Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Ἡ Ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στήν Πάτρα.

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, στήν Ἀποστολική Μητρόπολη τῶν Πατρῶν.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.
Ἀνήμερα, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν ἲδιο Ναό, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, μέ τήν συμμετοχή τῶν τοπικῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἀρχῶν.
Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ Συντονιστής Ἐκπαιδευτικοῦ ἒργου κ. Κωνσταντῖνος Νάκος.
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν διδασκαλία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί στήν μεγάλη προσφορά τους στήν παιδεία, ἀφοῦ ὣρισαν ὡς κέντρο τῆς παιδείας τήν καρδιά καί ὡς σκοπό τοῦ ἀνθρώπου, ὂχι ἁπλῶς τό νά γίνῃ καλός κ’ ἀγαθός, ἀλλά νά φθάσῃ στόν ἁγιασμό, ἀφοῦ διεκήρυξαν ὃτι « ἡ παιδεία μετάληψις ἁγιότητος ἐστί». Σεβάστηκαν καί ἀξιοποίησαν, διέδωσαν καί παρέδωσαν ὃ, τι καλόν ἀπό τήν ἀρχαία γνώση καί σοφία καί ἒκαμαν τήν Ἑλληνική γλῶσσα καί φιλοσοφία, ὂργανο διαδώσεως τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί διδασκαλίας.
Ὡς πανεπιστήμονες περιέβαλαν τήν ἀληθῆ Ἐπιστήμη μέ τό κῦρος τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καί διεκήρυξαν ὃτι αὐτή εἶναι δῶρο Θεοῦ καί καθίσταται ὠφέλιμος, ὃταν δι’ αὐτῆς καλλιεργεῖται ὁ ἒσω ἂνθρωπος. Ἀνωτέρα ὃμως αὐτῆς εἶναι ἡ ἂνωθεν γνώση καί σοφία διά τῆς ὁποίας καθαρίζεται καί ἐλευθερώνεται ἡ καρδία ἀπό τά πάθη καί διά τῶν Μυστηρίων, ὁ ἂνθρωπος φτάνει στό ἀκρότατον τῶν ἐφετῶν, εἰς ἂνδρα τέλειον καί εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ (Ἀπόστολος Παῦλος).

Μιά στεῖρα παιδεία, ὃπως θά τήν ἢθελε ὁ Εὐρωπαϊκός ἂθεος οὐμανισμός καθίσταται ἐπικίνδυνη καί καταστροφική, γιά τόν ἂνθρωπο.

Στήν ἀσέληνη ἐποχή μας, ἡ ὁλόφωτη παρουσία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι ἀπαραίτητη γιά νά βγοῦμε ἀπό τόν γνόφο τῆς ἀγνωσίας, νά κατανοήσωμε τήν ἀποκεκαλυμμένη ἀπό τόν Θεό Ἀλήθεια, τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου ὡς δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ, νά σεβαστοῦμε τήν ἐλευθερία του, νά ἀσκήσωμε τήν φιλανθρωπία καί τήν εὐσπλαγχνία καί νά δώσωμε ὃραμα στήν παιδεία πού ὀλισθαίνει ἀπό τό κακό εἰς τό χειρότερον.

Μόνο τό ὃραμα καί ἡ διδασκαλία τῶν Τριῶν φωστήρων καί διδασκάλων τῆς Οἰκουμένης θά σώσουν τόν κόσμο καί θά δώσουν λύση στά τεράστια προβλήματα, τά ὁποία ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐκπαίδευση σήμερα, ἀφοῦ τά ἐκπαιδευτικά συστήματα, δυστυχῶς, ἀπέτυχαν παταγωδῶς.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος, εὐχήθηκε τά δέοντα στούς Ἐκπαιδευτικούς ὃλων τῶν βαθμίδων, στούς Φοιτητάς καί Μαθητάς καί στούς Οἰκογενεῖς τους, εὐχαρίστησε τούς εὐσυνειδήτους Ἐκπαιδευτικούς Λειτουργούς, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται μέσα στή δίνη καί τίς δυσκολίες τῶν καιρῶν μας, προκειμένου νά μορφώσουν ὂχι μόνον κατ’ ἂνθρωπον, ἀλλά κατά Θεόν τά παιδιά μας, δίδοντας ὂχι ἁπλῶς ἀνθρώπινη, ἀλλά θεανθρώπινη παιδεία.

Εὐχαρίστησε ἐπίσης τούς ἀφυπηρετήσαντας Ἐκπαιδευτικούς καί ἐμνημόνευσε τούς μεταστάντας ἐκ τῶν προσκαίρων εἰς τά αἰώνια.

Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος, ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερο, τόν εὐλαβέστατο Διάκονο Χριστοφόρο Παγανιᾶ.

• Τήν Παρασκευή, 28.1.2022 ὁ Σεβασμιώτατος παρέστη στήν Ἑορταστική Ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε στό Πανεπιστήμιο Πατρῶν, πρός τιμήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, μέ ὁμιλητή τόν Διοικητή τῆς Ἐθνικῆς Ἀρχῆς Διαφάνειας, κ. Ἂγγελο Μπίνη. Ὁ Πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν κ. Χρῖστος Μπούρας, καλωσόρισε τούς προσκεκλημένους καί ἀνεφέρθη, ἐν ὀλίγοις, στούς τρεῖς Ἱεράρχας. Στό τέλος, ἐτιμήθησαν ἀφυπηρετήσαντες Καθηγητές καί διακριθέντες στίς σπουδές τους Φοιτητές.

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 31/1 έως 6/2/2022

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

  • 31/1 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Εσπερινός - Παράκλησις στο Τίμιο Πρόδρομο και εν συνεχεία κήρυγμα, "Ερμηνεία με μηνύματα από τους Αναβαθμούς" 17:00
  • 1/2 ΤΡΙΤΗ Αγίου Τρύφωνος: Θεία Λειτουργία-Μικρός Αγιασμός 06:30-08:30 
  • 2/2 ΤΕΤΑΡΤΗ, Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: Θεία Λειτουργία 07:00 
  • 5/2 ΣΑΒΒΑΤΟ: Θεία Λειτουργία 07:00 
  • 6/2 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ: Θεία Λειτουργία 07:00-10:00

Η ΘΥΡΑΘΕΝ ΠΑΙΔΕΙΑ π. Δημητρίου Μπόκου

Έχουν περισσέψει στις μέρες μας οι κατηγορίες κατά των Χριστιανών, ότι είναι αυτοί που κατέστρεψαν τον αρχαίο μας πολιτισμό. Η αλήθεια όμως είναι ακριβώς το αντίθετο. Οι Χριστιανοί στην πλειονότητά τους (οι εξαιρέσεις πάντοτε υπάρχουν), διέσωσαν με υποδειγματικό ζήλο την αρχαία ελληνική κληρονομιά. Και μάλιστα κέντρα αντιγραφής, διάδοσης και σπουδής της όλης αρχαιοελληνικής γραμματείας υπήρξαν τα ορθόδοξα χριστιανικά μοναστήρια με τα οργανωμένα αντιγραφεία τους. Ό,τι διασώθηκε, οφείλεται στη φιλότιμη προσπάθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας, παρά τα εντέχνως, υπούλως ή και ανιστορήτως λεγόμενα.

Στη θετική τοποθέτηση της Εκκλησίας έναντι του αρχαίου πολιτισμού πρωτοστάτησαν οι Τρείς Ιεράρχες, εντριβείς μέτοχοι της θύραθεν και της χριστιανικής παιδείας. Ο άγιος Βασίλειος μάλιστα, μιλώντας προς τους νέους για το θέμα αυτό, τονίζει το όφελος και της έξωθεν παιδείας, όπως ακριβώς σε ένα φυτό δεν έχει αξία μόνο ο καρπός, αλλά και τα φύλλα, που είναι και χρήσιμα για το δέντρο και του δίνουν και ωραία εμφάνιση. Φέρνει ως παράδειγμα τον μεγάλο Μωυσή, που εξασκήθηκε πρώτα στην αιγυπτιακή σοφία και μετά επιχείρησε να φτάσει στη θεωρία (θέα) του Θεού. Και αργότερα πάλι ο προφήτης Δανιήλ μαθήτευσε πρώτα καλά στη σοφία των Χαλδαίων και μετά καταπιάστηκε με τη μελέτη των θείων διδαγμάτων.

Ο σοφός Ιεράρχης θέτει και τον χρυσό, μα και τόσο απλό κανόνα για τον τρόπο χρήσης της αρχαιοελληνικής παιδείας: Παίρνουμε ό,τι είναι ωφέλιμο, αποφεύγουμε ό,τι μας βλάπτει. Δίνουμε προσοχή στους συγγραφείς που διηγούνται πράξεις και λόγια ανθρώπων αγαθών. Όταν όμως εκθειάζονται έργα πονηρά, κλείνουμε τα αυτιά μας, όπως έκαμε ο Οδυσσέας για να αποφύγει τον δελεασμό των Σειρήνων. Πολύ περισσότερο μάλιστα, όταν γίνεται λόγος για τους θεούς τους, για τις μεταξύ τους συγκρούσεις, για τις μοιχείες και τους έρωτές τους, με πρώτον και καλύτερο τον ύπατο των θεών τους Δία. Δεκτά λοιπόν μόνο όσα επαινούν την αρετή και στιγματίζουν την κακία. Άριστο παράδειγμα προς τούτο η μέλισσα, που δεν πηγαίνει σε όλα τα άνθη, αλλά και όπου πάει, αποκομίζει μόνο το μέλι. Ή όπως κάνουμε όταν παίρνουμε το τριαντάφυλλο, αλλά αποφεύγουμε τα αγκάθια της τριανταφυλλιάς.

Πάνω στη γραμμή των σοφών της διδασκάλων στοιχούσα η Εκκλησία, ποτέ δεν καταδίκασε τους Έλληνες και την κληρονομιά τους, όπως ισοπεδωτικά αποφαίνεται η επιεικώς ανέντιμη άθεη προπαγάνδα. Αποτρέπει μόνο τους Χριστιανούς από το να ασπάζονται την πολυθεΐα και τις άλλες αντιχριστιανικές δοξασίες τους (προΰπαρξη ψυχών και ύλης, μετεμψύχωση, ότι η ύλη είναι κακό κ. λ. π.). Συνιστά το αυτονόητο: Την ενασχόληση με τους αρχαίους «διά παίδευσιν μόνον». Τί πιο λογικό και φυσικό;

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/1/2022

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως δέκα καί τεσσάρων ἐτῶν ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἐπισκοπείου Πατρῶν καί ἱερό Μνημόσυνο, ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στό κήρυγμά του, στούς Ἁγίους τῆς ἡμέρας, στόν Ὅσιον Ἐφραίμ τόν Σύρο καί τήν Ἁγίαν Ἀνθοῦσα, μητέρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἐν συνεχείᾳ μίλησε γιά τόν ἀλήστου μνήμης Πρωθιεράρχη, Μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπον Χριστόδουλον, τόν ὁποῖον ἐχαρακτήρισε ὡς ἰσχυράν καί μεγάλης ἐμβελείας ἐκκλησιαστική προσωπικότητα, ὡς Προκαθήμενον τῆς καθ’ Ἑλλάδα Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἠγαπήθη ὐπό πάντων τῶν Ἑλλήνων καί ἄφησε ἀνεξίτηλα τά ἴχνη τοῦ περάσματός του.

Ἐφλέγετο ἀπό βαθυτάτην ἀγάπη γιά τόν Ἰησοῦν Χριστόν καί τήν ἁγία μας Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί τήν Ὀρθόδοξον Πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα.

Ὑπερασπίτηκε μέ σθένος καί παρρησία τά ἱερά καί τά ὅσιά μας καί παρά τό ὅτι πέρασαν δεκατέσσερα χρόνια ἀπό τότε πού μετέστη πρός Κύριον, ὅλοι τόν ἐνθυμοῦνται καί τόν μνημονεύουν μέ βαθειά συγκίνηση.

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνέφερε γιά τήν διακονία του κοντά στόν Μακαριστό Χριστόδουλο, ὡς Γραμματεύς καί Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη του, γιά μιά ἀκόμη φορά, στόν ἀλησμόνητο Ἀρχιεπίσκοπο, διότι μέ πρότασή του καί μέ τίς τίμιες ψήφους τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐξελέγη Μητροπολίτης τῆς Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν καί ἐχειροτονήθη ἀπό τά χέρια τοῦ Μακαριστοῦ Χριστοδούλου.


ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate