερα ἐλεύθεροι.

Μέ τό λάβαρο καί τίς εὐλογίες τῆς Ἐκκλησίας καί τήν σημαία τοῦ Σταυροῦ, μέ τίς θυσίες τῶν Κληρικῶν, ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη μέχρι τόν τελευταῖο καλόγερο καί ὃλους τούς Ἓλληνες, πυργώθηκε ἡ ἐλευθερία μας, ὥστε σήμερα ἐμεῖς νά ἀναπνέωμε τόν ἀέρα της, ἄν καί πολλάκις δέν ἐκτιμᾶμε τό μέγιστο καί τιμῇ αἳματος ἐξαγορασμένο αὐτό δῶρο.

Ἡ Ἐκκλησία συνήγαγε τά καθημαγμένα τέκνα της καί διετήρησε στήν καρδιά τους, ἄσβεστη τῆς λευτεριᾶς τήν φλόγα. Ἡ Ἐκκλησία ἐνέπνευσε γιά ἡρωϊκούς ἀγῶνες καί θυσίες, αὐτή διετήρησε τήν γλῶσσα καί τήν ταυτότητα, τήν ἰδιοπροσωπεία, τά ἱερά καί τά ὅσια τοῦ Γένους μας, τῆς φυλῆς μας.

Ἡ ἐλευθερία μας, στήν κυριολεξία, πέρασε καί λιβανίστηκε ἀπό τά Μοναστήρια μας καί τίς Ἐκκλησιές μας.

Οἱ Ἕλληνες ἀντιστάθηκαν μέ σθένος καί ἔδωσαν τό αἷμα τους, γιά νά ὑπερασπιστοῦν τά ἱερά καί ὅσια τους ἔναντι τοῦ ἄπιστου καί βάρβαρου, τοῦ ἀπολίτιστου κατακτητή, ἀλλά καί στάθηκαν ἀνάχωμα γιά νά μή ἐπεκταθῇ ἡ βάρβαρη τῶν υἱῶν τῆς Ἂγαρ ἐπέλασις στήν Εὐρώπη, στήν Δύση. Πιστεύομε ὅτι αὐτή ἡ μεγίστη θυσία δέν ἀξιολογήθηκε, ὡς θά ἔπρεπε, ἀνέκαθεν, ἀπό τούς Εὐρωπαίους, ἔναντι τῆς Πατρίδος μας, ἡ ὁποία κατά τό διάβα τῶν καιρῶν, ἀβοήθητος ἐγκαταλείφθηκε καί πλειστάκις ἀδικήθηκε. Τοῦτο τό γεγονός μᾶς θλίβει ἀκόμα καί σήμερα γιά τήν στάση τῶν ἑταίρων μας ἔναντι τῆς Πατρίδος μας.

Ἡ κοινή πίστη, ἡ κοινή ἀγάπη στά ἁγιασμένα χώματα τῆς Πατρίδος μας, οἱ βαθειές καί ριζωμένες στίς καρδιές γενεῶν καί γενεῶν παραδόσεις, ἕνωσαν τούς Ἕλληνες στόν ἱερό ἀγῶνα γιά τήν ἐλευθερία.

Πολέμησαν, ἀγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν ὅλοι μικροί καί μεγάλοι, ἄνδρες καί γυναῖκες, κληρικοί καί λαϊκοί γιά τόν ἱερό, ἅγιο, κοινό σκοπό.

Μόνο καί μόνο ἄν σταθῆ κανείς σέ ὅσα εἶπε ὁ ἀοίδιμος καί μέγας πρωτεργάτης τῆς Ἐλευθερίας, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, φθάνουν νά βεβαιώσουν ὅσα παρά πάνω ἀναφέραμε.

Ὅμως δέν εἶναι μόνο αὐτός καί ὃσα ὁ ἲδιος εἶπε. Ὅλοι οἱ λεβεντόψυχοι καί ἀνεπανάληπτοι ἥρωες, οἱ ἁρματωμένοι πρῶτα στήν ψυχή καί μετά στό σῶμα μέ τήν πνευματική καί τήν ἄλλη ἁρματωσιά, ἀπό τῆς ἀρχῆς καί μέχρι τῶν ἐσχάτων, μέ τήν ἀποφασιστικότητά τους, ἤ γιά τήν νίκη ἤ τή θανή, μᾶς πληροφοροῦν κρατώντας τά στίγματα τῆς ἀγάπης τους γιά τόν Χριστό καί τήν Πατρίδα, ὅτι μόνο ἔτσι ἐλεθευρωθήκαμε καί μόνο ἔτσι θά κρατήσωμε αὐτό τόν ἀτίμητο θησαυρό.

Πέρασαν 200 ὁλόκληρα χρόνια ἀπό τότε πού ἤχησαν οἱ σάλπιγγες τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς καί συνήγειραν τούς Πανέλληνες γιά τῆς λευτεριᾶς τόν ματωμένο δρόμο καί τῆς Ἀνάστασης τίς ξάστερες καί λαμπρές κορυφές.

Καί εἶναι σάν χθές, σάν σήμερα, τούς βλέπομε, τούς ζοῦμε, τούς ἀκοῦμε νά κλαῖνε καί νά χαίρωνται, νά πεθαίνουν καί νά ἀνασταίνωνται γιά νά ζήσουν τά παιδιά τους, γιά νά ζοῦμε ἐμεῖς ἐλεύθεροι. Μᾶς ἀγάπησαν ἀπό τότε, μᾶς ἄφησαν κληρονομιά καί προῖκα μεγάλη. Μᾶς παρέδωσαν τήν λαμπάδα ἀναμμένη.

Πῶς πορευτήκαμε αὐτά τά διακόσια χρόνια; Πῶς μᾶς βρίσκει αὐτή ἡ Ἑπέτειος ὅλους μας σήμερα καί τί συνέχει τήν καρδιά μας ἔναντι τῶν θυσιῶν ἐκείνων; Ποιά ἡ στάση μας γιά τήν Ἑλλάδα τοῦ σήμερα, σέ σχέση καί μέ τούς ἄλλους λαούς;

Κρατήσαμε ἆρα γε ὅσα ἐκεῖνοι μᾶς παρέδωσαν; Ποιά ἡ τιμή ὅλων ἡμῶν στίς θυσίες καί στούς ἀγῶνες τῶν σταυραετῶν τῆς λευτεριᾶς μας;

Τί ξέρουν τά παιδιά μας γι' αὐτούς τούς ἀγῶνες; Τί προσλαμβάνομε οἱ Νεοέλληνες ἀπό τά μηνύματα πού ἐκπέμπουν τά μνήματα, οἱ τόποι, τά γεγονότα καί οἱ ἀνδριάντες τῶν ἡρώων μας;

Ἀπό τά Ψηλά Ἀλώνια τῶν Πατρῶν, ὁ ἡρωϊκός καί μέγας, ὁ θρυλικός Ἱεράρχης, Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, κρατώντας ὑψωμένο τό Λάβαρο τῆς Ἁγίας Λαύρας, μᾶς δεικνύει τόν δρόμο τῆς τιμῆς, τῆς ἀξιοπρέπειας, τῆς λεβεντιᾶς, γιά νά ζήσωμε στό κλῖμα καί στό πνεῦμα τῆς πραγματικῆς ἐλευθερίας. Ἄς τόν ἀκολουθήσωμε γιατί, ἀπ’ ὃτι φαίνεται κάπου χάσαμε τόν βηματισμό μας καί ἄν ἔτσι συνεχίσωμε ἴσως τήν λευτεριά νά μή τήν ζήσωμε.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate