Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Ἡ Ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στήν Πάτρα.

Ἡ Ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στήν Πάτρα.

Μητροπολίτης Πατρῶν Χρυσόστομος: « Ἡ Εὐρώπη ἒχει ἠθικό καί πνευματικό ἀνεκπλήρωτο χρέος πρός τήν Ἑλλάδα, γιατί ἡ δεύτερη ἀγωνίστηκε ἐνάντια στό φασιστικό καί ναζιστικό τέρας...»
Μέ Δοξολογία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Πατρῶν πού ἐτελέσθη μετά τήν Θεία Λειτουργία καί μέ τήν παρέλαση τῶν Πολιτικῶν καί Στρατιωτικῶν τμημάτων, μέ πρῶτα καί καλύτερα τά Σχολεῖα τῆς πόλεως καί μέ πάνδημη συμμετοχή, ἑορτάσθη ἡ Ἐθνική Ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940.
Στό κήρυγμά του στήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μίλησε γιά τούς ἀγῶνες πού ἔκαναν οἱ Ἕλληνες, γιά τήν προάσπιση τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τοῦ ἀγαθοῦ της ἐλευθερίας πού εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ.
Ἀγωνίστηκαν γιά τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα. Γιά τήν τιμή καί τήν προάσπιση ἱερῶν καί ὁσίων πού παρέλαβαν ὡς παρακαταθήκη ἀπό τούς προγόνους τους καί ἄφησαν σέ ἑμᾶς τή σκυτάλη γιά νά συνεχίσωμε αὐτούς τούς ἀγῶνες.
Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέγνωσε γράμματα πού ἔφτασαν ἀπό τό μέτωπο γραμμένα ἀπό ἀγωνιστάς πρός τούς δικούς τους ἀνθρώπους, γεμάτα πίστη στό Θεό ἐνθουσιασμό καί πατριωτισμό παρ’ ὅτι γνώριζαν ὅτι κάποιοι ἀπό αὐτούς δέν θά ἐπέστρεφαν σωματικά στό σπίτι τους.
Αὐτή τήν ἱστορία πρέπει νά διδάσκωνται τά παιδιά μας, ἄν θέλωμε νά τούς κληρονομήσωμε ἕνα ἀξιοπρεπές καί λαμπρό μέλλον, ὅπως τούς πρέπει καί τούς ἀνήκει, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος.
Στήν Δοξολογία καί στίς ἄλλες ἐκδηλώσεις τήν Κυβέρνηση ἐξεπροσώπησε ἡ Ὑφυπουργός Παιδείας, Ἒρευνας καί Θρησκευμάτων κ. Ἀθανασία (Σία) Ἀναγνωστοπούλου.
Μετά τήν παρέλαση ὁ Σεβασμιώτατος ἐδήλωσε: «... Τήν ματωμένη σκυτάλη πού παραλάβαμε ἀπό τούς ἥρωες καί μάρτυρες τοῦ ἔπους τοῦ ’40 πρέπει νά τήν κρατήσωμε σταθερά, πατώντας στά ἀδιάσειστα βάθρα πού πάτησαν καί ἐκεῖνοι γιά νά χαρίσουν στήν Ἑλλάδα τήν ἐλευθερία καί στήν Εὐρώπη καί σέ ὅλο τόν κόσμο τήν δυνατότητα νά ξέρουν νά ἀγωνίζωνται ἐναντίον τῶν ὁλοκληρωτικῶν καί φασιστικῶν καθεστώτων. Αὐτά τά βάθρα εἶναι: α) ἡ ἀκράδαντη πίστη στό Θεό, πού χωρίς αὐτή ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ, ἀλλά ἁπλῶς εἶναι μιά βιολογική ὕπαρξη β) ἡ ἀγάπη σ’ αὐτό πού λέγεται Πατρίδα, καί γ) ἡ ἀφοσίωση στίς πανανθρώπινες ἀξίες πού εἶναι ἡ τιμή τῆς οἰκογένειας καί ὁ σεβασμός τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας, χωρίς διακρίσεις.
Γι’ αὐτό ἡ Εὐρώπη εἰδικά καί ὁ κόσμος γενικώτερα ἔχουν τεράστιο ἠθικό καί πνευματικό ἀνεκπλήρωτο χρέος πρός τήν Πατρίδα μας.
Ἄς σκεπτώμεθα, λοιπόν, καί ἄς ἐνεργοῦμε ὡς Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί , ἄν θέλωμε νά βγῇ αὐτός ὁ τόπος ἀπό τή δίνη τῶν δυσκολιῶν καί τῶν προβλημάτων πού τόν ταλανίζουνκαί ἄν ἐπιθυμοῦμε νά κληρονομήσωμε στούς ἐπιγενομένους μιά Πατρίδα καί ἕνα μέλλον πού τούς ἀξίζει...».

Ἡ Ἁγία Σκέπη

Ἡ Ἁγία Σκέπη 
π. Δημητρίου Μπόκου 

Ὁ προκεχωρημένος λόχος εἶχε στρατοπεδεύσει σὲ μιὰ ψηλὴ ἀπόμερη πλαγιά. Ὁ π. Ἀλέξιος, στρατιωτικὸς ἱερέας, θέλησε νὰ συμπαρασταθεῖ στοὺς στρατιῶτες καὶ νὰ τοὺς προετοιμάσει. Τὸ χιόνι ἔπεφτε πυκνό. Στὰ δυὸ μέτρα δὲν ξεχώριζες ἄνθρωπο. 
- Ποῦ θὰ πᾶς, παπούλη; Θὰ χαθεῖς μὲς στὰ χιόνια, εἶπε ὁ συνταγματάρχης. 
- Ἔχω τὴν Παναγιὰ μαζί μου, ἀπάντησε ὁ ἱερέας καὶ ἔβγαλε ἀπὸ τὴν τσέπη του μιὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας. Αὔριο τὰ παιδιὰ θὰ ριχτοῦν στὴ μάχη. Πρέπει νὰ πάω. 
Μέσα ἀπὸ δύσβατα μονοπάτια κατάφερε κάποτε νὰ φτάσει. Οἱ στρατιῶτες καὶ ὁ λοχαγὸς ἐνθουσιάστηκαν μὲ τὴν ἄφιξή του καὶ θαύμασαν τὴν πίστη του. Στὴν ἀπορία τους πῶς τὰ κατάφερε, τοὺς εἶπε: 
- Ἡ Παναγία μὲ προστάτευσε. 
Ὁ λόχος συγκεντρώθηκε. Ὁ ἱερέας τοὺς μίλησε μὲ ἀγάπη, τοὺς ἐνδυνάμωσε. Τοὺς προετοίμασε γιὰ τὴν αὐριανὴ Θεία Λειτουργία. 
- Νὰ λειτουργήσουμε στὸ ξέφωτο, λέει στὸν λοχαγό. Ἐκεῖ θὰ εἴμαστε ἀσφαλεῖς. 
Ὁ ἀξιωματικὸς τρόμαξε. 
- Ὄχι, πάτερ μου, θὰ γίνουμε στόχος στὰ ἀεροπλάνα. Εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνο. Νὰ μείνουμε ἐδῶ, κάτω ἀπ’ τὰ δέντρα, ἀνάμεσα στ’ ἀντίσκηνα. 
Ὅμως παράξενο, ὁ π. Ἀλέξιος δὲν ὑποχώρησε. Ἄρχισε η Θεία Λειτουργία. Πλησίαζε στὸ τέλος της, ὅταν φάνηκε στὸν ὁρίζοντα ἕνα σμῆνος ἀπὸ ἐχθρικὰ ἀεροπλάνα. 
- Θεέ μου, προσευχήθηκε μυστικὰ ὁ ἱερέας. Πρόλαβε τὸ κακό. Μὴν πάρω στὸ λαιμό μου τόσα παλικάρια. 
Τὰ ἀεροπλάνα ἔφτασαν κι ἄρχισαν νὰ βομβαρδίζουν μὲ μανία. Οἱ βόμβες ἔπεφταν στὰ δέντρα πάνω ἀπ’ τὰ ἀντίσκηνα. Στὸ ξέφωτο ἁπλώθηκε ἕνα λευκὸ σύννεφο ποὺ σκέπασε τὰ πάντα. 
Τὴν ἀγωνία διαδέχεται ἡ χαρά. Ὁλόκληρος ὁ λόχος γονατιστὸς προσεύχεται πάνω στὸ χιόνι. Εὐχαριστεῖ γιὰ τὴν ἀνέλπιστη σωτηρία του. Τὰ ἀεροπλάνα φεύγουν, ἡ Λειτουργία συνεχίζεται. Τὰ παλικάρια πλησιάζουν καὶ κοινωνοῦν γεμᾶτα εὐγνωμοσύνη γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὴν Παναγία (διασκευὴ ἀπὸ τὸ περιοδ. «Ἡ Ζωὴ τοῦ Παιδιοῦ»). 
Οἱ Χριστιανοὶ πάντα θεωροῦσαν τὴν Παναγία σκέπη τοῦ κόσμου. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει εἰδικὴ ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Σκέπης (1η Ὀκτωβρίου), γιὰ νὰ θυμᾶται τὸ γεγονὸς τῆς ἐμφανίσεως τῆς Παναγίας στὸν ναὸ τῶν Βλαχερνῶν, ὅπου ἐν ὥρᾳ Θείας Λειτουργίας, μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ «διὰ Χριστὸν σαλοῦ» ἁγίου Ἀνδρέα, ἅπλωσε πάνω ἀπὸ τὸν λαὸ τὸ φωτεινὸ πέπλο της, γιὰ νὰ δείξει ὅτι σκέπει τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὴν ἐπικαλοῦνται. 
Ἰδιαιτέρως πολλὰ θαυμαστὰ γεγονότα κατὰ τὸν πόλεμο τοῦ ’40, σὰν αὐτὸ ποὺ προαναφέρθηκε, ἔδωσαν στὸ ἔθνος ὁλόκληρο τὴν αἴσθηση, ὅτι ἡ Παναγία δὲν ἐγκατέλειψε τὸν πιστό της λαό, ἀλλὰ συνεχίζει νὰ τὸν σκεπάζει «ἀπὸ πάσης προσβολῆς ἐναντίων». Ἡ διαπίστωση αὐτὴ ὤθησε τὴν Ἐκκλησία νὰ μεταφέρει τὴν ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Σκέπης ἀπὸ τὴν 1η στὴν 28η Ὀκτωβρίου (ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς). 
Βέβαια ὁ «πιστὸς λαὸς» τῆς Παναγίας δὲν ταυτίζεται μὲ ἕνα συγκεκριμένο ἔθνος. Περιλαμβάνει τὰ ἐγκατεσπαρμένα σὲ ὅλα τὰ ἔθνη τῆς γῆς πιστὰ τέκνα της. Ἀκόμα κι ἂν ἀνήκουν σὲ ἀντίπαλα στρατόπεδα. Ἐκείνη τὰ σκεπάζει καὶ τὰ σώζει, ἐφ’ ὅσον καὶ αὐτὰ τὴν ἀναγνωρίζουν ὡς μητέρα τους. 
Πῶς μπόρεσε ὅμως ἡ Παναγία νὰ γίνει σκέπη ὅλου τοῦ κόσμου; 
Ἐπειδὴ ἡ καρδιά της, γεμάτη ἀπὸ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεὸ ποὺ «ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ» (Λουκ. 1, 48) καὶ ποὺ τὴν ἐπέλεξε γιὰ μητέρα τοῦ Υἱοῦ Του, γέμισε καὶ ἀπὸ ἀγάπη. Ἀγάπη γι’ Αὐτὸν ποὺ γέννησε, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλα τὰ πλάσματά Του. Ὁ Θεὸς τὴν ὑπερύψωσε ἐπειδὴ ὑπῆρξε πάντοτε ἡ ταπεινὴ δούλη Του (πρβλ. Ἰακ. 4, 6). 
Ἔτσι ἡ μητρική της καρδιὰ ἐπλάτυνε. Ἔγινε Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν. Ἀγκάλιασε τοὺς πάντες. Χώρεσε μέσα της τὴν κτίση ὁλόκληρη. Ἔγινε σκέπη ὅλου τοῦ κόσμου. Μπορεῖ νὰ τρέχει ὁπουδήποτε τὴν καλεῖ τὸ κάθε παιδί της. 
Δὲν θὰ μποροῦσε νά ’ναι καὶ γιὰ μᾶς προστασία ἡ Παναγία; Κι ἀντὶ νὰ τὴν καλοῦμε μόνο στὴν ὥρα τῆς ἀνάγκης μας, δὲν θά ’ταν σωστότερο νὰ ζοῦμε κάθε στιγμὴ μὲ τὸν τρόπο ποὺ θά ’θελε ἐκείνη; Ἂν τὴ θέλουμε γιὰ μητέρα μας, δὲν πρέπει νὰ τὴν κάνουμε νὰ καμαρώνει κι ἐκείνη λίγο γιὰ τὰ παιδιά της; 
(ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, ἀρ. φ. 363, Ὀκτ. 2013)
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἁγίας Σκέπης στήν Πάτρα. 27.10.2015.

Μέ τήν συμμετοχή πλήθους Λαοῦ ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Σκέπης στό Εὐγηρεῖο τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.
Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στήν θαυμαστή προστασία καί σκέπη τῆς Παναγίας μας στό Ἔθνος μας καί στόν ἐνθουσιασμό μέ τόν ὁποῖο ἔφυγαν γιά τήν πρώτη γραμμή καί ἀγωνίστηκαν οἱ Ἕλληνες τό 1940 γράφοντας μέ τό αἷμα τους ἀνεξίτηλες σελίδες ἡρωισμοῦ καί θυσίας στήν παγκόσμια ἱστορία.
Ἐνεψύχωσαν τά παιδιά τῆς Ἑλλάδος πού μεγαλούργησαν καί ἔκαναν τήν Ἑλλάδα νά μεσουρανήσῃ κατά τό ἔπος τοῦ ‘ 40, α) Ἡ βαθειά πίστη στόν Θεό καί ἡ τιμή πρός τήν Παναγία καί τούς Ἁγίους,
β) Ἡ μέχρι θυσίας τῆς ζωῆς τους, ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα,
γ) Ἡ προάσπιση τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητος καί τῆς ἐλευθερίας πού εἶναι δῶρο Θεοῦ.
Ὅλα αὐτά μαζί μέ τίς εὐχές τῶν μανάδων καί τίς προσευχές ἔκαναν ἕνα μικρό ἀριθμητικά, ἀλλά μεγάλο καί λεοντόκαρδο ψυχικά Λαό νά ἀναχαιτίσῃ στήν κυριολεξία τίς ὀρδές τῶν ἐχθρῶν καί νά κατατροπώσῃ τό φασιστικό, ἀλλά καί τό ναζιστικό τέρας.
Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος, ἔκανε λόγο γιά τήν ἡρωϊκή στάση τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Χρυσάνθου, ὁ ὁποῖος ἀρνήθηκε νά τελέσῃ δοξολογία ὅταν μπῆκαν οἱ Γερμανοί στήν Ἀθήνα καί νά ὁρκίσῃ τήν κυβέρνηση τῶν δοσίλογων.
Τέλος, ἀνεφέρθη στίς σχολικές ἑορτές πού ἔγιναν σήμερα σέ ὅλα τά Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς πόλεώς μας, καί ἐπήνεσε τούς Καθηγητάς καί τούς Μαθητάς, οἱ ὁποῖοι μέσα ἀπό ποιήματα, ὁμιλίες, τραγούδια καί προβολές ξαναζωντάνεψαν μπροστά μας τό ἔπος τοῦ ’40.
Μέ τίς ἀξίες αὐτές καί μέ αὐτή τήν παρακαταθήκη θά μπορέσωμε νά ἀποτινάξωμε καί σήμερα κάθε μορφή δουλείας πού θέλουν νά ἐπιβάλλουν στόν τόπο μας, κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος.

Μιά συγκινητική ἑορτή γιά τήν 28η Ὀκτωβρίου στό 10ο ΓΕΛ Πατρῶν.

Μητροπολίτης Πατρῶν Χρυσόστομος: Ἡ Ἱερά Μητρόπολις υἱοθετεῖ τό 10ο ΓΕΛ Πατρῶν.
Μιά θαυμάσια ἑορτή γιά τήν 28η Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 πραγματοποιήθηκε τήν Τρίτη 27.10.2015 στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ 10ου ΓΕΛ Πατρῶν.
Τήν ἐκδήλωση ἐτίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, προσκεκλημένος τῆς Διευθύντριας κ. Ἀγγελικῆς Φώτου, τῶν Καθηγητῶν καί κυρίως τῶν Μαθητῶν τοῦ Σχολείου, οἱ ἰδιαιτέρως παρεκάλεσαν τόν Σεβασμιώτατο νά παρευρεθῇ στήν ἑορτή τους.
Στήν ἀρχή, ὁ Σεβασμιώτατος μαζί μέ ὃλους τούς παρισταμένους καί τούς Μαθητάς, ἒψαλαν τό « Τῆ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῶ τά νικητήρια». Ἐν συνεχείᾳ ἐτιμήθησαν οἱ Ἀριστεύσαντες μαθητές τοῦ Σχολείου κατά τό παρελθόν ἐκπαιδευτικό ἔτος, παρεδόθη ἀπό τήν Διευθύντρια τοῦ Σχολείου ἡ Σημαία στήν σημαιοφόρο καί ὁρίσθησαν οἱ παραστάτες ἀπό ὃλες τίς τάξεις τοῦ Λυκείου. Οἱ Μαθητές τοῦ Σχολείου παρουσίασαν μέ συγκινητικό τρόπο, μέσα ἀπό κείμενα καί δρώμενα, τόν ἐνθουσιασμό καί τήν δύναμη τῶν Ἑλλήνων καί τήν ἀγωνιστική τους διάθεση νά σταματήσουν, προσφέροντας τό αἶμα τους, τίς ἐπεκτατικές τάσεις τοῦ φασιστικοῦ, ἀλλά καί τοῦ χιτλερικοῦ τέρατος.
Μίλησαν μέσα ἀπό ποιήματα καί τραγούδια γιά τίς θυσίες ἑνός μικροῦ Λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἑνωμένος ἐθαυματούργησε γράφοντας χρυσές σελίδες στήν ἱστορία ὂχι μόνο τήν Ἑλληνική, ἀλλά τήν παγκόσμια. Διότι ἡ Ἐλευθερία εἶναι ὑπόθεση παναθρώπινη, ἀφοῦ εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Σεβασμιώτατος στήν σύντομη ὁμιλία του, μίλησε βαθειά συγκινημένος στά παιδιά, τά ὁποῖα ἐπήνεσε γιά τήν λεβεντιά τους καί τόν πατριωτισμό τους. Μέσα στήν καταχνιά καί τήν θολούρα τοῦ σήμερα, εἲσαστε, εἶπε στά παιδιά δροσοσταλιά καί ἡλιαχτίδα παρηγοριᾶς καί ἐλπίδας, ἀφοῦ στούς ὣμους σας ἐναποθέτομε τό μέλλον τῆς Πατρίδος μας , τοῦ τόπου μας καί τῆς κοινωνίας μας.
Ἐπίσης, μίλησε μέ λόγια ἐπαινετικά γιά τήν Διευθύντρια καί τόν Σύλλογο τῶν Καθηγητῶν, οἱ οποῖοι ἀγωνίζονται σέ ἓνα Σχολεῖο μέ πολλές δυσκολίες, νά τό διατηρήσουν ἀνοικτό καί σέ ἓνα ἐπίπεδο πολύ ὑψηλό.
Ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ἀκόμα:
« ...Παιδιά μου, οἱ Ἕλληνες Πρόγονοί μας, στόν πόλεμο τοῦ ‘ 40, μεγαλούργησαν καί θαυμάστηκαν ἀπό τήν Οἱκουμένη σύμπασα, γιατί εἶχαν:
α) Ἀκράδαντη πίστη στό Θεό,
β) Βαθειά καί ἀδιαπραγμάτευτη ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα καί
γ)Θυσιαστικό φρόνημα γιά τήν προάσπιση τῶν ἰδανικῶν τοῦ Γένους.
Ἀπό αὐτά ἔχει ἀνάγκη ὁ τόπος μας σήμερα, γιά νά σταθῇ στά πόδια του καί νά ξεφύγῃ ἀπό τό τέλμα στό ὁποῖο ἔχει περιέλθη...»
Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στίς δυσκολίες λειτουργίας τοῦ Σχολείου λόγῳ τῶν κτηριακῶν ὑποδομῶν καί ἄλλων προβλημάτων καί ἀνεκοίνωσε στήν κ. Διευθύντρια καί τούς Μαθητάς, ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις υἱοθετεῖ τό συγκεκριμένο Σχολεῖο, ὣστε νά κάνῃ ὃ, τι εἶναι δυνατόν σέ συνεργασία μέ τίς ἐκπαιδευτικές Ἀρχές, γιά τήν ὃποια μορφή συμπαράστασης πρός τούς Καθηγητάς καί τούς Μαθητάς, ἀλλά καί τόν Σύλλογο τῶν Γονέων γιά τήν λειτουργία του.
Στήν ἐκδήλωση τό παρόν ἒδωσαν ἡ Προϊσταμένη τοῦ Τμήματος Ἐπιστημονικῆς-Παιδαγωγικῆς Καθοδήγησης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Σοφία Χριστοπούλου, ὁ Σχολικός Σύμβουλος κ. Παῦλος- Ἰωάννης Σινιγάλιας, οἱ ὁποῖοι ἀπηύθυναν ἐγκάρδιους χαιρετισμούς στά παιδιά.
Μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσῃ στό προαύλιο τοῦ Σχολείου μέ τούς Μαθητάς, μέ ἐγκαρδιότητα καί εἰλικρίνεια ἀκούοντας τούς προβληματισμούς τους καί τά θέματα πού τούς ἀπασχολοῦν καί δίδοντας τίς κατάλληλες ἀπαντήσεις. Σέ ὃλους προσέφερε, ὡς εὐλογία ἀπό μιά εἰκόνα τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΥΨΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΠΑΝΤΟΥ!!!

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΥΨΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΠΑΝΤΟΥ!!!
(Μήνυμα γιά τήν 28η Ὀκτωβρίου)

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν 
κ.κ. Χρυσοστόμου.

Ἡ ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, γεμίζει ὅλους μας μέ συγκίνηση καί ὑπερηφάνεια. Ὑποκλινόμεθα μπροστά στίς θυσίες καί τά αἵματα τῶν ἡρώων, πού ἔπεσαν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος κατά τό ἔπος τοῦ ‘40. Ἀσπαζόμεθα τόν τόπο πού φυλάσσει τά ἱερά κόκκαλα τῶν μαρτύρων προγόνων μας, πού ἄφησαν σπίτια, γυναῖκες καί παιδιά καί πολέμησαν γιά τήν ἔνδοξη, Ὀρθόδοξη καί λεβεντογέννα πατρίδα μας.
Ὅσοι Ἕλληνες προσέλθετε, φωνάζει ἡ Ἑλλάς καί πάλι, γιά νά τιμήσετε τούς λεοντόκαρδους καί γίγαντες στήν ψυχή, πού ὄρθωσαν τό ἀνάστημά τους καί ἀγωνίστηκαν ἐναντίον τοῦ φασισμοῦ καί τοῦ τέρατος τοῦ χιτλερικοῦ ναζισμοῦ. 
Ὅσοι Ἕλληνες ὑψώσατε τήν Ἑλληνική Σημαία μέ ὑπερηφάνεια, συγκίνηση καί δέος, γιά νά χαιρετίσετε τήν ἐλευθερία, ὅπως πρόβαλε ὁλοφώτεινη μέσα ἀπό τά χαρακώματα, τίς φλόγες τῆς μάχης, τήν ὁλόρθη καί ἀγέρωχη ψυχή, τίς θυσίες καί τά αἵματα τῶν πατέρων μας.
Ὅσοι Ἕλληνες ὑψώσατε στά σπίτια σας, στά καταστήματά σας, παντοῦ τήν ἔνδοξη Ἑλληνική Σημαία.
Τά χρώματά της, τό γαλάζιο καί τό λευκό, συμβολίζουν τό γαλάζιο τῆς θάλασσάς μας καί τό λευκό τοῦ ἀφροῦ τῶν κυμάτων της, τήν ἐλπίδα, τήν αἰσιοδοξία, τήν καθαρότητα καί λαμπρότητα τῆς ψυχῆς μας καί τοῦ πνευματικοῦ μας ὁρίζοντα. 
Οἱ ὁριζόντιες λωρίδες της εἶναι τόσες (9), ὅσες καί οἱ συλλαβές τοῦ ἱεροῦ καί ἐγερτήριου σαλπίσματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η΄ ΘΑΝΑΤΟΣ». 
Ὁ Σταυρός συμβολίζει τήν ἀφοσίωση τοῦ Ἕλληνα στήν ἁγία καί ἀμώμητη Ὀρθόδοξη πίστη καί τή μεγάλη καί ἀδιαμφισβήτητη συμβολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας στούς ἀγῶνες γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μας. 
Κρατώντας αὐτή τήν Σημαία οἱ Ἕλληνες ἀγωνίστηκαν μέ πεῖσμα, προασπιζόμενοι τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς φυλῆς μας. 
Κρατώντας αὐτή τήν Σημαία ἄφησαν τήν τελευταία τους πνοή γιά τήν τιμή καί τήν ἐλευθερία. 
Τυλιγμένοι μέ αὐτή τήν Σημαία ἔφυγαν καί φεύγουν οἱ ἥρωες καί μάρτυρες αὐτοῦ τοῦ τόπου. 
Τιμῆστε τους ὑψώνοντας τήν Σημαία γιά μιά ἀκόμα φορά, τήν ἡμέρα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, παντοῦ. Νά πλημμυρίσουν τά μπαλκόνια, τά καταστήματα, οἱ δρόμοι, τά πάντα, μέ τά χρώματα τῆς γαλανόλευκης. 
Ἀντισταθεῖτε ὑψώνοντας τήν Σημαία, σέ ὅσους θέλουν τήν ἰσοπέδωση τῆς Ἑλλάδος. 
Κρατεῖστε στήν καρδιά σας καί στά χέρια σας τό ἱερό σύμβολο τῆς τιμῆς, τῆς λευτεριᾶς καί τῆς δόξας τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στήν Πάτρα.

Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στήν Πάτρα.
26.10.2015.
Πανηγύρισε μέ λαμπρότητα ὁ Ἱστορικός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πατρῶν, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε παλαιότερα καί Μητροπολιτικός Ναός τῆς πόλεως.
Ὁ πρό τοῦ σημερινοῦ Ναοῦ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, στήν ἴδια θέση, ἦτο ἡ καθέδρα τοῦ ἀοιδίμου καί Ἐθνεγέρτου Ἱεράρχου Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ. Πίσω ἀπό τόν Ναό ὑπῆρξε ἡ οἰκία ( Ἐπισκοπεῖο) τοῦ Ἱεράρχου, τό ὁποῖο δυστυχῶς ἔχει κατεδαφισθῆ.
Ὁ σημερινός Ἱερός Ναός ἦτο τό κέντρο τῆς πνευματικῆς ἐργασίας τοῦ μακαρίου διδασκάλου καί Ἱεροκήρυκος τῶν Πατρῶν, π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου.
● Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, στόν ὁποῖο ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ἀναφερθείς στή σημασία τοῦ ἑορτασμοῦ ἑνός Ἁγίου γιά τήν πορεία μας πρός τήν θέωση.
● Ἀνήμερα, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο πρός τά πλήθη τῶν πιστῶν πού εἶχαν κατακλύσει τόν Ἱερό Ναό καί τά πέριξ αὐτοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ .Χρυσόστομος.
Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στούς Ἁγίους Μάρτυρας, τούς ὁποίους ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ὀνομάζει πηγές καί ρίζες καί μῦρα καί ἀνέλυσε τόν κάθε ὄρο ἑρμηνεύοντας τον, βάσει τῆς ζωῆς τῶν Ἅγίων τοῦ Θεοῦ.
Ἐπίσης, μίλησε γιά τό πῶς αὐτές οἱ πηγές καί οἱ ρίζες καί τά μῦρα, οἱ Ἅγιοι δηλ. πρέπει νά ἀξιοποιοῦνται, ὥστε νά ὠφελῆται πνευματικά ὁ κόσμος καί νά ὁδηγῆται εἰς θεογνωσίαν. Ἄν αὐτό, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἦτο σέ ὅλες τίς ἐποχές ἀπαραίτητο, πόσο μᾶλλον σήμερα καί εἰδικά στήν χώρα μας, πού γίνεται συνεχής ἀγώνας ἀποϊεροποιήσεως τῆς ζωῆς μας. Γι’ αὐτό θέλουν νά μᾶς ἀποκόψουν ἀπό τίς ρίζες μας, γιά αὐτό θέλουν νά ἀλλάξουν τόν τρόπο καί τό περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, γιατί θέλουν νά ἀλλοιωθῇ ἡ κοινωνία, νά σαπίσῃ, νά ὁδηγηθῇ στό τέλμα καί στήν ἀπόγνωση. Μέσα ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὅταν διδάσκεται κατά τόν σωστό τρόπο, τά παιδιά μας μαθαίνουν γιά τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο, γιά τήν ἀξία τῆς ζωῆς καί γιά τόν προορισμό μας τόν τελικό, πού εἶναι ἡ θέωση, ἡ ἁγιότητα δηλαδή. Οἱ Ἅγιοι εἶναι σέ αὐτή τήν πορεία, τά πρότυπά μας καί ἡ ζωή τους εἶναι ἡ πυξίδα πού μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἐπιτυχία καί τήν νίκη μέσα ἀπό ὡραίους καί τιμίους ἀγώνες καί θυσίες γιά τήν προάσπιση τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων μας. Ε, αὐτά ἐνοχλοῦν σήμερα.
Γι’ αὐτό πρέπει νά ἀντισταθοῦμε, ὣστε νά σταματήσωμε αὐτόν τόν κατήφορο.
Ἔχομε μετατραπεῖ τά τελευταῖα χρόνια σέ μοιρολάτρες καί δεχόμεθα ἀπαθεῖς ὅτι μᾶς σερβίρουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν μέ τήν παράδοσή μας καί μέ τήν πνευματική μας ἰδιοπροσωπεία. Ἀλλ’ ὄχι, δέν θά ξεπουλήσωμε ὅ,τι ἀπέμεινε σ’ αὐτόν τόν τόπο. «Ὥρα ἡμᾶς ἐξ’ ὕπνου ἐγερθῆναι».
Πρέπει νά πάρωμε τά πάνω μας, ὡς Ἕλληνες καί μάλιστα Ὀρθόδοξοι, ἄν θέλωμε νά προχωρήσωμε μέ ὁράματα καί στόχους, ἄν θέλωμε νά ἀφήσωμε στά παιδιά μας μιά ὡραία πνευματική κληρονομιά ὅπως τούς ἀξίζει.
Ὀρθῶστε τό ἀνάστημά σας μπροστά σέ ὅποιους ἐπιθυμοῦν νά ἰσοπεδώσουν ὄχι μόνο οἰκονομικά καί ἐθνικά ἀλλά καί πνευματικά αὐτόν τόν τόπο.
Σήμερα, ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα πανηγυρίζει καί ὁμολογεῖ αὐτές τίς ἀλήθειες μέ ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ τήν Θεσσαλονίκη μας, ὅπου ὁ τάφος καί τά λείψανα καί τό λαμπρό μαρτύριο τοῦ Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τήν Παρασκευή 23 Ὀκτωβρίου 2015 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν θά τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἱερᾶς μνήμης του.
Θά ἱερουργήσῃ καί θά ὁμιλήσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.
Ἔναρξη: 7 π.μ. Λήξη: 10 π.μ.
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου στήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Πάντων Πατρῶν.

Μέ ἱερά Ἀγρυπνία ἑορτάσθη ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀρτεμίου στήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Πάντων Πατρῶν, μέ τήν συμμετοχή πολλῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καί πλήθους εὐσεβῶν χριστιανῶν.
Τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου φέρει ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Ἀρχιμ. Ἀρτέμιος Ἀργυρόπουλος, ὁ ὁποῖος ἔχει διορισθεῖ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, καί ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.
Μετά τήν ἱερά Ἀγρυπνία προσεφέρθη στούς προσκυνητάς μοναστηριακό κέρασμα.
Τό μεσημέρι ἐπεσκέφθη τήν Ἱερά Μονή ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, τοῦ πρ. Πρωτοσυγκέλλου καί Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Γηροκομιτίσσης Πατρῶν Ἀρχιμ. Συμεών Χατζῆ μετά Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τοῦ Ἀρχιμ. Νεκταρίου Κωτσάκη , Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὀμπλοῦ καί ἄλλων Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, προκειμένου νά εὐχηθοῦν στόν ἑορτάζοντα π. Ἀρτέμιο καί νά παρακαθίσουν στήν ἑόρτια μοναστηριακή Τράπεζα.
Κατά τήν διάρκεια τῆς τραπέζης, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στούς καμάτους τούς πνευματικούς καί τά παλαίσματα τῶν συγχρόνων Μοναχῶν, ἀλλά καί στόν δύσκολο δρόμο πού βαδίζουν γενικά οἱ Κληρικοί μας, πού ζοῦν στούς δύσκολους αὐτούς χρόνους καί στήν ἁμαρτωλή κοινωνία.
Μέ θερμά λόγια ἐπίσης, ἀνεφέρθη στό ἔργο στό ὁποῖο ἐπιτελεῖ ἡ Ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὑπό τόν Ἡγούμενο π. Ἀρτέμιο, ὁ ὁποῖος παράλληλα μέ τά μοναχικά του καθήκοντα στήν Ἱερά Μονή, ἀνταποκρίνεται πλήρως καί στά καθήκοντα τοῦ Πρωτοσυγκέλλου, πού τοῦ ἔχουν ἀνατεθεῖ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί εὐχήθηκε στόν ἑορτάζοντα Ἡγούμενο τά δέοντα ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ του ἑορτῇ.

Οἱ Κεφαλλῆνες τῆς Πάτρας ἑόρτασαν τόν Ἅγιο Γεράσιμο. 20.10.2015.

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ὁσίου Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, στήν Πάτρα, ἑόρτασε ὁ Σύλλογος τῶν ἐν Πάτραις Κεφαλλήνων τόν Ἅγιο, τοῦ ὁποίου τό σεπτό Λείψανο διατηρεῖται ἄφθαρτο, πρός δόξαν Θεοῦ καί πρός ἁγιασμό τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ.
Τήν παραμονή στόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό ἐτελέσθη Μέγας Ἑσπερινός μέ ἀρτοκλασία καί θεῖο κήρυγμα.
Ἀνήμερα, ἐτελέσθη ἀχιερατική Θεία Λειτουργία τῆς ὁποίας προέστη ὁ Κεφαλληνιακῆς καταγωγῆς Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στήν θαυμαστή καί ἁγία βιοτή καί πολιτεία τοῦ νέου Ὁσίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, θαυματουργοῦ Γερασίμου, ἀλλά καί στό μεγάλο σέβας καί τήν εὐλάβεια τοῦ Κεφαλληνιακοῦ Λαοῦ πρός τόν θεῖον προστάτη καί ἀντιλήπτορα τῆς νήσου Κεφαλληνίας.
Οἱ ἱερές ἀκολουθίες ἐτελέσθησαν στό Παρεκκλήσιο, δίπλα ἀπό τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γερασίμου, ὁ ὁποῖος ἐπλήγη ἀπό τόν σεισμό τοῦ 2008 καί εὑρίσκεται στό τελευταῖο στάδιο τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως καί ἀνακαινίσεώς του.
Στήν Θεία Λειτουργία συμμετείχαν ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Πάτραις Κεφαλλήνων, κ. Τζόγια Καπάτου, τά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, πλῆθος Κεφαλλήνων πού διαμένουν στήν Πάτρα, καί πλῆθος ἄλλων φιλεόρτων καί εὐσεβῶν χριστιανῶν.

Ἔναρξη τῶν ὁμιλιῶν καί πνευματικῶν Συνάξεων στήν Χριστιανική Ἑστία Πατρῶν.(18.10.2015)

Μέ ἁγιασμό τόν ὁποῖο ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, στήν αἴθουσα τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν, ἄρχισε ὁ κύκλος τῶν ὁμιλιῶν γιά τό νέο πνευματικό ἔτος.
Μετά τόν ἁγιασμό ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε τήν πρώτη ὁμιλία, ἀναλύσας διεξοδικά τόν λόγο τοῦ Κυρίου, ὅπως διασώζεται στό Κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, (κεφάλαιο Ι, στῖχος 16) « ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καί ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμέ ἀθετεῖ· ὁ δέ ἐμέ ἀθετῶν ἀθετεῖ τόν ἀποστείλαντά με».
Ὁ Σεβασμιώτατος, ἔκαμε ἀναφορά στήν σύγχρονη ἐποχή καί στήν ἐφαρμογή τοῦ συγκεκριμένου λόγου στήν σύγχρονη κοινωνία. Δέν παρέλειψε ἀπό καρδίας νά εὐχηθῇ τά δέοντα στούς ἀδελφούς τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας καί νά τούς εὐχαριστήσῃ καί ἐπαινέσῃ γιά τό πλούσιο πνευματικό τους ἔργο στήν τοπική μας Ἐκκλησία καί κοινωνία.
Τόν Σεβασμιώτατο εὐχαρίστησε ὁ Πρόεδρος τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας κ. Γ. Καραγεωργόπουλος.
Στό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ἡ χορωδία Θηλέων, παρουσίασε ὕμνους καί τραγούδια ὑπό τήν διεύθυνση τῆς χοράρχου κ. Ρεγγίνας Ἀραβαντινοῦ.

Δ' Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος για την Τουρκοκρατία

Πραγματοποιείται στις 23 και 24 Οκτωβρίου ε.ε. το Δ΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο εντάσσεται στη σειρά των δέκα Επιστημονικών Συνεδρίων για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως (1821-2021).
Το Συνέδριο εφέτος έχει ως κεντρικό θέμα τον Ελληνικό και τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό. Κατά την διάρκεια των εργασιών του θα παρουσιασθούν εισηγήσεις από εικοσιτρείς επιστήμονες και ερευνητές.
Η επίσημη έναρξη και η πρώτη Συνεδρία θα λάβουν χώραν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, από τις 17.00 έως τις 20.30, στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην Ιερά Μονή Πεντέλης.
Την έναρξη θα κηρύξει ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.
Η δευτέρα και η τρίτη Συνεδρία θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου και από ώρες 09.00-13.30 και 16.00-19.30 αντιστοίχως, στη Στοά του Βιβλίου, Πεσμαζόγλου 5 και Σταδίου.
Οι εισηγήσεις του Δ Συνεδρίου θα κυκλοφορηθούν σε τόμο. Οι τόμοι με τα Πρακτικά των τριών προηγουμένων Συνεδρίων έχουν ήδη εκδοθεί και είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.
Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος υπό την προεδρία του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου. Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι ο ιστορικός κ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
(Πληροφορίες: Αρχιμ. Βαρθολομαίος Αντωνίου-Τριανταφυλλίδης, τηλ. 210-7272212-3. Email: politistikitautotita @ yahoo.gr Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν βεβαιώσεις παρακολουθήσεως του Συνεδρίου).
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

Κουρές Μονασουζῶν στήν Ἱερά Μονή Ἐλεούσης Πατρῶν.

Στήν ἱστορική Ἱερά Μονή Ἐλεούσης Πατρῶν μετέβη τήν Τετάρτη 14.10.2015 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, γιά νά τελέσῃ τίς κουρές δύο μοναζουσῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Στήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ πού προηγήθηκε, ἐχοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ἐνῶ συμμετεῖχαν ὁ Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν Ἀρχιμ. Ἀρτέμιος Ἀργυρόπουλος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Πάντων Τριταίας, καί ἄλλοι Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.
Πρίν τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν μοναστηριακή τάξη, ἡ μεγαλοσχημία μιᾶς ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τῆς μοναχῆς Θεοφανούς, ἡ ὁποία εἰσῆλθε πρό ἐτῶν στό Μοναστήρι καί ἀφοσιώθηκε στήν μοναχική ζωή, στήν πολιτεία βίου τελεοτάτην, κατά τόν Μέγα Βασίλειο.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τήν ρασοφορία τῆς δοκίμου Μοναχῆς Στεφανίας, ἡ ὁποία μετά ἀπό ἱκανή δοκιμασία ἔλαβε τόν ἀρραβῶνα τοῦ μεγάλου καί ἀγγελικοῦ Σχήματος. Ἡ νέα Μοναχή, ἔλαβε τό ὄνομα Ἀνθοῦσα, πρός τιμήν τῆς μητρός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἡ ὁποία ὑπῆρξε πρότυπο εὐσεβοῦς γυναικός καί ἁγίας μητέρας, ἀφοῦ ἐγαλούχησε στά νάματα τῆς πίστεως τόν Χρυσορρήμονα Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ Σεβασμιώτατος, μεταξύ τῶν ἄλλων ἐτόνισε: «... Οἱ Μοναχοί εἶναι οἱ μεγαλύτεροι εὐεργέτες τοῦ κόσμου. Δέν ἐγκαταλείπουν τόν κόσμο γιατί μισοῦν τόν κόσμο, ἀλλά γιατί ἀγαποῦν ὑπερβολικά τόν κόσμο...».
Τέλος, συνεχάρη καί εὐχαρίστησε τήν Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Γερόντισσα Μακαρία, γιά τό θεάρεστο ἔργο πού ἐπιτελεῖ μετά τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τόσο στήν Ἱερά Μονή, ὅσο καί στήν τοπική μας Ἐκκλησία γενικώτερα καί εὐχήθηκε τά δέοντα σέ ὅλα τά μέλη τῆς Ἀδελφότητος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate