Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ π. Δημητρίου ΜπόκουΗ Ύψωση του Τιμίου Σταυρού ανήκει στις Δεσποτικές εορτές. Αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού, γιατί ο Σταυρός έγινε «το σημείον του Υιού του Ανθρώπου».

Αφότου ο Χριστός επέλεξε ο τρόπος του εκουσίου Πάθους του να είναι ο διά σταυρού θάνατος, το μέχρι τότε επαίσχυντο ξύλο της ατίμωσης μεταβλήθηκε σε πανένδοξο τρόπαιο και τιμημένο του σύμβολο. Όταν κατά τη Δευτέρα Παρουσία του ο Χριστός θα έλθει πάλι, «επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής», θα φανερωθεί πρώτα στον ουρανό το σημείο του, ο Σταυρός (Ματθ. 24, 30). Αλλά και μετά θα τον συνοδεύει αχώριστα στην ατελεύτητη αιωνιότητα. Από τη στιγμή της Σταύρωσης και εξής ο Σταυρός αποτελεί στοιχείο άμεσα δηλωτικό της ταυτότητας του Χριστού. Μας θυμίζει πάντα «τον δι’ ημάς σταυρωθέντα». Παραπέμπει αναπόφευκτα σε Εκείνον.

Έτσι λοιπόν, αρχίζοντας την ακολουθία της Προθέσεως ή Προσκομιδής ο λειτουργός του Θεού, υψώνει το πρόσφορο και χαράζει στον αέρα το σύμβολο του Σταυρού (βλ. ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, αρ. φ. 398, Σεπτ. 2016). Εν συνεχεία σφραγίζει εκ νέου το πρόσφορο με το σημείο του Σταυρού, περνώντας την αγία λόγχη τρεις φορές πάνω από τη σφραγίδα του αμνού και λέγοντας κάθε φορά: «Εις ανάμνησιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Ο Σταυρός είναι πάντα ανάμνηση του Χριστού. Η προσφορά της αναίμακτης ιερουργίας γίνεται πάντα για να θυμηθούμε τον Χριστό.

Είναι τα λόγια που ο ίδιος ο Κύριός μας είπε κατά την πρώτη ευχαριστιακή σύναξη στο υπερώο της Ιερουσαλήμ και την επιτέλεση από τον ίδιο της πρώτης Θείας Ευχαριστίας, του Μυστικού Δείπνου. Είναι η τελευταία παρακαταθήκη που άφησε στους μαθητές του λίγο πριν από τη φρικτή προδοσία και σύλληψή του.

Τις στιγμές εκείνες ο Κύριος δεν μίλησε για τα άλλα σπουδαία έργα του που προηγήθηκαν ή που θα ακολουθούσαν, αλλά μόνο για τα επικείμενα ζωοποιά και φρικτά Πάθη του. Ευλόγησε τον άρτο και τον οίνο και κάλεσε τους μαθητές του να τα γευθούν. «Λάβετε, φάγετε», αυτό είναι το Σώμα μου που για χάρη σας, για να γίνει δική σας αληθινή τροφή, σφαγιάζεται και διαμελίζεται. «Πίετε εξ αυτού πάντες», αυτό είναι το Αίμα μου που χύνεται για τη σωτηρία όλων σας. Και πρόσθεσε: «Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν» (Λουκ. 22, 19· Α΄ Κορ, 11, 23-26).

«Αλλά ποια είναι αυτή η ανάμνηση; Πώς θα θυμηθούμε τον Κύριο στη Λειτουργία και τί θα διηγηθούμε γι' Αυτόν; Μήπως εκείνα που τον απέδειξαν Θεό παντοδύναμο; Ότι δηλαδή ανέστησε νεκρούς, χάρισε το φως σε τυφλούς, πρόσταξε τους ανέμους να κοπάσουν, χόρτασε χιλιάδες ανθρώπους με λίγα ψωμιά; Όχι! Ο Χριστός δεν ζήτησε να θυμόμαστε αυτά, αλλά μάλλον εκείνα που φανερώνουν αδυναμία, δηλαδή τη σταύρωση, το πάθος, τον θάνατο. Γιατί τα πάθη ήταν πιο αναγκαία από τα θαύματα. Τα πάθη του Χριστού μας προξενούν τη σωτηρία και την ανάσταση, ενώ τα θαύματά του αποδεικνύουν μόνο ότι Αυτός είναι ο αληθινός Σωτήρας» (Άγ. Νικόλαος Καβάσιλας).

Ο Χριστός θέλει να θυμούμαστε με ευγνωμοσύνη τον σταυρικό του θάνατο, τη θυσία του πάνω στον Σταυρό, γιατί αυτή μας έσωσε. Η Θεία Λειτουργία είναι κατ’ εξοχήν ανάμνηση και ομολογία του σταυρικού του θανάτου. Ο απόστολος Παύλος είναι κατηγορηματικός. «Οσάκις γαρ αν εσθίητε τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνητε, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλετε, άχρις ου αν έλθη» (Α΄ Κορ. 11, 26).

Ας μη σταματήσουμε ποτέ την ανάμνηση της θυσίας επί του Σταυρού, τη Θεία Λειτουργία επί της γης, την ανάμνηση του Χριστού μέχρις ότου ξαναέλθει!

(ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, αρ. φ. 446, Σεπ. 2020) 

Αντιύλη

Ι. Ναός Αγ. Βασιλείου, 481 00 Πρέβεζα

Τηλ. 26820-25861/23075/6980.898.504

e-mail: antiyli.gr@gmail.com

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς)

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

Ἐν Πάτραις τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2021 


Ἀγαπητοί μου Δάσκαλοι καί Καθηγητές, 

Μέ τήν ἀπαρχή τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη, ἀλλά καί τό χρέος νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας, προκειμένου νά εὐχηθῶ σέ ὅλους σας νά ἔχετε ὑγιεία σώματος καί ψυχῆς καί δύναμη ἀπό τόν Θεό, στό δύσκολο, ἀλλά καί τόσο ὡραῖο καί ὑπεύθυνο ἔργο σας, στό λειτούργημά σας. Εἶναι προνόμιο μεγάλο καί εὐλογία ἀπό τόν Θεό, τό νά εἶναι κάποιος δάσκαλος, ὥστε μέ τόν λόγο του, τίς γνώσεις του, τήν ὅλη παρουσία του, τό παράδειγμά του καί μέ τήν κατάθεση, ὄντως, τῆς ψυχῆς του, νά μορφώνῃ, νά παιδαγωγῇ, νά κατευθύνῃ, νά σφραγίζῃ τίς ψυχές τῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα κυρίως στό Δημοτικό Σχολεῖο, ἀλλά καί στίς ἄλλες βαθμίδες τῆς Ἐκπαιδεύσεως, ὄχι ἁπλῶς θεωροῦν, ἀλλά ἔχουν τόν Δάσκαλο ὡς πρότυπο. Τό λειτούργημα, ὅμως ἀυτό, ὅπως ἀνέφερα καί προηγουμένως εἶναι δύσκολο ἀπό τήν φύση του, κυρίως, στούς καιρούς πού ζοῦμε. Ἀλλά τά δύσκολα ἀπαιτοῦν ἐργασία ὁλόψυχη τήν ὁποία ἐσεῖς προσφέρετε γνώση τῆς σύγχρονης πραγματικότητας καί τῶν ἀπαιτήσεων τῆς κοινωνίας, τήν ὁποίαν πιστεύομεν ὅτι κατέχετε καί τρόπους ἀντιμετωπίσεως τῶν δυσκολιῶν, τούς ὁποίους ὁ ὑπεύθυνος λειτουργός, ἐφευρίσκει γιά τό καλό, ἐν προκειμένῳ, τῶν μαθητῶν. Εἶναι ὅμως καί ὡραῖο λειτούργημα καί εὐλογημένο, διότι ὁ δάσκαλος δέν ἐργάζεται μόνο γιά τήν μετάδοση γνώσεων καί τήν πρόσκτηση καί ἐμπέδωσή τους ἀπό τούς διδασκομένους, ἀλλά καί γιά τήν καλλιέργεια τους γενικῶς τήν πνευματική, την διαμόρφωση τοῦ χαρακτῆρος τους, καί τήν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς τους. Σμιλεύει, ὁ δάσκαλος, τίς ψυχές τῶν μαθητῶν μέ τήν ἀγάπη του καί μέ τό βαθύ του καί συνεχές ἐνδιαφέρον του. Εἶναι, βέβαια, γνωστοί σέ ὅλους σας οἱ στίχοι τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος συγκινητικά, ἀναφέρεται στήν μεγάλη προσφορά τῶν δασκάλων, ἀλλά έν άγάπῃ καί εὐχαριστίᾳ στά πρόσωπά σας, δανείζομαι μερικούς ἀπ' αὐτούς προκειμένου νά σᾶς τούς προσφέρω, ὡς ἀντίδωρο τῆς προσφορᾶς σας ὡς εὐχαριστία καί ὡς εὐχή. 

"Σμίλευε πάλι, δάσκαλε ψυχές.... Κι ὅ,τι σ' ἀπόμεινε ἀκόμη στήν ζωή σου Μήν τ' ἀρνηθείς! Θύσιασέ το ὡς τή στερνή πνοή σου Χτισ' τό παλάτι δάσκαλε σοφέ..... κι ἄν λίγη δύναμη μές στό κορμί σου μένει Μήν κουρασθεῖς. Εἶν' ἡ ψυχή σου ἀτσαλωμένη..." 

Στό ἔργο σας αὐτό καί τόσο ὑψηλό λειτούργημα πού ἐπιτελεῖτε, δέν εἶστε μόνοι σας. Ἔχετε τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος σᾶς ἐπέλεξε γιἀ αὐτή τήν μεγάλη προσφορά σας, στά παιδιά, στήν κοινωνία ὁλόκληρη. Ἔχετε τίς πρεσβεῖες καί τήν μεσιτεία τῆς Παναγίας μας, τῆς γλυκυτάτης Μάνας μας, τῆς παρηγοριᾶς μας καί ἀπαντοχῆ μας. Εἶναι δίπλα σας ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας, ὁ προστάτης μας καί πολιοῦχος τῶν Πατρῶν, οἱ Τρείς Ἱεράρχαι, οἱ προστάτες τῆς Παιδείας, ἀλλά καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι μας, τούς ὁποίους ἐσεῖς, μέ εὐλαβείᾳ, ἐπικαλεῖσθε. Ἔχετε τήν ἀγάπη ὅλων μας καί τῆς δικῆς μου ἐλαχιστότητος προσωπικά, γιά δύναμη καί ἐπιτυχία στό πολύτιμο ἔργο σας. Ἀγαπητοί μου Ἐκπαιδευτικοί Λειτουργοί, Μέσα ἀπό τήν καρδιά μου, σᾶς εὔχομαι ὅ,τι καλό καί εὐλογημένο στήν ζωή σας καί στό τόσο ὡραῖο ἔργο σας. Νά ἔχετε ὑγιεία, δύναμη καί κάθε εὐλογία ἀπό τόν Θεό. Σᾶς συνοδεύει ἡ ἀγάπη μου, οἱ θερμές εὐχές μου καί προσευχές μου. Νά εἶστε καλά καί πάντα δυνατοί. Καλή σχολική χρονιά. 

Ὁ Θεός μαζί σας. 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ MAΘΗΤΕΣ (Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς)

  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

Ἐν Πάτραις τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2021

 Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τήν ἒναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς, ἀπευθύνομαι σέ σᾶς τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς πρωτοβάθμιας καί δευτοβάθμιας ἐκπαίδευσης, προκειμένου νά ἐκφράσω τίς θερμές πατρικές εὐχές μου γιά ἓνα καλό καί εὐλογημένο, ἀπό τόν Θεό, σχολικό ἒτος, γεμάτο ὑγιεία, χαρά καί πρόοδο. Ἐσεῖς, παιδιά μου, εἶστε ἡ χαρά μας, ἡ ἀπαντοχή μας, ἡ χρυσή ἐλπίδα γιά τό μέλλον τῆς κοινωνίας μας καί τῆς πατρίδος μας. Οἱ καιροί πού ζοῦμε εἶναι ἀρκετά δύσκολοι. Τό προηγούμενο ἒτος εἲχαμε πολλά προβλήματα, λόγῳ καί τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, τά ὁποῖα ἐπηρέασαν καί τήν ἐκπαίδευση. Ὃμως ὃλοι καί δάσκαλοι καί γονεῖς, κυρίως ὃμως ἐσεῖς οἱ μαθητές δώσατε τόν καλύτερο ἑαυτό σας, ὣστε νά μή δημιουργηθοῦν κενά στό πεδίο τῆς μάθησης. Πιστεύομε, ὃτι ἐφέτος θά βοηθήσῃ ὁ Θεός νά μήν ἒχωμε αὐτές τίς δυσκολίες καί σύντομα νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτή τήν πανδημία. Παιδιά μου, ἀξιοποιῆστε τό χρόνο σας κατά τόν καλύτερο τρόπο, μελετῆστε καί ἐργασθῆτε, ὣστε νά ἐμπεδώσετε τίς γνώσεις πού σᾶς προσφέρονται γιά τήν ὃλη καλλιέργεια τῆς προσωπικότητός σας. Εἶναι σέ ὃλους γνωστό ὃτι τό σχολεῖο δέν προσφέρει ἁπλῶς γνώσεις, ἀλλά ἒχει ὡς σκοπό τήν καλλιέργεια τοῦ ὃλου ἀνθρώπου. Στή ζωή σας καί στή προσπάθειά σας ἒχετε πρῶτα ἀπ’ ὃλα τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Σᾶς ἀγαπάει καί σᾶς προστατεύει ἡ Παναγία μας, ὁ Ἃγιος Ἀνδρέας πού εἶναι ὁ προστάτης καί πολιοῦχος τῆς Πάτρας καί ὃλοι οἱ Ἃγιοι. Σᾶς ἀγαποῦν ἀπό τά τρίσβαθα τῆς ψυχῆς τους οἱ γονεῖς σας καί ἐργάζονται ἀκαταύπαστα καί εὐσυνείδητα γιά σᾶς οἱ δάσκαλοί σας. Σᾶς ἀγαπᾶμε ὃλοι, καί ἐγώ πού σᾶς ἀπευθύνω αὐτές τίς εὐχές, εἶμαι κοντά σας μέ τήν πατρική μου ἀγάπη καί τίς θερμές προσευχές μου γιά κάθε εὐλογία ἀπό τόν Θεό στή ζωή σας, γιά ὑγιεία, πρόοδο καί ἐπιτυχία στούς στόχους σας. Στούς γονεῖς σας εὒχομαι νά ἒχουν ὑγιεία καί δύναμη ἀπό τόν Θεό, νά σᾶς χαίρωνται καί νά σᾶς καμαρώνουν, ἀφοῦ εἶστε τό ὡραιότερο δῶρο, ὃ,τι πολυτιμότερο τούς ἒχει δώσει ὁ Θεός. Τούς εὐχαριστοῦμε γιατί ἀγωνίζονται, ὣστε νά σᾶς δώσουν στήν κοινωνία, ἀνθρώπους μέ ὃλη τήν σημασία τῆς λέξεως. Ἐπίσης, στούς δασκάλους σας, εὒχομαι νά ἒχουν δύναμη στό λειτούργημά τους, τό ὁποῖο εἶναι καί ὡραῖο καί πολυεύθυνο, ὣστε νά ἀνταποκρίνωνται στίς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν, καλλιεργώντας τίς δικές σας προσωπικότητες καί ψυχές. Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά. 

Μέ ὃλη μου τήν ἀγάπη. 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Εὐχές τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν σέ Μαθητές καί Ἐκπαιδευτικούς.

Τόν Ἁγιασμό σέ Σχολεῖα μέ τήν ἒναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος. Συγκεκριμένα ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τόν ἁγιασμό: α) στό 11ο Δημοτικό Σχολεῖο Πατρῶν, β) στό 9ο Γυμνάσιο καί 13ο Λύκειο Πατρῶν, γ) στό Στρούμπειο 2ο Δημοτικό Σχολεῖο δ) στό νέο σχολεῖο πού ἂνοιξε στήν Πάτρα γιά τά παιδιά μέ εἰδικές ἀνάγκες καί ε) στήν Τριάντειο Ἐπαγγελματική Σχολή. 

Σέ ὃλα τά Σχολεῖα ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε ἀπό καρδίας καί εὐχήθηκε στούς Μαθητές, στούς Δασκάλους καί τούς Καθηγητές τά δέοντα γιά τήν ἒναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς.


 
Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13/9 έως 19/9/2021

 • Για την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 14/9, είναι ευλογία και αξίζει να προσφέρουμε στον Ιερό Ναό την παραμονή της εορτής 13/9 έως την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού στις 19:00, βασιλικά σε γλάστρες ή μπουκέτα για τον ευπρεπισμό-στολισμό του Τιμίου Σταυρού. 
 • 14/9 ΤΡΙΤΗ «Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»: Θεία Λειτουργία 06:45 Απόγευμα: Εσπερινός-Χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού στις 18:00  
 • 17/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Αγίας Σοφίας : Θεία λειτουργία 07:00  
 • 18/9 ΣΑΒΒΑΤΟ, Μετά την Ύψωσιν: Θεία Λειτουργία 07:00(κάτω Ι.Ν.) 
 • 19/9 ΚΥΡΙΑΚΗ, Μετά την Ύψωσιν: Θεία Λειτουργία 06:45-09:45  
 • ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Το Φιλόπτωχο ταμείο της Ενορίας μας σας προσκαλεί και φέτος, να στηρίξετε την προσπάθεια του για την προμήθεια σχολικών ειδών, για να τα διαθέσει σε άπορες οικογένειες με παιδιά εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς που ξεκινά!(σχολικές τσάντες, τετράδια, μολύβια, στύλο, μπογιές κλπ.)

Oἱ Πρωταθλητές τοῦ «Προμηθέα» Πατρῶν στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν.


Οἱ νέοι τοῦ Προμηθέα κατέκτησαν τό ἒπαθλο στό 48ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων (Υ16).
Μαζί μέ τήν οἰκογένεια τοῦ «Προμηθέα» χαιρόμαστε ὂλοι καί συγχαίρομε τά παιδιά πού ἀνεδείχθησαν πρωταθλητές, ὃπως καί ὃλους ὃσοι συνέβαλαν σέ αὐτή τήν ἐπιτυχία.

Οἱ νέοι νικητές, ἐπεσκέφθησαν τήν Πέμπτη, 9.9.2021, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, προκειμένου νά ὑποβάλλουν τά σέβη τους καί νά πάρουν τήν εὐλογία του.

Ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τά παιδιά γιά τήν διάκριση καί τήν ἐπιτυχία τους, τούς ἐπήνεσε γιά τό ἦθος καί τήν σεμνότητά τους καί τούς συνεβούλευσε νά συνεχίσουν μέ ζῆλο καί ἐνθουσιασμό νά ἀγωνίζωνται ὂχι μόνο στό στῖβο τοῦ μπάσκετ, ἀλλά καί γενικώτερα στό στῖβο τῆς ζωῆς, ἡ ὁποία ἀνοίγεται μπροστά τους καί μάλιστα μέ πολλές προκλήσεις.

Ἐξέφρασε ἐπίσης τήν συγκίνησή του καί τόν ἒπαινο στά παιδιά γιατί εἶναι κοντά στήν Ἐκκλησία καί ὃ, τι κάνουν τό ἐπιτυγχάνουν μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν βοήθεια τῆς Παναγίας μας καί τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, πού τά εὐλογοῦν καί τά ἐνισχύουν πνευματικά.

«Συνεχίστε νά ἀγωνίζεστε τόν ἀγῶνα τόν καλό, διότι εἶστε ἡ χρυσή ἐλπίδα γιά τό μέλλον τῆς πόλεώς μας, τῆς Πατρίδος μας, τῆς κοινωνίας μας» ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος προσέφερε στά παιδιά ἀπό μία εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Ὁ λαμπρός ἑορτασμός τῆς Παντανάσσης στήν Πάτρα.

 

Ἡ Παντάνασσα τῶν Πατρῶν, ὡραϊσμένη καί καταστόλιστη ἐδέχθη στή γιορτή της 7 καί 8 Σεπτεμβρίου, τά πλήθη τῶν εὐσεβῶν Πατρέων, γιά νά προσκυνήσουν τό περίπυστο καί θαυματουργό Εἰκόνισμα τῆς Παναγίας, τό ὁποῖο φυλάσσεται ὡς θησαυρός ἀτίμητος, στόν μεγαλοπρεπῆ, καλλιμάρμαρο καί ἱστορικό Ναό της, πού κοσμεῖ τό κέντρο τῆς Ἀποστολικῆς πόλεως τῶν Πατρῶν καί ἀποτελεῖ τό καύχημα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

•Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς στόν μεγάλο Ἑσπερινό ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στό πάνσεπτο πρόσωπο τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ παγκόσμιος χαρά καί ἀνέλυσε τό θέμα αὐτό. Ἐπίσης μίλησε γιά τήν μεγάλη εὐλογία πού ἒχει ἡ Πάτρα μέ τήν Παντάνασσα Παναγία καί τήν λαμπρή παράδοση καί κληρονομιά καί τήν πνευματικότητα καί παρεκάλεσε ὃλους νά διατηρήσουν αὐτή τήν παρακαταθήκη στήν καρδιά τους, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ καί θησαυρόν ἀτίμητον.

•Στήν Ἀγρυπνία ἐλειτούργησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Ἀρτέμιος Ἀργυρόπουλος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

•Ἀνήμερα, ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε στόν Ὂρθρο, στόν πανηγυρίζοντα περίλαμπρο τῆς Παντανάσσης Ναό καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, τελέσας καί τό Μυστήριο τῆς εἰς Διάκονον χειροτονίας τοῦ εὐλαβεστάτου Νικολάου Μανιάτη, Ἱεροψάλτου, ὁ ὁποῖος ἀφυπηρέτησε ἀπό τήν ἐργασία του στόν ΟΤΕ καί προσεφέρθη, νά ὑπηρετήσῃ ὡς Κληρικός τήν ἁγία μας Ἐκκλησία.

Ὁ χειροτονηθείς μίλησε, ἐν ὀλίγοις, μέ λόγια συγκινητικά γιά τήν ἀπόφαση νά ἱερωθῇ καί εὐχαρίστησε ὃλους, ὃσοι συνέβαλαν γιά νά φθάσῃ σ’ αὐτή τήν ὣρα.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ἀντιφώνησή του, μίλησε γιά τίς ἀρετές τοῦ Κληρικοῦ καί στάθηκε στή σιωπή τῆς Παναγίας, στό μεγαλυνάριό Της πρός τόν Θεό καί στό παράγγελμά Της στούς ἀνθρώπους, νά κάνουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὑπόθεση τῆς ζωῆς τους. Ἐκάλεσε δέ τόν νέο Κληρικό, νά κρατήσῃ στήν καρδιά του καί αὐτές τίς ἀρετές καί ὃ,τι ἂλλο παραγγέλλει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία γιά τόν Ἱερέα, ὣστε νά εὐαρεστήσῃ Θεῷ καί ἀνθρώποις.

•Στόν μεθέρτο Ἑσπερινό καί στήν Ἱερά Παράκληση ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ἀναφερθείς στήν ὑπόθεση τῆς μεγάλης καί λαμπρᾶς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου.

•Τήν ἑπομένην ἡμέρα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στό παρακείμενο Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων καί Δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἂννης ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ καί ἀνεφέρθη στά Ἃγια πρόσωπα τῶν Θεοπατόρων, οἱ ὁποῖοι πρέπει νά ἀποτελοῦν πρότυπα γιά τούς γονεῖς, ἀλλά καί στά δῶρα πού πρέπει νά προσφέρωμε στήν Παναγία μας, ὂχι μόνο κατά τήν Γέννησή Της, ἀλλά καί πάντοτε, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.  Ἡ Πάτρα μιά ἀγκαλιά ἀγάπης, γιά τήν βοήθεια τῶν πτωχῶν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8.9.2021.


Μεγάλη ἦτο ἡ συμμετοχή τῶν Πατρινῶν, κυρίως τῶν νέων, μέ τήν τήρηση τῶν μέτρων, κατά τῆς πανδημίας, στή συναυλία πού πραγματοποιήθηκε στήν πόλη τῶν Πατρῶν, τή Δευτέρα 6.9.2021, στό Παμπελοποννησιακό Στάδιο, προκειμένου νά ἐνισχυθῇ τό φιλανθρωπικό ἒργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Τή συναυλία συνδιοργάνωσαν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν καί ἡ Περιφέρεια Δυτικῆς Ἑλλάδος.

Τό πρόγραμμα πού εἶχε τίτλο «Μιά ἀγκαλιά τραγούδια» παρουσίασαν οἱ καλλιτέχνες, Ἂλκηστις Πρωτοψάλτη καί Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Ὁ ἐνθουσιασμός ἦτο μεγάλος, ἀλλά καί ἡ συγκίνηση γιά τό σκοπό πού πραγματοποιήθηκε ἡ συναυλία.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, βαθειά συγκινημένος ἀπευθυνόμενος πρός ὃλους πού ἦλθαν ἀρωγοί σ’ αὐτή τήν προσπάθεια μέ τόση θέρμη ψυχῆς, ἐτόνισε ὃτι:

«Ὃλοι ἀπόψε γίναμε μιά ἀγκαλιά ἀγάπης, γιά τούς ἀδελφούς μας τούς ἐνδεεῖς καί ἐμπεριστάτους, οἱ ὁποῖοι ἁπλώνουν τά χέρια τους, μᾶς κοιτοῦν στά μάτια καί περιμένουν νά ἀκούσωμε τούς κτύπους τῆς καρδιᾶς τους...» Σέ ἃλλο σημεῖο ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε, ὃτι προσφέροντας στούς ἀδελφούς μας τούς ἐλαχίστους, προσφέρομε στόν ἲδιο τόν Θεό.

Ξεχωριστή ἀναφορά ἒκαμε στούς νέους πού μέ τόν ἐνθουσιασμό τους στό Παμπελοποννησιακό Στάδιο ἒδωσαν μήνυμα ζωῆς καί ἐλπίδος. Ἒδωσαν χαρά καί ἐξέφρασαν τήν ἀγάπη τους, ρίχνοντας τό δικό τους φῶς γιά νά διαλύσουν τά σκοτάδια τῆς κοινωνίας.

Ἰδιαιτέρως εὐχαρίστησε τόν Περιφερειάρχη Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Νεκτάριο Φαρμάκη γιά τήν συναντίληψή του στήν τοπική Ἐκκλησία καί γιά τήν ὁλοπρόθυμη διάθεσή του μαζί μέ τούς συνεργάτες του, νά συμπαρασταθῇ στό φιλόθεο καί φιλάνθρωπο ἒργο της.

Ἐπίσης εὐχαρίστησε ἀπό καρδίας τούς δύο καλλιτέχνες Ἂλκιστι Πρωτοψάλτη καί Μιχάλη Χατζηγιάννη, οἱ ὁποῖοι ἐδέχθησαν νά ἒλθουν στήν Πάτρα καί μέ τόν δικό τους τρόπο νά βοηθήσουν τό ἒργο τῆς Ἐκκλησίας καί τούς προσέφερε ὡς εὐλογία ἀπό μιά εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Εὐχαρίστησε τόν κ. Δήμαρχο Πατρέων κ. Κωνσταντίνο Πελετίδη καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Παμπελοποννησιακοῦ Σταδίου γιά τήν παραχώρηση τοῦ χώρου, τούς Ἐθελοντάς τοῦ Δήμου, τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τούς ἂλλους Ἐθελοντάς καί ὃλο τόν κόσμο καί τήν Ἀστυνομία γιά τήν τήρηση τῶν μέτρων καί τῆς τάξεως.

Στό τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος, ἒκαμε ἀναφορά στόν Μίκη Θεοδωράκη καί ἒκλεισε μέ τούς στίχους τοῦ Ἐλύτη: «...Τῆς δικαιοσύνης Ἣλιε νοητέ καί μυρσίνη ἐσύ δοξαστική. Μή παρακαλῶ σᾶς μη, λησμονᾶτε τή χώρα μου...»

Χαιρετισμό ἀπό καρδίας ἀπηύθυνε καί ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ὁ ὁποῖος μίλησε γιά τήν ἀνάγκη ἑνότητος ὃλων γιά τό καλό τῶν συνανθρώπων μας στίς δύσκολες αὐτές ἐποχές καί ἀνεφέρθη στό φιλανρθωπικό ἒργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν. Στούς Καλλιτέχνες προσέφερε ἀπό ἓνα τόμο γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση.

Μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο στό Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρῶν, ἦτο ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, πολλοί Ἱερεῖς, ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης καί συνεργάτες του ἀπό τήν Περιφέρεια, ἡ Βουλευτής κ. Χριστίνα Ἀλεξοπούλου καί πλῆθος κόσμου, μέ πρωτοπόρους τούς ἐνθουσιώδεις νέους.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ TIMIΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ &

ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


(Ελ. Βενιζέλου & Οζηρού)ΤΕΡΨΗ


ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ

Έτος 18ο Αριθμός Φύλλου: 223 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021


ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
Διανέμεται Δωρεάν
(1)
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩN
Μήνας Σεπτέμβριος έχων ημέρας τριάκοντα. Η ημέρα έχει ώρες 12 και η νύκτα ώρες 12.  
 • 1/9 ΤΕΤΑΡΤΗ, ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ: Θεία Λειτουργία-Αγιασμός 06:30 
 • 4/9 ΣΑΒΒΑΤΟ: Θεία Λειτουργία 07:00(κάτω Ι. Ναός)  
 • 5/9 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ: Θεία λειτουργία. 06:45-09:45 & Αρτοκλασία για την 23η επέτειο Εγκαινίων του Οσίου Ιωάννου Ρώσσου(6/9/2021)  
 • 8/9 ΤΕΤΑΡΤΗ, Το Γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου: Θεία λειτουργία 06:45-09:00  
 • 11/9 ΣΑΒΒΑΤΟ, Πρό της Υψώσεως, Αγίας Ευανθίας & Αγίας Θεοδώρας Βάστας: Θεία λειτουργία 07:00(κάτω Ι. Ν)  
 • 12/9 ΚΥΡΙΑΚΗ, Πρό της Υψώσεως: Θεία Λειτουργία 06:45-09:45
 • 14/9 ΤΡΙΤΗ «Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»: Θεία Λειτουργία 06:45 Απόγευμα: Εσπερινός-Χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού στις 18:00  
 • 17/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Αγίας Σοφίας : Θεία λειτουργία 07:00  
 • 18/9 ΣΑΒΒΑΤΟ, Μετά την Ύψωσιν: Θεία Λειτουργία 07:00(κάτω Ι.Ν.)  
 • 19/9 ΚΥΡΙΑΚΗ, Μετά την Ύψωσιν: Θεία Λειτουργία 06:45-09:45  
 • 20/9 ΔΕΥΤΕΡΑ, Αγίου Ευσταθίου: Θεία λειτουργία 07:00
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9 προς ΠΕΜΠΤΗ 23/9, Η Σύλληψις του Τιμίου Προδρόμου: ΜΙΚΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ 21:00-00:30  
 • 25/9 ΣΑΒΒΑΤΟ, Αγίας Ευφροσύνης: Θεία Λειτουργία 07:00 στο Εκκλησάκι του Πράτσικα (στη κατακόμβη της ευρέσεως)
 • 26/9 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄, *Η Μετάστασις του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου & Επέτειος Επανακομιδής Αγίας Κάρας Αποστόλου Ανδρέου *(26/9/1964): Θεία Λειτουργία 07:00-10:00
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 • EΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: Κατόπιν επικοινωνίας με τον π. Θεόδωρο. 
 • Για την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 14/9, είναι ευλογία και αξίζει να προσφέρουμε στον Ιερό Ναό την παραμονή της εορτής 13/9 έως την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού, βασιλικά σε γλάστρες ή μπουκέτα για τον ευπρεπισμό-στολισμό του ΤιμίουΣταυρού.
 • ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Το Φιλόπτωχο ταμείο της Ενορίας μας σας προσκαλεί και φέτος, να στηρίξετε την προσπάθεια του για την προμήθεια σχολικών ειδών, για να τα διαθέσει σε άπορες οικογένειες με παιδιά εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς που ξεκινά!(σχολικές τσάντες, τετράδια, μολύβια, στύλο, μπογιές κλπ.)  
 (2)

«23 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (1998-2021)
«18 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ» (2003-2021)

Μια υπενθύμιση για τους μεγαλύτερους και ένα μάθημα για τους νεότερους: Την 6η Σεπτεμβρίου 2021 συμπληρώνονται 23 έτη, από τα Εγκαίνια του κάτω Ι.Ν υπό του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πατρών κ.κ. Νικοδήμου, εις τιμήν του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου και Νέου Ομολογητού και του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Λεωνίδου Επισκόπου Αθηνών. Επίσης συμπληρώνονται 18 έτη από την ίδρυση της Ενορίας μας! 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο ο Εσπερινός Θα τελείται στις 18:00.
2. ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ! Το Φιλόπτωχο ταμείο της Ενορίας μας, με την συνεισφορά σας, στηρίζει υλικά και οικονομικά, άπορα άτομα και φτωχές οικογένειες. Μέσα στις δραστηριότητες του λειτουργεί και τράπεζα τροφίμων: Καθημερινά δεχόμαστε τρόφιμα, μακράς διαρκείας για την ανακούφιση απόρων οικογενειών(Γάλα-όσπρια-ζυμαρικά-κονσέρβες-ζάχαρη-καφέ-ντοματοπολτό-έλαια).
3. Στηρίξτε το έργο του Θεού και τα έργα αποπερατώσεως που πρέπει να συνεχιστούν!!! Το Ξυλόγλυπτο Τέμπλο που κατασκευάζεται, τη διαμόρφωση οικίας σε Πνευματικό κέντρο, κ.α.!!! Η Αγιογράφηση του Ιερού Ναού συνεχίζεται!!! Ένα έργο που άλλαξε την εσωτερική του όψη. Ολοκληρώσαμε στο Ιερό Βήμα την Πλατυτέρα, τους Ιεράρχες, την κλίμακα του Ιακώβ, Θεία Μετάδοση, της Αγίας Προθέσεως(Γέννηση και Άκρα Ταπείνωση), την Θυσία του Αβραάμ, την Θεία Μετάληψη, στο διακονικό με την Καιομένη και μη Φλεγομένη Βάτο, τον Δίκαιο Μελχισεδέκ και τον Πρωτομάρτυρα Στέφανο. Επίσης δεξιά στο Ιερό, τις παραστάσεις από Παλαιά Διαθήκη (Παράδοση Δέκα Εντολών και οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω) και Αγίους. Ολοκληρώθηκε στο Τρούλλο του Ιερού Ναού η αγιογράφηση του Παντοκράτορα, των Προφητών και των τεσσάρων Ευαγγελιστών, όπως και οι διακοσμήσεις. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εξαιρετικό. Συνεχίζουμε στο κυρίως Ναό δεξιά και αριστερά των Αναλογίων με Αγίους και Αγίες.
Ο αγιογράφος με την βοήθεια του Θεού και την πρεσβεία των Αγίων μας προσπαθεί, με οδηγό την τέχνη της Αγιογραφίας μέσα από την Βυζαντινή μας παράδοση να αποτυπώσει την Ορθόδοξη εικονογραφία. Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν μια Εικόνα ή παράσταση ή να συνεισφέρουν και σ’ αυτή την προσπάθεια μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τους Ιερείς, τους Επιτρόπους ή τον Αγιογράφο Ευάγγελο Μανούκα.
4. Επισκεφθείτε στο διαδίκτυο το Ενοριακό μας Ιστολόγιο: agiosioannispatron.blogspot.gr Μια διαδικτυακή μαρτυρία και παρουσία πίστεως της Ενορίας μας στο σύγχρονο κόσμο.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών θα τελείται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της Ιεράς Συνόδου, και τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται για την αποφυγή εξαπλώσεως της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19.
(3) 
 


Άγιος Ευστάθιος και η συνοδεία του, Θεοπίστη η σύζυγος του, Αγάπιος και Θεόπιστος τα παιδιά του.

Ο Ευστάθιος ήταν αξιωματικός περίβλεπτος στη Ρώμη και στη χριστιανική πίστη προσήλθε με θαυμαστό τρόπο.
Όταν κάποτε κυνηγούσε ένα ελάφι, είδε στα κερατά του να φέρει Σταυρό και άκουσε μία φωνή που τον καλούσε στην ορθή πίστη. Έτσι πίστεψε και βαπτίστηκε με το όνομα Ευστάθιος από Πλακίδας που ονομαζόταν πριν, καθώς επίσης και η γυναίκα του Τατιανή σε Θεοπίστη, αλλά και τα δυο τους παιδιά Αγάπιος και Θεόπιστος. Όταν ο αυτοκράτωρ Τραϊανός έμαθε ότι ασπάσθηκε το χριστιανισμό, του αφαίρεσε τον ανώτερο στρατιωτικό βαθμό που είχε και τον εξόρισε με όλη του την οικογένεια. Κατά την πορεία όμως, τον χώρισαν από τη σύζυγο του Θεοπίστη και τα δύο του παιδιά, το Θεόπιστο και τον Αγάπιο. Το γεγονός αυτό, πίκρανε πολύ τον Ευστάθιο. Μετά από χρόνια, όταν ο Τραϊανός περιήλθε σε μεγάλη πολεμική δυσχέρεια, θυμήθηκε τον ικανότατο αξιωματικό του Ευστάθιο. Τον επανέφερε λοιπόν στην υπηρεσία, και ο Ευστάθιος με τη γενναιότητα αλλά και τη στρατηγική που τον διέκρινε συνετέλεσε κατά πολύ στην νίκη. Στο δρόμο μάλιστα, βρήκε την οικογένεια του και ένοιωσε μεγάλη χαρά.
Ο διάδοχος, όμως, του Τραϊανού, Αδριανός, απαίτησε από τον Ευστάθιο να παραστεί στις θυσίες των ειδωλολατρικών θεών. Ο Ευστάθιος, βέβαια, αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να βασανιστεί αυτός και η οικογένεια του. Αλλά η αγάπη τους στο Χριστό ενδυνάμωνε την ψυχή τους στα βασανιστήρια, ενθυμούμενοι μάλιστα τους θείους λόγους, που λένε: «Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμὸν ὅτι δόκιμος γενόμενος λήψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Επιστολή Ιακώβου, α' 12). Πανευτυχής, δηλαδή, είναι ο άνθρωπος που βαστάει με υπομονή τη δοκιμασία των θλίψεων. Διότι έτσι γίνεται σταθερός και δοκιμασμένος, για να πάρει το λαμπρό και ένδοξο στεφάνι της αιώνιας ζωής, που υποσχέθηκε ο Κύριος σ' αυτούς που Τον αγαπούν.
Τελικά, ο Ευστάθιος με την οικογένεια του μαρτύρησαν μέσα σε χάλκινο πυρακτωμένο βόδι (117 μ.Χ.). ΠΗΓΗ: www.saint.gr
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ: 2610/318930 & 2610318944 Τηλεμοιότυπο(FAX) 
ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ: π. Θεόδωρος Κωτσόπουλος 2610/641713 & 6977454038 
π. Αλέξιος Μυλωνάς 2610/312930 
ΝΕΩΚΟΡΟΣ: Χαράλαμπος Αντωνίου 6945023925 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:
 (4)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2020-2021

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2020-2021
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate