Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023

ΜΙΚΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ

31/10 ΤΡΙΤΗ προς 1/11 ΤΕΤΑΡΤΗ, Αγίων Αναργύρων-Οσίου Δαβίδ Γέροντος: Μικρά Αγρυπνία-Αρτοκλασία-Θεία Λειτουργία-Μικρός Αγιασμός 21:00-00:30 (Τετάρτη 1/11 πρωί δεν θα έχει Θ.Λ.)

Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 30/10 έως 5/11/2023

  • ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 2023-24: Τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 στις 5:00 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινός-Παράκλησις στον Τίμιο Πρόδρομο(θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου), και εν συνεχεία ομιλία.
  • 31/10 ΤΡΙΤΗ προς 1/11 ΤΕΤΑΡΤΗ, Αγίων Αναργύρων-Οσίου Δαβίδ Γέροντος: Μικρά Αγρυπνία-Αρτοκλασία-Θεία Λειτουργία-Μικρός Αγιασμός 21:00-00:30 (Τετάρτη 1/11 πρωί δεν θα έχει Θ.Λ.)
  • 4/11 ΣΑΒΒΑΤΟ: Θεία Λειτουργία 07:00
  • 5/11 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΛΟΥΚΑ: Θεία Λειτουργία 07:00-10:00

ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΗ π. Δημητρίου Μπόκου

Μὲ ἀπροκάλυπτο θαυμασμὸ στάθηκε ὁ κόσμος ὁλόκληρος μπρὸς στὴ μικρὴ Ἑλλάδα, ποὺ τὸ 1940 νίκησε τὴν πανίσχυρη Ἰταλία καὶ ἀντιστάθηκε ἡρωικά, χωρὶς πνεῦμα ἡττοπάθειας, χωρὶς σύμπλεγμα κατωτερότητας, ὡς ἴσος πρὸς ἴσον, ἀκόμα καὶ πρὸς τὴ θεωρούμενη ὣς τότε ἀήττητη Γερμανία. Ὁ ἄθλος της ἀποτέλεσε ἀπρόσμενη ἔκπληξη, εὐχάριστη γιὰ τοὺς μέν, δυσάρεστη γιὰ τοὺς δέ. Ὅλοι ὅμως, ἐχθροὶ καὶ φίλοι, στάθηκαν μπροστά της προσοχὴ καὶ ἀπέδωσαν τὰ εὔσημα στὸν μικρὸ λαὸ ποὺ ἐπέδειξε σθένος γίγαντα. Στὸ ἑξῆς οἱ ἥρωες θὰ εἶχαν ὡς πρότυπο τοὺς Ἕλληνες, ὅπως εἰπώθηκε προσφυῶς (Οὐίνστον Τσώρτσιλ).

Πολλοὶ παράγοντες, θεῖοι καὶ ἀνθρώπινοι, συνέβαλαν στὴν ἐπιτέλεση τοῦ θαύματος τοῦ 40. Θὰ ἐπικεντρωθοῦμε σὲ ἕναν. Στὴν ὁμοψυχία. Δὲν πολέμησε μόνο ὁ στρατός μας στὰ βουνὰ τῆς χιονοσκέπαστης Ἠπείρου. Ὅλο τὸ ἔθνος συστρατεύθηκε. Κάθε ἡλικία, ἀπὸ τὴν πιὸ μικρὴ ὣς τὴν πιὸ μεγάλη, ἔδωσε δυναμικὰ τὸ «παρών». Ὁ καθένας στὸ πόστο του. Ἀνάλογα μὲ τὴ δύναμή του καὶ τὴν εἰδικότητά του. Ὁ καθένας συνεισέφερε στὸν κοινὸ ἀγώνα κατὰ τὸ χάρισμά του. Οἱ πολλοὶ ἔγιναν ἕνας. Ἕνα σῶμα μὲ πολλὰ μέλη, συντονισμένα στὴν ἀπόλυτη λειτουργικὴ ἁρμονία. Δὲν σκεφτόταν καὶ δὲν ἐνεργοῦσε κανένας κατὰ τὸ δικό του θέλημα. Ξεχάστηκε τὸ ἐγώ, παραμερίστηκε. Ἦρθε στὸ προσκήνιο ἡ ἀξία τοῦ «ἐμεῖς» τοῦ ἥρωα Μακρυγιάννη. Κατανοήθηκε πλήρως πὼς ἂν ἡ πατρίδα πηγαίνει στὸ σύνολό της καλά, εἶναι ὄφελος γιὰ ὅλους. Ἂν ἡ πατρίδα χάνεται, τί νόημα ἔχει νὰ εὐημεροῦν μερικοί; Ἡ γενικὴ δυστυχία θὰ παρασύρει καὶ κάθε ἰδιωτικὴ εὐημερία. Ἐνῶ σὲ μιὰ πατρίδα ποὺ εὐτυχεῖ, λέγει ὁ ἀρχαῖος Περικλῆς, ἀκόμα κι ἂν κάποιος δυστυχήσει, «πολλῷ μᾶλλον διασῴζεται» (Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 2, 60, 2-4).

Ἔτσι, ὁ ἄμαχος πληθυσμός, ἀποχαιρετώντας μὲ πόνο, ἀλλὰ καὶ ἐνθουσιασμὸ τὰ μάχιμα παιδιά του ποὺ ξεκινοῦσαν τραγουδώντας γιὰ τὸ μέτωπο, στρώθηκε ἀμέσως στὴ δουλειά. Πολέμησε κι αὐτὸς μὲ κάθε τρόπο στὰ μετόπισθεν. Οἱ Ἑλληνίδες τῆς Ἠπείρου καὶ τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας σήκωσαν, μὲ ἀτσάλι ψυχή, στοὺς ἀδύνατους ὤμους τους τὸ βαρύτατο ἔργο τοῦ ἐφοδιασμοῦ. Βρέθηκαν κι αὐτὲς στὴν πρώτη σχεδὸν γραμμή, δίπλα στὸν μαχόμενο στρατιώτη, δίνοντάς του πνοὴ ζωῆς, ἀνάσα ἀπ’ τὴν ἀνάσα τους, σ’ ἕναν δίχως ἀνάπαυλα πόλεμο.

Οἱ ἐχθροὶ ἦταν πολλοὶ στὰ ἄγρια πολεμικὰ μέτωπα, μὰ χειρότερος ἀπ’ ὅλους ἀποδείχτηκε τὸ κρύο. Ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα βάλθηκε τότε νὰ ζεστάνει τὸν παγωμένο φαντάρο. Μικρὰ κορίτσια, ἀλλὰ καὶ αἰωνόβιες γιαγιές, ρίχτηκαν στὸν ἀγώνα «τῆς φανέλλας τοῦ στρατιώτη». Χιλιάδες δέματα μὲ μάλλινα πλεχτά, συνοδευμένα μὲ τὶς προσευχὲς ὅλου τοῦ ἔθνους, ἔφτασαν στὴ γραμμὴ τοῦ πυρός, ζέσταναν τὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν ποὺ πολεμοῦσαν στὰ χιόνια. Ὁ λαὸς εἶχε γίνει μιὰ μεγάλη ζεστὴ οἰκογένεια. Τό ’νιωθε ὁ ἔρημος στρατιώτης καὶ παρηγοριόταν.

Γράφει ἕνας τραυματίας ἀπὸ τὸ μέτωπο γιὰ τὸν στρατὸ τῶν μετόπισθεν:

«Καλή μου μανούλα, …ὅταν νιώθουμε ὅτι πίσω μας ὑπάρχει ἕνας ὁλόκληρος κόσμος ποὺ φροντίζει…, ὅταν βλέπουμε ὅτι τὰ αἰσθήματα τῆς ἀλληλεγγύης πλημμυρίζουν τὶς καρδιὲς ὅλου τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἡ ψυχή μας γεμίζει συγκίνηση καὶ ὁρκιζόμαστε, ὅτι δὲν θὰ ἀφήσουμε ποτὲ ἐχθρικὸ ποδάρι νὰ μολύνει τὴν ἔνδοξη γῆ μας. Ἀψηφοῦμε τὰ χιόνια καὶ τὶς παγωνιές. Ἀγνοοῦμε τοὺς κόπους καὶ τὶς κακουχίες. Γινόμαστε τρομεροὶ καὶ ἱκανοὶ νὰ ἐπιτελέσουμε καὶ τοὺς δυσκολότερους ἄθλους».

Ποιὸς μπορεῖ νὰ νικήσει τὸ ἔθνος ποὺ ἔχει τέτοια ψυχή;

Πατρῶν Χρυσόστομος: « Τό ΟΧΙ τῶν ἡρώων τοῦ ’40 μᾶς ἐμπνέει γιά ἀντίσταση σέ κάθε μορφή δουλείας».

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ Ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στήν πόλη τῶν Πατρῶν.
Σημειωτέον ὃτι ἡ Πάτρα, ἐβομβαρδίσθη πρώτη ἀπό τούς εἰσβολεῖς, τό πρωί τῆς 28ης Ὁκτωβρίου μέ πολλά θύματα. σύνολον φονευθέντων 193 πολίτες, ἐκ τῶν ὁποίων, ἂνδρες 125, γυναῖκες 43, παιδιά 25, σύμφωνα μέ τήν Ἐφημερίδα «Σημερινή».

Ὁ Σεβασμιώτατος τήν παραμονή ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Σκέπης τοῦ ὁμωνύμου Εὐγηρείου, ἀναφερθείς στήν θαυμαστή προστασία τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ καί στήν ἒννοια τῆς Πατρίδος, τήν ὁποίαν ὑπερασπίστηκαν μέ τό αἷμα τους οἱ Ἣρωες τοῦ 1940.
Ἐπίσης, ἀναφέρθηκε στό σωτήριο ρόλο τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατά τά δύσκολα καί σκληρά ἐκείνα χρόνια.

•Ἀνήμερα ὁ Σεβασμιώτατος, ἐλειτούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἐτέλεσε ἐπίσης καί τό ἱερό Μνημόσυνο τῶν ὑπέρ τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος εὐκλεῶς ἀγωνισαμένων καί ἡρωϊκῶς πεσόντων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν κατά τό ἒπος τοῦ 40. Μαζί του συλλειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κινσάσας κ. Θεοδόσιος.

Ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ, ἐτέλεσε ἐπιμνημόσυνη Δέηση μπροστά στό Μνημεῖο τῆς Ἐλευθερίας καί παρηκολούθησε τήν μεγαλειώδη πολιτική καί στρατιωτική Παρέλαση.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό, ἀναφέρθηκε μέ λόγια συγκινητικά στήν ἀγάπη τῶν Ἑλλήνων τοῦ ‘ 40 καί τῶν χρόνων τῆς ἀντίστασης, γιά τήν Πατρίδα, στόν ἀγῶνα τους ἐνάντια στόν Φασισμό καί τόν Ναζισμό, γιά τήν προάσπιση τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων τοῦ Γένους, τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς οἰκογενείας, καί τῶν ἀδιαμφισβητήτων ἀξιῶν, ὃπως τίς κληροδότησαν σέ μᾶς, οἱ ἣρωες προγονοί μας.

Χρησιμοποίησε μάλιστα τά λόγια τοῦ Σικελιανοῦ:
Ελέγαμε: ένα Μαραθώνα ακόμα! Ελέγαμε: Μια Σαλαμίνα ακόμα! Ελέγαμε: Ακόμα ένα εικοσιένα! Κι ήρτες τέλος συ, Μητέρα-Μέρα, οπού αγκάλιασες κι ανύψωσες ολόκληρα τα περασμένα στον ανώτατο λυτρωτικό σκοπό τους, στον υπέρτατο τους ηθικόν Ιστορικό Ρυθμό!

Ω δικαίωση όλων των ελληνικών αγώνων! Ω ύψιστη ηθική στροφή μέσα στο χάος ολόκληρου του Κόσμου! Και μαζί, ω γιγάντια, πλέρια ιστορική καταβολή, από την οποία, ..Νικητές, οι Έλληνες, θα ξεκινήσουμε αύριο, πρωτοπόροι της πνευματικής ανάπλασης ολόκληρης της γης!

Ω Μέρα-Μάννα, που μας έσπασες ακέρια κι ως το ύστατο, όλα τα κρυφά εσωτερικά δεσμά μας! Ω κοσμοϊστορική Ελευθερία, τόσο βαθειά λαχταρισμένη! Να Σε! Σε κατέχουμε! Σε νιώθουμε! Σε θέλουμε!

Και θε να Σε κρατήσουμε όλοι, στο τεράστιο ύψος που μας φανερώθηκες απ’ τα χαράματα των Εικοσιοχτώ του Οχτώβρη του 1940, κι ως με τη συντέλεια των αιώνων, είτε ζήσουμε, είτε, αύριο που θα φέγγεις πάνω απ’ όλο τον πλανήτη το γιγάντιο φως Σου, θα βρισκόμαστε στα σπλάχνα Σου, ω Μητέρα, αθάνατοι νεκροί!

καί κατέληξε πάλι μέ τά λόγια ποιητικά.

Τί θ’ ἀπογίνῃ ὁ τόπος αὐτός;

τό σπίτι αὐτό πῶς θά κτισθῇ;

τίς πόρτες ποιός θά βάλη;

Ποὖ ναι τά χέρια λιγοστά;

Κί ἀσήκωτες οἱ πέτρες;

Ἡ ἀπάντηση ἒρχεται αἰσιόδοξη ἀπό τόν ἲδιο τόν ποιητή γιά τό σήμερα καί τό αὒριο τῆς Πατρίδος μας.

Σώπα τά χέρια στή δουλειά

τραναίνουν κι αὐγαταίνουν

Καί μή ξεχνᾶς ὁλονυχτίς

βοηθᾶν κι οἱ ἀποθαμένοι.

•Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, προέστη δέ καί τῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Σκέπης, τοῦ ὀμωνύμου οἲκου Εὐγηρείας.

 


Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΥΨΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΠΑΝΤΟΥ!!! (Μήνυμα γιά τήν 28η Ὀκτωβρίου) Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27.10.2023

Ἡ ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, γεμίζει ὅλους μας μέ συγκίνηση καί ὑπερηφάνεια. Ὑποκλινόμεθα μπροστά στίς θυσίες καί τά αἵματα τῶν ἡρώων, πού ἔπεσαν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος κατά τό ἔπος τοῦ ‘40. Ἀσπαζόμεθα τόν τόπο πού φυλάσσει τά ἱερά κόκκαλα τῶν μαρτύρων προγόνων μας, πού ἄφησαν σπίτια, γυναῖκες καί παιδιά καί πολέμησαν γιά τήν ἔνδοξη, Ὀρθόδοξη καί λεβεντογέννα πατρίδα μας.

Ὅσοι Ἕλληνες προσέλθετε, φωνάζει ἡ Ἑλλάς καί πάλι, γιά νά τιμήσετε τούς λεοντόκαρδους καί γίγαντες στήν ψυχή, πού ὄρθωσαν τό ἀνάστημά τους καί ἀγωνίστηκαν ἐναντίον τοῦ φασισμοῦ καί τοῦ τέρατος τοῦ χιτλερικοῦ ναζισμοῦ.

Ὅσοι Ἕλληνες ὑψώσατε τήν Ἑλληνική Σημαία μέ ὑπερηφάνεια, συγκίνηση καί δέος, γιά νά χαιρετίσετε τήν ἐλευθερία, ὅπως πρόβαλε ὁλοφώτεινη μέσα ἀπό τά χαρακώματα, τίς φλόγες τῆς μάχης, τήν ὁλόρθη καί ἀγέρωχη ψυχή, τίς θυσίες καί τά αἵματα τῶν πατέρων μας.

Ὅσοι Ἕλληνες ὑψώσατε στά σπίτια σας, στά καταστήματά σας, παντοῦ τήν ἔνδοξη Ἑλληνική Σημαία.

Τά χρώματά της, τό γαλάζιο καί τό λευκό, συμβολίζουν τό γαλάζιο τῆς θάλασσάς μας καί τό λευκό τοῦ ἀφροῦ τῶν κυμάτων της, τήν ἐλπίδα, τήν αἰσιοδοξία, τήν καθαρότητα καί λαμπρότητα τῆς ψυχῆς μας καί τοῦ πνευματικοῦ μας ὁρίζοντα.

Οἱ ὁριζόντιες λωρίδες της εἶναι τόσες (9), ὅσες καί οἱ συλλαβές τοῦ ἱεροῦ καί ἐγερτήριου σαλπίσματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η΄ ΘΑΝΑΤΟΣ».

Ὁ Σταυρός συμβολίζει τήν ἀφοσίωση τοῦ Ἕλληνα στήν ἁγία καί ἀμώμητη Ὀρθόδοξη πίστη καί τή μεγάλη καί ἀδιαμφισβήτητη συμβολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας στούς ἀγῶνες γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μας.

Κρατώντας αὐτή τήν Σημαία οἱ Ἕλληνες ἀγωνίστηκαν μέ πεῖσμα, προασπιζόμενοι τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς φυλῆς μας.

Κρατώντας αὐτή τήν Σημαία ἄφησαν τήν τελευταία τους πνοή γιά τήν τιμή καί τήν ἐλευθερία.

Τυλιγμένοι μέ αὐτή τήν Σημαία ἔφυγαν καί φεύγουν οἱ ἥρωες καί μάρτυρες αὐτοῦ τοῦ τόπου.

Τιμῆστε τους ὑψώνοντας τήν Σημαία γιά μιά ἀκόμα φορά, τήν ἡμέρα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, παντοῦ. Νά πλημμυρίσουν τά μπαλκόνια, τά καταστήματα, οἱ δρόμοι, τά πάντα, μέ τά χρώματα τῆς γαλανόλευκης.

Ἀντισταθεῖτε ὑψώνοντας τήν Σημαία, σέ ὅσους θέλουν τήν ἰσοπέδωση τῆς Ἑλλάδος.

Κρατεῖστε στήν καρδιά σας καί στά χέρια σας τό ἱερό σύμβολο τῆς τιμῆς, τῆς λευτεριᾶς καί τῆς δόξας τῆς Ἑλλάδος. 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΕΠΙΤΥΧΗΣ H ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

Λίαν ἱκανοποιητικά ἀποτελέσματα εἶχε ἡ αἱμοδοσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στήν Πλατεία Γεωργίου τίς τελευταῖες ἡμέρες.

Ὁ Λαός ἀνταποκρίθηκε στήν ἔκκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, γιά προσφορά λίγης ποσότητος ἀπό τό αἷμα μας, ὥστε νά καλυφθοῦν οἱ ἀνάγκες, τίς ὁποῖες ἀντιμετωπίζουν ἀσθενεῖς τῶν Νοσοκομείων τῆς πόλεώς μας, ἀλλά καί γενικώτερα, ἀφοῦ πολλές φορές ἡ Ἱερά Μητρόπολις, ὡς πρός τό θέμα αὐτό, ἐξυπηρέτησε καί ἐξυπηρετεῖ ἀνάγκες ἀσθενῶν καί σέ ἄλλες περιοχές.

Ἡ αἱμοδοσία ἔδωσε 106 φιάλες αἵματος καί πραγματοποιήθηκε, ὅπως κάθε φορά, σέ συνεργασία μέ τά αἱματολογικά κέντρα καί τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τῶν Νοσοκομείων Γ.Π.Ν.Π. «Παναγία ἡ Βοήθεια» καί «Ἅγιος Ἀνδρέας», Πατρῶν.

Τήν εὐθύνη τῆς αἱμοδοσίας καί τήν ὀργάνωση εἶχε, ὁ ὑπεύθυνος τοῦ τομέως αἱμοδοσίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Περικλῆς Ρίπισης, Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παντοκράτορος Πατρῶν, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τούς Συνεργάτες του, τόν συνεφημεριό τοῦ π. Νικόλαο Τριανταφύλλη καί ἂλλους, ἐργάστηκαν φιλοτίμως γιά μιά ἀκόμη φορά, ὥστε νά καλυφθοῦν οἱ ἀνάγκες σέ αἷμα πολλῶν συνανθρώπων μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Χρυσόστομος ἐπήνεσε τόσο τόν π. Περικλῆ γιά τόν ζῆλο μέ τόν ὁποῖο ἐργάζεται στόν συγκεκριμένο τομέα, πού τοῦ ἔχει ἀναθέσει ἡ Ἱερά Μητρόπολις, ὅσο καί τούς συνεργάτας του, ὡς καί ὃλους ὃσοι προσῆλθαν γιά νά δώσουν λίγο ἀπό τό αἷμα τους, ὢστε νά γίνουν καλά οἱ ἀσθενεῖς ἀδελφοί μας.

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΨΗΛΑ!

28 Οκτωβρίου 2023: Διπλή γιορτή, εορτάζεται η Παναγία (Την Φωτοφόρο Σκέπη της Θεοτόκου), εορτάζει και η Πατρίδα (Το ηρωικό Έπος του 1940).

Ας κυματίσει η Γαλανόλευκη Ελληνική Σημαία στη καρδιά μας και στα σπίτια μας, το σύμβολο της Πίστεως και της Ελευθερίας μας.

 

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Καιρός γιά ἀφύπνιση καί ἀντίσταση»

Τήν Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος στόν πανηγυρίζοντα, ἱστορικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου Πατρῶν.

Στό κήρυγμα του, ὁ Σεβασμιώτατος, μίλησε γιά τό ἀντιστασιακό στήν ἁμαρτία καί ἀνυποχώρητο φρόνημα τοῦ Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, γιά τήν θαυμαστή καί ἡρωική ὁμολογία του, ὑπέρ τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστάντος Κυρίου μας καί τό μαρτύριό του, μέ τό ὁποῖο ἐπεσφράγισε τήν πίστη του στόν Τριαδικό Θεό.

Ὁ Μεγαλομάρτυς Δημήτριος ἀγωνίστηκε ὑπέρ τῆς Ἀληθείας σέ μιά ἐποχή ψεύδους, εἰδωλολατρείας, ἀνηθικότητος καί σαρκολατρείας.

Σέ μιά τέτοια ἐποχή ζοῦμε καί μεῖς σήμερα, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος καί γι' αὐτό χρειάζεται φρόνημα ἡρωικό καί ἀγωνιστικό, ὥστε νά νικηθῇ ὁ μισόκαλος διάβολος, ὁ ὁποῖος ἔπεισε ἢδη τόν ἄνθρωπο νά "ζῇ" χωρίς Θεό, μέσα στήν ἀσυδοσία καί τήν παντοειδῆ ἁμαρτία, τήν ὁποία θεωρεῖ ὡς φυσιολογική κατάσταση.

Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ φωνή τοῦ, Ἁγίου Δημητρίου, ἡ ὁποία δέν εἶναι διαφορετική ἀπό τό σάλπισμα τοῦ Οὐρανοβάμονος Παύλου, "Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε..", εἶναι τώρα παρά ποτέ, ἐπίκαιρη.

Αὐτή τήν φωνή, αὐτό τό σάλπισμα, πρέπει ὄχι ἁπλῶς νά τό ἀκούσωμε, ἀλλά νά μᾶς συγκλονίσῃ, ὥστε ἅπαντες καί νά ἀφυπνισθοῦμε καί νά ἀντισταθοῦμε, μπροστά στόν ὁδοστρωτῆρα πού ἤδη κατέστρεψε πολλά, ἅλωσε συνειδήσεις, ἀλλοίωσε ἤθη χρηστά, διέλυσε οἰκογένειες, ἱσοπέδωσε τήν ἠθική καί δημιούργησε μιά νέα τάξη πραγμάτων, ἡ ὁποία οὐδόλως ταιριάζει στόν τόπο μας, στήν Πατρίδα μας, σέ μᾶς, στά παιδιά μας.

Δυστυχῶς καθ' ἡμέραν κλαίομεν γιά ναυάγια, τά ὁποῖα ἒχομε μπροστά μας. Ἒχομε χρέος ἃπαντες ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, νά ἀγωνισθοῦμε γιά νά γυρίσωμε τό ρεῦμα πίσω, αὐτό τό ρεῦμα, αὐτό τό ποτάμι πού ἤδη παρέσυρε ἀρχές καί ἀξίες καί ἔκανε τήν Πατρίδα μας ἀγνώριστη.

Ἔχομε χρέος, οἱ Ἐκκλησιαστικοί, οἱ πολιτικοί καί ἅπαντες οἱ τά πρῶτα φέροντες, οἱ παιδαγωγοί, οἱ γονεῖς, οἱ πάντες νά ἀγωνιστοῦμε μέ σθένος καί μέ συνείδηση εὐθύνης, ὡς λόγον ἀποδώσοντες ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καί τῆς ἱστορίας.

Ὅσοι, τοὐλάχιστον, ὑγιῶς σήμερα σκέπτονται γνωρίζουν τόν τρόπο τοῦ ἀγῶνος, γνωρίζουν τά ὅπλα, ὅπως τά περιγράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, γνωρίζουν τόν ἀντικείμενο, γνωρίζουν τά συντρίμμια πού ἔχομε μπροστά μας, γνωρίζουν τίς δυσκολίες, ἀλλά δέν ἀποκάμουν, διότι τό "τέλος" εἶναι ἡ νίκη τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως, εἶναι ἡ νίκη τῶν Μαρτύρων στό Ὄνομά τοῦ Κυρίου. Λοιπόν: "Ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας"

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Μποζαϊτίκων καί ὡμίλησε ἐπικαίρως.ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate