Κυριακή 30 Απριλίου 2023

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 30/4 έως 7/5/2023

 • 30/4 ΚΥΡΙΑΚΗ Εσπερινός-Μικρός Αγιασμός για το μήνα Μάϊο στις 18:00
 • 3/5 ΤΕΤΑΡΤΗ Αγίας Ξενίας: Θεία Λειτουργία-Αρτοκλασία 07:00(κάτω Ι.Ν.) 
 • 4/5 ΠΕΜΠΤΗ: Πρωί & απόγευμα οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν στο Παρεκκλήσιο της Επισκοπής Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. 
 • 5/5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης-Οσίου Εφραίμ: Θεία Λειτουργία 07:00-09:00 
 • 6/5 ΣΑΒΒΑΤΟ: Θεία Λειτουργία 07:00(κάτω Ι.Ν.) 
 • 7/5 ΚΥΡΙΑΚΗ (Δ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ) ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ: Θεία Λειτουργία 07:00-10:00 
 • Ξεκινούν οι δηλώσεις στην Εκκλησιαστική Επιτροπή και στο τηλ.2610318930, συμμετοχής στην ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ για την εορτή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου τη παραμονή Παρασκευή 26/5 
 • ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ (Αγιογραφίας & Ξυλόγλυπτου Τέμπλου): α)Η πρώτη κλήρωση έγινε το Μεγάλο Σάββατο πρωί 15/4/2023 μετά το πέρας της Θ.Λ. για τα τρία αρνιά 8-10κιλών, οι λαχνοί που κληρώθηκαν είναι: 1034, 1321, 1334, & συνεχίζεται με Πολλά πλούσια δώρα (Στο πίνακα ανακοινώσεων κατάλογος με τα δώρα)που θα κληρωθούν στις 25/6/2023 Κυριακή μετά το πέρας της Θ.Λ.

ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ π. Δημητρίου Μπόκου

Οἱ ἄρχοντες τοῦ Ἰσραὴλ Ἰωσὴφ καὶ Νικόδημος, πιστοὶ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ κρυφοί, «διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων», πραγματοποίησαν τὸ ἀδιανόητο. Τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ φανεροὶ μαθητές, πλὴν τοῦ Ἰωάννη, οὐσιαστικὰ ἀρνήθηκαν τὸν δάσκαλό τους καὶ κρύφτηκαν καταπτοημένοι, οἱ κρυφοὶ μαθητὲς πῆραν τὸ θάρρος νὰ δράσουν φανερὰ καὶ μὲ τόλμη. Ὁ Ἰωσὴφ ζήτησε ἀπὸ τὸν Πιλάτο τὴν ἄδεια νὰ ἐνταφιάσει τὸν Χριστό, πράγμα ποὺ ἔπραξε, συνεπικουρούμενος ἀπὸ τὸν Νικόδημο καὶ τὶς Μυροφόρες, στὶς ὁποῖες πρωτοστατοῦσε ἡ Παναγία (Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων).

Ἡ ταφὴ τοῦ Ἰησοῦ ἔγινε σύμφωνα μὲ τὸν τρόπο ποὺ τότε συνηθιζόταν, «καθὼς ἔθος ἐστὶ τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν». Ὁ Ἰωσὴφ ἔλαβε τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ τύλιξε σὲ σινδόνα καθαρή, ἀμεταχείριστη. Ὁ Νικόδημος ἔφερε τὸ πολυτιμότερο ἄρωμα, «μῖγμα σμύρνης καὶ ἀλόης» καὶ σὲ μεγάλη ποσότητα, «ὡς λίτρας ἑκατόν», πάνω ἀπὸ τριάντα δύο κιλά. Καὶ τέλος ἐναπέθεσαν τὸ πάνσεπτο σῶμα σὲ καινούργιο μνημεῖο, λαξευμένο σὲ βράχο, ὅπου δὲν εἶχε ταφεῖ προηγουμένως κανένας. «Ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη» (Ἰω. 19, 39-41. Ματθ. 27, 59).

Οἱ ἱεροὶ εὐαγγελιστὲς σημειώνουν λεπτομέρειες, ποὺ ὅμως εἶναι ἄκρως σημαντικές. Θυμίζουν τὸν κανόνα ποὺ ἴσχυε ἀπὸ πολὺ παλιά, διατυπωμένος ξεκάθαρα στὸν νόμο ποὺ ἔδωσε ὁ Θεὸς στὸ Σινᾶ: Ὁτιδήποτε προσφέρεται στὸν Θεό, ὅ,τι τὸν προσεγγίζει, πρέπει νὰ εἶναι ἐξαιρετικὰ καθαρό. Ἀπὸ πρῶτο χέρι. Ἀμεταχείριστο. Πολύτιμο. Ποτὲ κοινό, ἀκάθαρτο, πρόχειρο, μεταχειρισμένο. Καὶ ὅ,τι ἔχει ἀφιερωθεῖ στὸν Θεὸ καὶ ἔχει καθαγιαστεῖ, δὲν μπορεῖ νὰ τεθεῖ ποτὲ ξανὰ σὲ κοινὴ χρήση. Σκεῦος ποὺ χρησιμοποιήθηκε ἔστω καὶ μία φορὰ στὴ θεία λατρεία, δὲν μπορεῖ νὰ ξαναγίνει κοινό, νὰ τρῶμε ἢ νὰ πίνουμε μὲ αὐτό. Καὶ κατὰ τὴ συμβολικὴ εἴσοδό του στὰ Ἱεροσόλυμα ὁ Χριστὸς ὡς βασιλεύς, «πρὸ τοῦ πάθους μικρόν», δὲν ἀνέβηκε σὲ ὁποιοδήποτε ζῶο, ἀλλὰ βρῆκε «ὀνάριον», ἕνα πουλάρι, «πῶλον ὄνου», πάνω στὸν ὁποῖο «οὐδεὶς ἀνθρώπων ἐκάθισε» (Λουκ. 19, 30. Μάρκ. 11, 2).

Ὁ Θεὸς λοιπὸν εἶχε δώσει ρητὲς ὁδηγίες στὸν Μωυσῆ νὰ φτιάξει μὲ ἰδιαίτερα ὑλικὰ καὶ μὲ ἰδιαίτερο τρόπο τὴ Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου (τὸν πρῶτο κινητὸ ναὸ τῶν Ἑβραίων) καὶ ὅλα τὰ ἱερά της σκεύη καὶ καλύμματα. Οἱ Ἰσραηλίτες ἔπρεπε νὰ προσφέρουν γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό, μὲ δική τους θέληση, «τὰς ἀπαρχὰς Κυρίῳ», τὰ πολυτιμότερα καὶ καθαρότερα πράγματα ποὺ εἶχαν. «Χρυσίον, ἀργύριον, χαλκόν, ὑάκινθον (βαθὺ γαλάζιο ὕφασμα), πορφύραν», ὕφασμα κόκκινο βαθὺ καὶ κόκκινο ἀνοιχτό, βαμμένο καὶ γνεσμένο δύο φορὲς καὶ «βύσσον», τὸ ἐξαίρετο λευκότατο λινὸ ὕφασμα, ποὺ ἦταν περιζήτητο. Ἐπίσης δέρματα κριῶν βαμμένα κόκκινα καὶ «δέρματα ὑακίνθινα» (βαμμένα μπλέ), ξύλα ἄσηπτα καὶ πολύτιμους λίθους. Ἡ ἑπτάφωτη λυχνία ἔπρεπε νὰ καίει μὲ τὸ καθαρότερο ἐλαιόλαδο, χωρὶς κατακάθι, φτιαγμένο στὸ γουδὶ καὶ ὄχι στὸ ἐλαιοτριβεῖο. «Ἔλαιον ἐξ ἐλαιῶν ἄτρυγον καθαρὸν κεκομμένον». Τὸ ἔλαιο τοῦ χρίσματος καὶ τὸ θυμίαμα θὰ γίνονταν μὲ σύνθεση εἰδικῶν ὑλικῶν, ἡ δὲ χρήση τους ἐκτὸς λατρείας ἀπαγορευόταν διὰ θανάτου, διότι ἦταν «ἁγίασμα Κυρίῳ», ἀφιερωμένα ἀποκλειστικὰ στὸν Θεό. Τὰ ζῶα τῶν θυσιῶν καὶ ἰδιαιτέρως ὁ ἀμνὸς τοῦ Πάσχα ἔπρεπε νὰ εἶναι ἄμωμα, χωρὶς ἐλάττωμα, τέλεια, ἀρτιμελῆ (Ἐξ. κεφ. 25-35).

Συνεπῶς:
Ἂν ὅσα ἀναφέρονται στὸν Κύριο (ἡ πρώτη Σκηνή, οἱ παλαιὲς προσφορές, ἡ σινδόνα, ὁ πανάγιος τάφος κ. λ. π.), ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀμεταχείριστα καὶ καθαρά, ἄραγε πόσο καθαρὸς πρέπει νὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ἀληθινὸς ναὸς τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ δέχεται μέσα του Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ;

Χριστὸς ἀνέστη! Χρόνια πολλά! Καλὴ ἑβδομάδα!

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟ

28.4.2023 

Μέ συγκινητικό τρόπο ἀντεπεκρίθη γιά μιά ἀκόμη φορά ὁ Πατραϊκός Λαός στήν προσπάθεια γιά ἐνίσχυση τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἒργου στήν Κεντρική Ἀφρική καί ἐν προκειμένῳ στήν Ἱερά Μητρόπολη Κινσάσας, ὃπου ὑπηρετεῖ μέ ζῆλο ἱεραποστολικό, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κινσάσας κ. Θεοδόσιος, Κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, μέχρι τῆς ἀναχωρήσεώς του γιά τήν Ἀφρική καί τῆς χειροτονίας του ἀπό τόν Μακαριώτατο Πάπα καί Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο.

Πρός τόν σκοπό αὐτό ὁ συσταθείς μέ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, Πανελλήνιος Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» συνεγκέντρωσε 25 καί πλέον τόνους σέ εἲδη ἀπαραίτητα γιά τήν Ἱεραποστολή στήν Κινσάσα (Ἐκκλησιαστικά εἲδη, εἲδη πρώτης ἀνάγκης ἀπαραίτητα γιά τόν ἐκεῖ Λαό πού ζεῖ κάτω ἀπό τά ὃρια τῆς φτώχειας κ.λ.π.). Ὃλα αὐτά ἐφορτώθησαν σέ κοντέϊνερ καί παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Προέδρου τοῦ Πανελληνίου Σωματείου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» κ. Εὐσταθίου Μαλάκη καί τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί ἂλλων εὐσεβῶν Χριστιανῶν, φίλων τῆς Ἱεραποστολῆς, ἀπεστάλησαν ἢδη στήν μακρυνή Ἱεραποστολική Μητρόπολη τῆς Κινσάσας.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στούς πολλούς κόπους καί στούς μεγάλους ἀγῶνες τοῦ Πατριάρχου τῆς ἀγάπης, Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου, ὣστε νά λάμψῃ τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως σέ ὃλη τήν Ἀφρικανική Ἢπειρο, ὡς καί στήν ἀκάματη ἐργασία ὃλων τῶν ἱεραποστολικῶς ἐργαζομένων στήν ἀφρικανική γῆ καί ἐν προκειμένῳ στούς ἱεραποστολικούς ἀγῶνες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κινσάσας κ. Θεοδοσίου, ὁ ὁποῖος μετά τήν εὐδόκιμη διακονία του στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, μετεφυτεύθη εὐχαῖς καί εὐλογίαις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου στήν Κεντρική Ἀφρική.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τίς θερμές εὐχαριστίες του καί τόν ἒπαινό του πρός τόν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου κ. Εὐστάθιο Μαλάκη, ἀλλά καί στά Μέλη τοῦ ὡς εἲρηται Συλλόγου καί στόν Ἱερό Κλῆρο καί στόν Πατραϊκό Λαό καί γιά αὐτήν τήν προσφορά τῆς ἀγάπης τους πρός τούς Ἀφρικανούς ἀδελφούς μας.

Σημειωτέον ὃτι εἶναι ἡ 3η ἀποστολή, σέ εἲδη, ἀπό τήν Πάτρα πρός τήν Ἱεραποστολή στήν Ἀφρική. Τά δύο προηγούμενα κοντέϊνερς, πάνω ἀπό 25 τόνους τό καθένα, εἶχαν ἀποσταλεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολη Κανάγκας.

Τετάρτη 26 Απριλίου 2023

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ Παναγία ἡ Βοήθεια στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τοῦ Γενικοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν « Παναγία ἡ Βοήθεια», ὃπου εἶναι θησαυρισμένη ἱερά εἰκόνα τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἀντίγραφο τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τῆς Παναγίας, ὁ ὁποία εὑρίσκεται στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Βοηθείας στή Χίο.

•Tήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ὁποίας ἡ ὁλοζώντανη μητρική στοργή καί παρουσία ἐμψυχώνει ὃλους ὃσοι εἲτε ἐργάζονται εἲτε νοσηλεύονται στό μεγάλο αὐτό Νοσοκομεῖο,ἐνῶ προέστη καί τῆς ἱερᾶς Λιτανείας τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας μας.

•Ἀνήμερα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐχοροστάτησε στόν Ὂρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας τῆς Βοηθείας, ὁ ὁποῖος κατεκλύσθη ἀπό τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς, Διοικητικό, Ἰατρικό, Νοσηλευτικό Προσωπικό, λοιπούς ἐργαζομένους, συγγενεῖς ἀσθενῶν καί ἂλλους προσκυνητάς.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του μίλησε γιά τήν Ἀνάσταση καί τόν Ἀναστάσιμο χαιρετισμό τοῦ Ἀρχαγγέλου πρός τήν Κυρία Θεοτόκο, ἡ ὁποία πρώτη συνήντησε τόν Ἀναστάντα Κύριο καί ἡ ὁποία, εἶναι ἡ βοηθός καί προστάτης, παραμυθία καί ἀπαντοχή, πάντων τῶν ἀνθρώπων, ἐν προκειμένῳ τῶν ἀσθενῶν καί πάντων τῶν ἐν ἀνάγκαις ὂντων.
Ἀνεφέρθη ἐπίσης στήν μεγάλη πνευματική βοήθεια καί ἐνίσχυση πού λαμβάνουν οἱ ἀσθενεῖς, ἀλλά καί ὃλοι ὃσοι καθ’ οἱονδήποτε τρόπον ἐργάζονται στό Νοσοκομεῖο, ἀπό τήν Παναγία μας καί εὐχαρίστησε ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Διοικητοῦ κ. Δημητρίου Μπάκου, ἃπαντας τούς ἐν τῷ Νοσοκομείῳ ἐνασχολημένους, γιά τήν αὐτοθυσιαστική τους προσφορά, καθ’ ἡμέραν, πρός τόν πάσχοντα ἀδελφόν.
Ἰδιαιτέρως εὐχήθηκε ὑπέρ ὑγιείας καί θεραπείας πάντων τῶν ἀσθενῶν, ὣστε διά πρεσβειῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου νά ἐπιστρέψουν ὑγιεῖς στό σπίτι τους.

Τέλος, μετ’ ἐπαίνων ἀνεφέρθη στό πρόσωπο τοῦ ἐκεῖ ὑπηρετοῦντος, μέ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. π. Χαρίτωνος Ἀθανασοπούλου, ὁ ὁποῖος ἡμέρα καί νύκτα προσφέρει τίς ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες του στό Νοσοκομεῖο, ἐκπροσωπώντας ἂριστα τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν καί τόν ἲδιο τόν Μητροπολίτη, στόν λίαν εὐαίσθητο καί ἱεραποστολικόν αὐτό τομέα τῆς προσφορᾶς στό μεγάλο Γ.Π.Ν.Π. τῶν Πατρῶν, «Παναγία ἡ Βοήθεια». Εὐχαρίστησε ἐπίσης τούς συνεργάτες τοῦ π. Χαρίτωνος στήν ἐθελοντική προσφορά πρός τούς ἀσθενεῖς συνανθρώπους μας.
Τόν Σεβασμιώτατο εὐχαρίστησε μέ λόγους θερμούς, ὁ Διοικητής τοῦ Νοσοκομείου κ. Δημήτριος Μπάκος, ἐκ μέρους ὃλου τοῦ Προσωπικοῦ.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία, ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε συνεργασία μέ τόν Διοικητή τοῦ Νοσοκομείου κ. Δημήτριο Μπάκο, τόν Ἀναπληρωτή Διοικητή, κ. Ἀνδρέα Μαζαράκη, καί ἂλλους ἐκ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Νοσηλευτικοῦ Ἱδρύματος, γιά τήν βοήθεια καί συμπαράσταση τῶν ἐκεῖ νοσηλευομένων συνανθρώπων μας. 

Δευτέρα 24 Απριλίου 2023

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ π. Δημητρίου Μπόκου

Οἱ Ἑβραῖοι προκάλεσαν πολλὲς φορὲς τὸν Χριστὸ νὰ τοὺς δώσει ἀποδείξεις-τεκμήρια, ὅτι εἶναι πραγματικὰ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας. Ὁ Χριστὸς ὅμως μέσα στὴν παντογνωσία του διέβλεπε ὅτι ἡ ἀπαίτησή τους ἦταν καρπὸς τῆς ἀπιστίας τους. Δὲν εἶχαν σκοπὸ νὰ τὸν ἀκολουθήσουν. «Οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με», τοὺς ἔλεγε. Ἡ καρδιά σας εἶναι μακριὰ ἀπὸ ἐμένα. Γνωρίζω ὅτι δὲν ἀγαπᾶτε τὸν Θεό. «Ἀλλ’ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς» (Ἰω. 5, 40-41). Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς ἀρνήθηκε νὰ τοὺς δώσει τὰ σημάδια ποὺ ἀπαιτοῦσαν. Θεωροῦσε ὅτι μὲ ὅσα εἶχε κάνει, μὲ τὴ θαυμαστὴ δράση του καὶ τὰ καταπληκτικά του θαύματα, εἶχε δώσει ἐπαρκεῖς μαρτυρίες γιὰ τὴ θεϊκή του προέλευση. «Τὰ ἔργα ποὺ μοῦ ἀνέθεσε ὁ Πατέρας μου νὰ φέρω εἰς πέρας, αὐτὰ τὰ ἔργα ποὺ (μόνο) ἐγὼ ἐπιτελῶ, μαρτυροῦν γιὰ μένα, ὅτι δηλαδὴ ὁ Πατέρας μου μὲ ἀπέστειλε στὸν κόσμο» (Ἰω. 5, 36).

Σὲ ἀνθρώπους ὅμως ποὺ ἀγαποῦσαν τὸν Θεὸ καὶ ἀναζητοῦσαν εἰλικρινὰ τὴν ἀλήθεια, ὁ Χριστὸς φερόταν διαφορετικά. Ἔκανε τὸ πᾶν γιὰ νὰ τοὺς βεβαιώσει ποιὸς ἦταν πραγματικά. Ἔτσι ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ἐμφανίζεται ἀναστημένος στοὺς μαθητές του καὶ ἐκεῖνοι ἀπιστοῦν καὶ διστάζουν νὰ πιστέψουν στὴν Ἀνάστασή του, ὁ Χριστὸς τοὺς προκαλεῖ νὰ τὸν πλησιάσουν, νὰ τὸν ψηλαφήσουν μὲ τὰ ἴδια τους τὰ χέρια, νὰ πιστοποιήσουν μὲ κάθε τρόπο ὅτι εἶναι ζωντανός, πραγματικὸς καὶ ὄχι φάντασμα ἢ ψεύτικο ὅραμα. «Ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι· ψηλαφήσετέ με καὶ ἴδετε», διότι τὸ φάντασμα δὲν ἔχει σάρκα καὶ ὀστά, ὅπως βλέπετε ὅτι ἔχω ἐγώ. Γιὰ νὰ τοὺς πείσει ὁ Χριστός, τοὺς ἔδειξε πρόθυμα «τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ» (Λουκ. 24, 39. Ἰω. 20, 20).

Τὸ ἴδιο πράγμα ἐπαναλήφθηκε καὶ μὲ τὸν Θωμᾶ ποὺ ἔλειπε στὴν πρώτη ἐμφάνιση τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς ἀνταποκρίθηκε στὴν ἀπαίτησή του. Καὶ μάλιστα προκάλεσε ὁ ἴδιος τὸν Θωμᾶ νὰ ψηλαφήσει τὰ σημάδια τῶν ἥλων στὰ χέρια του καὶ τῆς λόγχης στὴν πλευρά του. «Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου» (Ἰω. 20, 27). Δυὸ διαφορετικὲς λοιπὸν στάσεις ἀπὸ τὸν Χριστό.

Καὶ ὁ Θωμᾶς καὶ οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι ἀπιστοῦσαν, ἀλλὰ ἡ ἀπιστία τους δὲν εἶχε καμιὰ σχέση μὲ τὴν ἀπιστία τῶν Ἑβραίων. Τὰ κίνητρά τους διέφεραν ριζικά. Στοὺς Ἑβραίους δὲν ἔλειπαν τὰ σημάδια γιὰ νὰ πιστέψουν, ἀλλὰ δὲν ἦταν αὐτὸς ὁ σκοπός τους. Μισοῦσαν τὸν Χριστό. «Διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν» (Ματθ. 27, 18. Μάρκ. 15, 10). Ἐκμεταλλεύονταν τὴν ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἐμμονή τους στὴν ἀπόρριψή του. Οἱ μαθητὲς ἀντιθέτως ἀγαποῦσαν τὸν Χριστό. Θρηνοῦσαν γιὰ τὴν καταδίκη του καὶ τὸν θάνατό του. Ἡ ἀπιστία τους ἦταν ὁ φυσιολογικὸς δισταγμὸς μπρὸς στὸ ἀνέλπιστο. Εἶναι ἡ ἀντίδραση χαρᾶς κάθε ἀνθρώπου, ποὺ τοῦ ἀναγγέλλουν ὅτι πραγματοποιήθηκε τὸ πιὸ ἀπίστευτο πράγμα ποὺ ἐπιθυμεῖ: Μὰ εἶναι δυνατόν; Οἱ μαθητὲς ἀνῆκαν στὴν ὁμάδα τῶν «ἀπιστούντων ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων» (Λουκ. 24, 41).

Ἀπέναντι σὲ κάθε καλοπροαίρετο ἄνθρωπο, ποὺ ἀναζητάει πραγματικὰ τὴν ἀλήθεια, ὁ Χριστὸς εἶναι ἀνοιχτὸς σὲ κάθε ἔρευνα γιὰ τὸ πρόσωπό του. «Χαίρεις ἐρευνώμενος· διό, Φιλάνθρωπε, πρὸς τοῦτο προτρέπεις τὸν Θωμᾶν» (Ὄρθρος Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, ᾠδὴ δ΄). Δὲν ζητάει ποτὲ ὁ Χριστὸς πίστη χωρὶς ἔρευνα, δὲν καταργεῖ ποτὲ τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Ἀντιτίθεται ὀξέως στὸ ἀγνώστου προελεύσεως σατανικὸ καὶ ἰσοπεδωτικὸ «πίστευε καὶ μὴ ἐρεύνα».
Ἀγαπᾶς τὸν Θεό; Ἐρεύνα διαρκῶς. Θὰ σοῦ ἀνοίξει ὅλες τὶς προοπτικὲς γιὰ νὰ τὸν βρεῖς.

Χριστὸς ἀνέστη! Χρόνια πολλά! Καλὴ ἑβδομάδα!

Σάββατο 22 Απριλίου 2023

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 23/4 έως 30/4/2023

 • ΚΥΡΙΑΚΗ 23/4 ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ)-Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου: Θεία Λειτουργία 06:45-10:00
 • 24/4 ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00 Εσπερινός-Παράκληση στη Παναγία, με αφορμή την εορτή της Παναγίας Βοηθείας & σύντομη Ομιλία. 
 • 25/4 ΤΡΙΤΗ Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου: Θεία Λειτουργία 07:00 
 • 29/4 ΣΑΒΒΑΤΟ: Θεία Λειτουργία 07:00-09:00(κάτω Ι.Ν.) 
 • 30/4 ΚΥΡΙΑΚΗ ΄Γ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Των Αγίων Μυροφόρων: Θεία Λειτουργία 07:00-10:00 
 • Ξεκινούν οι δηλώσεις συμμετοχής στην Εκκλησιαστική επιτροπή για την ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ στην εορτή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου τη παραμονή Παρασκευή 26/5/2023. 
 • ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ (Αγιογραφίας & Ξυλόγλυπτου Τέμπλου): α)Η 1η κλήρωση έγινε το Μεγάλο Σάββατο πρωί 15/4/2023 μετά το πέρας της Θ.Λ. για τα τρία αρνιά 8-10κιλών, οι λαχνοί που κληρώθηκαν είναι: 1034, 1321, 1334, & β) συνεχίζεται με Πολλά πλούσια δώρα που θα κληρωθούν στις 25/6/2023 Κυριακή μετά το πέρας της Θ.Λ.

 


Δευτέρα 17 Απριλίου 2023

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

Μέ λαμπρότητα καί μέ τήν συμμετοχή πλήθους εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ἐκ Πατρῶν καί ἀπό ἂλλα μέρη, μέσα στό κλῖμα τῆς χαρᾶς καί τοῦ Φωτός τῆς Ἀναστάσεως, ἐτελέσθη τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα, τό ἀπόγευμα ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Πολιούχου τῶν Πατρῶν, Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Στόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, μέ τήν συμμετοχή δεκάδων Κληρικῶν τῆς πόλεως καί τῆς Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο, ὃπως πηγάζει ἀπό τόν Σταυρό καί τό κενό Μνῆμα τοῦ σαρκί Παθόντος καί ἐκ Τάφου Ἀνατείλαντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί εὐχήθηκε ἐκ βαθέων πρός ὃλους ἒτη πολλά, εὐλογημένα καί Ἀναστάσιμα.Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Μέ λαμπρότητα καί μέ παλλαϊκή συμμετοχή ἑορτάσθη τό Ἃγιο Πάσχα, στήν Ἱερά καί Ἀποστολική πόλη καί Μητρόπολη τῶν Πατρῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, προέστη τῆς λαμπρᾶς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Ἀναστασίμου Θείας Λειτουργίας στόν περικαλλῆ Ἱερό Ναό, τοῦ Πολιούχου τῶν Πατρῶν, Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὁ ὁποῖος κατεκλύσθη ἀπό χιλιάδες εὐσεβεῖς Χριστιανούς, τόσον εἰς τό ἐσωτερικόν αὐτοῦ, ὃσο καί εἰς τούς αὐλείους χώρους καί πέραν αὐτῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος μετέφερε σέ ὃλους τό μήνυμα τῆς χαρᾶς, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀγάπης καί τῆς νίκης τῆς ζωῆς ἐναντίον τοῦ θανάτου, τόν ὁποῖον ὁ Κύριος κατήργησε μέ τήν Ἀνάστασή Του καί εὐχήθηκε σέ ὃλους πατρικά καί ἐκ βάθους ψυχῆς νά βιώνουν τήν Ἀνάσταση στήν καρδιά τους, εἰς ἒτη πλεῖστα ὃσα καί παρά Κυρίου εὐλογημένα.

Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, προέστη τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ὁ ὁποῖος μετέφερε τό Ἀναστάσιμο Μήνυμα καί τίς πατρικές εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.

Σέ ὃλους τούς Ἱερούς Ναούς ἀνεγνώσθη τό Πασχάλιο Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου. Ἡ συμμετοχή τοῦ Λαοῦ σέ ὃλες τίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα, ἦτο ἀθρόα καί συγκινητική.


ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate