ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 1/6 έως 8/6/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩN
IOYNIOΣ έχων ημέρες 30. Η ημέρα έχει ώρες 15 και η νύκτα ώρες 9.
  • 1/6 ΔΕΥΤΕΡΑ: Θεία Λειτουργία-Αγιασμός 06:30.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 18:00 Εσπερινός-Παράκληση στον Όσιο Ιωάννη Ρώσσο και εν συνεχεία ομιλία. Θα τεθούν προς προσκύνηση το Σκουφάκι και η Ζώνη του Αγίου.
  • 5/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(Εσπέρας) Παραμονή Ψυχοσάββατου: Τρισάγιο υπέρ των Ψυχών από ώρα 16:00(ταυτόχρονα και στους δυο Ναούς)
  • 6/6 ΣΑΒΒΑΤΟ + ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ: Θεία Λειτουργία 07:00-09:20 
  • 7/6 ΚΥΡΙΑΚΗ + Η΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ-ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ: Θεία Λειτουργία-Εσπερινός Γονυκλισίας 06:30-10:30 
  • 8/6 ΔΕΥΤΕΡΑ + ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Θεία Λειτουργία 07:00-09:20(κατά την παρούσα εβδομάδα 8/6-14/6 γίνεται κατάλυσις εις πάντα)
Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
KYΡIAKH 31 ΜΑΪΟΥ 2020

ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΠΠΝΠ «Παναγία Βοήθεια»
ΚΑΙ ΩΡΑ 09:30-13:00 
 
ΜΗ ΜΕΝΕΙΣ ΘΕΑΤΗΣ, ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ!
 
Το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται. Μόνο προσφέρεται και σώζoνται συνάνθρωποι μας.
 
ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Ἡ Πόλη δέν ἒπεσε. Εἶναι ζωντανή»!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
29.5.2020
  Πατρῶν Χρυσόστομος: «Ἡ Πόλη δέν ἒπεσε. Εἶναι ζωντανή»!

Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν ἐτελέσθη τό πρωί τῆς 29ης Μαΐου 2020 Θεία Λειτουργία, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ τῶν ἀοιδίμων προμάχων καί ὑπερασπιστῶν τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου καί τῶν συμπολεμιστῶν αὐτοῦ, ὡς καί πάντων τῶν φρικτῷ τρόπῳ τελειωθέντων, ἀμάχων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν κατά τήν ἀποφράδα ἐκείνη ἡμέρα.
Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος σέ κλῖμα συναισθηματικά φορτισμένο, ἀνεφέρθη στήν ἳδρυση τῆς Πόλεως ἀπό τόν Μέγα Κωνσταντῖνο, στή δόξα καί στό κλέος, στήν ἃλωση καί τήν καταστροφή ἀπό τούς Φράγκους, στήν ἃλωση ἀπό τούς Τούρκους καί στήν μέχρι σήμερα πορεία ὂχι μόνο τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων, ἀλλά καί τοῦ Γένους μας γενικῶς. Χρησιμοποίησε λόγους τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τοῦ Ἰωσήφ Βρυέννιου, τοῦ Στήβεν Ράνσιμαν καί ἂλλων ἱστορικῶν καί κατέληξε ὡς ἐξῆς:
Μνήμη τῆς ἁλώσεως σήμερα, Ἀδελφοί μου.
Καὶ ἂν ἡ πόλις ἑάλω, οὐδ'ἐπὶ στιγμὴν ἔπαψε ἡ πνευματική της ἀκτινοβολία, οὐδέποτε ἔπαψε νὰ εἶναι ἡ προκαθημένη τῆς ἀγάπης μας, αὐτὴ ἡ βρυσομάνα, πού ἀκόμα σκλαβωμένη, ποτίζει καὶ σήμερα καὶ θὰ ποτίζη γιά πάντα τοῦ Γένους μας τὶς Ἅγιες ρίζες.
Ἡ Πόλη δέν παραδόθηκε. Εἶναι ζωντανή. Ὁ Βασιληάς δέν εἶναι μαρμαρωμένος, ἀλλά ζεῖ μέσα στίς καρδιές ὅλων ὅσοι αἰσθάνονται Ρωμηοί. Ἡ Κωνσταντινούπολη ζεῖ σέ ὅλα τά πλάτη καί μήκη τῆς γῆς, ὅπου σήμερα ὑπάρχει Ρωμαίϊκή ψυχή καί καρδιά.
Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, εἶναι ὁ Ἱερός πυρήνας γύρω ἀπό τόν ὁποῖο ἑνοῦται τό ὄνειρο ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων καί γιατί ὄχι Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν γιά τήν ἀνάσταση τῆς πεπτωκυίας σκηνῆς.
Εἶναι ἡ ἱερά Ἑστία τοῦ Γένους, ἡ ὁποία πιστεύομεν ἀκραδάντως, ὅτι χάριτι Θεοῦ, θά παραμένῃ παρά τίς δυσκολίες, ἀναμένη γιά νά θερμαίνῃ καί νά φωτίζῃ τοῦ γένους τήν πορεία καί τίς ψυχές μας.
Τό Πατριαρχεῖο παρά τά κατά καιρούς δεινά καί τά προβλήματα τά ὁποῖα ἀντιμετώπισε καί ἀντιμετωπίζει ἀποδείχτηκε, εἶναι καί θά παραμένῃ ὁ συνεκτικός δεσμός τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, Ἑλλήνων καί μή, πάνω ἀπό Ἔθνη, χρώματα, γλῶσσες καί φυλές, συνεχίζοντας τόν ρόλο του ὑπέρ τῆς δόξης τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου καί τῆς σωτηρίας τῶν Ἀνθρώπων.
Ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, θά παραμένῃ ὁ Ἥλιος τῆς ζωῆς μας, καί τό ἱερό ὁρόσημο τῆς πορείας μας. Θά εἶναι ὁ εὐλογημένος προορισμός μας καί τά πάντα στή ζωή μας θά ὑφαίνονται γύρω ἀπ'αὐτήν. Ὅλοι θέλουν νά τήν ἐπισκεφθοῦν καί ὅσες φορές καί ἐάν πᾶνε, εἶναι σάν νά τήν ἐπισκέπτωνται γιά πρώτη φορά. Ἡ ψυχή ἕλκεται ἀπό τό μεγαλεῖο της καί τήν πνευματική της ἀκτινοβολία καί λαμπρότητα.
Ὅσοι δέν πρόφτασαν νά πᾶνε ἤ δέν θά μπορέσουν νά τήν ἐπισκεφθοῦν, τήν ἔζησαν καί τήν ζοῦν μέ τόν δικό τους συγκλονιστικό, ἐσωτερικό βιωματικό τρόπο.
Ὅσο καί ἄν κάποιοι σήμερα ἀγωνίζονται νά ἀμβληνθοῦν οἱ ὅποιες ἀναφορές στήν κοιτίδα τοῦ Γένους καί στίς ἀλησμόνητες πατρίδες, πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι στό αἷμα τῶν Ἑλλήνων, ὑπάρχει ἡ ρίζα, ἡ φύτρα ἡ πνευματική, ἡ ἕνωση μέ τά ζώπυρα τοῦ πολιτισμοῦ μας καί τῆς ἱστορίας μας.
Γιὰ τήν Κωνσταντινούπολη θὰ μείνῃ μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος ὁ λόγος τοῦ κλεινοῦ καὶ θεορρήμονος Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ:
«Ὧ Κωνσταντίνου κλειτὸν ἕδος μεγάλου.
ὁπλοτέρη Ῥώμη, τόσσον προσφέρουσα πολήων,
ὁσσάτιον γαίης οὐρανὸς ἀστερόεις»
( Γρηγ. Θεολ. ποίημ. 1')
δηλ. « Ὧ δοξασμένη καθέδρα τοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, νεώτερη Ρώμη, ποὺ τόσο ξεπερνᾶς κάθε ἄλλη πόλι.
ὅσο τὴν γῆ ὁ ἀστροστόλιστος οὐρανός....» .
Καὶ ἐπειδὴ τὸ ποίημα αὐτὸ ἴσως εἶναι βαρὺ γιὰ τὴν ἀκοὴ καὶ δυσνόητο ἀπὸ τὸν νοῦ τοῦ σημερινοῦ Ἕλληνα ποὺ ζῆ τραγικὰ καὶ «μεγαλόπρεπα» τὴν ἐποχὴ τῆς Ἑλληνικῆς λεξιπενίας, ἂς τελειώσωμε μὲ ἕνα ἁπλοῦν ποίημα ἑνὸς Ἕλληνα Μουσικοσυνθέτη:
«Πόλι γλυκειά, πόλι ἀγαπημένη,
πόλη ζωή, πόλι ἐλπίδα,
πόλι Θεοῦ, πόλι μὴ κλαῖς
θά' ρθει καιρός».

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.


Στις 28 Μαΐου 2020, το απόγευμα της Αναλήψεως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος θεμελίωσε το ιερό Παρεκκλήσιο της Υπαπαντής του Σωτήρος Χριστού της Ενορίας Αγίας Βαρβάρας Πατρών. Ετελέσθη ο Αγιασμός και ετέθη ο θεμέλιος λίθος ενώ ο Σεβασμιώτατος με λόγια αγάπης απευθύνθη προς τον προϊστάμενο του Ναού, π. Γερασιμάγγελο Στανίτσα και τον συνεφημέριό του π. Κωνσταντίνο Χριστοδουλόπουλο για το έργο που επιτελούν, επήνεσε για την προσπάθεια αυτή ανεγέρσεως του Ιερού Παρεκκλησίου και ευχήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα να περατωθούν οι εργασίες της ανεγέρσεως και να τελεσθούν και τα Εγκαίνια του Ναού και κανείς να μη λείπει, αλλά να είναι όλοι οι Ενορίτες παρόντες εκεί και ο ιερός κλήρος όπως και κατά την ημέρα της θεμελιώσεως.
 
Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ ἑορτῆς τῆςἈναλήψεως τοῦ Κυρίου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν.

Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν.
•Τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, 26.5.2020, στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Πατρῶν, ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινὸς ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.
Ὁ Θεοφιλέστατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στὸ πνευματικὸ νόημα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως.
• Τό βράδυ, ἐτελέσθη Ἱερά Ἀγρυπνία ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. π. Ἀρτεμίου Ἀργυροπούλου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

• Ἀνήμερα, 27.5.2020, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους Λαοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνέπτυξε θεολογικά τά περί τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως, χρησιμοποιήσας χωρία ἀπό τούς Θεοφόρους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καί συγκεκριμένα ἀπό τόν Ἃγιο Ἐπιφάνιο Κύπρου, τόν Ἃγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ καί τόν Ἃγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη καί κατέληξε μέ τήν θεολογική γνώμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος λέγει ἡ Ἀνάσταση ἀφορᾶ σέ ὃλους τούς ἀνθρώπους, ἐνῶ ἡ Ἀνάληψη μόνο στούς Ἁγίους, δηλ. ὃλοι θά ἀναστηθοῦν κατά τήν Δευτέρα Παρουσία, ὃμως μόνο οἱ θεούμενοι θά ἀξιωθοῦν τῆς μεγάλης ἐμπειρίας τῆς κοινωνίας μέ τόν Θεό στήν αἰώνιο Βασιλεία.
Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε τόν προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. π. Θεόκλητο Παντελίδη καί τόν Συνεφημέριό του, ὡς καί τούς συνεργάτας τους γιά τήν ἀγάπη τους στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία καί τήν διακονία τους στό πνευματικό, κοινωνικό, κατηχητικό καί ἐν γένει ἒργο τῆς Ἐνορίας.

H ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ.

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν ἡ ἀπόδοση τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.
Σέ ὃλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ἐτελέσθη τήν Τρίτη τό βράδυ Ἱερά Ἀγρυπνία μέ τήν συμμετοχή τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ.
Ὁ Σεβασμιώτατος προεξῆρχε τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας στόν νέο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν καί ὡμίλησε ἀναφερθείς στό μέγα θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί στό μήνυμα τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀθανασίας πού πηγάζει ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Ἐπίσης ἀνεφέρθη στίς δύσκολες ἡμέρες πού πέρασε ὁ Λαός μας λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων γιά τήν λοιμική νόσο τοῦ κορωνοϊοῦ καί στήν μεγάλη πίστη τῶν ἀνθρώπων, ἡ ὁποία ἐκδηλώθηκε ἐφέτος εἰδικά μέ τό ξεχωριστό, ἐσωτερικό, ἐμπειρικά βιωματικό τρόπο τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων ἡμερῶν ἀπό τό σπίτι πού εἶχε μετατραπεῖ σέ ἐκκλησία.
Τέλος ἐξέφρασε τήν βαθειά συγκίνησή του γιά τήν πλήμμυρα τῆς εὐσεβείας, ἡ ὁποία ἐκδηλώθηκε εὐθύς ἀμέσως μετά τήν ἂρση τῶν περιοριστικῶν μέτρων.
 

O ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ MAΣ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθηκε η μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου του Ομολογητού στην ομώνυμη Ενορία των Πατρών η οποία ευρίσκεται στην περιοχή της Τέρψης.
Την παραμονή της εορτής, 26 Μαΐου 2020, ετελέσθη Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου .

Στην ομιλία του ο Θεοφιλέστατος τόνισε πως "...η Εκκλησία μας σήμερα εορτάζει έναν δούλο και έναν αιχμάλωτο, ο οποίος όμως πρωτίστως τυγχάνει δούλος και καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος ο θαυματουργός, ο οποίος σκληρά ταλαιπωρήθηκε και αιχμαλωτίστηκε στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο και πουλήθηκε σε έναν πλούσιο αγά στην Τουρκία.

Πολλές φορές με υποσχέσεις για μια άνετη ζωή και με ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια πιέστηκε να αρνηθεί τον Χριστό και να ασπαστεί το Ισλάμ.

Ο Όσιος Ιωάννης υπέστη τα μαρτύρια και τα βασανιστήρια, προτίμησε να ζει μαζί με τα ζώα μέσα σε ακάθαρτο στάβλο, τον οποίο με τις προσευχές και τους ασκητικούς αγώνες του μετέτρεψε σε εκκλησία, παρά να αρνηθεί τον Σωτήρα και Λυτρωτή του κόσμου τον Ιησού Χριστό.

Αδελφοί μου ας μιμηθούμε τον Όσιο στην πίστη, στην υπομονή, στην καρτερία κυρίως δε στην ομολογία, ομολογία που χρειάζεται ιδιαιτέρως η εποχή μας κατέληξε ο Θεοφιλέστατος.

Κλείνοντας ο Θεοφιλέστατος μετέφερε τις θερμές εγκάρδιες ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου για έτη πολλά και Ευλογημένα.


 ΠΗΓΗ: ΕΔΩ
Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 25/5 έως 31/5/2020

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
  • ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2020 11:00 Έξοδος Ιεράς Εικόνος.
19:00 ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ μετ’ Αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ. 
22:00-01:00 Μικρά Αγρυπνία Αποδόσεως Πάσχα - Θεία Λειτουργία.
  • ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2020
07:00 ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Θα ιερουργήσει και θα ομιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Παρακεντές, Ιεροκήρυκας Ι. Μ. Πατρών.

19:00 ΕΝΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΠΑΣΧΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ. Θα ομιλήσει Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος και Ηγούμενος Ι. Μ. Αγίων Πάντων Τριταίας
Αρχιμανδρίτης Αρτέμιος Αργυρόπουλος.

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΟ ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΚΑΙ Η ΖΩΝΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΗΝΩΜΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ
  • 28/5 ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ: Θεία Λειτουργία 07:00
  • 30/5 ΣΑΒΒΑΤΟ: Θεία Λειτουργία 07:00-09:00
  • ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ 31 ΜΑΪΟΥ 2020 και ώρα 9:30π.μ.-1μ.μ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate