Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Ἡ Ἱερωσύνη εἶναι τό μέγα δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν κόσμον ὁλόκληρο».


Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Παντοκράτορος Πατρῶν, ἐλειτούργησε, ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος καί ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερο, τόν εὐλαβέστατο Διάκονο Νικόλαο Τριανταφύλλη. Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Παντοκράτορος εὑρίσκεται θησαυρισμένο ἡ ἁγία καί χαριτόβρυτος χείρ τοῦ ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου, τήν ὁποία μέ εὐλάβεια προσκυνοῦν πλήθη εὐσεβῶν χριστιανῶν.

Συμπροσευχόμενος στό Ἱερό Βῆμα συμμετεῖχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, τόν ὁποῖον ἰδιαιτέρως εὐχαρίστησε ὁ Σεβασμιώτατος Πατρῶν γιά τήν εὐλογητή παρουσία του στήν πανήγυρη τῆς Ἐνορίας, στήν ὁποία μεγάλωσε καί γαλουχήθηκε πνευματικά.

Ἀπευθυνόμενος ὁ Σεβασμιώτατος πρός τόν χειροτονηθέντα Πρεσβύτερo, τόν συνεχάρη γιά τήν ὑψίστη τιμή καί εὐλογία πού ἒλαβε ἀπό τόν Θεό, ὣστε νά καταστῇ λειτουργός τῶν θείων καί φρικτῶν Μυστηρίων καί μίλησε γιά τήν μεγίστη ἀξία τῆς ἱερωσύνης, ἀφοῦ ὁ Ἱερεύς ἳσταται ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρίου καί κατεβάζει ὂχι ἁπλῶς φωτιά, ὡς ὁ Προφήτης Ἠλίας ἀπό τόν οὐρανό, ἀλλά τό Πανάγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖον, ὃλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μιλάει συγκλονιστικά γιά τό μέγα τῆς Ἱερωσύνης Μυστήριο, τονίζοντας ὃτι δόθηκε ἀπό τόν Θεό ὡς χάρισμα οὐράνιο καί εἶναι διακονία ἀνώτερη καί τιμιώτερη ἀπό ὃλες τίς ἐξουσίες. Τέτοιο καί τόσο εἶναι τό ὓψος της, ὣστε, « ἡ ἱερωσύνη τελεῖται μέν ἐπί τῆς γῆς, τάξιν δέ ἐπουρανίων ἒχει ταγμάτων καί μάλα γε εἰκότως» ( Λόγος Γ’. ΕΠΕ, 28, σ.120)

Αὐτή ἡ διακονία σημαίνει ταπείνωση, ἀγάπη, αὐτοθυσιαστική προσφορά, συνεχῆ ἐγρήγορση γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων διά τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων.

Δέν νοεῖται ἡ Ἐκκλησία χωρίς ἱερωσύνη, οὒτε καί ὁ ἂνθρωπος δύναται νά ὁδηγηθῇ στήν σωτηρία, ἀλλά οὒτε καί ὁ κόσμος ὁλόκληρος νά ἁγιασθῇ.

«Ἡ Ἱερωσύνη ἃπτεται τῆς ψυχῆς καί διαβαίνει τούς οὐρανούς» (Ι. Χρυσόστομος)

Διά τοῦτο ὁ Ἱερεύς πρέπει νά εἶναι δοχεῖον καθαρόν ἀποστίλβον χάριτι. «Διό χρή πάντοθεν αὐτοῦ τό κάλλος ἀποστίλβειν τῆς ψυχῆς, ἳνα καί εὐφραίνειν ἃμα καί φωτίζειν δύνηται τάς τῶν ὁρώντων ψυχάς( Λόγος Γ, ΕΠΕ, 28, σ.152)

Ὃμως, ἡ Ἱερωσύνη, ἐσημείωσε ὁ Σεβασμιώτατος, εἶναι δρόμος ἀνηφορικός καί δύσκολος, μάλιστα στήν σύγχρονη κοινωνία. Ὁ Ἱερεύς, αἳρει τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου καί ἀγωνίζεται διά τῆς ἰδικῆς του προσηλώσεως εἰς αὐτόν (τόν σταυρόν) καί τῆς προσωπικῆς του ἀναστασίμου ἐμπειρίας, νά ὁδηγήσῃ τόν Λαό τοῦ Θεοῦ στήν Ἀνάσταση.

Εἲη τό ὂνομα τοῦ Κυρίου εὐλογημένον, διότι οἰκονομεῖ μέσα σέ μιά δύσκολη καί ἁμαρτωλή ἐποχή νά προσφέρωνται στό ἱερό Θυσιαστήριο, νέοι μέ ἦθος καί ἐνάρετο βίο, ὣστε νά ὑπουργήσουν καί νά διακονήσουν τόν ἂνθρωπο θέμενοι ἑαυτούς εἰς διακονίαν τοῦ ἱεροῦ Ἀμπελῶνος.

Ἐπίσης, παρουσίασε ὡς πρότυπον, γιά τήν ζωή τοῦ Ἱερέως, τόν Ἱερομάρτυρα καί θαυματουργόν ἃγιον Ἐλευθέριον, καί εὐχήθηκε στόν νέο Πρεσβύτερο νά ἀκολουθήσῃ τά βήματα τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἁγίου.

•Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπεμψε δέηση ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κυροῦ Ἱερεμίου, ὁ ὁποῖος ἐχθές ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ.

•Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου ὁ Σεβασμιώτατος, ἐχοροστάτησε στόν Ἑσπερινό καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Πατρῶν, ἀναφερθείς στούς ἀγῶνες τοῦ Ἁγίου γιά τήν πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό καί τό μαρτύριο καί στά στοιχεῖα πού συνθέτουν τήν ἐκκλησιαστική πανήγυρη.

α) Στή δόξα τοῦ Θεοῦ καί στόν αἶνον ἐκ μέρους τῶν ἀνθρώπων

β) Στήν τιμή πρός τόν τιμώμενο Ἃγιο, μέσα ἀπό τίς ἐκκλησιαστικές ἱερές ἀκολουθίες μέ κέντρο τήν Θεία Λειτουργία καί ,

γ) Στήν μίμηση τοῦ Ἁγίου ἀπό τούς ἀνθρώπους μέ τήν ἂσκηση τῶν ἀρετῶν καί τήν συμμετοχή στή λειτουργική καί Μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

•Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐχοροστάτησε στόν Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό Παντοκράτορος Πατρῶν καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο καί ἀνήμερα ἐλειτούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Πατρῶν, ἀναφερθείς στή ζωή καί στό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί τῆς μητρός αὐτοῦ Ἁγίας Ἀνθίας.
0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate