Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016

ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ


Γιά μία ἀκόμη φορά ἐφέτος, ἑορτάζετε τήν δική σας ἑορτή, τήν ἑορτή τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, τιμῶντας τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρες, τούς τρεῖς ἁγίους Ἱεράρχες.
Ἀρχικά τό 1826 καί ὁριστικά τό 1843 καθιερώθηκε ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν γιά τό ἐλεύθερο πλέον ἑλληνικό κράτος, σάν ἑορτή τῆς ἑλληνικῆς παιδείας.Τό νεοσύστατο τότε Ἑλληνικό κράτος, ἤθελε ὁλοκληρωμένα πρότυπα ἀρετῶν καί ἐπιστήμης γιά νά ἐμπνέουν τήν ἑλληνική σπουδάζουσα νεότητα.
Τους τρεις Ιεράρχες η Εκκλησία μας: τόν μέγαν ιεροφάντορα Βασίλειον, τον θείον και θεορρήμονα Γρηγόριον και Ιωάννην τον χρυσούν την γλώτταν, και μας καλεί να «σκιρτήσωμεν αγαλλόμενοι εν τη πανδήμω πανηγύρει των διδασκάλων ημών».
Οι Τρείς Ιεράρχες έζησαν σε μια εποχή με δύσκολα προβλήματα: εκκλησιαστικά, κοινωνικά, παιδευτικά. Η Εκκλησία μετά από αγώνες πού κράτησαν τρεις περίπου αιώνες, βγήκε νικήτρια. Το Διάταγμα των Μεδιολάνων έθεσε τέρμα στους διωγμούς και τα βασανιστήρια των Χριστιανών. Η Εκκλησία όμως είχε να παλέψει τώρα με ιδέες και κακοδοξίες πού απειλούσαν να νοθεύσουν το ορθόδοξο δόγμα της. Πρωταγωνιστές σ΄ αυτόν τον αγώνα αναδείχτηκαν οι τρεις μεγάλοι αυτοί Πατέρες, οι οποίοι με τη ζωή και το έργο τους, ξεκαθάρισαν τις χριστιανικές αλήθειες από ψευδολογίες και πλάνες, οργάνωσαν τη ζωή της Εκκλησίας και έκαναν το Χριστιανισμό πράξη. Η Εκκλησία μας στις μέρες τους λαμπρύνθηκε, έφτασε σε ύψη πνευματικής καρποφορίας και δίκαια ο αιώνας της ακμής τους ονομάστηκε «χρυσός αιώνας της Ορθοδοξίας». Η ζωή και το έργο τους αποτελεί έναν ύμνο δοξαστικό στο Θεό. Ό,τι έπραξαν δεν το έκαναν για δική τους προβολή. «Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν», ήταν τα τελευταία λόγια του Χρυσοστόμου, καθώς βάδιζε το δρόμο της εξορίας.
Η φιλομάθεια, η δίψα για μόρφωση και η επίδοση στις σπουδές τους ήταν τα γνωρίσματα των Τριών Ιεραρχών, τον καιρό πού ήταν φοιτητές. Για το Βασίλειο έλεγαν πως, όντας ακόμη σπουδαστής, γνώριζε περισσότερα από τους καθηγητές του, ενώ στο Γρηγόριο πρότειναν καθηγητική έδρα στην περίφημη τότε Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών, στην οποία δίδαξε για ένα χρόνο. Αλλά και τον Χρυσόστομο ο δάσκαλός του Λιβάνιος τον προόριζε για διάδοχο του στη Ρητορική Σχολή.
Αργότερα όταν χειροτονούνται κληρικοί διακρίνονται για την υποδειγματική άσκηση των ποιμαντικών τους καθηκόντων αλλά και για τους αγώνες τους για την εδραίωση και διάδοση της χριστιανικής πίστης. Γνωστά είναι: το θάρρος και η αλύγιστη πίστη του Βασιλείου μπροστά στις απειλές του αρειανού Μόδεστου. η παραίτηση του Γρηγορίου από τον πατριαρχικό θρόνο της Κων-πόλης για την ειρήνη και την ησυχία της Εκκλησίας αλλά και το ανυποχώρητο του Χρυσοστόμου στις δολοπλοκίες και τις πιέσεις της αυτοκράτειρας Ευδοξίας.
Δεύτερο γνώρισμα της εκκλησιαστικής ποιμαντικής διακονίας των τριών Ιεραρχών είναι η πλούσια φιλανθρωπική και κοινωνική τους δράση, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στα πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα και στην περίθαλψη των θυμάτων της κοινωνικής αδικίας αλλά εκτείνεται και στους αγώνες τους για την διάδοση των κοινωνικών αρετών: της αδελφότητας, της δικαιοσύνης και της ισοτιμίας.
Σε επίπεδο διδασκαλίας, οι τρεις Πατέρες πέτυχαν όχι μόνο να θεμελιώσουν και να πραγματοποιήσουν τη σύνθεση Ελληνισμού και Χριστιανισμού, αλλά και να προφυλάξουν αυτή την ένωση, από μονοφυσιτικές ακρότητες, πού ήθελαν την απορρόφηση του ανθρώπινου στοιχείου από το θεϊκό ή από νεστοριανικές διαιρέσεις πού ήθελαν ξεχωριστές και διαιρεμένες τη θεία από την ανθρώπινη υπόσταση του ενανθρωπήσαντος Υιού του Θεού.
Σε μας σήμερα είναι εύκολη η γνωριμία με το αξιόλογο και πλούσιο συγγραφικό τους έργο - το οποίο διακρίνεται από τη βαθιά θεολογική γνώση την εκλεκτή ποιότητα του περιεχομένου, τον πλούτο των ιδεών και των συναισθημάτων, την γλαφυρότητα της γλώσσας και την τελειότητα της μορφής. Οι Πατέρες της Εκκλησίας, από τον όγκο των προβλημάτων του ανθρώπου εξέλεξαν τα ανώτερα και αυτά επεδίωξαν να λύσουν.
Οι Τρεις Ιεράρχες αναγνωρίστηκαν δια μέσου των αιώνων ανυπέρβλητα υποδείγματα Ελληνο - χριστιανικής αγωγής, όχι μόνο γιατί κατείχαν την χριστιανική και ελληνική σοφία αλλά γιατί η ζωή τους ήταν οδηγός της θεωρίας και η θεωρία επισφράγιση του βίου τους. 
Συμφωνία λοιπόν έργων και λόγων, σοφίας και αρετής διακρίνει το παιδαγωγικό ήθος των Τριών Ιεραρχών. Αν και όλη τους τη ζωή έζησαν ασκητικά, ο ορθόδοξος μυστικισμός τους συγκεντρώνεται σε μία βούληση για ζωή, η οποία τελικά γίνεται δύναμη προς ανακαίνιση του κόσμου. Δεν αγνόησαν την πλούσια ελληνική παιδαγωγική «παραίνεση». Αναγνώρισαν την μορφωτική αξία των γραμμάτων, στηρίχτηκαν σ΄ αυτήν αλλά προχώρησαν ακόμη παραπέρα. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι με τη βοήθεια μόνο της λογικής μπόρεσαν να ξεχωρίσουν τον άνθρωπο από τα άλλα δημιουργήματα του Θεού, συνέλαβαν την ιδέα του καλού καγαθού πολίτη και επεδίωξαν την τελείωση και την καλλιέργεια του νου, της διάνοιας του ανθρώπου. Ο Χριστιανισμός όμως προχώρησε παραπέρα. Έθεσε το νου κάτω από την αρετή της αγάπης την οποία θεώρησε ως πρώτη αρετή. Την Αγάπη όπως την ορίζει ο Απόστολος Παύλος στην Προς Κορινθίους επιστολή, την οποία μπορούν να κατακτήσουν όλοι οι άνθρωποι και η οποία εκτείνεται και αγκαλιάζει και τον εχθρό μας.
Ο ανθρωπισμός των τριών Ιεραρχών δίνει ένα σαφές και συγκεκριμένο μορφωτικό ιδεώδες: τη θέωση, την ένωση δηλαδή με το Θεό, την ομοίωσή του ανθρώπου με το Δημιουργό του πού αποτελεί και τον προορισμό του στη επίγεια ζωή. Ο Γρηγόριος λέγει «θέλεις Θεός γενέσθαι, συν αγγέλοις χορεύων» , παρουσιάζοντας μπροστά μας τον προορισμό της υπαρξής μας. Ως ειδικότερη επιδίωξη της αγωγής θεωρεί ο Μέγας Βασίλειος την πνευματική πρόοδο του ανθρώπου και την απόκτηση των τεσσάρων βασικών αρετών: της σοφίας, της σωφροσύνης, της ανδρείας και της δικαιοσύνης. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει ότι πρέπει να «φυτευθούν» στο αναπτυσσόμενο παιδί οι ιδιότητες του Θεού, δηλαδή η αγαθότης, το αόργητον, το ευεργετικόν, το φιλοσοφικόν» ώστε να διαπλαστεί σε τέλειο χριστιανό. Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει ότι πρωτίστως πρέπει να φροντίζουμε για την επιμέλεια και την κάθαρση της ψυχής. Αυτή είναι, λέει, η αληθινή παιδεία: Η επιμέλεια, η θεραπεία και η καλλιέργεια της ψυχής. Την παιδεία πού αποβλέπει στην χριστιανική ζωή και τον εξαγνισμό του ανθρώπου οι Τρεις Ιεράρχες ονομάζουν τέχνη τεχνών και «παρ΄ ημίν αγαθόν το πρώτον». Για μια τέτοια παιδεία εργάστηκαν «ζέοντες τω πνευματι» με τόση σοφία και γνώση, ώστε να παρουσιάζονται στον έκπληκτο σήμερα μελετητή ως θεμελιωτές μιας χριστιανικής παιδαγωγικής με αιώνιο κύρος.
Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από μια συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας και μια ταχύτατη αύξηση των επιστημονικών γνώσεων, οι οποίες μάλιστα γίνονται ολοένα και πιό εύκολα προσιτές στους πολλούς. Τα κοινωνικά ωστόσο προβλήματα παραμένουν έντονα, με τα δύο τρίτα της γης να υποσιτίζονται και τη μάστιγα του πολέμου να χτυπά ακόμη και τους λεγόμενους ισχυρούς της γης. Ο άνθρωπος αρχίζει να νιώθει έντονα το αίσθημα μιας γενικής ανασφάλειας χωρίς να μπορεί πάντα να προσδιορίσει από πού προέρχεται αυτό. Στην επίλυση αυτών αλλά και άλλων πολλών και πολύπλοκων προβλημάτων του σημερινού ανθρώπου πιστεύουμε ότι η παιδεία μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Μια παιδεία προσανατολισμένη προς την εξ αποκαλύψεως αλήθεια του Χριστιανισμού. Μια παιδεία πού θα σέβεται τον άνθρωπο και θα τον βοηθά να ξεπερνά τον εαυτό του και να πορεύεται προς την τελείωση, τη θέωση.
Ας ευχηθούμε όλοι η Τρισήλιος Θεότης πού φώτισε τους τρεις μέγιστους φωστήρες και διδασκάλους της οικουμένης, να φωτίσει και εμας, ώστε να πορευτούμε το δρόμο της σωτηρίας!

Μνημόσυνο μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου

Στίς 27 Ἰανουαρίου, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Λειψάνων τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε καθηκόντως στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 8 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκδημίας του.
Ὁ Σεβασμιώτατος στήν σύντομη προσλαλιά του, ἀναφέρθηκε μέ λόγια συγκινητικά στήν μεγάλη προσωπικότητα, τοῦ ἀλήστου μνήμης Πρωθιεράρχου Χριστοδούλου καί στήν ἀγάπη του γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα. 
Στό ἱερό μνημόσυνο συμμετεῖχαν καί οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι λειτούργησαν μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἱερᾶς μνήμης τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἄγει τά ὀνομαστήριά του, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.

Χειροτονία Διακόνου στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν. ΑΞΙΟΣ!!!

Στίς 27 Ἰανουαρίου ἑορτή τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καθ’ ἤν ἄγει τά ὀνομαστήρια του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐχειροτονήθη Διάκονος στόν μεγαλοπρεπῆ Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὁ Μοναχός Ἀνδρέας (Θεοδωρᾶτος), ἀδελφός της Ἱερᾶς καί σεβασμίας Μονῆς Ἁγίων Πάντων Τριταίας.
Ὁ Διάκονος Ἀνδρέας, πολιτικός μηχανικός καί θεολόγος, ἀφιερώθηκε στό Θεό μετά ἀπό μιά ὡραία καί πνευματική μέχρι τώρα πορεία, ὡς στέλεχος τοῦ νεανικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὑπεύθυνος τῶν νεανικῶν ὁμάδων τῆς Χριστιανικῆς Στέγης καί τῶν Κατασκηνώσεων στή Ρίζα.
Ἡ χειροτονία ἐτελέσθη σέ συγκινησιακά φορτισμένο κλῖμα, σέ ἕνα κατάμεστο ἀπό χιλιάδες εὐεσεβῶν Χριστιανῶν Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, παρουσία πλειάδος Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι συλλειτούργησαν ἐπί τῇ Ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, πλήθους Ἱερέων καί Μοναχῶν.
Ὁ νέος Διάκονος στήν συγκινητική προσλαλιά του, ἀνεφέρθη στήν πορεία του μέχρι τώρα καί εὐχαρίστησε τά πρόσωπα πού τόν βοήθησαν στήν κατά Θεόν πρόοδό του.
Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του, ἐτόνισε τήν ἀξία τῆς Ἱερωσύνης, ὡς κλήσεως Θεοῦ καί θυσιαστικής προσφορᾶς τῆς ζωῆς τοῦ Κληρικοῦ γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.
Ἐσημείωσε ἰδιαιτέρως τήν προετοιμασία πού χρειάζεται γι’ αὐτή τήν στιγμή καί ἑστίασε στήν οἰκογένεια, στό πνευματικό περιβάλλον, στήν Ἐκκλησία, στήν πνευματική καί μυστηριακή ζωή καί στήν καθαρότητα τοῦ βίου.
Ἐπειδή ἡ Ἱερωσύνη εἶναι Μυστήριο, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, πρέπει ὁ Κληρικός νά ἔχῃ βαθειά καί ἀταλάντευτη πίστη στόν Θεό καί ἀφοῦ θά κριθῆ ἀπό τήν ἱερατική πορεία καί ζωή του, πρέπει νά ἐμφορῆται ἀπό φόβο Θεοῦ. Τέλος, ἐπειδή ἡ ἱερατική πορεία συνιστᾶ μαρτύριο, ὁ Κληρικός πρέπει νά γνωρίζῃ ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο τό ἀγωνιστικό φρόνημα καί ὁ ἀγώνας μέχρις αἵματος, ἂν χρειασθῆ γιά τόν ἐράσμιο Νυμφίο τῆς ψυχῆς μας, τόν Κύριό μας δηλ. καί τόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος εἶναι δημιουργημένος κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ.
Οἱ χιλιάδες τῶν πιστῶν, μέ ἐπικεφαλῆς τούς νέους βροντοφώναξαν τό «Ἄξιος» στόν νέο Διάκονο, συνοδεύοντας τόν Σεβασμιώτατο στίς εὐχές του.

Οἱ Ἅγιοι Τρείς Ιεράρχες (30 Ιανουαρίου)

Ἡ αἰτία γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Ἐκκλησία εἶναι τὸ ἑξῆς γεγονός:
Κατὰ τοὺς χρόνους τῆς βασιλείας τοῦ Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ (1081 – 1118), ὁ ὁποῖος διαδέχθηκε στὴ βασιλικὴ ἐξουσία τὸν Νικηφόρο Γ’ τὸν Βοτενειάτη (1078 – 1081), ἔγινε στὴν Κωνσταντινούπολη φιλονικία ἀνάμεσα σὲ λόγιους καὶ ἐνάρετους ἄνδρες. Ἄλλοι θεωροῦσαν ἀνώτερο τὸν Μέγα Βασίλειο, χαρακτηρίζοντάς τον μεγαλοφυΐα καὶ ὑπέροχη φυσιογνωμία. Ἄλλοι τοποθετοῦσαν ψηλὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο καὶ τὸν θεωροῦσαν ἀνώτερο ἀπὸ τὸν Μέγα Βασίλειο καὶ τὸν Γρηγόριο καί, τέλος, ἄλλοι, προσκείμενοι στὸν Γρηγόριο τὸν Θεολόγο, θεωροῦσαν αὐτὸν ἀνώτερο ἀπὸ τοὺς δύο ἄλλους, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν Βασίλειο καὶ τὸν Χρυσόστομο. Ἡ φιλονικία αὐτὴ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ διαιρεθοῦν τὰ πλήθη τῶν Χριστιανῶν καὶ ἄλλοι ὀνομάζονταν «Ἰωαννίτες», ἄλλοι «Βασιλεῖτες» καὶ ἄλλοι «Γρηγορίτες».
Στὴν ἔριδα αὐτὴ ἔθεσε τέλος ὁ Μητροπολίτης Εὐχαΐτων, Ἰωάννης ὁ Μαυρόπους. Αὐτός, κατὰ τὴν διήγηση τοῦ Συναξαριστοῦ, εἶδε σὲ ὀπτασία τοὺς μέγιστους αὐτοὺς Ἱεράρχες, πρῶτα καθένα χωριστὰ καὶ στὴ συνέχεια καὶ τοὺς τρεῖς μαζί. Αὐτοὶ τοῦ εἶπαν: «Ἐμεῖς, ὅπως βλέπεις, εἴμαστε ἕνα κοντὰ στὸν Θεὸ καὶ τίποτε δὲν ὑπάρχει ποὺ νὰ μᾶς χωρίζει ἢ νὰ μᾶς κάνει νὰ ἀντιδικοῦμε. Ὅμως, κάτω ἀπὸ τὶς ἰδιαίτερες χρονικὲς συγκυρίες καὶ περιστάσεις ποὺ βρέθηκε ὁ καθένας μας, κινούμενοι καὶ καθοδηγούμενοι ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, γράψαμε σὲ συγγράμματα καὶ μὲ τὸν τρόπο του ὁ καθένας, διδασκαλίες ποὺ βοηθοῦν τοὺς ἀνθρώπους νὰ βροῦν τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας. Ἐπίσης, τὶς βαθύτερες θεῖες ἀλήθειες, στὶς ὁποῖες μπορέσαμε νὰ διεισδύσουμε μὲ τὸ φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὶς συμπεριλάβαμε σὲ συγγράμματα ποὺ ἐκδώσαμε. Καὶ ἀνάμεσά μας δὲν ὑπάρχει οὔτε πρῶτος, οὔτε δεύτερος, ἀλλά, ἂν πεῖς τὸν ἕνα, συμπορεύονται δίπλα του καὶ οἱ δυὸ ἄλλοι. Σήκω, λοιπόν, καὶ δῶσε ἐντολὴ στοὺς φιλονικοῦντες νὰ σταματήσουν τὶς ἔριδες καὶ νὰ πάψουν νὰ χωρίζονται γιὰ ἐμᾶς. Γιατί ἐμεῖς, καὶ στὴν ἐπίγεια ζωὴ ποὺ εἴμασταν καὶ στὴν οὐράνια ποὺ μεταβήκαμε, φροντίζαμε καὶ φροντίζουμε νὰ εἰρηνεύουμε καὶ νὰ ὁδηγοῦμε σὲ ὁμόνοια τὸν κόσμο. Καὶ ὅρισε μία ἡμέρα νὰ ἑορτάζεται ἀπὸ κοινοῦ ἡ μνήμη μας καὶ καθὼς εἶναι χρέος σου, νὰ ἐνεργήσεις νὰ εἰσαχθεῖ ἡ ἑορτὴ στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ συνταχθεῖ ἡ ἱερὴ ἀκολουθία. Ἀκόμη ἕνα χρέος σου, νὰ παραδόσεις στὶς μελλοντικὲς γενιὲς ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε ἕνα γιὰ τὸν Θεό. Βεβαίως καὶ ἐμεῖς θὰ συμπράξουμε γιὰ τὴ σωτηρία ἐκείνων ποὺ θὰ ἑορτάζουν τὴν μνήμη μας, γιατί ἔχουμε καὶ ἐμεῖς παρρησία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ».
Ἔτσι ὁ Ἐπίσκοπος Εὐχαΐτων Ἰωάννης ἀνέλαβε τὴ συμφιλίωση τῶν διαμαχόμενων μερίδων, συνέστησε τὴν ἑορτὴ τῆς 30ης Ἰανουαρίου καὶ συνέγραψε καὶ κοινὴ Ἀκολουθία, ἀντάξια τῶν τριῶν Μεγάλων Πατέρων.
Ἡ ἑορτὴ αὐτῆς τῆς Συνάξεως τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἀποτελεῖ τὸ ὁρατὸ σύμβολο τῆς ἰσότητας καὶ τῆς ἑνότητας τῶν Μεγάλων Διδασκάλων, οἱ ὁποῖοι δίδαξαν μὲ τὸν ἅγιο βίο τους τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἐξ’ αἰτίας τῆς ταπεινώσεώς τους μπροστὰ στὴν ἀλήθεια, ἔχουν λάβει τὸ χάρισμα νὰ ἐκφράζουν τὴν καθολικὴ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅ,τι διδάσκουν δὲν εἶναι ἁπλῶς δική τους σκέψη ἢ προσωπική τους πεποίθηση, ἀλλὰ εἶναι ἐπιπλέον ἡ ἴδια ἡ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας, γιατί μιλοῦν ἀπὸ τὸ βάθος τῆς καθολικῆς της πληρότητας.
Περὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 14ου αἰώνα μ.Χ. ἀνεγέρθη ναὸς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν κοντὰ στὴν Ἁγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως, δίπλα σχεδὸν στὴ μονὴ τῆς Παναχράντου.
Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’.
Τοὺς τρεῖς μέγιστους φωστῆρας τῆς τρισηλίου Θεότητος, τοὺς τὴν οἰκουμένην ἀκτῖσι, δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τοὺς μελιρρύτους ποταμοὺς τῆς σοφίας, τοὺς τὴν κτίσιν πᾶσαν, θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τὸν Μέγαν, καὶ τὸν Θεολόγον Γρηγόριον, σὺν τῷ κλεινῷ Ἰωάννῃ, τῷ τὴν γλῶτταν χρυσορρήμονι, πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν· αὐτοὶ γὰρ τῇ Τριάδι, ὑπὲρ ἡμῶν ἀεὶ πρεσβεύουσι.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τοὺς ἀσφαλεῖς.
Τοὺς ἱερούς, καὶ θεοφθόγγους κήρυκας, τὴν κορυφήν, τῶν Διδασκάλων Κύριε, προσελάβου εἰς ἀπόλαυσιν, τῶν ἀγαθῶν σου καὶ ἀνάπαυσιν· τοὺς πόνους γὰρ ἐκείνων καὶ τὸν κάματον, ἐδέξω ὑπὲρ πᾶσαν ὁλοκάρπωσιν, ὁ μόνος δοξάζων τοὺς Ἁγίους σου.

Μεγαλυνάριον.
Ρήτορες σοφίας θεοειδεῖς, στῦλοι Ἐκκλησίας, οὐρανίων μυσταγωγοί, Βασίλειε Πάτερ, Γρηγόριε θεόφρον, καὶ θεῖε Ἰωάννη, κόσμῳ ἐδείχθητε.

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016

+ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΟΥ!!!
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 - 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 
8 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ
Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Τήν Τετάρτη 27 Ἰανουαρίου η Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν Ἀνακομιδή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα φέρει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Χρυσόστομος.

Ὁ ἑορτασμός τοῦ μεγάλου πατρός καί διδασκάλου τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, θά πραγματοποιηθῇ στόν Νέο Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν, κατά τό ἑξῆς Πρόγραμμα.

  • Τρίτη 26 Ἰανουαρίου 2016
Ὥρα 6.00μ.μ.
Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός

  • Τετάρτη 27 Ἰανουαρίου 2016
Ὥρα 7.00-10.00π.μ.
Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία

Ὁ Σεβασμιώτατος θά δεχθῇ τίς εὐχές τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ, στόν Ἱερό Ναό κατά τήν διανομή τοῦ Ἀντιδώρου.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος παρακαλεῖ κατά τήν ἡμέρα αὐτή οἱ πιστοί, ἀντί ἄλλων δωρεῶν, νά προσφέρουν ὅ,τι ἐπιθυμοῦν ὑπέρ τῆς ἀπροσκόπτου λειτουργίας τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν "ΛΥΧΝΟΣ", ὁ ὁποῖος μεταφέρει τόσο στήν Ἑλλάδα, ὅσο καί στό ἐξωτερικό, ὡς σύγχρονος παγκόσμιος ἄμβωνας, τήν ἀλήθεια γιά τόν Χριστό καί τήν ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα μας. 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016

Ἡ Βασιλόπιτα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν

Μέσα σέ κλῖμα χαρᾶς καί πνευματικῆς εὐφροσύνης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, εὐλόγησε τήν Βασιλόπιτα στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Πατρῶν.
Τά παιδιά ἔψαλαν ὡραιότατα τούς ὕμνους ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Μουσικῆς κ. Παύλου Μάλλιαρη.
Ὁ Σεβασμιώτατος, μίλησε μέ πατρική ἀγάπη στόν Διευθυντή καί τούς Καθηγητάς καί κυρίως στά παιδιά καί τούς ἐπήνεσε γιά τόν τρόπο λειτουργίας τοῦ Σχολείου καί γιά τήν παιδεία πού παρέχεται σέ αὐτό.
Ἀνεφέρθη, ἰδιαιτέρως στά βραβεῖα πού ἀπέσπασε πανελληνίως τό Σχολεῖο καί εὐχήθηκε τά δέοντα σέ ὅλους γιά τήν νέα χρονιά καί γιά κατά Θεόν πρόοδο καί εὐτυχία στή ζωή τους.
Τήν τελετή ἐτίμησαν μέ τήν παρουσία τους, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ἡ προϊσταμένη τῆς Ἐκπαιδεύσεως κ. Σοφία Χριστοπούλου, τό προσωπικό τοῦ Λυκείου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας καί γονεῖς τῶν μαθητῶν.
Στήν ὁμιλία του ὁ Διευθυντής τοῦ Σχολείου κ. Ἰωάννης Κόττορος, ἀνεφέρθη στήν ἀξία τῆς παιδείας καί στήν παροχή τῶν γνώσεων στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο, στό ἐπιτελεσθέν ἔργο κατά τό παρελθόν ἔτος καί στόν προγραμματισμό πού ἔχει γίνει γιά τήν τρέχουσα χρονιά.
Εὐχαρίστησε δέ τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ἀμέριστη συμπαράστασή του στό Σχολεῖο καί τό μεγάλο ἐνδιαφέρον του, ὡς καί τόν Θεοφιλέστατο καί τούς ἄλλους προσκεκλημένους.
Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε τίς τιμητικές διακρίσεις ἀπό τούς διαγωνισμούς στούς ὁποίους διεκρίθει τό Σχολεῖο καί ἐν συνεχείᾳ τά παιδιά ἔλαβαν ὡς εὐλογία ἀπό μία Καινή Διαθήκη.
Μετά τό πέρας τῆς τελετῆς ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τήν τράπεζα, στήν ὁποία παρεκάθησαν ὁ Θεοφιλέστατος, ὁ Διευθυντῆς, οἱ Καθηγητές, οἱ μαθητές καί οἱ ἃλλοι προσκεκλημένοι.

Προχωροῦν ἐνταντικά οἱ ἐργασίες γιά τήν περάτωση τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Τσουκαλεΐκων.

Μέ γοργούς ρυθμούς, ἕνεκα τοῦ φλογεροῦ ζήλου τοῦ Ἱερέως π. Δημητρίου Μπιλιανοῦ, τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί ὅλων τῶν Ἐνοριτῶν τῶν Τσουκαλεΐκων Πατρῶν, προχωροῦν παρά τίς οἰκονομικές δυσκολίες οἱ ἐργασίες ἀποπερατώσεως τοῦ περικαλλοῦς νεοανεγειρόμενου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους στά Τσουκαλέϊκα Πατρῶν.
Ὁ παλαιός Ναός, ὡς γνωστόν, κατεστράφη ὁλοσχερῶς ἀπό τόν σεισμό τοῦ 2008.
Τό ὅτι ὁ Ναός ἔφθασε σχεδόν στήν ἀποπεράτωση ,ὀφείλεται οὐσιαστικά σέ θαῦμα τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους. Ἀνθρωπίνως, οὑδείς δύναται νά ἐξηγήσῃ τό πῶς προχωροῦν οἱ ἐργασίες.
Ἤδη, εἶναι ἕτοιμο τό τέμπλο καί ἀναμένει τήν τοποθέτησή του μετά τήν κατασκευή τοῦ δαπέδου.
Γιά τό δάπεδο ἔχουν περατωθῆ οἱ διαδικασίες (προκήρυξη διαγωνισμοῦ κ.λ.π.) καί θά ἀρχίσουν οἱ ἐργασίες κατασκευῆς του. Ἤδη τοποθετοῦνται τά παράθυρα στόν Ἱερό Ναό.
Ὁ Σεβασμιώτατος, στήν τελευταία ἐπίσκεψή του, ἐπέλεξε σέ συνεργασία μέ τόν Ἱερέα καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί μέ τούς εἰδικούς τεχνίτες, τό χρῶμα γιά τήν ἐξωτερική βαφή τῶν τοίχων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐπενδυθῆ μέ τό πλέον σύγχρονο θερμομονωτικό σύστημα.
Ὁ Σεβασμιώτατος, ἐπήνεσε καί ἐνεθάρρυνε γιά μιά ἀκόμη φορά τόν Ἱερέα καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί τούς εὐχαρίστησε διότι στό κάθε θέμα ἐτηρήθη αὐστηρῶς ἡ προβλεπομένη διαδικασία καί ἀκολούθησαν σέ κάθε φάση τῶν ἐργασιῶν τίς ἀπαραίτητες συμβουλές καί ὑποδείξεις του καί συνεργάστηκαν ἄριστα μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη, ὥστε νά ἔχωμε τά θαυμάσια αὐτά ἀποτελέσματα.
Πιστεύομε ἐδήλωσε ὁ Σεβασμιώτατος, ὅτι ἐντός τοῦ ἐπερχομένου θέρους, θά ἐπιτρέψῃ ὁ Κύριος νά τελέσωμε καί τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ζαχαρίου στήν Πάτρα.

Στίς 20 Ἰανουαρίου, μαζί μέ τήν ἱερά μνήμη τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου, ἑορτάσθη στήν πόλη τῶν Πατρῶν, ἡ μνήμη τοῦ Νεομάρτυρος Ζαχαρίου τοῦ ἐξ’ Ἄρτης, ὁ ὁποῖος ἔζησε στήν Πάτρα, κατά τά πικρά χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, ὅπου ἀρνήθηκε τήν Ἁγία πίστη μας παρασυρθείς ἀπό τούς Ἀγαρηνούς.
Μετανοήσας ὅμως καί ὁμολογήσας τήν ἀλήθεια, ἀξιώθηκε μαρτυρικοῦ θανάτου, στίς 20 Ἰανουαρίου 1782. Οἱ Τοῦρκοι ἀφοῦ τόν ἐφυλάκισαν, τόν ἐμαστίγωσαν καί τόν ἐβασάνισαν παντοιοτρόπως, ἕως ὅτου τόν διαμέλισαν, κατά τό πλέον φρικτόν τρόπον. Γιά νά μή πάρουν τό σῶμα του οἱ χριστιανοί, τό πέταξαν οἱ βάρβαροι Ἀγαρηνοί σέ ἕνα πηγάδι στήν περιοχή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πατρῶν καί τό ἐκάλυψαν μέ ὄγκους χώματος, προκειμένου νά ἐξαφανίσουν τά ἴχνη του.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ Ἱερᾷ Μνήμη τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου καί τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ζαχαρίου, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τοῦ Ἐπισκοπείου Πατρῶν.
Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Γερβάσιος Παρακεντές, ἀναφερθείς στόν βίο τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου καί μέ λεπτομέρειες στό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ζαχαρίου.
Στήν Θεία Λειτουργία, ἐκκλησιάσθησαν, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, πολλοί Κληρικοί τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν καί πλῆθος εὐσεβοῦς Λαοῦ.
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε, ὅτι ἔχει ὁ ἴδιος κάνει θέμα θερμῆς προσευχῆς πρός τό Θεό, τήν φανέρωση ἀπό τόν Θεό τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ζαχαρίου, ὥστε νά ἔχῃ ἡ πόλις τῶν Πατρῶν καί αὐτή τήν εὐλογία, τῆς παρουσίας δηλαδή, τοῦ χαριτόβρυτου Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ζαχαρίου.
Ἐπίσης, ἐτελέσθη ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τοῦ μακαριστοῦ Ἱερέως Εὐθυμίου Σκλήφα, κατά σάρκα πατρός τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.
● Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πατρῶν, ἐτελέσθη Ἱερά Ἀγρυπνία, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ζαχαρίου, ἀφοῦ ἡ μία Ἁγία Τράπεζα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἶναι ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Νεομάρτυρα Ζαχαρία καί εἶναι ἐγκαινιασμένη στό ὄνομά του.
Τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας, προέστη ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Νεκτάριος Κωτσάκης.

Εὐλογία τῆς Βασιλόπιτας στό 12ο Λύκειο Πατρῶν.

Στο 12ο Λύκειο Πατρῶν βρέθηκαν τήν Tετάρτη 20.1.2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος καί ἂλλοι Κληρικοί, προσκεκλημένοι ἀπό τήν Διευθύντρια τοῦ Σχολείου, κ. Κωστούλα Σύριου καί ἀπό ὃλους τούς καθηγητάς καί τούς μαθητάς τοῦ Σχολείου, προκειμένου ὁ Σεβασμιώτατος νά μιλήσῃ στά παιδιά καί νά εὐλογήσῃ τήν Βασιλόπιτα.
Μέσα σέ ἓνα ἐγκάρδιο κλῖμα ἒγινε ἡ συνάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου μέ τούς Καθηγητάς, παρόντος καί τοῦ Σχολικοῦ Συμβούλου κ. Δημητρίου Δημακόπουλου.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε στούς μαθητάς, πού εἶχαν συγκεντρωθεῖ στό ἀμφιθέατρο τοῦ Σχολείου, ἀναφερθείς στά πολλά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ καί στήν ἰδιαίτερη εὐλογία νά εἶναι Ἑλληνόπουλα, Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί Πατρινόπουλα, πού ζοῦν στήν πόλη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.
Ἐπίσης, μίλησε γιά τίς ἀξίες τῆς ζωῆς, γιά τήν σύγχρονη κατάσταση τῆς κοινωνίας, γιά τόν ἀγῶνα πού πρέπει νά κάνωμε γιά τήν καταξίωση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί γιά τήν πρόοδο τῆς κοινωνίας μας, ἡ ὁποία βιώνει πολύ δύσκολες καταστάσεις ἐξ’ αἰτίας τῆς ἀποϊεροποιήσεως τῆς ζωῆς μας.
Ἀπό τά βάθη δέ τῆς ψυχῆς του ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες, στούς Καθηγητές καί στά παιδιά, γιά τήν πρόσκληση, γιά αὐτή τήν ἐπίσκεψη στό Σχολεῖο καί τήν εὐκαιρία τῆς ἐπικοινωνίας μέ τούς Καθηγητάς καί τά παιδιά, κάτι πού συγκινεῖ καί χαροποιεῖ τά μέγιστα. Συνεχάρη δέ ἀπό καρδίας γιά τό ἐπίπεδο τοῦ Σχολείου καί τήν θαυμάσια ἐργασία ἡ ὁποία γίνεται σέ αὐτό, ὡς καί γιά τήν εὐσέβεια, τήν εὐγένεια καί τό ἦθος τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ καί κυρίως τῶν μαθητῶν.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος παρεκάλεσε τόν Θεοφιλέστατο νά εὐλογήσῃ τήν βασιλόπιτα, ἐπί τῇ εἰσόδῳ στό νέο ἒτος καί νά εὐχηθῇ ἐπίσης στούς Καθηγητάς καί στά παιδιά.
Τίς ευχαριστίες ἐξέφρασαν πρός τούς Ἀρχιερείς ἡ Διευθύντρια ὡς καί ἡ Ὑποδιευθύντρια τοῦ Σχολείου, γιά τήν παρουσία τους στό Σχολεῖο καί γιά τήν εὐλογία.
Τό φλουρί ἐκέρδισε ὁ μαθητής τῆς Α’ Λυκείου Παναγιώτης Κωνστανταρόπουλος ὁ ὁποῖος ἒλαβε ὡς εὐλογία μιά εἰκόνα τῆς Παναγίας.
Ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε στό Σχολεῖο μία ἀργυρά εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί σέ ὃλα τά παιδιά ἀπό μία μικρά εἰκόνα τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων πρός εὐλογίαν καί ἁγιασμόν.

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου

Στήν Ἱερά Μονή Ἐλεούσης Πατρῶν ἐτελέσθη τήν Δευτέρα τό βράδυ, 18.11.2016, Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου.
•Τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας, προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, μέ τήν συμμετοχή πολλῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί πλήθους πιστῶν, οἱ ὁποῖοι παρά τό δριμύ ψῦχος, κατέκλυσαν τό Καθολικό της Ἱερᾶς Μονῆς, γιά νά συμμετάσχουν στήν Θεία Λειτουργία καί νά εὐχηθοῦν στήν γερόντισσα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Μοναχή Μακαρία, ἡ ὁποία κατά τήν ἡμέρα αὐτή ἄγει τά ὀνομαστήριά της.
•Ἀνήμερα, τό μεσημέρι, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί ἄλλων Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μετέβη στήν Ἱερά Μονή Ἐλεούσης προκειμένου νά εὐχηθῇ στήν Ἡγουμένη Μακαρία ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ της ἑορτῇ.
Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν διάρκεια τῆς ἑόρτιας τραπέζης πού παρέθεσαν οἱ Μοναχές, ἀπηύθυνε λόγους πατρικούς γιά τόν σκοπό τῆς μοναχικῆς ζωῆς, χρησιμοποιώντας λόγους τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ εὐχήθηκε στήν ἑορτάζουσα Ἡγουμένη Μακαρία, εὐλογία παρά Κυρίου, ὑγεία κατ’ ἄμφῳ καί κάθε πνευματική πρόοδο, καί εἰς αὐτήν ἀλλά καί στήν περί αὐτήν ἁγία ἀδελφότητα.

Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν στό «Ποτάμι» γιά τό θέμα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν.

Ἐπληροφορήθημεν, τυχαῖα, διότι εἴχαμε πολύ σοβαρότερες ἐνασχολήσεις καί ἐνημερώθημεν περί τῶν δηλώσεων καί τῶν ἀναφορῶν στό πρόσωπό μας, ἀπό τό «Ποτάμι», σχετικά μέ τό θέμα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν καί τῆς συζητήσεως γιά τήν δημιουργία ἀποτεφρωτηρίου στήν Πάτρα.
Συγκεκριμένα, μεταξύ τῶν ἂλλων, ἀναφέρει τό «Ποτάμι» στήν ἀνακοίνωσή του. «...Ἡ ἀπόφαση τοῦ τοπικοῦ Μητροπολίτη νά καλέσῃ τούς κατοίκους τῆς Πάτρας σέ συγκέντρωση ἐναντίον τοῦ ἀποτεφρωτηρίου μᾶς θυμίζει ἂλλες, σκοτεινές ἐποχές».
Συνιστῶμεν ἐν ἀγάπῃ, στόν Πρόεδρο τοῦ κινήματος καί τούς Συνεργάτας του, νά διαβάζουν σωστά τά κείμενα καί νά πληροφοροῦνται ὑπεύθυνα περί τῶν γεγονότων. Εἰδ’ ἄλλως θά μιλοῦν ἀνεδαφικά καί θά ἐκτίθενται, ἀφοῦ οἱ δηλώσεις τους εἴτε προφορικές, εἴτε γραπτές, ὅπως περί τοῦ ἐν λόγῳ θέματος, οὐδεμίαν σχέση θά ἒχουν μέ τήν πραγματικότητα καί δέν θά ἀντέχουν στό διάλογο καί στήν κριτική.
Καί κάτι ἄλλο. Τίς σκοτεινές ἐποχές δέν τίς θυμίζει οὔτε τίς ὑπηρετεῖ ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν καί ἡ Ἐκκλησία γενικῶς, ἀλλά ὅσοι δέν ἀναγνωρίζουν τό δημοκρατικό δικαίωμα στόν Μητροπολίτη καί σέ ὅποιον ἄλλο πολίτη, νά ἐκφράζῃ τίς θέσεις του καί τίς ἀπόψεις του γιά τά θέματα πού ἀφοροῦν στήν πρόοδο καί στό μέλλον τῆς κοινωνίας μας καί τῆς Πατρίδος μας.
Μετ’ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ διά φωτισμόν νοός καί σύνεσιν ἐν πᾶσι.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Περί τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν. Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.


Ἐπειδή τελευταῖα πολύς λόγος γίνεται γιά τό θέμα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν καί γιά τήν δημιουργία ἀποτεφρωτηρίου στήν πόλη τῶν Πατρῶν καί ἐπειδή οἱ πολίτες ἀπευθύνονται πρός τόν Μητροπολίτη καί τήν Ἐκκλησία γενικώτερα ὥστε νά γνωρίζουν ποιά εἶναι ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας ἐπί τοῦ συγκεκριμένου θέματος, σημειώνομε μέ πολλή ἀγάπη καί συνείδηση εὐθύνης ἔναντι τοῦ ποιμνίου μας τά ἑξῆς.
Ἡ Ἐκκλησία ἔχει συγκεκριμένη διδασκαλία περί τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος εἶναι δημιουργημένος ἀπό τόν Θεό, κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Αὐτοῦ, ὡς ψυχοσωματική ὀντότης. Ὁ σύνδεσμος σώματος καί ψυχῆς εἶναι ἱερός, ἡ ψυχή περιφρουρεῖται μέσα στό σῶμα τό ὁποῖο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὀνομάζει ναόν τοῦ ἐν ἡμῖν Ἁγίου Πνεύματος. Γι’ αὐτό τό σῶμα τό σεβόμαστε, δέν τό ρυπαίνομε, δέν τό χρησιμοποιοῦμε γιά ἡδονικές ἀπολαύσεις, δέν βιαιοπραγοῦμε ἐπ’ αὐτοῦ. Ὁποιαδήποτε διαφορετική θεώρηση καί ἀντιμετώπιση τοῦ σώματος, θεωρεῖται ἀσέβεια πρός αὐτό καί βεβαίως πρός τόν Θεό.
Γι’ αὐτό καί τό φροντίζομε ὄχι μόνο ἁπλά ἰατρικά ἀλλά καί πνευματικά μέσα ἀπό τήν μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Βάπτισμα- Εὐχέλαιο- Θεία Κοινωνία (μετοχή τοῦ ὅλου ἀνθρώπου στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς). 
Ὅταν τό σῶμα χωρισθῇ ἀπό τήν ψυχή, δέν γίνεται πτῶμα, ὅπως συμβαίνει μέ τά ἄλογα ὄντα, ἀλλά γίνεται καί ὀνομάζεται λείψανο. 
Δέν καταστρέφεται τό σῶμα, δέν τυγχάνει βάναυσης συμπεριφορᾶς, δέν κακοποιεῖται, ἀλλά περιποιεῖται καί τίθεται στήν γῆ καί φυλάσσεται ἐκεῖ εἰς ἀνάστασιν. 
Ἀφήνομε τήν σοφία τοῦ Θεοῦ μετά ταῦτα νά ἀναλάβῃ τήν, κατά τό πλέον φυσικό τρόπο, διάλυσή του ἀπό τήν ἴδια τήν φύση, ἡ ὁποία εἶναι ἐπίσης δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. 
Ἀπό αὐτήν τήν διάλυση τοῦ σώματος ἡ φύση ἀφήνει τά ὀστᾶ τά ὁποῖα φυλάσσονται ὡς λείψανα, στά κοιμητήρια καί ἐκεῖνα τῶν Ἁγίων στούς Ἱερούς Ναούς, πρός τιμήν καί προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν. 
Ὅταν λοιπόν ἡ ἴδια ἡ φύση μᾶς διδάσκει πάνω στό θέμα αὐτό γιατί ἐμεῖς καί μάλιστα σέ μιά ἐποχή πού ἔχουν πληθυνθῆ οἱ φωνές γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς φύσεως τήν ὁποία ὁ Θεός ἐν σοφίᾳ ἐποίησεν καί τῆς φυσικῆς τάξεως, τότε γιατί ἐμεῖς, ἐπαναλαμβάνω, θέλομε ὁπωσδήποτε νά ἐπέμβωμε βίαια καί καταστροφικά, τραγικά καί βάναυσα, ὥστε νά ἀφανίσωμε ὅτι καί ἡ αὐτή ἡ φύση σέβεται; 
Ἡ Ἐκκλησία μας ἀρνουμένη τήν καύση- ἀποτέφρωση τῶν νεκρῶν, δέν ἐπιμένει σέ μιά ἰδεολογία, ὅπως ἐκεῖνοι πού ὑποστηρίζουν καί νομοθετοῦν τήν ἀποτέφρωση, ἀλλά παραμένει ἀταλάντευτα στήν θεολογία περί τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί ἐμμένει στήν ἀπό αἰώνων παράδοση ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Κυρίου, ἀλλά καί στήν πρό Χριστοῦ ἐποχή (Παλαιά Διαθήκη) περί τοῦ ἐνταφιασμοῦ τῶν κεκοιμημένων. 
Ἡ καύση- ἀποτέφρωση τῶν νεκρῶν δηλώνει τήν ἐμμονή στόν μηδενισμό, ἐνῶ ἡ ταφή μαρτυρεῖ τήν τιμή στό πρόσωπο, στόν κεκοιμημένο καί τήν ἀνάγκη διατηρήσεως τῆς ζωντανῆς σχέσεως μαζί του. 
Ἡ καύση δηλώνει μηδενιστική στάση ἔναντι τοῦ ἀνθρώπου, τήν πορεία μιᾶς κοινωνίας πού θέλει τό τέλος τοῦ ἀνθρώπου καί ἐν τέλει τήν ἐξαφάνισή της. Εἶναι υἱοθέτηση ,πανηγυρικῷ τῷ τρόπῳ, τῆς ἀθεΐας καί ἐπιμονή νά περάσουν τά μηνύματα τῆς ἀπαξίας περί τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Εἶναι σημεῖο ἐκπτώσεως τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς καταπτώσεως τῶν ἀξιῶν, τῆς ὑπάρξεως χωρίς σκοπό καί τῆς πορείας ἡ ὁποία θά καταλήξῃ μέ μαθηματική ἀκρίβεια στό φρικτό βάραθρο τῆς ἀπελπισίας καί τῆς ἀπογοήτευσης. 
Αὐτή ἡ βίαιη ἐπέμβαση στό ἀνθρώπινο σῶμα, εἶναι φρικτή παρέμβαση στήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. 
Ἄν ἐπισταμένως μελετήσετε καί ἐνημερωθῆτε περί τοῦ τρόπου καύσεως καί ἀποτεφρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καί τῆς ὠμῆς καί φρικαλέας διαδικασίας ὥστε νά φθάσωμε στό ἐλάχιστο ὑπόλειμμα (τέφρα), ἄν παρακολουθήσετε σέ video τήν ὅλη διαδικασία, θά ἀρνηθῆτε ὁποιαδήποτε σκέψη θετική ἐπί τοῦ συγκεκριμένου θέματος. Οὐδείς πιστεύομε θά ἤθελε ἕνα ἀγαπημένο πρόσωπο νά ταλαιπωρηθῇ κατά ἕνα τρόπο τόσο ἄσπλαχνο καί φρικτό καί μετά τήν κοίμησή του. Ποιός θά ἄντεχε, ἀλήθεια, νά δῇ ὅ,τι δέν καίγεται ἀπό τό σῶμα ἑνός ἀνθρώπου, ἑνός δικοῦ του ἀνθρώπου, νά συντρίβεται σέ εἰδικό μηχάνημα, νά θρυματίζεται, νά ροκανίζεται γιά νά γίνῃ σκόνη; Ἀντέχεις νά βλέπῃς, τά ἐναπομείναντα ἀπό τήν καύση ὀστᾶ τοῦ πατέρα σου, τῆς μητέρας σου, τοῦ παιδιοῦ σου, νά τυγχάνουν αὐτῆς τῆς βάναυσης συμπεριφορᾶς καί μάλιστα μέ τήν δική σου θέληση, ἢ καί τήν δική του τήν ὁποία μπορεῖ νά ἔλαβε σέ στιγμές ὀδύνης, πόνου, ἀνθρώπινης ἀδυναμίας κ.λ.π. 
Ἡ Ἐκκλησία ἀρνεῖται νά συναινέσῃ σέ μιά τέτοια θεώρηση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ὄχι ἀπό ἰδιοτροπία ἤ ἰδεολογία, ἀλλά ἀπό σεβασμό στό ἀνθρώπινο σῶμα καί τιμή στό ἀνθρώπινο πρόσωπο. 
Ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τά Λείψανα τῶν Ἁγίων, τά ὁποῖα εἶναι θησαυροί ἀτίμητοι καί αὐτά τοποθετεῖ στήν Ἁγία Τράπεζα ὅταν ἐγκαινιάζονται οἱ Ναοί. 
Προσκυνοῦμε τά ἅγια Λείψανα τά ὁποῖα εἶναι πνευματικοί ζωντανοί ὀργανισμοί καί φορεῖς τῆς θείας χάριτος καί γνωρίζομε ὅτι μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ διά τῶν Ἱερῶν Λειψάνων θαύματα καί σημεῖα ἐπιτελοῦνται. 
Ἀλήθεια τί θά ἦταν ἡ Πάτρα, χωρίς τήν Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου; 
Τί θά ἦταν ἡ Ζάκυνθος χωρίς τό ἄφθαρτο Λείψανο τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, ἤ ἡ Κεφαλληνία χωρίς τό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Γερασίμου καί ἡ Κέρκυρα χωρίς τόν, ἀγγέλοις αἰδέσιμο θησαυρό της, τό ἐπίσης ἄφθαρτο Λείψανο τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος; 
Ἡ καύση- ἀποτέφρωση τῶν νεκρῶν δηλώνει τέλος τήν ἔλλειψη πίστεως στήν Ἀνάσταση. 
Ὡς ἐκ τούτου ἡ καύση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος δέν εἴναι σύμφωνη μέ τήν πράξη τῆς Ἐκκλησίας γιά λόγους, ἀνθρωπολογικούς, κανονικούς καί βεβαίως θεολογικούς. 
Γιά τόν λόγο αὐτό, γιά ὅποιον ἔχει ἐκπεφρασμένη τήν βούληση καί, ἀποδεδειγμένως καί οἰκοιοθελῶς ἔχει δηλώσει τήν ἐπιθυμία νά καῇ τό σῶμα του καί δηλώνει μέ τόν τρόπο αὐτό τήν αὐτονόμησή του ἀπό τήν Ἐκκλησία, δέν δυνάμεθα νά τελοῦμε τήν ἐξόδιο ἀκολουθία, οὔτε ἱερό μνημόσυνο.(βλ.σχετική ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπ ἀριθμ.2959, 29.10.2014.) 
Αὐτά ὡς πρός τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἀπό τήν ἄλλη, ἡ δυνατότητα ἀποτέφρωσης στή χώρα μας, ἔχει κατοχυρωθῆ μέ εἰδικό νόμο, ὁ ὁποῖος ἄνοιξε τόν δρόμο γιά τήν δημιουργία ἀποτεφρωτηρίων. 
Ἡ ἐφαρμογή αὐτοῦ τοῦ νόμου προϋποθέτει τήν συμβατότητα τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων. 
Γι’ αὐτό ἀναφέραμε παραπάνω ὅτι ὅποιος ἐπιθυμεῖ τήν καύση αὐτονομεῖται ἀπό τήν Ἐκκλησία. 
Τό δικαίωμα τῆς ὅποιας Δημοτικῆς Ἀρχῆς νά θέσῃ πρός συζήτηση τό θέμα τῆς δημιουργίας ἀποτεφρωτηρίου δέν τό ἀμφισβητεῖ κανείς. Τό θέμα εἶναι ἄν ὑπάρχῃ λόγος νά γίνῃ αὐτή ἡ συζήτηση καί μάλιστα στήν συγκεκριμένη χρονική περίοδο πού ἡ κοινωνία μας ἀντιμετωπίζει ποικίλα προβλήματα καί ὁ Λαός ἀναζητεῖ ἀπεγνωσμένα λύσεις γιά νά ζήσῃ καί ὄχι γιά νά καῇ. 
Τό μεγάλο, τό πολύ ὑψηλό ποσό πού ἀπαιτεῖται γιά τήν δημιουργία ἀποτεφρωτηρίου, θά ἠδύνατο νά χρησιμοποιηθῇ γιά τήν ὑποβοήθηση τῆς ζωῆς καί ὄχι πρός κατασκευή φρικαλέων ἀποτεφρωτηρίων. 
Μέ πολλή ἀγάπη, ὡς πνευματικός πατήρ καί Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως καί τῆς Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν, ἐθέσαμε τό θέμα ἐπί θεολογικῶν βάσεων καί μέ ζέον τό ἐνδιαφέρον πρός τόν τόπο μας καί τούς ἀνθρώπους μας, ἐκφράζομε τήν ἄποψη καί θέση, ὅτι ὁ Λαός μας ἔχει ἄλλες ἀνάγκες καί οὐδέν ὄφελος θά ἀποκομίσῃ ἀπό τήν δημιουργία ἀποτεφρωτηρίου. 
Τέτοιες συζητήσεις καί ἐνέργειες στό συγκεκριμένο τόπο καί στήν συγκεκριμένη χρονική περίοδο δυναμιτίζουν τήν ἡρεμία καί δροῦν ἐναντίον τῆς ἑνότητος. 
Στό Δημοτικό Συμβούλιο δύναται νά συζητηθῆ ὁποιοδήποτε θέμα. Ἐπίσης ὁ κάθε πολίτης ὡς μέλος ἐνεργό τῆς κοινωνίας ἐκφέρη τήν ἂποψή του. Πόσο μάλλον ὁ Μητροπολίτης. 
Βεβαίως ἀπό τήν συζήτηση καί τήν ὅποια στάση τῶν προσώπων πού θά ἀποφασίσουν, μέχρι τήν ὑλοποίηση, ὑπάρχει ἕνας πολύ μακρύς καί δύσκολος δρόμος, ἀφοῦ ἀπαιτεῖται χωροθέτησις, οἰκονομικοτεχνική μελέτη, ἐξεύρεση τῶν πόρων κ.λ.π. 
Ἐπιθυμοῦμε, ὅμως νά θέσωμε καί μιά ἄλλη παράμετρο τοῦ θέματος. Πόσοι ἐκφράζουν τήν θέληση νά καοῦν; Ἄς μιλήσω σέ τοπικό ἐπίπεδο. Κατά τά 11 χρόνια τῆς διαποιμάνσεως, ὑπό τῆς ἐλαχιστότητός μου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, μετρημένοι στά δάκτυλα τῆς μιᾶς χειρός κατέληξαν στό ἀποτεφρωτήριο καί ἀπό ὅσο δυνάμεθα νά γνωρίζωμε κάποιοι χωρίς τήν ἰδικήν τους θέληση παρά μόνο μέ τήν ἐπίμονη καί παράλογη θέληση τῶν οἰκείων των. 
Ἡ πόλη μας ἔχει πολλούς τομεῖς, πού μᾶς περιμένουν ὅλους, νά ἐργαστοῦμε γιά τήν ζωή καί ὄχι γιά τόν θάνατο. Ἄς ἑνώσουμε λοιπόν, τίς δυνάμεις μας γιά νά δῇ αὐτός ὁ τόπος καλύτερες ἡμέρες καί νά βρῇ τόν δρόμο του καί τήν ὑγειά του.

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Σχετικά μέ τό θέμα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν καί τῆς δημιουργίας ἀποτεφρωτηρίου στήν Πάτρα.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

14.1.2016.


Σχετικά μέ τό θέμα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν καί τῆς δημιουργίας ἀποτεφρωτηρίου στήν Πάτρα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἀπέστειλε στόν Δήμαρχο Πατρέων κ. Κωνσταντῖνο Πελετίδη καί στά μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τήν παρακάτω ἐπιστολή:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ἐν Πάτραις τῇ 14ῃ Ἰανουαρίου 2016
Ἀριθ. Πρωτ. : 3
  
Ἀγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε,
Ἀγαπητοί μου κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Εὐλογία παρά Κυρίου καί ἀσπασμό πρός ὅλους σας.
Ἐν ὄψει τῆς συζητήσεως στό Δημοτικό Συμβούλιο τοῦ θέματος περί δημιουργίας στήν Πάτρα χώρου ἀποτεφρώσεως τῶν νεκρῶν, ὀφείλω ὡς πνευματικός πατήρ καί Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, κατόπιν μάλιστα τῶν πολλῶν συζητήσεων καί τοῦ σχετικοῦ θορύβου πού ἐπικρατεῖ κατ’ αὐτάς τάς ἡμέρας, ὡς πρός τό ἐν λόγῳ θέμα, νά ἐκθέσω στήν ἀγάπη σας τά κάτωθι καί καθηκόντως ἀλλά καί ἐν τῷ πνεύματι τῆς συνεργασίας γιά τό καλό καί τήν πρόοδο τοῦ τόπου μας.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν ὁποία ἀνήκει ἡ πλειονοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ γιά λόγους θεολογικούς, ἀνθρωπιστικούς καί κανονικούς, ἀρνεῖται τήν καύση τῶν νεκρῶν, ἡ ὁποία σημαίνει μηδενισμό, βία καί συμπεριφορά βάναυση ἐναντίον τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, παρέμβαση στή λειτουργία τῆς φύσεως, ἡ ὁποία κατά τήν ὑπό τοῦ Θεοῦ ὡρισμένη τάξη ἀναλαμβάνει τό ἒργο τῆς διαλύσεως τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ἀκόμη δέ σημαίνει καί ἄρνηση τῆς ἀπό χιλιάδων ἐτῶν παραδόσεως καί βεβαίως αὐτῆς τῆς πίστεως στήν Ἀνάσταση.
Ὃλα τά ἀνωτέρω, περί τῆς Ὀρθοδόξου δηλαδή Θεολογίας καί τά σχετιζόμενα μέ τήν ἁγία πίστη καί παράδοσή μας, ἴσως νά μή τά συμμερίζονται κάποιοι γιά λόγους ἰδεολογικούς ἤ ἄλλους. Ὅμως εἶναι ἀδιανόητο νά μή λαμβάνῃ κάποιος ὑπόψη του ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει τή δική της πνευματική ταυτότητα. Καί ἄν αὐτό ἤθελε κάποιος παραβλέψῃ σέ ἄλλο τόπο, δύσκολα ἤ μᾶλλον ἀδύνατον εὑρισκόμενος στήν Πάτρα, παρακάμπτει, ἀφοῦ ἡ πόλη μας ἔχει τήν μεγίστη εὐλογία καί χάρη ἀπό τόν Θεό καί αὐτό τήν καθιστᾶ ξεχωριστή καί τῆς δίδει τήν ἰδιαίτερη ταυτότητά της παγκοσμίως, νά κατέχῃ τόν Σταυρό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τήν Ἁγία Κάρα του καί βεβαίως τόν τάφο του.
Ἀλήθεια, τί θά ἦταν ἡ Πάτρα χωρίς αὐτά; Τί θά ἦτο ἡ Πάτρα χωρίς τήν πανσεβάσμια Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου; Ἄν εἶχε ἀπό τούς Χριστιανούς υἱοθετηθῇ ἡ καῦσις τῶν κεκοιμημένων, ἡ Πάτρα θά ἦτο πτωχοτάτη καί ἄσημος, διότι θά ἔλειπε ὁ μέγιστος θησαυρός της, ἡ Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Εἶναι γνωστή ἡ τακτική τῶν εἰδωλολατρῶν νά καῖνε τά Λείψανα τῶν Ἁγίων μετά τό μαρτύριο γιά νά ἀφανίσουν τά ἲχνη τῶν ἀγωνιστῶν ὑπέρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀξίας καί σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.
Ἀλλά, θά εἴπη εὔκολα κάποιος. Ἤδη ἔχει ψηφισθῆ νόμος ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων καί ἐπιτρέπει τήν δημιουργία ἀποτεφρωτηρίων καί ἑπομένως ἔχει ὁ Δήμαρχος τήν δυνατότητα ὄχι μόνο νά συζητήσῃ τό θέμα, ἀλλά καί τόν ἀποτεφρωτικό χῶρο νά δημιουργήσῃ. Οὐδείς δύναται τοῦτο νά ἀμφισβητήσῃ.
Ὅμως σέ ἕνα τόπο τόν ὁποῖο ἀγαπᾶμε καί ἐν τῇ ἐπιτελέσει τοῦ χρέους μας ἔναντι τοῦ Λαοῦ τόν ὁποῖο ὑπηρετοῦμε, ὀφείλομε νά ἐκφράζωμε μέ ὑπευθυνότητα τίς θέσεις μας, μάλιστα ὅταν ἔχωμε ὑποθέσεις πού ἅπτονται πνευματικῶν ζητημάτων καί τῆς ὃλης ὀντότητος καί ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀγαπητοί μου ἐπιτρέψατέ μας, ἐν ἀγάπῃ πολλῇ νά εἲπωμεν ὃτι ἡ συζήτηση περί τοῦ ὡς εἴρηται θέματος καί βεβαίως ἡ δημιουργία ἀποτεφρωτηρίου, οὐδέν ὄφελος προσπορίζει στήν πόλη μας καί τήν κοινωνία μας, διότι ὑπάρχουν ἄλλα καί μάλιστα τεράστια προβλήματα πού ταλανίζουν τήν Ἑλληνική κοινωνία καί τήν πόλη τῶν Πατρῶν, τά ὁποῖα ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τούς ζωντανούς καί τήν ποιότητα τῆς ζωῆς καί τήν ἐπιβίωσή τους καί ὄχι μέ τούς νεκρούς καί τίς τέφρες πού «σκοτώνουν» καί τήν παραμικρή ἐλπίδα γιά συνέχιση αὐτῆς τῆς πορείας μέ αἰσιοδοξία καί θάρρος καί μέ τήν βεβαιότητα τῆς αἰωνιότητος.
Τό ποσόν τό ὁποῖον ἀπαιτεῖται ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπό τίς δηλώσεις τοῦ ὑπευθύνου Ἀντιδημάρχου εἶναι πολύ ὑψηλόν μάλιστα σέ μιά ἐποχή κρίσεως οἰκονομικῆς, ἀνεργίας, φτώχειας καί ἀνέχειας πού μαστίζει, ὡς μή ὤφελε, τόν τόπο μας.
Εἴμαστε καθ’ ἡμέραν μάρτυρες τῆς ὁδύνης πού περνάει ὁ Λαός μας καί πολλοί, δυστυχῶς, θά ἔλεγα πάρα πολλοί συμπολίτες μας, ὑποφέρουν ἀκόμα καί ἀπό τήν ἒλλειψη βασικῶν ἀναγκῶν γιά τήν καθημερινή τους ἐπιβίωση. Γιά τήν ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν δυσκολιῶν ὅλοι μας, Ἐκκλησία, Δῆμος καί ἄλλοι φορεῖς ἔχομε ἐνώσει τίς δυνάμεις μας.
Σήμερα, ὁ Λαός μας ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἑνότητα καί ὄχι ἀπό ἐνέργειες καί κινήσεις οἱ ὁποῖες δροῦν ἀντίθετα μέ τήν συνοχή του. Ἐν τῷ πνεύματι αὐτῆς τῆς ἑνότητος, ἀπευθύνομαι στήν ἀγάπη σας καί γραπτῶς, ἐπαναλαμβάνοντας ὃσα μετά τοῦ κ. Δημάρχου ἔχομε καί προφορικῶς συζητήσει.
Ἀκόμη, πιστεύομε ὅτι οὐδέν ὄφελος οἰκονομικό θά προσκομίσῃ ἡ λειτουργία τοῦ ἀποτεφρωτηρίου στήν πόλη μας καί στήν περιοχή μας, ἀφοῦ οἱ ἐπιθυμοῦντες νά καοῦν μετά θάνατον εἶναι ἐλάχιστοι, ἐξ’ ὅσων δυνάμεθα νά γνωρίζωμε καί τήν ἐνδεκαετῆ μέχρι τώρα διαποίμανση ὑφ’ ἡμῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν. Τοῦτο συμβαίνει καί γενικώτερα. Σημειωτέον ὃτι οὒτε στήν Πρωτεύουσα τῆς Ἓλλάδος ἒχει προχωρήσει τό θέμα δημιουργίας ἀποτεφρωτηρίου.
Ταῦτα μετά πολλῆς ἀγάπης καί θερμῶν εὐχῶν μέ τήν ἐλπίδα ὅτι ὁ λόγος τῆς ἐλαχιστότητός μας, θά τύχῃ τῆς δεούσης προσοχῆς, ἀφοῦ γνωρίζετε οἱ πάντες πολύ καλά, ὅτι τό μόνο πού μέ ἐνδιαφέρει εἶναι ὁ Λαός μας καί ὁ τόπος μας, ὅπως βεβαίως καί ἐσᾶς.
Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, γνωρίζετε πόσο σᾶς ἀγαπᾶμε καί πιστεύομεν ὅτι εἶσθε βέβαιοι ἀπό τήν μέχρι τώρα συνεργασία μας, ὅτι βαθειά εἶναι ἡ ἐπιθυμία μας νά ἐπιτύχετε στό ἔργο σας γιά τό καλό τοῦ τόπου μας καί τοῦ Λαοῦ μας. Μέσα ἀπό αὐτό τό πνεῦμα δεχθῆτε καί τήν παρέμβασή μας αὐτή, ὡς μία ἔκφραση τοῦ ἐνδιαφέροντός μας γιά τήν πρόοδο τῆς κοινωνίας μας.

Μετ’ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ καί τιμῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


+ Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ


Δ/νσις: Βότση 34, Τ.Θ. 3155, Τ.Κ. 26221, Πάτραι
Τηλ.: 2610.320.602 - 261.0.321.289 - fax: 2610.279.533
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Δεῖπνο στούς νέους πού βούτηξαν στά νερά τοῦ λιμένος τῶν Πατρῶν γιά νά πιάσουν τόν Σταυρό, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο.


Τό Σάββατο τό βράδυ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, παρέθεσε δεῖπνο σέ ὅλους τούς νέους, πού ἒπεσαν στά νερά τοῦ Πατραϊκοῦ κόλπου κατά τήν μεγάλη ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, προκειμένου νά πιάσουν τόν Σταυρό.
Οἱ εὐλαβεῖς νέοι μέ πολλή μεγάλη χαρά ἀπεδέχθησαν τήν πρόσκληση τοῦ πνευματικοῦ τους πατέρα καί ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμά του.
Ὁ Σεβασμιώτατος τούς εὐχαρίστησε γιατί ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμά του καί τούς ἐπήνεσε γιά τήν ἁγνή εὐσέβειά τους, τήν αὐθεντική τους πίστη πρός τόν Θεό καί τήν ἀγάπη τους στήν Πατρίδα.
Νά σημειώσωμε ὃτι ἐξερχόμενοι οἱ νέοι ἀπό τήν θάλασσα καί κρατώντας τόν Σταυρό στά χέρια τους, ἐφώναξαν ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ « Ζήτω ἡ Ἑλλάδα. Ζήτω ἡ Ὀρθοδοξία».
Μεταξύ τῶν ἄλλων πατρικῶν συμβουλῶν εἶπε στά παιδιά ὁ Σεβασμιώτατος: « Παιδιά μου, κρατεῖστε στήν καρδιά σᾶς τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα. Ὑψῶστε τήν καθάρια φωνή σας καί ὀρθῶστε τό ἀνάστημά σας, σέ ὅ,τι ἐπιβουλεύεται τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, μειώνει τήνἀξία του, ἀμαυρώνει τήν θεοείδειά του και ἐξευτελίζει τήν ὑπόστασή του καί καταστρέφει τό μέλλον τους...».
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΠΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ἐν Πάτραις τῇ 8ῃ Ἰανουαρίου 2016    

Ἀριθμ. Πρωτ.: 1
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 253η

Πρός
τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα 
τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν

Παιδιά μου εὐλογημένα,

Ἡ τοπική μας Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἔχει τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεό, ὡς τυγχάνει τοῖς πᾶσι γνωστό, νὰ κατέχῃ ὡς πηγὴν εὐλογίας καὶ ἁγιασμοῦ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἁγία Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ τὸν Σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου του, ὁ ὁποῖος τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1980, ἐπανεκομίσθη στὴν Πάτρα, ἀπὸ τὴν πόλη Μασσαλία τῆς Γαλλίας, ὅπου ἐπὶ ἑκατοντάδες ἐτῶν εὑρίσκετο, κρίμασιν οἶς οἶδεν ὁ Θεός.
Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ Πατραϊκὸς Λαὸς σύσσωμος μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν Ἐκκλησιαστικὴ, Πολιτικὴ καὶ λοιπὴ Ἡγεσία, ὑπεδέχθη τὸν Σταυρὸ τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων, πέρασαν 36 χρόνια. Ὅλα αὐτά τά χρόνια αἰσθανόμεθα πλουσίαν τήν εὐλογία καί τήν δωρεά τοῦ Κυρίου μας διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Σᾶς προσκαλοῦμε, καί ἐφέτος, μὲ ἀγάπη πατρικὴ στὸν λαμπρὸ ἑορτασμὸ ὁ ὁποῖος θὰ πραγματοποιηθῇ στὸν Νέο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὅπου εὑρίσκεται ὁ Σταυρὸς τοῦ Ἁγίου μας.
Τὸ πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ ἔχει ὡς ἑξῆς: 

● Σάββατο 16 Ἰανουαρίου 2016
ὥρα 6μ.μ.
Μέγας Πολυαρχερατικὸς Ἑσπερινὸς

● Κυριακὴ 17 Ἰανουαρίου 2016
ὥρα 7-10:30π.μ.
Ὄρθρος- Πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία
στὸν Νέο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου.

Στὶς 5 τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, θὰ τελέσωμε τὴν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, στὸν Νέο ἐπίσης Ἱερὸ Ναό.

Ἀδελφοί μου,
Δὲν μποροῦμε νὰ φαντασθοῦμε τὴν Πάτρα χωρὶς τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Αὐτὸς εἶναι ὁ διδάσκαλός μας καὶ ὁ φωτιστής μας. Αὐτὸς εἶναι ὁ πατέρας μας. Αὐτὸς εἶναι ὁ φρουρός μας καὶ προστάτης μας. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀκοίμητος πρέσβυς, ὑπὲρ ἡμῶν, πρὸς Κύριον.
Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας εἶναι ἡ χαρά μας, τὸ καύχημά μας, ἡ ἀπαντοχή καὶ ἡ παρηγοριά μας. Σὲ αὐτὸν καταγεύγομε εὐκαίρως ἀκαίρως καί κλίνομε γόνυ ψυχῆς καί σώματος ἐνώπιον τῆς ἁγίας Κάρας του καί τοῦ Σταυροῦ του. Ἡ ἁγία του εἰκόνα ὑπάρχει σὲ ὅλα τὰ σπίτια καὶ ἡ πανσεβάσμια μορφὴ του κατέχει κεντρικὴ θέση στὴν καρδιά μας.
Παρὰ τὰ ὅποια ἁμαρτήματά μας, τὰ ὁποῖα πολλάκις καὶ τὸν Θεὸν λυποῦν καὶ τὸ Ἅγιό μας στενοχωροῦν, ἐκεῖνος δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει, ἀλλὰ μᾶς κρατάει στά ἅγια χέρια του, ὡς ἀγαπημένα παιδιά του. Τὸ προσφιλέσταστο καί ἱερώτατο ὄνομά του τὸ δίδομε κατὰ τὸ βάπτισμα σέ πολλά ἀπό τα παιδιά μας. Ὁ Ναός του, εἶναι τὸ ἔμβλημα τῆς πόλεώς μας. Ὁ τόπος ποὺ ἐμαρτύρησε εἶναι τὸ προσκύνημά μας καὶ ἐκεῖ ὁδηγοῦμε ὅλους, ὅσοι ἐπισκέπτονται τὴν πόλη μας, ἢ ἐκεῖ φτάνουν μόνοι τους ἀφοῦ τῶν περισσοτέρων ὁ προορισμὸς εἶναι οἱ Ναοί τοῦ Ἁγίου μας, Παλαιὸς καὶ Νέος, ὅπου ὑπάρχει ὁ τάφος του καὶ φυλάσσονται ἡ ἁγία Κάρα του καὶ ὁ πανσεβάσμιος Σταυρός του.
Μὴ ἀμελήσετε, τό λοιπόν, ἀδελφοί μου καὶ αὐτὴ τὴν φορὰ νὰ ἔλθετε στὸ Ναό του γιὰ νὰ τιμήσωμε τὸν Ἅγιό μα
Μὴ λησμονήσετε ἢ ὀλιγωρήσετε νὰ ὁδηγήσετε τὰ βήματά σας στὸ ἱερὸ Ἀποστολεῖο του κατὰ τὸ διήμερο ἑορτασμό του, ὥστε νὰ προσκυνήσετε τὸν Σταυρὸ ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐμαρτύρησε γιὰ τὸ γλυκύτατο ὄνομα τοῦ καλέσαντος αὐτὸν Κυρίου καὶ γιὰ τὴν σωτηρία τὴν ἰδική μας.
Σᾶς ἀναμένονε στὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τὸ Σάββατο καὶ τὴν Κυριακὴ 16 καὶ 17 Ἰανουαρίου, γιὰ νὰ συνεορτάσωμε δοξάζοντες τὸ Ὄνομα τοῦ Κυρίου μας καὶ τιμῶντες τὸν προστάτη μας Ἃγιο Ἀνδρέα τόν Πρωτόκλητο. 


Σᾶς ἀσπάζομαι μὲ ἀγάπη πατρικὴ,
εὐχόμενος πρὸς ὅλους κάθε εὐλογία παρὰ Κυρίου 
διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ


ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate