Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

Μην αφήνουμε ούτε μία ημέρα χωρίς να επικαλούμαστε την Παναγία μας. Γέροντας Κλεόπας Ηλιέ

Ήταν κάποτε ένας άνθρωπος ευλαβής που ονομαζόταν Αγαθόνικος. Αυτός είχε διδαχθεί, ακόμη από την παιδική του ηλικία, να λέγει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, τον ύμνο αυτό:«Θεοτόκε, Παρθένε, χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη, συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ότι Σωτήρα έτεκες, των ψυχών ημών». Αργότερα έκανε μια ζωή με πολλές φροντίδες και έλεγε σπανιώτερα αυτόν τον ύμνο της Κυρίας Θεοτόκου. Κατόπιν σιγά σιγά έπαυσε να τον λέγη.


Ο Θεός όμως, ο Οποίος δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, έστειλε στο σπίτι του έναν ερημίτη από την Θηβαΐδα για να τον ελέγξει διότι εξέχασε αυτόν τον ύμνο της Κυρίας Θεοτόκου. Ο Αγαθόνικος απήντησε στον ερημίτη μοναχό ότι έπαυσε να τον λέγει, διότι, παρότι τον έλεγε για πολλά χρόνια, όμως δεν ευρήκε καμμία ωφέλεια.

Τότε ο ερημίτης του είπε: «Φέρε στον νου σου τυφλέ και αχάριστε, πόσες φορές σε εβοήθησε αυτή η δοξολογική προσευχή και σε έσωσε από διάφορους πειρασμούς!

Θυμήσου, όταν ήσουν ακόμη παιδί, πως λυτρώθηκες από πνιγμό κατά ένα θαυμαστό τρόπο! Ενθυμήσου, όταν σε εκτύπησαν πολλοί γείτονες σε μία λακκούβα που είχες πέσει κι όμως έμεινες ατραυμάτιστος! Θυμήσου ακόμη, όταν ταξίδευες κάποτε με κάποιον φίλον σου, επέσατε και οι δυό σας από την καρότσα!

Αυτός έσπασε το πόδι του και συ δεν έπαθες τίποτε. Δεν γνωρίζεις ότι ο φίλος σου είναι κάτω αδύνατος από μία ασθένεια, ενώ εσύ είσαι υγιής και δεν αισθάνεσαι κανένα πόνο;Και, όταν του έφερε στην μνήμη όλα αυτά τα θαυμαστά έργα, στο τέλος του είπε: «Να ξέρης ότι όλες αυτές οι δυστυχίες και ατυχίες που ήλθαν στην ζωήν σου, απομακρύνθηκαν από την θεία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου, χάρις στην μικρή σου αυτή δοξολογική προσευχή, την οποίαν έλεγες κάθε ημέρα ενώπιόν της.

Δώσε λοιπόν προσοχή και συνέχιζε να προσεύχεσαι και στο μέλλον με την προσευχή αυτή και η Μητέρα του Κυρίου μας δεν θα σε εγκαταλείψη ποτέ». Έτσι κατάλαβε ο Αγαθόνικος και δεν άφησε πάλι αυτή την προσευχή.

Ούτε εμείς να μην αφήνουμε να περνά μία ημέρα χωρίς να προσευχηθούμε μ αὐτή την προσευχή μπροστά στην Κυρία Θεοτόκο κι έτσι θα φυλαγώμεθα από πολλές δοκιμασίες και πειρασμούς στην ζωή μας.

Κυριακή 30 Ιουλίου 2023

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ π. Δημητρίου Μπόκου

Ὁ Χριστὸς εὐλόγησε πέντε ψωμιὰ καὶ δυὸ ψάρια καὶ χόρτασαν μὲ αὐτὰ πέντε χιλιάδες ἄνδρες (ἴσως δεκαπέντε χιλιάδες μὲ τὰ γυναικόπαιδα). Ὑπῆρξαν μάλιστα καὶ τόσα περισσεύματα, ποὺ γέμισαν δώδεκα κοφίνια (Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου).

Γιὰ νὰ φᾶνε ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ὁ Χριστὸς εἶπε νὰ καθίσουν κατὰ ὁμάδες στὸ ἄφθονο χλωρὸ χορτάρι ποὺ ὑπῆρχε στὸν συγκεκριμένο τόπο. Ὅπως συμπληρώνουν καὶ οἱ ἄλλοι εὐαγγελιστές, σχημάτισαν «συμπόσια συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ», «κλισίας ἀνὰ πεντήκοντα», καὶ (κατὰ τὸν εὐαγγελιστὴ Μᾶρκο) πρασιὲς «ἀνὰ ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα». Τὸ τεράστιο πλῆθος, μοιρασμένο σὲ ὄμορφες παρέες, ἀπόλαυσε ἕνα πρωτόγνωρο πὶκ νὶκ στὸ πράσινο χορτάρι.

Τὸ θέμα δὲν εἶναι μόνο ἡ τροφή, ἀλλὰ καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο τὴν ἀπολαμβάνουμε. Ἄλλο νὰ τρώει κανεὶς μόνος του καὶ ἄλλο μὲ μιὰ ὡραία παρέα. Ἡ παρέα μὲ τὴν καλὴ κουβέντα φτιάχνει τὴν ἀτμόσφαιρα. Τὸ φαγητὸ γίνεται πιὸ νόστιμο μὲ τὴν καλὴ παρέα. Καὶ εἶναι ζητούμενο, ποιὸ δίνει τὴν περισσότερη εὐχαρίστηση, τὸ φαγητὸ ἢ ἡ παρέα; «Τράπεζα ἄνευ λόγων οὐδὲν διαφέρει φάτνης ἀλόγων», ἔλεγαν οἱ παλιότεροι. Τὰ ζῶα ἐνδιαφέρονται μόνο νὰ φᾶνε. Οἱ ἄνθρωποι δὲν μπορεῖ νὰ τρῶνε σὰν τὰ ζῶα, χωρὶς κοινωνία καὶ σχέση μεταξύ τους.

Ἀπὸ ἐδῶ προέκυψε καὶ ἡ μεγάλη ἀξία τοῦ οἰκογενειακοῦ τραπεζιοῦ. Ἦταν ἕνα μικρὸ σχολεῖο γιὰ μικροὺς καὶ μεγάλους. Ἡ ὥρα ποὺ βλεπόταν ἡ οἰκογένεια, ποὺ τὰ μέλη της κοινωνοῦσαν μεταξύ τους. Οἱ οἰκογενειακὲς κουβέντες σημάδευαν τὴ ζωή, τὴ συμπεριφορὰ καὶ τὴν ψυχολογία ὅλης τῆς οἰκογένειας. Ὁ παραδοσιακὸς αὐτὸς θεσμὸς ἦταν ἕνα ζωτικό, καίριο στοιχεῖο ψυχικῆς ὑγείας. Οἱ σύγχρονοι ρυθμοὶ τῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ ἡ σύγχρονη νοοτροπία ἐπέβαλαν ἐν πολλοῖς τὴν κατάργηση τῶν κοινῶν γευμάτων τῆς οἰκογένειας. Τὸ σπίτι ἔγινε ξενοδοχεῖο. Ὁ καθένας μπαίνει, βγαίνει, τρώει, κοιμᾶται ὅποτε βολεύεται, χωρὶς καμμιὰ οὐσιαστικὴ ἐπαφὴ καὶ ἐπικοινωνία μὲ τὰ ὑπόλοιπα μέλη. Ὅμως ἔχουν διαπιστωθεῖ ἤδη οἱ πολλὲς ἀρνητικὲς συνέπειες τῆς τακτικῆς αὐτῆς.

Ὁ συνεκτικὸς οἰκογενειακὸς δεσμὸς μεταξὺ τῶν μελῶν χάνεται. Ἐνισχύεται τὸ αἴσθημα τῆς μοναξιᾶς, τῆς ἀπομόνωσης. Πόσο ἄχαρο καὶ ψυχρὸ εἶναι νὰ πεῖ ἡ γυναίκα στὸν ἄντρα ποὺ γυρίζει ἀπὸ τὴ δουλειά: «Ἐκεῖ εἶναι τὸ φαγητό, βάλε καὶ φάε μόνος σου. Εἶμαι κι ἐγὼ κουρασμένη»! Πόσο πιὸ ὄμορφο εἶναι (ἂν γίνεται) νὰ τὸν περιμένει, νὰ στρώνεται τὸ τραπέζι καὶ νὰ τρῶνε μαζί, ἀπολαμβάνοντας τὴν κοινή τους ἀγάπη καὶ συντροφιά! Γύρω ἀπ’ τὸ κοινὸ τραπέζι τὰ μέλη τῆς οἰκογένειας αἰσθάνονται πιὸ δεμένα, πιὸ ἀσφαλῆ, πιὸ αἰσιόδοξα, πιὸ ἰσορροπημένα, πιὸ δυνατὰ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν τυχὸν προβλημάτων τους. Τὸ γέλιο, ἡ συζήτηση, τὰ ἀστεῖα, τὸ αἴσθημα ὅτι ἀνήκουν σὲ μιὰ ὁμάδα, ἡ ἰσότητα, ἡ συμμετοχὴ ὅλων (καὶ ἰδιαίτερα τῶν παιδιῶν) στὰ δρώμενα, στὴν ἑτοιμασία τοῦ φαγητοῦ καὶ σὲ ἄλλες οἰκιακὲς δουλειές, αὐξάνουν τὴν ἁρμονία μεταξύ τους, δημιουργοῦν ἀκατάλυτους δεσμοὺς ἀγάπης, συμβάλλουν τὰ μέγιστα στὴν ὁμαλὴ ψυχικὴ ἀνάπτυξη ὅλων.

Κι ἂν προστεθεῖ καὶ ἡ κοινὴ προσευχὴ στὸ φαγητό, πρὸ τοῦ ὕπνου ἢ σὲ μιὰ δύσκολη στιγμή, ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ θὰ κάνει στὴ μικρὴ σπιτικὴ κοινωνία ἀκόμα καὶ θαύματα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ-ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Α Τ Ρ Ω Ν
 
Ἐν Πάτραις τῇ 28ῃ Ἰουλίου 2023                  Ἀριθ. Πρωτ.: 244
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 438η
 
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
Ε Λ Ε ῼ  Θ Ε Ο Υ  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  Τ Η Σ  Α Γ Ι Ω Τ Α Τ Η Σ  Κ Α Ι  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ  Π Α Τ Ρ Ω Ν

Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν

Παιδιά μου εὐλογημένα,
Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ εἰσερχόμεθα σέ λίγο στόν μῆνα τῆς Παναγίας μας καί ὃλοι ἑτοιμαζόμαστε νά ἑορτάσωμε στήν Κοίμηση καί τήν εἰς οὐρανούς Μετάσταση τῆς τιμιωτέρας τῶν Χερουβείμ καί ἐνδοξοτέρας ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τῆς Θεόπαιδος Μαριάμ, τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἡ ὁποία ἒγινε ἡ κλίμαξ πού ἓνωσε τόν οὐρανό μέ τήν γῆ, ἀφοῦ ἐκυοφόρησε καί ἒφερε στόν κόσμο τόν Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τέλειον Θεόν καί τέλειον ἂνθρωπον.
Ἂν γιά ὁποιαδήποτε μεγάλη ἡμέρα καί ξεχωριστή λαμπρή ἑορτή κάνομε ἑτοιμασίες πολλές, πόσο μᾶλλον γιά τήν Ἑορτή, τῆς μεγάλης μας Μάνας, ἡ ὁποία μέ τίς πρός τόν Υἱόν καί Θεόν Tης, πρεσβεῖες Της, μᾶς σκέπει καί οὐσιαστικά μᾶς κρατάει στά πανάχραντα καί πανάγια χέρια Της.
Βεβαίως δέν πρόκειται περί κάποιας ἐξωτερικῆς, κοσμικῆς φροντίδος γιά τόν ἑορτασμό αὐτό, ἀλλά περί τοῦ ἐσωτερικοῦ εὐτρεπισμοῦ καί ψυχικοῦ καλλωπισμοῦ μας, ὣστε ἐν καθαρότητι νοός καί καρδίας νά χαιρετίσωμε τήν Παναγία μας, κατασπαζόμενοι τό ἃγιο καί περίπυστο, τό θαυματόβρυτο εἰκόνισμά Της.
Εἰς τί, ὃμως, ἀδελφοί μου συνίσταται αὐτός ὁ ἐσωτερικός καλλωπισμός; Ἡ Παναγία μας, μᾶς διδάσκει καί μᾶς ὁδηγεῖ, μέσα ἀπό τόν ἰδικόν της πανάσπιλον βίον. Οἱ ἰδικές Της ἀρετές γίνονται ὁ ἰδικός μας κανόνας τῆς ζωῆς.
•Ἡ προσευχή εἶναι ἡ μυστική κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Eἶναι ἡ συνομιλία μας μέ τόν Οὐράνιο Πατέρα μας.
•Ἡ ταπείνωση, ἡ ὁποία εἶναι ἡ βάσις καί τῶν ἀρετῶν κατά τόν Ἃγιον Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο. «Οὐδέν ταπεινοφροσύνης ἲσον», παραγγέλλει ὁ ἱερός Πατήρ.
•Ἡ ἀγάπη, μέ τήν διττή σταυρόσχημη διάστασή της. Ἀγάπη δηλαδή, πρός τόν Θεό καί ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο. Μάλιστα οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τονίζουν, ὃτι ἡ πρώτη δέν ἒχει ἀντίκρυσμα καί εἰς οὐδέν ὠφελεῖ, ἐάν δέν ὑπάρχει ἡ δεύτερη. Ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος τονίζει: «Ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τόν Θεόν καί τόν ἀδελφόν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν» (Α’ Ἰωάν, Δ, 20).
•Ἡ νηστεία, τήν ὁποία ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἒχει σοφῶς ὁρίσει, κατά τήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου, πρό τῶν μεγάλων ἑορτῶν καί εἰς ἂλλας ἡμέρας, ἐν προκειμένῳ δέ πρό τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἡ νηστεία, κατά τούς Θεοφόρους Πατέρας, «ἐκκόπτει ἀπό καρδίας πᾶσαν κακίαν». Στό σημεῖο αὐτό, ἀδελφοί μου, πρέπει νά προσέξωμεν ἰδιαιτέρως, διότι ὁ διάβολος παρασύρει τούς ἀνθρώπους σέ κοσμικά γλέντια καί πανηγύρια, κατά τήν περίοδον αὐτή τῆς ἑτοιμασίας μας γιά τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Παναγίας, μέ ἀποτέλεσμα νά καταλύεται ἡ νηστεία καί οἱ ἂνθρωποι νά ἐπιδίδωνται σέ κοσμικές καί ἁμαρτωλές διασκεδάσεις. Ἡ κατάλυση τῆς νηστείας γίνεται μετά τήν Θεία Λειτουργία τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
•Ἡ ἐλεημοσύνη ἡ ὁποία, κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομον, ὁδηγεῖ στόν οὐρανό, μαζί μέ τίς ἂλλες ἀρετές καί τά πνευματικά ἀγωνίσματα, ἀφοῦ «ὁ ἐλεῶν πτωχόν, ἐλεεῖ τόν Θεόν».
•Καί βεβαίως ἡ Μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Τό Μυστήριον τῆς μετανοίας, μᾶς ἀπαλάσσει ἀπό τά πνευματικά βάρη, καθαρίζει τήν ψυχή ἀπό τά πάθη καί ἀναπαύῃ τόν ἂνθρωπο ἀπό τό βάρος τῆς ἁμαρτίας, ἡ ὁποία ὡς ἂλλο φρικτό σαράκι κατατρώγει τήν ὓπαρξή μας.
•Καί ὡς κορύφωμα τῆς πνευματικῆς μας πορείας καί στέφανος αὐτῆς, ἒρχεται ἡ Θεία Κοινωνία, τό Μυστήριο τῆς ζωῆς, πού μᾶς κάνει ὃμαιμους καί σύσσωμους Χριστοῦ.
•Σᾶς παρακαλῶ καί σᾶς προτρέπω, κοντά στά ὃσα ἀνέφερα προηγουμένως, νά μετέχετε καί στίς ἱερές παρακλήσεις πρός τήν Παναγία μας, πού τελοῦνται κάθε βράδυ ἀπό 1ης ἓως 15ης Αὐγούστου, ὣστε νά λαμβάνωμε παρηγορίαν καί ἐπιστηριγμόν διά ἱκεσιῶν θερμῶν πρός Κύριον, τῆς Θεομήτορος. 
Ἀδελφοί μου, ἂς πορευθοῦμε κατά τήν ἀγίαν αὐτή περίοδο, σύμφωνα μέ τάς ἐντολάς τοῦ Κυρίου μας καί κατά τό ἃγιο θέλημά Του, ὣστε ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει καί καθαρότητι καρδίας, νά φθάσωμε νά ἑορτάσωμε τήν μεγάλη Θεομητορική ἑορτή, νά προσκυνήσωμε τήν Παναγία μας, νά γονατίσωμε μπροστά Της, νά Τῆς ποῦμε τά μύχια τῆς καρδιᾶς μας καί νά Τήν ἱκετεύσωμε νά πρεσβεύῃ ἀδιαλείπτως πρός τό Υἱόν καί Θεόν Της, γιά τόν καθένα μας, γιά τίς οἰκογένειές μας, γιά τήν Πατρίδα μας, γιά τόν κόσμον ὃλο.
Σᾶς ἀσπάζομαι ὃλους μέ ἀγάπη πατρική καί εὒχομαι κάθε εὐλογία παρά Κυρίου διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας.
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 31/7 έως 6/8/2023


 • 1/8 ΤΡΙΤΗ: Θεία Λειτουργία-Μικρός Αγιασμός 06:30-08:30
 • 4/8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Θεία Λειτουργία 06:45-08:45(κάτω Ι.Ν.) 
 • 5/8 ΣΑΒΒΑΤΟ: Θεία Λειτουργία 07:00-09:00(κάτω Ι.Ν.) 
 • 6/8 ΚΥΡΙΑΚΗ «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ»: Θεία Λειτουργία 07:00-09:45
Οι Ιερές Παρακλήσεις του Δεκαπενταυγούστου θα τελούνται μεθ’ Εσπερινού (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή η Μικρά Παράκλησις) και (Κυριακή-Τρίτη-Πέμπτη η Μεγάλη Παράκλησις) στις 19:00, εκτός των ημερών: 5/8, 12/8 και 14/8.

Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023

Ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν στήν Κατασκήνωση τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Πατρῶν.

Γιά μιά ἀκόμη φορά, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, βρέθηκε κοντά στούς νέους τῆς ἐπαρχίας του, συγκεκριμένα στούς κατασκηνωτάς στήν Κατασκήνωση τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Πατρῶν, στή Ρίζα Ναυπακτίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ ἀνέπεμψε δέηση, στόν Ναό τῆς Ἀναστάσεως τῆς Κατασκηνώσεως, μίλησε στά παιδιά μέ πατρική ἀγάπη καί ἀνέλυσε τό σύνθημα τῆς ἐφετινῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου «Στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ». Οἱ νέοι συνεζήτησαν μέ τόν Ἱεράρχη καί πνευματικό τους πατέρα καί ἒλαβαν ἀπαντήσεις στά σπουδαῖα ἐρωτήματα τά ὁποῖα ἒθεσαν καί στούς προβληματισμούς πού τούς ἀπασχολοῦν.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἐπειδή λίγο πρίν ἀπό τήν ἐπίσκεψή του στήν Κατασκήνωση, ἀνεκοινώθησαν οἱ βάσεις εἰσαγωγῆς τῶν νέων Φοιτητῶν στά Πανεπιστήμια, συνεχάρη τούς κατασκηνωτάς οἱ ὁποῖοι διέπρεψαν στήν βαθμολογία τους καί εἰσέρχονται στίς Σχολές τίς προτιμήσεώς τους. Τοῦ ἐδόθη δέ τό ἒναυσμα νά ἀναφερθῇ στούς κόπους πού ἀπαιτοῦνται γιά νά κατακτήσῃ κάποιος τίς κορυφές καί πρωτίστως στή χάρη καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εὐλογεῖ τίς τίμιες προσπάθειες καί τόν καλόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς μας.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε τά παιδιά καί εὐχαρίστησε τούς γονεῖς τους διότι ζοῦν μέσα στήν Ἐκκλησία καί ἀπολαμβάνουν τήν θεανθρώπινη καί συνανθρώπινη κοινωνία διά τῆς Μυστηριακῆς ζωῆς, μέ κέντρο τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Μετά ταῦτα εὐλόγησε τήν τράπεζα τῶν παιδιῶν καί εὐχαρίστησε ὃλους ὃσοι βοηθοῦν στό νεανικό ἒργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἐν προκειμένῳ στίς Κατασκηνώσεις, ὃπου φιλοξενοῦνται ἑκατοντάδες νέων, ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν κατά τήν περίοδο τοῦ καλοκαιριοῦ.

Δέν παρέλειψε νά ἀναφερθῇ καί στήν ἀγάπη καί τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου στά ὃρια τῆς Ἐπαρχίας τοῦ ὁποίου λειτουργεῖ ἡ ὡς εἲρηται κατασκήνωση καί διά τοῦτο ἐξέφρασε διά μίαν εἰσέτι φοράν, τίς θερμές εὐχαριστίες στόν Ἃγιο Ναυπάκτου.

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

 • Οι Ιερές Παρακλήσεις του Δεκαπενταυγούστου θα τελούνται μεθ’ Εσπερινού (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή η Μικρά Παράκλησις) και (Κυριακή-Τρίτη-Πέμπτη η Μεγάλη Παράκλησις) στις 19:00, εκτός των ημερών: 5/8, 12/8 και 14/8.
 • 9/8 ΤΕΤΑΡΤΗ: 19:00 Εσπερινός-Παράκλησις και ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ 
 • 11/8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 19:00 Εσπερινός & Παράκληση μετ’ Έγκωμίων της Υπεραγίας Θεοτόκου. 
 • Θεία Κοινωνία ασθενών και γερόντων στις οικίες τους, το Σάββατο 12/8 το πρωί. Παρακαλείσθε να ενημερώσετε εγκαίρως.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν γιά τούς πεσόντας πιλότους τοῦ Canadair, στήν Κάρυστο.

Μέ λόγια συγκινητικά ἀναφέρθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, τόσο στόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Ρακίτα Πατρῶν, ὃσο καί στήν Θεία Λειτουργία στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Πατρῶν, στούς δύο πιλότες Χρῖστο Μουλᾶ καί Περικλῆ Στεφανίδη, πού ἔπεσαν ἐν ὥρα καθήκοντος κατά τήν διάρκεια τῆς κατάσβεσης τῆς πυρκαϊᾶς, στήν Κάρυστο.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἐξέφρασε τόν, κατ’ ἂνρθωπον πόνον συμπάσης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας γιά τό φρικτό δυστύχημα, ὃπως καί τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες στούς δύο νέους πού θυσίασαν τή ζωή τους, ἐν ὣρᾳ καθήκοντος, σβήνοντας πυρκαϊές πού καταστρέφουν αὐτές τίς ἡμέρες τήν πανίδα καί χλωρίδα τῆς χώρας μας καί τίς περιουσίες συνανθρώπων μας.

Ἡ προσευχή μας, εἶπε ὁ Ἱεράρχης, συνοδεύει καί τίς οἰκογένειές τους, ὣστε νά ἒχουν τήν ἐξ’ ὓψους παραμυθία.

Στό τέλος δέ τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνεπέμφθη δέησις ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν δύο πιλότων, Χρίστου Μουλᾶ καί Περικλῆ Στεφανίδη.
Σάββατο 22 Ιουλίου 2023

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ π. Δημητρίου Μπόκου

Δύο τυφλοὶ ζήτησαν μὲ δυνατὲς κραυγὲς ἀπὸ τὸν Χριστὸ νὰ τοὺς θεραπεύσει. Νὰ τοὺς δώσει τὸ φῶς τους. Ὁ Χριστὸς πρὶν ἱκανοποιήσει τὸ αἴτημά τους, ἔβαλε μιὰ προϋπόθεση: «Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι;» Ἐκεῖνοι ἀπάντησαν ναί. Ὁ Χριστὸς τότε ἄγγιξε τὰ μάτια τους καὶ εἶπε: Ἂς γίνει ὅπως τὸ πιστεύετε. «Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν». Καὶ τὰ μάτια τους ἄνοιξαν (Κυριακὴ Ζ΄ Ματθαίου).

Οἱ δυὸ τυφλοὶ ζήτησαν ἀπὸ τὸν Χριστὸ νὰ τοὺς δώσει φῶς. Πολὺ φυσικό, ἀφοῦ ποιὸς στραβὸς δὲν θέλει τὸ φῶς του; Καὶ ὅμως ἔβλεπαν, πρὶν ἀκόμη ἀνοίξουν τὰ μάτια τους. Ἂν καὶ τυφλοί, ἔβλεπαν τὸν Χριστό. Εἶχαν ὀρθὴ γνώση γι’ αὐτόν. Καὶ τὸν ἀποκαλοῦσαν υἱὸ τοῦ Δαυΐδ. Ἔβλεπαν στὸ πρόσωπό του τὸν ἐκλεκτὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀπεσταλμένο Μεσσία. Καὶ πίστευαν ἀκλόνητα ὅτι εἶχε πάνω του δύναμη Θεοῦ, ὅτι μποροῦσε νὰ τοὺς ἀνοίξει τὰ μάτια. Ἐνῶ πολλοὶ ἄλλοι ποὺ καμάρωναν γιὰ πολὺ ἀνοιχτομάτηδες, παρ’ ὅλο ποὺ ἦταν τὰ μάτια τους ἀνοιχτά, εἶχαν μέσα τους μαῦρο σκοτάδι. Καὶ δὲν κατάφεραν ποτὲ καὶ μὲ τίποτε νὰ ἀναγνωρίσουν τὸν Χριστό. Ἐπαληθεύτηκαν ἔτσι τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸ παράξενο φαινόμενο ποὺ προκαλοῦσε ἡ παρουσία του, ποὺ ἔκανε δηλαδὴ τοὺς μὴ βλέποντες νὰ βλέπουν καὶ τοὺς βλέποντες νὰ γίνονται τυφλοί (Ἰω. 9, 39).

Οἱ δυὸ τυφλοὶ ἔδειξαν ὅτι φῶς γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι ἡ πίστη στὸν ἀληθινὸ Θεό. Εἶχαν πνευματικὴ ὅραση, πρὶν ἀκόμα ἀνοίξουν τὰ μάτια τοῦ σώματος. Ἡ πίστη τοὺς ὁδήγησε σὲ ἀληθῆ θεογνωσία. Στὴν ψυχή τους εἶχε ἤδη ἀρχίσει νὰ ἀνατέλλει τὸ φῶς, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Θεὸς φωτίζει «πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον». Τὸ φῶς αὐτὸ μποροῦν νὰ τὸ δοῦν καὶ οἱ (σωματικὰ ἢ ψυχικὰ) τυφλοὶ καὶ νὰ κατανοοῦν ἔτσι καλύτερα ἀπὸ τοὺς βλέποντες τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ γίνονται σοφοί. «Κύριος σοφοῖ τυφλούς» (Ψαλμ. 145, 8). Καὶ ὅπως τὰ γερὰ μάτια δίνουν τὴ δυνατότητα στὸν ἄνθρωπο νὰ βλέπει, ἔτσι καὶ ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ ἔρχεται μὲ τὴν πίστη, κάνει τὴν καθαρὴ ψυχὴ νὰ βλέπει πνευματικά. «Καὶ ὡς ἡ δύναμις τοῦ ὁρᾶν ἐν τῷ ὑγιαίνοντι ὀφθαλμῷ, οὕτως ἡ ἐνέργεια τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ κεκαθαρμένῃ ψυχῇ» (Ἁγ. Βασιλείου, Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ΚΣΤ΄, 61, ΕΠΕ 10, 446). Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς ζητοῦσε συνήθως προκαταβολικὰ πίστη. Τὴν ἔβαζε ὡς προϋπόθεση γιὰ νὰ ἀνοίξουν τὰ μάτια τῶν τυφλῶν, νὰ γίνουν καλὰ οἱ ἀσθενεῖς. Καὶ τόνιζε σὲ κάθε θεραπευμένο: «Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε».

Ζοῦσε στὴν Ἀλεξάνδρεια ἕνας μεγάλος σοφὸς καὶ ἐνάρετος ἄνθρωπος, ὁ Δίδυμος ὁ Τυφλός. Ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν τεσσάρων ἐτῶν, πρὶν ἀκόμα διδαχτεῖ ἀνάγνωση, στερήθηκε τὸ φῶς καὶ παρέμεινε τυφλὸς γιὰ ὅλη του τὴ ζωή. Ἡ σωματικὴ τύφλωση ὅμως δὲν τὸν ἐμπόδισε νὰ σπουδάσει φιλοσοφία, θεολογία, ρητορική, μουσική, γραμματική. Ἂν καὶ τυφλός, ἀναδείχτηκε ὁ καλύτερος γνώστης τῆς Ἁγίας Γραφῆς στὴν ἐποχή του. Τοῦ ἀνατέθηκε ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἀθανάσιο ἡ διεύθυνση τῆς περίφημης κατηχητικῆς σχολῆς τῆς Ἀλεξάνδρειας, θέση ποὺ διατήρησε γιὰ μισὸν αἰώνα. Ἀνέδειξε σπουδαίους μαθητές, ὅπως τὸν ἅγιο Ἱερώνυμο, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔδωσε τὸ ὄνομα «Δίδυμος ὁ βλέπων». Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἅγιος Ἀντώνιος τοῦ εἶπε κάποτε: «Μὴ λυπᾶσαι, Δίδυμε, ποὺ δὲν ἔχεις μάτια σωματικά, τέτοια ποὺ ἔχουν οἱ μύγες καὶ τὰ κουνούπια. Ἀλλὰ νὰ χαίρεσαι ποὺ ἔχεις τὰ μάτια ποὺ ἔχουν καὶ οἱ ἄγγελοι καὶ βλέπουν τὸν Κύριο τῆς δόξης καὶ τὰ ἔργα του».

Ἐμεῖς; Θέλουμε βέβαια τὰ σωματικά μας μάτια, ποιὸς λέει ὄχι; Τῆς ψυχῆς ὅμως τὰ θέλουμε;

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 24/7 έως 30/7/2023

 • 26/7 ΤΕΤΑΡΤΗ, Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής: Θεία Λειτουργία 07:00
 • 27/7 ΠΕΜΠΤΗ, Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος: Θεία Λειτουργία 07:00(Κάτω Ι.Ν.)
 • 29/7 ΣΑΒΒΑΤΟ: Θεία Λειτουργία 07:00
 • 30/7 ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ: Θεία Λειτουργία 06:45-09:45

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate