Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Ή Εκκλησία μας πολύ τιμάει την Παναγία μας, Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης


Την Παναγία μας πολύ την αγαπάω. Μικρός στο Άγιον Όρος πολύ την λάτρευα. Είχα μια εικονίτσα της Παναγίτσας κάτω απ” το μαξιλάρι μου. Πρωί και βράδυ την ασπαζόμουνα. Μ” αυτήν ζούσα νύκτα μέρα. Σ” αυτήν κατέφευγα, ότι κι αν μου συνέβαινε. Τί να σας πω… Καλύτερα από μάνα. Δεν ήθελα τίποτε” άλλο. Τα είχα όλα.

Ή Εκκλησία μας πολύ την τιμάει την Παναγία μας. Την τιμάει και την υμνεί πάνω απ” όλους τούς αγίους μας. Λέγει ένα τροπάριο:

«Χαίροις μετά Θεόν ή Θεός, τα δευτερεία της Τριάδος ή έχουσα».

Ποιά έχει τα δευτερεία της Αγίας Τριάδος; Ποιά είναι αυτή ή Θεός; Είναι ή Παναγία μας, ή Ύπεραγία Θεοτόκος. Ή Αγία Τριάς πρώτη, δεύτερη ή Παναγίτσα μας. Αυτή τη μεγάλη θέση έχει «ή τιμιωτέρα των Χερουβείμ και ενδοξότερα ασυγκρίτως των Σεραφείμ», ή Μητέρα μας, ή Υπεραγία Θεοτόκος.

Ή ιερή εικόνα της Βρεφοκρατούσας, το «Άξιον εστί», είναι ή πολιούχος του Αγίου Ορους, «ή έφέστιος των έφεστίων». Τί σημαίνει «έφέστιος»; «Επί την έστίαν». 0ι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν στους εφεστίους θεούς. Στο κέντρο των οικιών ήταν ή εστία, κάτω από την οποία υπήρχαν αγαλματίδια του θεού, πού κανείς δεν μπορούσε να πειράξει. Πάνω απ” όλους τούς εφεστίους είναι ή Παναγία μας. Κάποτε δίναμε σημασία στους αρχαίους ναούς. Και τώρα μπορούμε να το κάνομε, αλλά, βέβαια, για να βλέπομε πώς λάτρευαν οι αρχαίοι τον Θεό.

Αυτό το έκανε και ό “Απόστολος Παύλος, πού μίλησε στον Άρειο Πάγο. Δεν άρχισε να λέγει από την πρώτη στιγμή για τον Θεό, για την Παναγία κ.λπ., αλλά από τη δική τους φαρέτρα πήρε τα βέλη και τα έριχνε στους Αθηναίους, αρχίζοντας από τον άγνωστο Θεό:

«Σταθείς δε ό Παύλος εν μέσω του Αρείου Πάγου εφη άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δεισιδαιμονεστέρους υμάς θεωρώ. Διερχόμενος γαρ και άναθεωρών τα σεβάσματα υμών εύρον και βωμόν έν ω έπεγέγραπτο, «αγνώστω Θεώ». “Όν ούν άγνοούντες εύσεβεΐτε, τούτον εγώ καταγγέλλω ύμίν».

Πρέπει απέξω να τα μάθομε αυτά. «Πνεύμα ό Θεός και τούς προσκυνούντας αυτόν έν πνεύματι και άληθεία δεί προσκυνείν». Αυτός είναι το είναι μας, ή πνοή μας. ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

Ἐτιμήθησαν οἱ Ἐθνομάρτυρες Ἀρχιερεῖς τῶν Πατρῶν.

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος καί τά ἱερά μνημόσυνα τῶν ἀοιδίμων Ἐθνομαρτύρων Ἀρχιερέων τῶν Πατρῶν, Νεοφύτου, Γερμανοῦ τοῦ Α’ καί Παρθενίου τοῦ Ε’, τῶν ὁποίων οἱ προτομές ἐστήθησαν πέρυσι, μέ τήν συμπλήρωση 200 ἐτῶν ἀπό τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, στόν αὒλειο χώρο τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου. 
Πρόκειται γιά τόν Νεόφυτο ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πρῶτος Ρωμηός Ἀρχιερεύς ὁ ὁποῖος ἐμαρτύρησε μετά τήν ἃλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως σουβλισθείς ἀπό τούς βαρβάρους κατακτητές τό 1466. 
Ἀκολούθησε ἡ θυσία τοῦ Γερμανοῦ τοῦ Α’, ὁ ὁποῖος ξεσήκωσε τόν Λαό σέ ἐπανάσταση, μετά τήν νικηφόρα ναυμαχία τῆς Ναυπάκτου, μέ αἲσια ἒκβαση, ἀλλά τό ἑπόμενο ἒτος 1572 οἱ Τοῦρκοι ἐπέστρεψαν, συνέλαβαν τόν Ἱεράρχη καί τόν ἒκοψαν κομμάτι κομμάτι μαζί μέ τούς συνεργάτας του.
Ὁ Παρθένιος ὁ Ε’ πρωτοστάτησε στά Ὀρλωφικά καί κατ’ ἀρχάς εἶχε ἐπιτυχίαν μέ τήν κατάληψη τῶν Καλαβρύτων, ἀλλά στή συνέχεια ἡ Ἐπανάσταση, ὃπως συνέβη τότε γενικώτερα, ἐπνίγη στό αἷμα.Ὁ Ἱεράρχης ἐξετοπίσθη καί ἀπέθανε ἐξόριστος στή Ρωσία, ἀγωνιζόμενος μέχρι τελευταίας του πνοῆς γιά τά δίκαια καί τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος.
Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του, ἒκανε ἐκτενῆ ἀναφορά στούς ἡρωϊκούς καί μαρτυρικούς Μητροπολίτας τῶν Πατρῶν καί ἐκάλεσε ἃπαντας νά κρατήσουν τήν ἱερά παρακαταθήκη καί τήν ἁγιασμένη παράδοση πού μᾶς παρέδωσαν οἱ ἣρωες καί μάρτυρες Κληρικοί καί Λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν τό αἷμα τους, γιά τήν πίστη τήν Ὀρθόδοξο καί τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μας.
Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἐσχηματίσθη πομπή ἡ ὁποία κατέληξε στίς προτομές τῶν Ἐθνομαρτύρων Ἀρχιερέων, ὃπου ἀνεπέμφθη ἐπιμνημόσυνη δέηση καί κατετέθησαν στέφανοι, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο. 
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τά παιδιά τοῦ Συλλόγου «Μωραΐτες ἐν Χορῷ» πού ἐπλαισίωσαν μέ τίς Ἐθνικές φορεσιές τήν ἐκδήλωση, ὃπως καί ὃλους τούς συμμετασχόντας καί ἡ ἐκδήλωση τιμῆς καί μνήμης γιά τούς Ἐθνομάρτυρες Ἀρχιερεῖς, ἒκλεισε μέ τόν Ἐθνικό Ὓμνο. 

Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 28/3 έως 3/4/2022

 • ΚΥΡΙΑΚΗ 27/3/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 Ο Δ΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 
 • Εσπερινή σύναξη Δευτέρας: Δευτέρα 28/3 και ώρα 17:00, το απόγευμα θα τελεστή το Μέγα Απόδειπνο μετά παρακλητικού κανόνος στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσσο και ομιλία με θέμα: Μηνύματα από τους αναβαθμούς.  
 • 30/3 ΤΕΤΑΡΤΗ, Απόγευμα: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 17:30  
 • 31/3 ΠΕΜΠΤΗ, Απόγευμα 17:30: Μέγα Απόδειπνο & Μικρός Αγιασμός.  
 • 1/4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Όρθρος-Ώρες-Εσπερινός 06:40-08:30 Απόγευμα: ΄Δ Χαιρετισμοί 19:00  
 • 2/4 ΣΑΒΒΑΤΟ: Δ΄ Νηστειών: Θεία Λειτουργία 07:00  
 • 3/4 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ): Θεία Λειτουργία 06:45-10:00  
 • Κατά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη θα τελείται το Μέγα Απόδειπνο 17:30.  
 • Οι καθημερινές ακολουθίες Όρθρου-Ωρών-Εσπερινού άνευ Θείας Λειτουργίας θα τελούνται το πρωί στις 7.  
 • Την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής θα τελούνται, το Σάββατο η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου και τη Κυριακή η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.
 • Πρόσφορα προσφέρουμε τις ημέρες, α)κάθε Παρασκευή απόγευμα για την Θ.Λ. του Σαββάτου, β)κάθε Σάββατο απόγευμα για την Θ.Λ. της Κυριακής.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ π. Δημητρίου Μπόκου

Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως οράται και προσκυνείται ο Σταυρός. Η Σταύρωση του Χριστού είναι μυστήριο που δεν θα κατανοηθεί ποτέ σε όλο το βάθος του. Το μυστήριο του Σταυρού διενεργείται από καταβολής κόσμου. Το σταυρικό πάθος του Χριστού και η Ανάσταση είναι η σωτηρία που εργάζεται απ’ αρχής και διά μέσου των αιώνων για χάρη μας ο Θεός «εν μέσω της γης». Τα συγκλονιστικά γεγονότα της σωτηρίας μας, αχώρητα στην πεπερασμένη λογική μας, προλέγονται, προτυπώνονται, προεικονίζονται ποικιλοτρόπως, αλλά και λαμβάνουν χώρα με εξ ίσου ακατανόητο και μυστηριώδη τρόπο για μας.

Μια πολύ πρώιμη προτύπωση του Σταυρού έχουμε απ’ την αρχαία εποχή, όταν ο άνθρωπος ήταν ακόμα κάτοικος της Εδέμ. Ο Θεός έχει φτιάξει τον κόσμο του, τον ουρανό και τη γη με όλο τον διάκοσμό τους. Έφτιαξε τον άνθρωπο και τον εγκατέστησε στον Παράδεισο. Όλα ήταν τέλεια, μα ο Αδάμ ήταν μόνος του. «Ουχ ευρέθη βοηθός όμοιος αυτώ». Τότε ο Θεός «επέβαλεν έκστασιν επί τον Αδάμ, και ύπνωσε». Τον υπέβαλε, θα λέγαμε, σε νάρκωση. Και έγινε η πρώτη εγχείρηση. Ο Θεός αφαίρεσε μία από τις πλευρές του Αδάμ και από την πλευρά αυτή έπλασε την πρώτη γυναίκα, την Εύα. Και την έδωσε στον Αδάμ για σύντροφό του.

Ερχόμαστε τώρα στα γεγονότα του Σταυρού. Ο Χριστός έχει ήδη παραδώσει το πνεύμα του, υπνώττει πάνω στον Σταυρό τον ύπνο του ζωοποιού θανάτου, «σαρκί υπνώσας ως θνητός». Εβραίοι και Ρωμαίοι επείγονται να τελειώνουν με την υπόθεσή του. Μια λόγχη αναλαμβάνει να πιστοποιήσει το γεγονός του θανάτου του. Ένας στρατιώτης «λόγχη την πλευράν αυτού ένυξε. Και ευθέως εξήλθεν αίμα και ύδωρ». Το παράδοξο, όσο και αφύσικο αυτό γεγονός είναι εξόχως πολυσήμαντο. Το αίμα και το ύδωρ παραπέμπουν ευθέως στα δύο βασικά μυστήρια: Στη Θεία Ευχαριστία και το Βάπτισμα. Στην ίδια δηλαδή την Εκκλησία.

Και όπως απ’ το άνοιγμα της πλευράς του Αδάμ εξήλθε η πρώτη παρθένος γυναίκα, η Εύα, έτσι και από το άνοιγμα της θείας πλευράς του Σωτήρος γεννήθηκε η «αγία και άμωμος» παρθένος, η Εκκλησία. Χάριν αυτής σταυρώθηκε και θανατώθηκε ο Χριστός, ώστε με το αίμα του και με το λουτρό του ύδατος (Βάπτισμα), να την καθαρίσει, να την αγιάσει, να την παραστήσει δίπλα του ως νύμφη του ένδοξη, «μη έχουσαν σπίλον ή ρυτίδα ή τι των τοιούτων».

Μέγα όντως, δυσθεώρητο, το βάθος του μυστηρίου του Σταυρού!

Λαμπρή ἡ παρουσία τῶν μαθητῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν στούς ἑορτασμούς τῆς 25ης Μαρτίου.

Δυναμικό «παρών» ἒδωσε στούς ἑορτασμούς τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου γιά τό 1821, τό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Πατρῶν.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, στό Σχολεῖο πραγματοποιήθηκε θαυμάσια ἐκδήλωση στήν ὁποία μίλησε ὁ Διευθυντής τοῦ Λυκείου κ. Ἰωάννης Κόττορος καί τά παιδιά ἀνέγνωσαν κείμενα καί ἀπήγγειλαν ποιήματα γιά τούς ἡρωϊκούς ἀγῶνες τῶν προγόνων μας, οἱ ὁποῖοι ἒδωσαν τό αἷμα τους γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος.

Ἀνήμερα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, οἱ μαθηταί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν ἐκκλησιάσθησαν στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ντυμένοι μέ τήν ἐθνική ἐνδυμασία καί κρατώντας τήν Ἑλληνική Σημαία.

Ἡ παρουσία τους καί ἡ στάση τους ἡ εὐλαβική μέσα στόν Ναό συγκίνησαν ὃλο τό Ἐκκλησίασμα. Ἰδιαίτερα ὃταν κατά τόν καθαγιασμό τῶν Τιμίων Δώρων, ὃλα τά παιδιά, εὐλαβικῶς ἐγονάτισαν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μέ συγκίνηση ἀπευθύνθηκε στούς μαθητάς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου, τούς ἐπήνεσε καί τούς εὐχαρίστησε γιά τήν πρόοδό τους στά μαθήματά τους καί τό ἦθος τους, γιά τήν εὐλάβειά τους καί γιά τήν προσήλωσή τους στίς ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις. Μάλιστα τούς εὐχήθηκε ἀπό καρδίας ὃπως ἦλθαν στήν Ἐκκλησία ντυμένοι φουστανελάδες καί κρατώντας τήν Ἑλληνική Σημαία, νά ἒλθουν, ἐφ’ ὃσον τοῦτο θά εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, νά ἒλθουν ντυμένοι μέ τά ἁγιασμένα καί τιμημένα ράσα κρατώντας τόν Σταυρό γιά νά ἱερατεύσουν στό ἃγιο καί φρικτό Θυσιαστήριο.

Ἐπίσης συνεχάρη τόν Διευθυντή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου κ. Ἰωάννη Κόττορο καί Πρωτοψάλτη τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ἀλλά καί τούς ἂλλους Καθηγητάς καί τό προσωπικό τοῦ Σχολείου πού προσφέρουν τίς θαυμάσιες ὑπηρεσίες τους γιά τόν καταρτισμό τῶν μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι προορίζονται γιά νά ὑπηρετήσουν, ὡς Ἱερεῖς, τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία.

Συγκινητική ἦτο ἡ παρουσία τῶν παιδιῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου καί στήν μεγαλειώδη παρέλαση πού πραγματοποιήθηκε στήν Πάτρα, ὃπου ἒδωσαν τό δικό τους στίγμα μέ τήν λεβεντιά τους καί τό ὡραῖο παράστημα, ὣστε νά τούς θαυμάσουν καί νά τούς καταχειροκροτήσουν οἱ πάντες.

Μακάρι ὃλα τά παιδιά μας, νά προχωρήσουν ἒτσι δυναμικά, κρατώντας στά χέρια τους τήν παρακαταθήκη τῆς Ἑλληνορθόδοξης παράδοσής μας, ὃπως μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ ἣρωες καί μάρτυρες πρόγονοί μας.

Τά παιδιά μας εἶναι ἡ χαρά μας, εἶναι ἡ ἀπαντοχή μας, ἡ ἐλπίδα μας, ἡ δόξα καί τό λαμπρό μέλλον τῆς πατρίδος μας.

 


Πατρῶν Χρυσόστομος: «Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός. Τό ἡρωϊκόν καύχημα καί σέμνωμα τῆς Πάτρας καί τῆς Ἑλλάδος».

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στήν πόλη τῶν Πατρῶν, ὃπου διαδρατίστηκαν συγκλονιστικά γεγονότα κατά τήν διάρκεια τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, μέ πρωτεργάτη τόν Ἐθνεγέρτη Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό.Τῆς Θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Πατρῶν προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου. Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στό θεολογικό μήνυμα τῆς Ἑορτῆς καί διά τήν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Ἀειπαρθένου Σάρκωσιν τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρωπίνου Γένους ἀπό τά δεσμά τῆς ἀρχαίας ἀρᾶς, μίλησε καί γιά τήν μεγάλη, τήν μεγίστη ὑπόθεση τῆς ἐλευθερίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό, μέσα ἀπό ἀγῶνες καί θυσίες , ὃλων τῶν Ἑλλήνων, τούς ὁποίους ἓνωσε ἡ ἲδια πίστη στό Θεό, ἡ Ὀρθόδοξη δηλ. πίστη, ἡ ἲδια γλῶσσα, ἢ ἲδια πνευματική καταγωγή, ἢ ἲδια ρίζα, ἢ ἲδια παράδοση.


Μέ ἒμφαση ἀνεφέρθη στό ρόλο καί στίς θυσίες τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀπό τήν ἀρχή πρωτοστάτησε στούς ἀγῶνες γιά τήν Ἐλευθερία, ἀπό τούς κατά καιρούς Οἰκουμενικούς Πατριάρχας, μέχρι καί τόν τελευταῖο Καλόγερο σέ ὃποιαν ἂκρη τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος.

Ἐμνημόνευσε τῶν δέκα (10) Πατριαρχῶν, τῶν ἑκατό (100) Ἀρχιερέων μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι καί οἱ Ἐθνομάρτυρες Μητροπολίτες Πατρῶν, Νεόφυτος (+1466), Γερμανός ὁ Α’
(+1572) καί Παρθένιος ὁ Ε’ (+1570) καί τῶν ἓξι (6000) χιλιάδων καί πλέον λοιπῶν Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι μαρτυρικῶς ἐτελειώθησαν ὑπό τῶν Τούρκων, ἀγωνιζόμενοι ὑπέρ τῆς Ἐλευθερίας τῆς Ὀρθοδόξου Πατρίδος μας.

Μεταξύ τῶν ἂλλων ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε μαρτυρίες γιά αὐτούς τούς ἀγῶνες καί τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας στόν ἱερό ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος ἀγῶνα, ὃπως:

α) «Πρῶτος ὁ Κλῆρος ἐφάνη εἰς τόν ἀγῶνα μέ τόν Σταυρόν καί μέ τήν σπάθην εἰς τάς χεῖρας διά νά σώσῃ τό πλανημένον ποίμνιον καί νά ὁδηγήσῃ αὐτό εἰς τήν ἐλευθερίαν του, φυσικῶς, πολιτικῶς, θρησκευτικῶς, αὐτός ἐφύλαξε τά γράμματα καί τήν γλῶσσαν». (Φώτιος Χρυσανθακόπουλος ἢ Φωτάκος ἀγωνιστής 1821, ὑπασπιστής τοῦ Κολοκοτρώνη)

β) «Οἱ Τοῦρκοι στήν Ἀθήνα κάνουν τά πάντα γιά νά συλλάβουν παπάδες γιατί ὃπως διαδίδεται οἱ παπάδες εἶναι οἱ ἀργηγοί τῶν Ἐπαναστάσεων». (Ντομένικο Ὀριγκόνο, Πρόξενος Ὀλλανδίας).

γ) «Τήν Ἐπανάστασιν ἐκίνησαν καί ἐνεψύχωσαν οἱ Κληρικοί ἂνευ τῶν ὁποίων, ὁ Λαός δέν ἢθελε κινηθῆ». (Ἐμμανουήλ Ξάνθος).

Ἰδιαιτέρως ἐστάθη στήν ἐμβληματική, ἡρωϊκή, ἀγωνιστική, ἀνεπανάληπτη μορφή καί προσωπικότητα τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τό καύχημα καί κλέος τῆς Πάτρας καί τῆς Ἑλλάδος συμπάσης. Ἀγωνίστηκε γιά τήν ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων, γιά τήν ἐμψύχωση τῶν πολεμιστῶν, εὐλόγησε τήν ἀπαρχή τοῦ ἀγῶνος στήν Ἁγία Λαύρα, ὑψώνοντας τό Λάβαρο τῆς Ἐπαναστάσεως καί στή συνέχεια ὓψωσε τόν Σταυρό καί τή Σημαία στήν Πλατεία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Πατρῶν, ὁρκίζοντας τούς Ἀγωνιστάς γιά τήν Ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος. Διεκρίθη γιά τό ἰσχυρό τοῦ χαρακτῆρος του, τήν ἀκατάβλητη δύναμη τῆς ψυχῆς του καί τό ἀγωνιστικό του φρόνημα γιά τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα, γιά τίς διπλωματικές του ἱκανότητες οἱ ὁποῖες ἐφάνησαν τόσο μέ τήν «Διακήρυξη» στήν Ἁγία Λαύρα, ὃσο καί μέ τό «Μανιφέστο» πρός τίς ξένες δυνάμεις ἀπό τήν πλατεία Ἁγίου Γεωργίου στήν Πάτρα (τά ὁποῖα καί ἀνέγνωσε ὁ Σεβασμιώτατος), ἀλλά καί μέ τήν διπλωματική ὁδό πού ἀκολούθησε εὑρισκόμενος στήν Ἰταλία καί ἀγωνιζόμενος ὑπέρ τῶν δικαίων καί τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τῶν Ἑλλήνων γιά τήν ἐλευθερία.

Καυχώμεθα γιατί ὁ ἀοίδιμος καί λεοντόκαρδος Ἱεράρχης, ἦτο Ποιμενάρχης τῶν Πατρῶν καί γόνυ κλίνομε ψυχῆς καί σώματος, μπροστά στήν ἡρωϊκή μορφή του καί στούς ἀγῶνες του γιά τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα καί τόν ἀνδριάντα του, πού δεσπόζει στά Ψηλά Ἁλώνια τῶν Πατρῶν, εἰς διαχρονικήν μαρτυρίαν τῆς προσφορᾶς του, στεφανώνομε μέ δάφνινο στεφάνι.

Ὁ Σεβασμιώτατος βλέποντας μπροστά του στόν Ἱερό Ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας τούς μαθητάς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν, ντυμένους μέ τίς τιμημένες ἐθνικές φορεσιές καί κρατῶντας τήν Ἑλληνική Σημαία ἀνεφέρθη μέ συγκίνηση σ’ αὐτά τά παιδιά, ἀλλά καί σέ ὃλα τά παιδιά τῆς Πάτρας καί τῆς Ἑλλάδος, πού παρά τίς ὃποιες δυσκολίες κρατᾶνε γερά στά χέρια τους τήν Ἑλληνική Σημαία καί τό «ἃγιο φῶς» τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς παράδοσης, ὃπως μᾶς τά παρέδωσαν οἱ Ἣρωες καί Μάρτυρες προγονοί μας, Κληρικοί καί Λαϊκοί. Εὐχαρίστησε καί ἐπήνεσε τόν Διευθυντή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν καί Πρωτοψάλτη τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ, κ. Ἰωάννη Κόττορο καί τούς Καθηγητάς γιά τήν μεγάλη προσφορά τους στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο. Στούς μαθητάς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου εὐχήθηκε ἀπό καρδίας, ὃπως ἢρθανε ντυμένοι μέ τίς ἐθνικές δοξασμένες φορεσιές στήν Ἐκκλησία κρατῶντας τήν Ἑλληνική Σημαία καί τό λάβαρο τῆς ἐλευθεριᾶς, ἒτσι, ἂν εἶναι καί τοῦ Θεοῦ τό θέλημα, νά’ ρθοῦνε ντυμένοι μέ τά δοξασμένα καί αἱματοποτισμένα ἃγια ράσα, γιά νά ἱερατεύσουν μπροστά στό Ἃγιο Θυσιαστήριο.

Μετά τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας, ἒψαλαν ὃλοι τόν Ἐθνικό Ὓμνο καί μέ ἱερό ἐνθουσιασμό ἐφώναξαν τό «Ζήτω ἡ Ἑλλάς».

Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ἡ Δοξολογία ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἑορτῇ καί ἀκολούθησε ἡ παρέλαση τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν τμημάτων.

Τήν Κυβέρνηση ἐξεπροσώπησε ὁ κ. Χρῖστος Στυλιανίδης, Ὑπουργός Κλιματικῆς κρίσης καί Πολιτικῆς προστασίας.


 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate