Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Ἐκδηλώσεις τιμῆς καί μνήμης γιά τόν π. Γερβάσιο Παρασκευόπουλο στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30.6.2021Στίς 29 καί 30 Ἰουνίου 2021, τιμήθηκε ὅπως κάθε χρόνο ὁ ἀοίδιμος πνευματικός Διδάσκαλος καί Ἱεροκήρυξ τῶν Πατρῶν π. Γερβάσιος ὁ Παρασκευόπουλος. Κέντρο τῶν ἐκδηλώσεων ὁ Ἱερός Ναός τῆς Αγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς στόν χῶρο τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ἀναπλαστικῆς Σχολῆς στά Συχαινά Πατρῶν, ὅπου εἶχε ταφεῖ ὁ μακαριστός Γέροντας.
Συμπληρώθηκαν ἤδη 57 χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ π. Γερβασίου (30.6.1964) καί 7 ἔτη ἀπό τήν Ἀνακομιδή τῶν Λειψάνων του (29.6.2014), τά ὁποῖα πλέον φυλάσσονται σέ εἰδικά εὐτρεπισμένο τόπο ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

•Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, 29.6.2021, ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε ἐπικαίρως περί τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῆς σωτηρίου ἀποστολῆς τῆς μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. •Ἀνήμερα, 30.6.2021 ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου μέ τήν συμμετοχή Ἱερέων καί πλήθους πιστῶν, στό τέλος τῆς ὁποίας ἀνεπέμφθη δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου π. Γερβασίου.Ἓνα ἒργο ζωῆς προχωρεῖ μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ στήν Κάτω Ἀχαΐα.


Ὁ μεγαλοπρεπής Ἱερός Ναός, τοῦ Τιμίου Προδρόμου Πολιούχου Κάτω Ἀχαΐας, ὁ ὁποῖος ἀνεγείρεται στήν ὡς εἲρηται πόλη, προχωρεῖ πρός δόξαν Θεοῦ καί ψυχικήν ἀγαλλίαση τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἐνορίας.

Τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, εὑρέθη στήν πόλη τῆς Κάτω Ἀχαΐας καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στό κέντρο τῆς πόλης ὃπου ἒχει μεταφερθεῖ ἡ ἐφέστιος εἰκών τῆς Ἐνορίας, ἐκείνη τῆς Γεννήσεως τοῦ Τιμίου, ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ, Ἰωάννου.

Στήν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν οἱ τοπικοί Ἂρχοντες καί πλῆθος Λαοῦ.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη μετά τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ἐνορίας καί Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς περιοχῆς, π. Ἀποστόλου Δημητροπούλου, τοῦ Δημάρχου Δυτικῆς Ἀχαΐας καί ἂλλων τοπικῶν Παραγόντων στόν τόπο ὃπου ἀνεγείρεται ὁ περίλαμπρος Ἱερός Ναός.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε ἐν συγκινήσει τόν π. Ἀπόστολο, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ψυχή τοῦ ἒργου καί τούς συνεργάτες του, ὡς καί όλον τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Κάτω Ἀχαΐας, διότι σέ χρόνια δύσκολα μέ κόπους καί ἐκ τοῦ ὑστερήματός τους, ἀνεγείρουν αὐτόν τόν Ναόν, μνημειακόν ὂντως, ὁ ὁποῖος θά ἀποτελέσῃ κόσμημα, οὐχί μόνον τῆς πόλεως τῆς Κάτω Ἀχαΐας, ἀλλά καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί τῆς Ἐκκλησίας μας γενικώτερον.

Ὁ Σεβασμιώτατος στηρίζει παντοιοτρόπως μέ ὃλην τήν ψυχήν του τήν εὐλογημένη καί ἐργώδη αὐτή προσπάθεια. Ὁ Ναός αὐτός ἀνεγείρεται στόν τόπο, ὃπου εὑρίσκετο ὁ παλαιότερος Ἱερός Ναός τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὁ ὁποῖος κατεστράφη ἀπό τόν σεισμό τῆς 8ης Ἰουνίου τοῦ 2008.

Ὁ πόνος πλέον, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, ἢδη μετατρέπεται εἰς χαράν καί σύντομα, ηὐχήθη, νά περατωθῇ ὁ Ναός μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ καί νά ἀξιωθοῦμε ὃλοι μας νά χαροῦμε στά Ἐγκαίνιά του.

Ἐκάλεσε δέ ὃλους εἰς πανστρατιάν, ὣστε νά περατωθῇ ὁ Ναός καί εὐχαρίστησε εὐγνωμόνως τούς εὐεργέτες καί δωρητές γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ τοῦ Πολιούχου τῆς Κάτω Ἀχαΐας.

Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα καί κατάνυξη ἑορτάσθη, ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Πάντων, τήν Κυριακή μετά τήν Πεντηκοστή, στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν.

Πανηγύρισαν:

1) Ἡ Ἱερά καί ἱστορική Μονή τῶν Ἁγίων Πάντων Τριταίας, ὃπου προσῆλθαν πλήθη προσκυνητῶν ἀπό τήν περιοχή τῆς Τριταίας, τήν Πάτρα καί ἂλλες περιοχές.

Στόν Ἑσπερινό προέστη ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, π. Ἀρτέμιος Ἀργυρόπουλος, ἐνῶ τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Πανοσιολιώτατος Ἀρχιμ. π. Ἀμβρόσιος Γκουρβέλος, Προϊστάμενος καί Ἱεροκήρυξ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.

Ἀνήμερα ἐχοροστάτησε στόν Ὂρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος στήν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στήν προσφορά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πάντων διαχρονικά, ἀλλά καί στήν μεγίστη προσφορά τῶν Ἱερῶν Μονῶν κατά τήν διάρκεια τῆς πικρῆς καί μακροχρόνιας τουρκικῆς σκλαβιᾶς καί κατά τόν ἀπελευθερωτικόν ἀγῶνα.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν π. Ἀρτέμιον Ἀργυρόπουλον, γιά τούς κόπους του μετά τῶν λοιπῶν Μοναχῶν καί φιλομονάχων χριστιανῶν διά τήν ἀνακαίνιση καί ἀνάδειξη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Στήν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν ὁ Βουλευτής Ἀχαΐας κ. Ἂγγελος Τσιγκρῆς, ὁ Δήμαρχος Ἐρυμάνθου κ. Θεόδωρος Μπαρῆς καί Ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί Φορέων τῆς Περιφερείας καί τῆς περιοχῆς.

Στόν μεθέορτο Ἑσπερινό καί στό κτητορικό Μνημόσυνο προέστη προσκεκλημένος ἀπό τόν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πάντων, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Κωτσάκης, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ὀμπλοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο.

2) Ἑόρτασε ἐπίσης ὁ περικαλλής Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Πάντων, Περιβόλας Πατρῶν.

Στόν Ἑσπερινό ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στή σημασία τῆς ἑορτῆς καί ἀνέλυσε, γιατί οἱ Ἃγιοι τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἱ μεγαλύτεροι εὐεργέται τῆς ἀνθρωπότητος. Ἐπίσης ἐπήνεσε τόν δραστήριο Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας π. Ἀνδρέα Μιχαλόπουλο καί τούς συνεργάτες του, ὡς καί ὃλους τούς Ἐνορίτες.

Ἀνήμερα προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ὁ ὁποῖος μίλησε γιά τήν πορεία μας πρός τήν ἁγιότητα μέ πρότυπα τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ὁ μεθέορτος Ἑσπερινός καί ἡ Ἱερά Παράκλησις πρός τούς Ἁγίους Πάντας.

3) Μέ λαμπρότητα, κατάνυξη καί συμμετοχή πολλῶν προσκυνητῶν ἑόρτασε καί ὁ Κοιμητηριακός Ναός τῶν Ἁγίων Πάντων στό περίβολο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γηροκομείου. Στόν Ἑσπερινό προεξῆρχε ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Συμεών Χατζῆς. Στήν Θεία Λειτουργία προέστη καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος, ἀδελφός τῆς ὡς εἴρηται Ἱερᾶς Μονῆς καί παλαιός Ἡγούμενος αὐτῆς.

4) Πανηγύρισε ἐπίσης, ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίων Θεοδώρων Δεμενίκων, ὃπου ἐξαιρέτως τιμῶνται οἱ Ἃγιοι Πάντες. Στήν περιοχή κατοικοῦν ἀδελφοί μας, ἓλκοντες τήν καταγωγήν ἀπό τά χωριά τῆς Τριταίας Ἀχαΐας, ὃπου τιμῶνται οἱ Ἃγιοι Πάντες, ἀφοῦ εἶναι ἀφιερωμένο σ’ αὐτούς τό πανσεβάσμιο καί ἱστορικό Μοναστήρι. Ἒτσι ἡ ἑορτή μετεφέρθη καί στά Δεμένικα.

5) Τέλος, ἑόρτασε ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίων Πάντων Ροδινῆς Πατρῶν, ὃπου οἱ ἱερές Ἀκολουθίες ἐτελέσθησαν μέ ἱεροπρέπεια καί συμμετοχή πολλῶν προσκυνητῶν ἐνοριτῶν, ἀλλά καί παραθεριστῶν.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate