Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024

39ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Χριστιανικής Εστίας Πατρών:“ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο τομέας Επιστημόνων της Χριστιανικής Εστίας Πατρών
σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας
το 39ο Παιδαγωγικό Συνέδριο με θέμα:
“ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ”

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 3/2 και την Κυριακή 4/2/2024
στη Χριστιανική Εστία Πατρών.

Η Οργανωτική Επιτροπή


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής στο Συνέδριο.
Θα υπάρχει δημιουργική φύλαξη των μικρών παιδιών
Πατρῶν Χρυσόστομος: «...Ἂς μή τούς ἀφήσωμε νά διαλύσουν καί νά καταλύσουν τά πάντα...».

Ἀπό τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ὃπου ἐλειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἀπευθυνόμενος στούς Ἐκπαιδευτικούς ὃλων τῶν βαθμίδων, τούς ἐκάλεσε σέ πανστρατιά γιά νά σώσωμε τά παιδιά μας, ἀπό τόν πνευματικό καί ἠθικό κατήφορο, ἀπό τήν ἀνομία καί ἁμαρτία καί τήν διαστροφή πού ἒρχονται, ἐπισήμως πλέον νά νομοθετηθούν μέσα ἀπό νομοσχέδια καί στήν Πατρίδα μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε μεταξύ τῶν ἂλλων:

...Δέν καλούμεθα, πλέον, νά μεταδώσωμε ἁπλές γνώσεις, κατά κόσμον πού κατήντησαν ἂχρηστες, χωρίς καί κατά Θεόν γνῶσιν καί σοφίαν, ἀλλά καλούμεθα ἀπό τήν ἐπιτακτική ἀνάγκη τῶν καιρῶν, ἀπό τό χρέος μας ἒναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων νά κατανοήσωμε ὃτι, διακυβεύεται τό κῦρος, ἡ ἀξία καί ἡ θεοείδεια τοῦ ἀνθρώπου καί βάναυσα καταστρατηγοῦνται τά δικαιώματα, πλέον, τῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα δέν δύνανται, ἓνεκα τῆς ἀώρου βρεφικῆς ἡλικίας νά ἀντιδράσουν στίς ἐπιλογές κάποιων ἂλλων, γι’ αὐτά, οἱ ὁποῖες, θά τά ὁδηγήσουν μέ μαθηματικήν ἀκρίβεια στό βάραθρο τῆς καταστροφῆς...

...Καταστρατηγεῖται μέ θρασύτητα, μέ ἀνεξήγητη ἐμμονή καί ἀπίστευτη βιασύνη, ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ. Ἀπομειώνεται ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, γιά τήν ὁποίαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι θεόπνευστα ὁμιλοῦν καί ἀντιστέκονται στόν ἠθικό κατήφορο τῆς ἐποχῆς τους.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας λένε γιά τόν ἂνθρωπο.

«Ἂνθρωπος ἐστί τό περισπούδαστον τοῦ Θεοῦ ζῶον. Κἂν δοῦλος ἦ, οὐκ ἐστί μoι εὐκαταφρόνυτος... Κἂν εἶς ἢ ἂνθρωπος ἐστί, δι’ὃν οὐρανός ἐτανύσθη καί ἣλιος φαίνει καί σελήνη τρέχει καί ἀήρ ἐξεχύθη καί πηγαί βρύουσι καί θάλαττα ἡπλώθη καί προφῆται ἐπέμφθησαν καί νόμος ἐδόθη καί τί δεῖ πάντα λέγειν; δι’ ὃν ὁ μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ ἂνθρωπος ἐγένετο. Ὁ Δεσπότης μου ἐσφάγη καί τό αἷμα αὐτοῦ ἐξέχεεν ὑπέρ ἀνθρώπου» (ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ)

Ὁ δέ Ἃγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος σημειώνει γιά τόν ἂνθρωπο «...Μικτός ἐστί προσκυνητής, ἐπόπτης τῆς ὁρωμένης κτίσεως καί μύστης τῆς νοουμένης...ἐπίγειος καί οὐράνιος, πρόσκαιρος καί ἀθάνατος..»

Καί ὁ Μέγας Βασίλειος τονίζει: «...Ἐδημιουργήθη ὁ ἂνθρωπος κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ. Τό κατ’ εἰκόνα φύσει δέδοται ἡμῖν, τό δέ καθ’ ὁμοίωσιν ἐκ προαιρέσεως καί οἲκοθεν κατορθούμενον, ὓστερον διά τῆς ἀρίστης πολιτείας καί τῶν περί τά καλά πόνων...»

Καί ἐσυνέχισε ὁ Σεβασμιώτατος: ...Ἑλᾶτε ὃλοι νά ἀντισταθοῦμε. Ἂς μή τούς ἀφήσωμε νά διαλύσουν καί νά καταλύσουν τά πάντα. Θά λογοδοτήσωμε στό Θεό καί στήν ἱστορία γιά ὃ,τι πράξωμε καί γιά ὃ,τι δέν πράξωμε γιά τά παιδιά μας. Ἀρκετά ἀφεθήκαμε στήν ραστώνη καί τήν ἀπραξία. Τά πάντα ἂρχισαν πρό πολλοῦ νά γκρεμίζωνται. Εἶναι γνωστή ἡ ἱστορία μέ τόν βάτραχο πού τόν ρίχνεις στό χλιαρό νερό καί σιγά-σιγά ζεματίζεται καί λέει καί εὐχαριστῶ. Ὂχι δέν εἶναι στήν στόφα τοῦ Ἓλληνα αὐτό...

...Ἐξίστανται οὐράνιες καί ἀνθρώπινες δυνάμεις, γιά τό πῶς ἀφήσαμε, νά καταστρέψουν τήν γλῶσσα μας, νά παραχαράξουν τήν ἱστορία μας, νά ἀλλοιώσουν τά ἢθη μας, νά ἀπεμπολίσουν τήν παράδοσή μας, νά νομοθετήσουν ἐναντίον τῆς ἠθικῆς.

Καί τώρα νά συνεχίζουν μέ τό τρομερότερο καί βδελυρότερο νομοσχέδιο, περί τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων καί τῆς, ὃπως τήν ὀνομάζουν, «τεκνοθεσίας» παιδιῶν ἀπό αὐτούς.

...Τά ὃπλα μας εἶναι εἰρηνικά. Εἶναι ἡ ἀγάπη μας γιά τήν Πατρίδα μας, γιά τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας, γιά τά παιδιά μας. Εἶναι ὁ λόγος μας, ἡ διαμαρτυρία μας, ἐκφραζομένη μέ ἀγανάκτηση γιά τόν ἡθικό κατήφορο τοῦ τόπου μας. Εἶναι τό χρέος μας, ἒναντι τῶν παιδιῶν μας, ἒναντι τοῦ μέλλοντος τῆς Πατρίδος μας. Τέλος εἶναι ἡ θερμή προσευχή μας γιά νά ἐπιτύχωμε τό ποθούμενο.

Τό κρῖμα θά εἶναι στό λαιμό ὃλων μας, ἐάν δέν ἀντιδράσωμε στόν κατήφορο καί στήν πνευματική καταστροφή πού ἐπιχειρεῖται στόν τόπο μας...»ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 29/1 έως 4/2/2024


  • 29/1 ΔΕΥΤΕΡΑ το απόγευμα στις 17:00 θα τελεστεί Εσπερινός, μετ΄αρτοκλασίας-Παράκληση στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσσο & εν συνεχεία κήρυγμα.
  • 30/1 ΤΡΙΤΗ, ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ: Θεία Λειτουργία 07:00(ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)
  • 1/2 ΠΕΜΠΤΗ Αγίου Τρύφωνος: Θεία Λειτουργία-Μικρός Αγιασμός 06:30-08:30 
  • 2/2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: Θεία Λειτουργία 07:00 
  • 3/2 ΣΑΒΒΑΤΟ, του Δικαίου Συμεών: Θεία Λειτουργία 07:00 
  • 4/2 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ : Θεία Λειτουργία 07:00-10:00 


ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ...

ΑΓΕΙ 

ΤΑ  ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ  ΤΟΥ  Ο  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΜΑΣ  κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΕΙΣ  ΠΟΛΛΑ  ΕΤΗ  ΔΕΣΠΟΤΑ!!!
 

 

Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Ἀντιδροῦμε στό βδελυρότερο νομοσχέδιο γιά τήν Πατρίδα μας».

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στά Λουσικά Ἀχαΐας, ὃπου ἐλειτούργησε στίς 25.1.2024, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, μίλησε γιά τόν μεγάλο Ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας, Ἂγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο, κάνοντας ἀναφορά γιά τίς θέσεις τοῦ Ἁγίου, περί τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου καί περί ἀντιθέτων μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, νόμων.

Γιά τόν Μυστηριακό Γάμο, ὁ Θεολόγος Πατήρ, λέγει: «Γάμος ἐστίν, ἒννομος σαρκός δέσις, ἀνδρός μετά γυναικός...» καί στήν ἐπιστολή πρός τήν πνευματική του θυγατέρα Ὀλυμπιάδα, μεταξύ τῶν ἂλλων, ἀναφέρει ὃτι, «μέ τό Γάμο ἡ στοργή καί
ἡ ἀγάπη σου νά εἶναι φλογερή, πρός ἐκεῖνον πού σοῦ εδωσε ὁ Θεός...»

Καί γιά τούς νόμους, ὃταν ὁ Αὐτοκράτορας ἐθέσπισε νόμο πού ἒδιδε τήν φροντίδα τῶν παιδιῶν μόνο στόν πατέρα, οὐσιαστικά ὁ νόμος ἦτο ἐναντίον τῶν γυναικῶν καί συγκεκριμένα τῆς μητέρας, ὁ Ἃγιος ἒλεγε: «Δέν δέχομαι αὐτή τή νομοθεσία, δέν ἐπαινῶ αὐτήν τήν συνήθεια...».

Καί μεῖς λοιπόν, ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ, εἲπαμε τό ὂχι γιά τό βδελυρότερο νομοσχέδιο, πού πρόκειται νά ψηφίσῃ ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων, ἐκεῖνο δηλαδή, περί τοῦ Γάμου ἀνθρώπων τοῦ ἰδίου φύλου καί τῆς λεγομένης τεκνοθεσίας.

Εἲπαμε τό ὂχι σ’ αὐτό τό νομοσχέδιο γιατί πρόκειται:

γιά προσβολή τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ,

ἀθέτηση τῶν νόμων τῆς φύσεως,

προσβολή τοῦ Μυστηρίου καί τῆς ἒννοιας τοῦ γάμου,

ἀθέτηση τοῦ ἀξιακοῦ κώδικα,

καταστρατήγηση τῶν δικαιωμάτων τοῦ παιδιοῦ,

ἐργαλειοποίηση τῶν παιδιῶν προκειμένου νά ἱκανοποιήσουν κάποιοι τήν ἐπιθυμία τους νά γίνουν γονεῖς, ἐνῶ ἀπό τήν φύση τους δέν τεκνογονοῦν.

Ὁ κ. Πρωθυπουργός εἲπε ἐχθές σέ δηλώσεις του ὃτι, «θά φέρει πρός ψήφιση αὐτό τό νομοσχέδιο, ὣστε νά μή ὑπάρχουν κάποια παιδιά κατώτερου Θεοῦ». «Καί ἡμεῖς ἐρωτῶμε: Πού ἠκούσθη ποτέ νά μεγαλώνῃ παιδί χωρίς μάνα; Νά θέλωμε νά καταργήσωμε ἀπό ἓνα παιδί, τήν μορφή, τήν ἀγάπη, τήν θαλπωρή καί τό ὂνομα τῆς μάνας. Γι’ αὐτά τά παιδιά πού ἀδικοῦνται κατ’αὐτόν τόν τρόπο, μᾶλλον ἱσχύει αὐτό πού εἲπε ὁ κ. Πρωθυπουργός, ὃτι εἶναι παιδιά ἑνός κατώτερου Θεοῦ.

Σέ ἂλλο σημεῖο ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε:

«Ἒχομε χρέος νά ἀντιδράσωμε. Θά συνεχίσωμε νά ἀγωνιζόμαστε ἐναντίον τῆς πνευματικῆς καταπτώσεως. Νά μιλᾶμε γιά τήν ἒννοια καί τήν οὐσία τῆς ἁμαρτίας καί γιά τά πάθη πού ὁδηγοῦν σέ φρικτά ἀποτελέσματα, κατά τόν Ἃγιο Ἀπόστολο Παῦλο...»

Σέ ἂλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε:
«...Νομοθετοῦν ἐρήμην τοῦ Λαοῦ, ἐναντίον τῶν ἡθῶν καί τῶν παραδεδομένων ἀξιῶν, ἐναντίον τῆς παραδόσεως τῆς Πατρίδος μας, καθ’ ὑπαγόρευσιν ξένων κέντρων καί τῶν γνωστῶν πλέον «LOBΒΙES».

«...Ἡ Κυβέρνηση ἒχει χρέος νά σκύψῃ πάνω στά προβλήματα πού ἀπασχολοῦν ὂντως τόν Λαό. Στήν ἀνεργία, στή φτώχεια, στήν ὑπογεννητικότητα- στό Δημογραφικό, πού εἶναι τό μεγαλύτερο πρόβλημα τῆς χώρας καί νά φροντίσῃ γιά τήν ἒμπρακτη, θεσμική, ἀσφαλιστική, στεγαστική καί ἐργασιακή ὑποστήριξη τῆς ὑγιοῦς οἰκογενείας...»
Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024

Ανακοίνωση Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για «Ομόφυλο Γάμο» - Ομόφυλη γονεϊκότητα» (23/1/2024).

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας (Ι.Σ.Ι.) της Εκκλησίας της Ελλάδος συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, σήμερα Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024, με μοναδικό θέμα την εξαγγελθείσα νομοθέτηση γάμου και «τεκνοθεσίας» υπέρ ζευγαριών του ιδίου φύλου.
Μετά την καθιερωμένη προσευχή, η Ι.Σ.Ι. άκουσε την εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, επί της οποίας ακολούθησε διάλογος, και εκφράζει ομόφωνα τις θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος επί του θέματος, ως εξής:
1. Η θεολογία της Εκκλησίας για τον γάμο απορρέει από την Αγία Γραφή, τη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας και τη διάταξη του Μυστηρίου του Γάμου και φαίνεται καθαρά στην Ακολουθία του Μυστηρίου αυτού. Ο σκοπός του χριστιανικού γάμου είναι η δημιουργία καλής συζυγίας και οικογένειας, η ανάπτυξη παιδιών ως καρπών της εν Χριστώ αγάπης των δύο συζύγων και η σύνδεσή τους με την εκκλησιαστική ζωή.
Η Εκκλησία αποδέχεται για τη σχέση άνδρα-γυναίκας και παιδιών ότι:
α) η δυαδικότητα των φύλων και η συμπληρωματικότητά τους δεν αποτελούν κοινωνικές επινοήσεις, αλλά προέρχονται από τον Θεό («... καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε...», Γένεσις 1, 27-28),
β) η ιερότητα της ένωσης άνδρα και γυναίκας παραπέμπει στη σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας («... ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ... τό μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν», Απ. Παύλου, Προς Εφεσίους 5, 28),
γ) ο χριστιανικός γάμος δεν είναι απλή συμφωνία συμβίωσης, αλλά Ιερό Μυστήριο, μέσω του οποίου παρέχεται η χάρη του Θεού στη σχέση κοινωνίας άνδρα και γυναίκας με στόχο την κοινή τους πορεία προς τη θέωση –και αυτή η ευλογημένη πορεία αφορά όλα τα ζεύγη με ή χωρίς παιδιά,
δ) ο πατέρας και η μητέρα είναι συστατικά στοιχεία της παιδικής και της ενήλικης ζωής («Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου»,Έξοδος 20, 12).
2. Προφανώς η Πολιτεία νομοθετεί, αλλά αυτή η παράμετρος ούτε στερεί την ελευθερία του λόγου από την Εκκλησία ούτε απαλλάσσει την Εκκλησία από το καθήκον ενημέρωσης του πιστού λαού ούτε μπορεί να της υποδείξει σε τι συνίσταται η αμαρτία. Η Εκκλησία δεν νομοθετεί και δεν φέρει ευθύνη για τους νόμους. Αν σιωπήσει, όμως, φέρει βαρύτατη ευθύνη και αυτοκαταργείται.
3. Από το 2015 το σύμφωνο συμβίωσης παρέχει σε ζευγάρια του ιδίου φύλου όλα τα δικαιώματα και τις δυνατότητες του γάμου με κύρια εξαίρεση τη δυνατότητα απόκτησης παιδιών με υιοθεσία ή παρένθετη κύηση. Το σύνθημα της «ισότητας στον γάμο» αποβλέπει σε ένα στόχο, στην απόκτηση παιδιών από «ομόφυλα ζευγάρια».
4. Ανακοινώθηκε ότι θα επιτρέπεται ο «ομόφυλος γάμος» και η «ομόφυλη γονεϊκότητα» μέσω υιοθεσίας και (με διάφορες διόδους) μέσω παρένθετης κύησης. Οι εμπνευστές του νομοσχεδίου και οι συνευδοκούντες σε αυτό προωθούν την κατάργηση της πατρότητας και της μητρότητας και τη μετατροπή τους σε ουδέτερη γονεϊκότητα, την εξαφάνιση των ρόλων των δύο φύλων μέσα στην οικογένεια και θέτουν πάνω από τα συμφέροντα των μελλοντικών παιδιών τις σεξουαλικές επιλογές των ομοφυλόφιλων ενηλίκων. Με βάση το νομοσχέδιο, ομοφυλόφιλοι μονογονείς θα μπορούν να επιβάλουν στο παιδί τους τον σύντροφό τους ως «πατέρα 2» ή ως «μητέρα 2».
5. Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία καταδικάζει μελλοντικά παιδιά να μεγαλώσουν χωρίς πατέρα ή μητέρα σε ένα περιβάλλον σύγχυσης των γονεϊκών ρόλων. Η μονογονεϊκή οικογένεια είναι διαφορετική περίπτωση. Προκαλεί στέρηση του ενός γονέα, αλλά όχι σύγχυση των ρόλων των γονέων. Αντίθετα, η ομοφυλοφιλική συμβίωση προξενεί και τα δύο. Επιπλέον, τα παιδιά αυτά συχνά δεν θα έχουν δυνατότητα γνωριμίας με τον άλλο βιολογικό γονέα τους. Δεν θα έχουν επίσης το προσωπικό βίωμα της παρουσίας του άλλου φύλου (αντίθετου των «ομόφυλων γονέων» τους) μέσα σε μία ετερόφυλη σχέση. Τα παιδιά με πατέρες 1 και 2 ή με μητέρες 1 και 2 (ή και παραπάνω) θα είναι τα θύματα ενός αφύσικου μηχανισμού τεκνοθεσιών.
6. Δημοσιοποιήθηκε ότι: α) θα επιτρέπεται στα «ομόφυλα ζευγάρια» η από κοινού υιοθεσία και η υιοθεσία από τον «ομόφυλο σύζυγο» του γονέα (θα ισχύσει και για τα σημερινά παιδιά από παρένθετη κύηση), β) δεν θα επιτρέπεται στην Ελλάδα η παρένθετη κύηση υπέρ «ομόφυλου ζευγαριού», αλλά αυτή θα αναγνωρίζεται, αν έγινε νόμιμα σε άλλο κράτος. Οι ρυθμίσεις αυτές θα αποτελέσουν κίνητρα για την εκμετάλλευση ευάλωτων γυναικών.
Εάν τα προαναφερθέντα ισχύσουν, πρόκειται για ένα ναρκοθετημένο νομοσχέδιο με αντιφάσεις και τρόπους παράκαμψης των απαγορεύσεών του (μέσω κυήσεων στο εξωτερικό) και είναι πιθανή η καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λόγω διακρίσεων, οπότε η χώρα θα αναγκασθεί να νομοθετήσει και στο έδαφός της την παρένθετη κύηση.
7. Το νομοσχέδιο καταργεί όχι μόνο κανόνες βιοηθικής, χριστιανικές αξίες και την ελληνική οικογενειακή παράδοση, αλλά ανατρέπει τα δικαιώματα μελλοντικών παιδιών και τους ρόλους των φύλων ως στοιχείων συνοχής της κοινωνίας –και αυτό αφορά τον καθένα, έστω και αν δεν αποδέχεται τη χριστιανική ηθική. Το ερώτημα που αιωρείται αναπάντητο είναι τελικά: Ποιος είναι ο ουσιαστικός λόγος αυτής της απόφασης που αλλάζει συνολικά και άρδην τον θεσμό του γάμου και την ιδιότητα του γονέα και γιατί προωθείται με τόση επιμονή;
8. Η Εκκλησία της Ελλάδος αναγνωρίζει μόνο το Ιερό Μυστήριο του χριστιανικού γάμου και απορρίπτει τον πολιτικό γάμο ασχέτως φύλου. Εν προκειμένω τάσσεται κατά του πολιτικού γάμου «ομόφυλων ζευγαριών» για τον πρόσθετο λόγο ότι αυτός οδηγεί αναπόδραστα σε «ομόφυλη γονεϊκότητα» μέσω υιοθεσίας ή παρένθετης κύησης. Η νομοθέτηση αυτή συγκρούεται τόσο με τη χριστιανική ανθρωπολογία, όσο και με το καθήκον της κοινωνίας να εξασφαλίζει στα παιδιά ευημερία και σωστή ανατροφή, αλλά και με το δικαίωμα των παιδιών να έχουν πατρική και μητρική παρουσία και φροντίδα. Για όλους τους προηγούμενους λόγους και με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης και αγάπης, η Αγία Εκκλησία μας είναι κάθετα αντίθετη προς το προωθούμενο νομοσχέδιο.
9. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας αποφάσισε: α) τη σύνταξη σχετικής επιστολής με τις θέσεις της προς τα αξιότιμα μέλη της Βουλής των Ελλήνων, β) την ανακοίνωση των θέσεών της στους Ιερούς Ναούς την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024 και τη διάθεση σχετικού φυλλαδίου «Προς τον Λαό» μέσω των Ιερών Ναών και της ιστοσελίδας της, γ) την παροχή εξουσιοδότησης προς κάθε Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη να προχωρήσει, εντός της επαρχίας του και κατά την έμφρονα ποιμαντική κρίση του, σε πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ως προς την επικείμενη νομοθέτηση και τον θεσμό της οικογένειας.

Εκ της Ιεράς Συνόδου της
Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024

Ἡ 44η Ἐπέτειος τῆς Ἐπανακομιδῆς τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στήν Πάτρα.


Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη στήν Ἀποστολική Μητρόπολη τῶν Πατρῶν, ἡ 44η ἐπέτειος τῆς Ἐπανακομιδῆς τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στήν πόλη τοῦ μαρτυρίου του, στήν Πάτρα, ἀπό τήν Μασσαλία τῆς Γαλλίας, ὃπου εὑρίσκετο, κλαπείς ἀπό τούς Λατίνους, τό 1205.

Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ἒλαβαν χώρα, στίς 20 καί 21 Ἰανουαρίου ἐ.ἒ. στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, μέ τήν συμμετοχή πλήθους εὐσεβῶν Χριστιανῶν καί τῶν Πολιτικῶν, Στρατιωτικῶν καί λοιπῶν Ἀρχῶν. Τήν Κυβέρνηση ἐξεπροσώπησε ἡ Ὑφυπουργός Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν, κα. Χριστίνα Ἀλεξοπούλου.

●Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη ὁ μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, μέ τήν συμμετοχή πλειάδος Ἱερέων τῆς πόλεως καί Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Τόν θεῖον λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ προεχείρισε πνευματικόν τόν εὐλαβέστατον Ἱερέα π. Παῦλον Σπῖνον, Ἐφημέριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Προαστείου Πατρῶν καί Ἀναγνώστην τόν εὐλαβέστατον νέον ,Σπυρίδωνα Χριστοδουλόπουλο, μαθητήν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν, νουθετήσας ἀμφοτέρους πνευματικά.

●Ἀνήμερα, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερον, τόν Διάκονον Νικόλαον Σερέτην, υἱόν τοῦ π. Χρίστου Σερέτη, Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.

Πρός τόν χειροτονηθέντα, ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε πατρικές συμβουλές καί νουθεσίες.

Στό τέλος, τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν θυσία τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἐπί τοῦ χιαστοῦ Σταυροῦ, γιά τό ἱστορικό τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, γιά τήν μεταφορά του ἀπό τούς Λατίνους στή Δύση τό 1205 καί τήν ἐπανακομιδή του στήν Πάτρα στίς 19 Ἰανουαρίου 1980. Ἐπίσης ἐμακάρισε ὃλους ὃσοι συνέπραξαν γιά τήν ἐπανακομιδή τοῦ Σταυροῦ τοῦ Πρωτοκλήτου στήν πόλη τοῦ Μαρτυρίου του, τούς ἀοιδίμους, Μητροπολίτην Πατρῶν Νικόδημον, Μητροπολίτην Γαλλίας Μελέτιον καί Πρωτοπρεσβύτερον Παναγιώτην Σιμιγιᾶτον, τόν Πατρέα Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον, τότε, τῆς Μητροπόλεως Γαλλίας.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος, ἐτίμησε μέ τό παράσημο (χρυσοῦν Σταυρόν) τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τόν Περιφερειάρχη Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Νεκτάριον Φαρμάκην, γιά τήν συνεργασία του μέ τήν τοπική Ἐκκλησία καί τήν βοήθειά του πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν.
Τό παράσημο τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στόν Περιφερειάρχη Δυτικῆς Ἑλλάδος.


Τόν Περιφερειάρχη Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, ἐτίμησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τῆς ἑορτῆς τῆς Ἐπανακομιδῆς τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στήν Πάτρα.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν κ. Περιφερειάρχη γιά τήν βοήθειά του πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν καί τήν Ἐκκλησία γενικώτερα, γιά τήν συμπαράσταση στό φιλανθρωπικό ἒργο τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν καί γενικά γιά τήν εὐσέβεια, τό ἦθος, τήν εὐγένεια καί τήν ὃλη στάση του ἒναντι τῆς κοινωνίας, ἀπό τήν θέση τοῦ Περιφερειάρχου Δυτικῆς Ἑλλάδος.

Ὁ κ. Περιφερειάρχης, εὐχαρίστησε βαθειά συγκινημένος τόν Σεβασμιώτατο καί ἐτόνισε ὃτι ἐκεῖνο τό ὁποῖο κάνει εἶναι τό χρέος του ἒναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων, μέ βαθειά συνείδηση εὐθύνης. Ἡ Αὐτοδιοίκηση εἶναι ἰσχυρός σύμμαχος τῆς Ἐκκλησίας καί γιά ὃ,τι χρειασθῆτε θά εἶμαι δίπλα Σας, εἶπε, ἀπευθυνόμενος πρός τόν Σεβασμιώτατο ὁ κ. Φαρμάκης.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος, ἐτόνισε ὃτι ἡ Πατρίδα μας καί ἡ κοινωνία μας, χρειάζονται σήμερα, παρά ποτέ, τήν ἑνότητα ὃλων μας, ὣστε νά ὁδηγήσωμε τόν Λαό μας στήν πρόοδο καί στήν εὐημερία.

Στόν Ἱερό Ναό κατά τήν ἡμέρα αὐτή ἐκκλησιάσθηκαν ἡ Ὑφυπουργός Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν κα. Χριστίνα Ἀλεξοπούλου, ὁ πρ. Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν καί Βουλευτής Ἀχαΐας κ. Ἀνδρέας Κατσανιώτης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί Φορέων καί πλήθος Λαοῦ.


ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate