Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

Ἐγκαινιάστηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη ὁ ξενών φιλοξενίας συνοδῶν ἀπόρων ἀσθενῶν τοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν.

Ἐγκαινιάστηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη ὁ ξενών φιλοξενίας συνοδῶν ἀπόρων ἀσθενῶν τοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν.
Ἐγκαινιάστηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, ὁ ξενών, φιλοξενίας συνοδῶν ἀπόρων ἀσθενῶν πού νοσηλεύονται στά Νοσοκομεῖα Πατρῶν.
Τό ἵδρυμα πού εὑρίσκεται στήν περιοχή τοῦ Ἁγίου Βασιλείου πλησίον τοῦ Γενικοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν « Παναγία ἡ Βοήθεια», στεγάζεται στήν ἀρχοντική οἰκία τοῦ ἀειμνήστου Ἰακώβου καί Ἀλίκης Βασιλάκη καί προσεφέρθη στήν Ἱερά Μητρόπολη ἀπό τήν εὐσεβῆ καί φιλάνθρωπη κόρη τους Αἰκατερίνη, ἡ ὁποία μέ ζέση καρδιάς ὑπηρετεῖ τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο.
Τό ἵδρυμα ἀνεκαινίσθη ἐκ βάθρων καί ἐξοπλίσθη ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν καί ηὐτρεπίσθη ὁ πέριξ αὐτοῦ χῶρος μέ τά ἑσπεριδοειδῆ καί τά ἐλαιόδενδρα.
Μετά τόν ἁγιασμό, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἰακώβου καί Ἀλίκης Βασιλάκη καί τῆς θυγατρός τους Μαριλένας, ἡ ὁποία ἔφυγε ἀπό τόν κόσμο αὐτό μετά ἀπό αὐτοκινητιστικό δυστύχημα.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν βαθειά του συγκίνηση καί τήν εὐαρέσκειά του στήν εὐλαβεστάτη κ. Κατερίνα Βασιλάκη, γιά τήν μεγάλη δωρεά της πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη, ὥστε νά εὑρίσκουν θαλπωρή ἐνδεεῖς καί ἐμπερίστατοι ἀδελφοί μας.
« Ἐμεῖς ἐκφράζομε τήν εὐχαριστία μας, ὅσοι θά φιλοξενοῦνται ἐδῶ θά προσεύχωνται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν προσφιλῶν σας προσώπων καί ὑπέρ ὑγείας ἰδικῆς σας, ἐνῶ οἱ ἄγγελοι κατέγραψαν τήν ἱερά σας πράξη καί στόν οὐρανό τήν μετέφεραν, ὥστε νά εὐφραίνωνται οἱ γονεῖς καί ἡ ἀδεφλή σας καί σταλαγμόν εὐφροσύνης νά ράνῃ ἐπί τήν καρδίαν σας. 
Τά σπίτια τά κληρονομοῦν τά παιδιά τῶν κτητόρων. Τό δικό σας τό κληρονόμησε ὁ οὐρανός. Λίγοι γνωρίζουν σέ ποιόν ἀνήκει κάποιο σπίτι καί λίγοι μέχρι τώρα γνώριζαν σέ ποιόν ἀνῆκε αὐτή ἡ λαμπρά οἰκία.Τώρα ὅλοι γνωρίζουν καί ὅσοι περνοῦν ἀπ’ ἐδῶ βλέπουν τήν ἐπιγραφή πού δηλώνει τά ἑξῆς:
« Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν
Οἶκος φιλοξενίας
Ἰάκωβος καί Ἀλίκη Βασιλάκη».
 
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐτίμησε τήν Κατερίνα Βασιλάκη μέ τό παράσημο τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν, τόν Χρυσοῦν Σταυρόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.
Ἡ κα Βασιλάκη μέ λόγια πηγαῖα καί συγκινητικά ἀναφέρθηκε στήν ἀπόφασή της, νά προσφέρῃ τό σπίτι της στό Θεό, ὅπως εἶπε καί ἐμακάρισε τούς γονεῖς καί τήν ἀδελφή της, πού τῆς ἄφησαν αὐτή τήν παρακαταθήκη, ἐνῶ εὐχαρίστησε καί τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ἀποδοχή τῆς δωρεᾶς καί τοῦ εὐτρεπισμοῦ τοῦ οἴκου καί τοῦ περιβάλλοντος χώρου.
Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε καί ὅλους ὅσοι συνέβαλαν ὥστε νά ἀνακαινισθῇ ἐκ βάθρων καί νά ἐξοπλισθῇ ὁ ξενώνας, ὥστε νά προσφέρεται μέσα ἀπό αὐτόν ἀγάπη στούς συνανθρώπους μας.
Στήν τελετή παρέστη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, Ἐκπρόσωποι Τοπικῶν Ἀρχῶν καί Φορέων καί πλῆθος Ἱερέων καί εὐσεβῶν Χριστιανῶν.

Παρουσίαση ἐπετειακοῦ λευκώματος γραμματοσήμων γιά τά 50 χρόνια ἀπό τήν ἐπανακομιδή τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Παρουσίαση ἐπετειακοῦ λευκώματος γραμματοσήμων γιά τά 50 χρόνια ἀπό τήν ἐπανακομιδή τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Στήν ὡραία αἴθουσα «Αἴγλη» τοῦ πολυχώρου Veso Mare πού παρεχωρήθη στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, γιά νά πραγματοποιηθῇ ἐκεῖ ἐκδήλωση ἐντεταγμένη στά Πρωτοκλήτεια 2014, παρουσιάστηκε ἐπετειακό λεύκωμα μέ δέκα γραμματόσημα μέ περιεχόμενο ἀπό τά ἀποστολικά βήματα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου. 
Τό ἕνα γραμματόσημο προῆλθε ἀπό τόν μαθητικό διαγωνισμό πού μαθητές τῶν Γυμνασίων τῆς Πάτρας ἐζωγράφισαν τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα. 
Τήν ἐπιμέλεια καί τήν εὐθύνη τῆς ἐκδηλώσεως εἶχε μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντῖνος Παπαδόπουλος, προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πανταννάσης Πατρῶν, ὁ ὁποῖος παρουσίασε θαυμάσια καί τό λεύκωμα. 
Τόν Ἁγιασμό τῶν Ἐγκαινίων τῆς Ἐκθέσεως ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος. 
Μετά τόν Ἁγιασμό μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στή σημασία καί τήν σπουδαιότητα τῆς ἐκθέσεως γραμματοσήμων καί τῆς παρουσιάσεως ἐπετειακοῦ λευκώματος, ὡς καί στήν μεγάλη σημασία τῆς συμμετοχῆς τῶν μαθητῶν στά Πρωτοκλήτεια, μέσα ἀπό τήν παρουσίαση ἔργων τά ὁποῖα οἱ ἴδιοι ἐφιλοτέχνησαν μέ θέμα τήν μορφή καί τόν Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. 
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τά Ἑλληνικά Ταχυδρομεῖα καί τήν Φιλοτελική Ἕνωση Πατρῶν, γιά τήν, γιά τρίτη φορά συνεργασία τους μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη στό πλαίσιο τοῦ θεσμοῦ τῶν Πρωτοκλητείων, ὡς καί τήν Περιφερειακή Διεύθυνση Ἐκπαιδεύσεως γιά τήν υἱοθέτηση τῆς σκέψεως περί τῆς συμμετοχῆς τῶν μαθητῶν στόν προαναφερθέντα διαγωνισμό. Ἔπίσης εὐχαρίστησε τούς ὑπευθύνους καί τούς συντελεστάς γιά τήν ἐπιτυχία τῆς ἐκδηλώσεως, τόν π. Κωνσταντῖνο Παπαδόπουλο καί τούς συνεργάτες του, ὡς καί τούς μαθητάς πού συμμετεῖχαν στόν διαγωνισμό, πρός τούς ὁποίους ἐπέδωσε βραβεῖα, ἐπαίνους καί ἀναμνηστικά μετάλλια.

· 7ο Γυμνάσιο
· Στέφανος Φαρδέλλας (α’ βραβεῖο)
· 2ο Γυμνάσιο Παραλίας
· Ἰωάννα Τζελέπη (β’ βραβεῖο)
· Ἑλένη Καραβιώτη
6ο Γυμνάσιο
· Ἀγγελίνα Ρούπα (γ’ βραβεῖο)
· Ἀντώνιος Ἀσημακόπουλος
· Ζένια Ἀλεξίου
· Μαρκέλλα Γεωργίου
4ο Γυμνάσιο
· Ἰωακείμ Κουμούσης (ἔπαινος)
· Γυμνάσιο Ὀβρυᾶς
· Ἑλένη Σακκά (ἔπαινος)
8ο Γυμνάσιο
· Γεωργία Ἀθανασοπούλου
· Ἀρσάκειο
· Διονυσία Ἀλεξανδροπούλου
· Εὐδοκία Γεωργοπούλου
· Νικολία Γιαννοπούλου
· Νικόλαος Κάκκος
· Ἀνδρέας Βλασταρᾶς

· Γυμνάσιο Καμαρῶν
· Πανωραία Μαράντη (2 ἔργα)
· Ταξιάρχης Καραμπούλας (2 ἔργα)
· Γυμνάσιο Ἁγίου Βασιλείου
· Κωνσταντῖνος Πετρίτσης
· Μιχαήλ Παπαγεωργίου
Ερυμάνθεια
· Δήμητρα Μικρούλη
· Ἀναστασία Χριστοπούλου
· Ἀριστέα Παπασπυροπούλου

· Ἀναγέννηση
· Ἰάσων Παπαδόπουλος
· Ἀλέξανδρος Γεωργίου
· Κωνσταντῖνος Κουτέλος
· Ἀντώνης Τάγαρης
· Ἀνθοῦσα-Ἀνθῆ Ἀγγελακοπούλου
· Ἀφροδίτη Μαρκέτου
· Καλλινίκη Κοτσώνη
· Βάσια Σαρμά
· Μαρία Κάλλιστρου
· Γεώργιος Παπαδημητρίου

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε τιμητικά μετάλλια σέ ὅλους ὅσοι συνεργάστηκαν γιά τήν διοργάνωση καί τήν παρουσίαση τῆς ἐκθέσεως γραμματοσήμων καί τοῦ ἐπετειακοῦ λευκώματος, στόν διευθυντή τῶν Ἑλληνικῶν Ταχυδρομείων , στόν Πρόεδρο τῆς Φιλοτελικῆς Ἑνώσεως, ὡς καί στούς χορηγούς οἱ ὁποῖοι προσέφεραν χορηγίες μέ ἀγάπη γιά νά πραγματοποιηθῇ ἡ ὡραία αὐτή ἐκδήλωση.

· Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν:
· Ὁ Δήμαρχος Πατρέων κ. Κώστας Πελετίδης
· Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης καί Πολιτιστικοῦ Τομέα κ. Βασίλης Θωμόπουλος
· Ὁ Περιφερειακός Διευθυντής τῶν ΕΛ.ΤΑ Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Χρυσόστομος Βεργής
· Ἡ κυρία Χριστοπούλου Σοφία ἐκπροσωπώντας τόν Περιφερειακό Διευθυντή πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο
· Ὁ πρόεδρος τῆς Φιλοτελικῆς Ἑταιρείας Πατρῶν κ. Σωτήριος Στασινόπουλος
· Ὁ τέως Δήμαρχος κ. Ἀνδρέας Καράβολας καί πλῆθος κόσμου.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης Σινά

Θεία Λειτουργία γιά τά Στρατιωτικά Σώματα.-Πρωτοκλήτεια 2014

Θεία Λειτουργία γιά τά Στρατιωτικά Σώματα.

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἐλειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὑπέρ τοῦ φιλοχρίστου κατά ξηράν, θάλλασαν καί ἀέρα Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας καί τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος.

Στήν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν οἱ Διοικητές ὅλων τῶν προαναφερθέντων Σωμάτων πού ἑδρεύουν στήν Πάτρα καί πλῆθος νέων πού ὑπηρετοῦν στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις, στά Σώματα Ἀσφαλείας καί στό Πυροσβεστικό Σῶμα, ὡς καί πολλοί ἀλλοι ευσεβεῖς χριστιανοί πού προσῆλθαν γιά νά προσκυνήσουν τόν Σταυρό καί τόν Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη εἰδικῶς στούς στρατευμένους νέους καί τούς ἐτόνισε τήν ἀξία νά ὑηρετῇ κανείς τήν Πατρίδα, ἔχοντας στήν καρδιά του τήν ἱερά παρακαταθήκη πού ἄφησαν οἱ προγενέστεροι οἱ ὁποῖοι ἀγωνίστηκαν προσφέροντας ἀκόμα καί τό αἷμα τους γιά αὐτόν τόν τόπο.

Ἐτόνισε ἰδιαίτερα, ὁ Σεβασμιώτατος, ὅτι πρέπει οἱ ὑπηρετοῦντες στούς εὐαίσθητους αὐτούς τομεῖς τῆς Πατρίδος μας, νά εἶναι ὑπερήφανοι ὡς Ἕλληνες καί ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Αὐτές τίς δύο ἀγάπες γιά τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα, πρέπει νά τίς ἔχουν καλά κλεισμένες στήν ψυχή τους, διότι εἶναι οἱ πυλῶνες πού στηρίζουν διαχρονικά τό Γένος μας καί τήν Πατρίδα μας.

Ἐπίσης εὐχαρίστησε τίς Ἔνοπλες δυνάμεις, τά Σώματα Ἀσφαλείας καί τό Πυροσβεστικό Σῶμα, γιά τίς ὑπηρεσίες πού προσφέρουν στήν τοπική μας κοινωνία καί γενικώτερα στήν Ἑλλάδα.

Η Εορτή του Αγίου Φιλούμενου στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Πατρών

Ιερά Μητρόπολις Πατρών
Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Πατρών
Εορτή Αγίου Φιλούμενου 
του Αγιοταφίτου και θαυματουργού.

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 και ώρα6 μ.μ. θα τελεσθεί Μέγας Εσπερινός υπό του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Αντωνίου Ρουμελιώτη.

Το Σαββάτο 29 Νοεμβρίου 2014 θα τελεσθεί 7 – 10 το πρωί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Στον Ναό φυλάσσεται το επιτραχήλιο του Αγίου

Ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτίμησε τούς Πολυτέκνους τῶν Πατρῶν.

Ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτίμησε τούς Πολυτέκνους τῶν Πατρῶν.

Σέ μιά σεμνή ὅσο καί λαμπρή, ἀλλά καί συγκινητική τελετή, στό πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ἐτίμησε τούς Πολυτέκνους τῶν Πατρῶν, ὅσο καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας γενικώτερα.
Στόν γεμάτο ἀπό κόσμο Ἱερό Ναό τοῦ Πολιούχου τῶν Πατρῶν, ἐτελέσθη Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί μέ τήν συμμετοχή πλήθους Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθηκε στήν εὐλογία τῆς τεκνογονίας, στή χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ ὁποία πλουσίως δίδεται στούς γονεῖς, στήν ὡραιότητα τοῦ ἀγῶνος νά μεγαλώνῃ κάποιος παιδιά καί στή χαρά νά τό ἀπολαμβάνῃ ἀποκατεστημένα καί εὐλογημένα ἀπό τόν Θεό στήν κοινωνία.

Ἐπίσης ἀναφέρθηκε στίς δυσκολίες καί εἰδικά στήν σημερινή ἐποχή, ὅμως ἐτόνισε ἰδιαιτέρως τήν θαυμαστή προστασία καί τήν εὐλογία πού δίδει ὁ Θεός σ’ αὐτούς πού σηκώνουν τό δικό τους σταυρό καί ἀνεβαίνουν τόν δικό τους ἀνηφορικό δρόμο.

Ἰδιαιτέρως ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε ἀναφορά στό δημογραφικό πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας σήμερα καί μίλησε γιά τά αἴτια τῆς ὑπογεννητικότητος, ὅπως εἶναι: ἡ εὐμάρεια, οἱ ξένες ἐπιδράσεις, ἡ μείωση τῶν γάμων, ἡ ἀστικοποίηση τῆς ζωῆς, τό κόστος τῆς ζωῆς σήμερα, οἱ ἐκτρώσεις, ἡ αὔξηση τῶν διαζυγίων, ἡ ἀδιαφορία τῆς πολιτείας, ἡ ἀστυφιλία, ἡ ἄρνηση τῆς ἀσκητικῆς πορείας τῆς ζωῆς κ.λ.π.

«Εἴμαστε μαζί σας στούς ἀγῶνες σας», εἶπε ἀπευθυνόμενος στόν Πρόεδρο τῶν Πολυτέκνων καί σέ ὅλους τους Πολυτέκνους, ὁ Σεβασμιώτατος καί συνέχισε:

«Ὑψώνομε τήν φωνή μας καί τήν ἐνώνομε μαζί μέ τήν δική σας γιά στήριξη ἀπό τήν Πολιτεία τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας, γιά στήριξη τῆς μητρότητας καί ὑποστήριξη τῆς ἐργαζόμενης μητέρας, γιά αὔξηση τῶν βρεφονηπιακῶν σταθμῶν, γιά αὔξηση ἐπιδομάτων, γιά φορολογικές ἐλαφρύνσεις, γιά οὐσιαστική βοήθεια στίς πολύτεκνες οἰκογένειες».

Ἐπίσης ἐπισημαίνομε ὅτι, ἡ ἄμβλωση εἶναι φόνος καί καταδικάζομε τήν κατάσταση αὐτή, ἡ ὁποία εἶναι φοβερή μάστιγα γιά τήν Ἑλλάδα, ἀφοῦ οἱ ἐκτρώσεις πλησιάζουν περίπου τίς 400.000 χιλιάδες, κατ’ ἔτος».

Ἀκόμη ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε ὅτι, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐπιδοτεῖ τό τρίτο παιδί τῶν χριστιανικῶν οἰκογενειῶν τῆς Θράκης, κάτι πού ξεκίνησε μέ εἰσηγήση τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καί συνεχίζεται ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο καί τήν Ἱερά Σύνοδο.

«Νά ἕνα μέτρο πού θά μποροῦσε νά ἀξιοποιήσῃ ἡ Πολιτεία καί μέσα ἀπό δικές της ἀνάλογες πρακτικές νά βοηθήσῃ στό τόσο λεπτό αὐτό θέμα πού εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιά τήν Ἑλλάδα», εἶπε χαρακτηριστικά.
Στό τέλος τῆς ὁμιλίας του ἐπέδωσε τιμητική πλακέτα στόν Πρόεδρο τῶν Πολυτέκνων κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο μέ τήν ὁλόθυμη εὐχή γιά εὐλογία ἀπό τόν Θεό στή ζωή τους καί θερμές εὐχαριστίες γιά τήν προσφορά τους στήν κοινωνία καί στήν Πατρίδα μας.
« Οἱ Πολύτεκνοι εἶστε εὐεργέτες τοῦ Ἔθνους», εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος στόν κ. Πρόεδρο, ὁ ὁποῖος ἀντιφώνησε εὐχαριστώντας μέ λόγια θερμά.


Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος ἐτίμησε συμβολικά τόν πολύτεκνο Ἱερέα π. Γρηγόριο Κόρδα, Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Ἀκταίου, ὁ ὁποῖος ἔχει τά περισσότερα ἀνήλικα τέκνα ( ὀκτώ).


Σέ ὅλους τούς πολυτέκνους ἔδωσε ὡς εὐλογία ἀπό μιά εἰκόνα τῶν Ἁγίων Τερεντίου καί Νεονίλλης, προστατῶν τῶν Πολυτέκνων.

Θάλασσα εὐλαβείας στήν ἑορτή τῶν Ἀχαϊῶν Ἁγίων, στήν Πάτρα.

Θάλασσα εὐλαβείας στήν ἑορτή τῶν Ἀχαϊῶν Ἁγίων, 
στήν Πάτρα.
Χιλιάδες εὐσεβῶν Πατρέων καί ἄλλων προσκυνητῶν κατέκλυσαν τό πρωί τῆς Κυριακῆς , τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, γιά νά συμμετάσχουν στήν ἑορτή τῶν Ἁγίων τῆς Ἀχαΐας, καί νά προσκυνήσουν ἐκτός ἀπό τόν Σταυρό καί τήν Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τήν σεβασμία κάρα τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης, τά Ἱερά Λείψανα τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Νοτενῶν καί ἀποτμήματα Ἱερῶν Λειψάνων ἄλλων Ἁγίων.
Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερον τόν Διάκονο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Πατρῶν, Δημήτριο Φαρμάκη.
Ἀπευθυνόμενος στόν χειροτονηθέντα Πρεσβύτερον ὁ Σεβασμιώτατος τοῦ ὑπενθύμισε ὅτι, πρέπει νά διατηρήσῃ τήν ἁπλότητα καί τήν βαθειά εὐσέβεια μέ τήν ὁποία μεγάλωσε στήν πολύτεκνη οἰκογένειά του, στό χωριό του στή Ροδιά Ἀχαΐας, φυλάσσοντας στά ψηλά βουνά τοῦ χωριοῦ του τά ποίμνια τῶν ἀλόγων ζώων.
Τοῦ συνέστησε νά μή λησμονήσῃ ποτέ τόν ταπεινό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Ροδιᾶς, ὅπου τόν συνήντησε ὁ Σεβασμιώτατος μικρό παιδί πρίν περίπου δέκα χρόνια καί ἀπό ὅπου τόν πῆρε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καί τόν ὁδήγησε στό Ἐκκλησιαστικό Σχολεῖο, στό μυστήριο τοῦ γάμου μέ μιά εὐσεβῆ κοπέλα καί στήν εἴσοδό του στόν Ἱερό Κλῆρο, ὥστε νά ἀξιωθῇ νά ἱερατεύσῃ στό ἱερό θυσιαστήριο γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.
Ἀκόμα ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι, πρέπει ὁ χειροτονηθείς, νά διατηρήσῃ ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τήν ἱερά παρακαταθήκη πού παραλαμβάνει ἀπό τήν Ἐκκλησία, τήν Ἱερά Παράδοση ἀμώμητη καί τήν πίστη ἀκεραία, συνεχίζοντας νά ζῇ μέ σεμνότητα, μέ ἱεροπρέπεια, ταπείνωση, θερμουγό ζῆλο γιά τά Θεῖα καί ἀγάπη γιά τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο.
«Μέ αὐτά τά ἐφόδια καί ἀξιοποιώντας τά χαρίσματα πού σοῦ ἔχει δώσει ὁ Θεός, θά εὐτυχίσῃς πνευματικά, θά σέ ἀγαποῦν οἱ ἄνθρωποι καί οἱ Ἄγγελοι θά καταγράψουν τήν διακονία σου, καί θά ἀξιωθῇς νά ἀκούσῃς τῆς μακαρίας φωνῆς παρά τοῦ Κυρίου: Δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου», κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος.
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος προεχείρισε ἀναγνώστη τόν εὐλαβέστατο νέο Ἀνδρέα Νικολόπουλο, μαθητή Γυμνασίου, ὁ ὁποῖος μέ ἱερό ζῆλο καί ἀφοσίωση διακονεῖ σέ ὅλες τίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί ἀγρυπνίες στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Στόν μικρό Ἀνδρέα ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε νά ζῇ μέ φόβο Θεοῦ, νά ἀγωνίζεται νά τηρῇ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί ἡμέρα μέ τήν ἡμέρα νά προοδεύῃ στά μαθήματά του καί νά προκόπτῃ στήν ἀρετή καί στήν ἁγιότητα.
Ἡ λαμπρά ἑορτή κατέληξε μέ τήν συγκινητική Λιτανεία τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων Ἁγίου Ἀνδρέου, ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ, ὡς ἔθος ἐστί, τήν Κυριακή πρό τῆς Ἱερᾶς μνήμης τοῦ Πολιούχου τῶν Πατρῶν.Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

Μεγαλειώδης Ἐκδήλωση ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν γιά τά 50 χρόνια του Πανεπιστημίου.

  
Μεγαλειώδης Ἐκδήλωση ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν γιά τά 50 χρόνια του Πανεπιστημίου.

 Μετά τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς 16.11.2014, στόν Πανεπιστημιακό Ἱερό Ναό τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, παρουσία τῆς κ. Πρυτάνεως τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν, Καθηγητῶν, Φοιτητῶν καί πλῆθους Λαοῦ, πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη τό βράδυ 19.11.2014, στό Συνεδριακό Κέντρο τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, μεγάλη ἐκδήλωση ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, προκειμένου νά τιμηθῇ ἡ πεντηκονταετηρίς τοῦ Πανεπιστημίου.
Ἡ ἐκδήλωση εἶχε ὡς κεντρικό θέμα : « Ὁ Ἐθναπόστολος καί Ἰσαπόστολος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» ἀφοῦ τό τρέχον ἔτος εἶναι ἀφιερωμένο εἰς αὐτόν μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 300 ἐτῶν ἀπό τήν γέννησή του.
Ὁμιλητῆς ἦτο ὁ πολιτικός ἐπιστήμων κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στό ἅγιο καί μαρτυρικό πρόσωπο τοῦ μεγάλου διδάχου τοῦ Γένους καί ἑστίασε σέ δέκα συγκεκριμένα σημεῖα, τά ὁποῖα ἀνέπτυξε μέ γλαφυρότητα καί σαφήνεια, τονίζοντας ὅτι ὁ λόγος τοῦ Πατροκοσμᾶ εἶναι ἐπίκαιρος, ἰδιαίτερα σήμερα, ἀφοῦ ὄντως « ψυχή καί Χριστός μᾶς χρειάζονται».
Ἐν συνεχείᾳ οἱ φοιτητικές ὁμάδες τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν, παρουσίασαν μέ μεγάλη ἐπιτυχία τό Θεατρικό « Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» ἐνῶ ὕμνους καί ἐπίκαιρα ἄσματα ἀπέδωσε, θαυμάσια, ἡ χορωδία « Κλεῖδα» Πατρῶν, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου καί Διευθυντού τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεως Πατρῶν κ. Δημητρίου Γαλάνη.
Ἡ ἐκδήλωση στό τρίτο μέρος παρελάμβανε χαιρετισμό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος μέ λόγια συγκινητικά ἀνεφέρθη στό Πανεπιστήμιο Πατρῶν, χαρακτηρίζοντάς το « Φάρο τηλαυγῆ καί ἀειλαμπῆ, γιά τήν Πάτρα, τήν Ἑλλάδα καί τόν κόσμο ὁλόκληρο».
Τό Πανεπιστήμιο Πατρῶν ἔχει ὡς ἔμβλημά του τήν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Σημειωτέον ὅτι ἡ ἵδρυσή του ἀνεκοινώθη ἀπό τόν ἀείμνηστο Πρωθυπουργό, Γεώργιο Παπανδρέου στίς 30 Νοεμβρίου 1963, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.
Καυχώμεθα γιά τό Πανεπιστήμιό μας, καί προσευχόμεθα γιά τίς Πρυτανικές Ἀρχές, τούς Καθηγητάς καί τίς χιλιάδες τῶν Φοιτητῶν πού φοιτοῦν εἰς αὐτό.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε στόν Ἐλλογιμώτατο Ἀναπληρωτή Πρυτάνεως, εὐεργετήριο Γράμμα, γιά τήν πεντηκονταετῆ λαμπρή καί μεγάλη προσφορά τοῦ Πανεπιστημίου καί ἐν συνεχείᾳ ἐκάλεσε τούς ἐν ζωῇ Πρυτάνεις καί ἐτίμησε τόν καθένα ἐπιδίδοντας εἰδικό εὐεργετήριο Γράμμα, γιά τήν προσφορά τους στήν Ἐπιστήμη καί τήν Κοινωνία καί τήν συνεργασία τους μέ τήν Ἀποστολική Ἐκκλησία τῶν Πατρῶν.
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε θερμά ὅλους καί ἰδιαιτέρως τό πλῆθος τῶν Πατρέων πού κατέκλυσε τό Συνεδριακό Κέντρο τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, ὡς ἐπίσης τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κερνίτης κ. Χρύσανθο, τίς Πρυτανικές Ἀρχές καί τούς Καθηγητάς τοῦ Πανεπιστημίου, ἅπαντας τούς Κληρικούς πού συμμετεῖχαν στήν ἐκδήλωση, τούς Ἐκπροσώπους τῶν Φορέων, ὡς καί τούς Κληρικούς καί τούς Λαϊκούς πού συνείργησαν γιά νά πραγματοποιηθῇ ἡ συγκεκριμένη ἐκδήλωση καί κατέληξε μέ νόημα « Σήμερα ἀπό τόν ἀειλαμπῆ καί τηλαυγῆ ναόν τοῦ πνεύματος, ἀπό τό Πανεπιστήμιο Πατρῶν, ὁ Μητροπολίτης, οἱ Ἐκπρόσωποι τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν, οἱ Καθηγητές, ὁ Κλῆρος καί ὁ Λαός ἀπευθύνομε μήνυμα, ἐλπίδος, ἑνότητος, ἀνθρωπιᾶς, πίστης στό Θεό, ἀγωνιστικότητος γιά τήν διατήρηση τῆς πνευματικῆς μας ἰδιοπροσωπίας καί τῆς Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητος καί παράδοσής μας καί ἐπαναλαμβάνομε ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ ” Χριστός καί Ἑλλάδα μᾶς χρειάζονται„ γιά νά δοῦμε φῶς καί καλύτερες ἡμέρες στόν τόπο μας».
 Ἐγκαινιάστηκε Ἔκθεση στήν Πάτρα γιά τά 50 χρόνια ἀπό τήν Ἐπανακομιδή τῆς Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.Ἐγκαινιάστηκε Ἔκθεση στήν Πάτρα γιά τά 50 χρόνια ἀπό τήν Ἐπανακομιδή τῆς Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.
Στό πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων 2014 ἐγκαινιάσθη στή Δημοτική Πινακοθήκη Πατρῶν Ἔκθεση ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, μέ ἐκθέματα καί ἄλλο ὑλικό σχέσιν ἔχοντα μέ τήν Ἐπανακομιδή τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα καί μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 50 ἐτῶν ἀπό τότε.
Γιά πρώτη φορά ὁ Λαός τῶν Πατρῶν εἶδε ἱερά ἀντικείμενα, ὅπως τήν παλαιά λειψανοθήκη μέ τήν ὁποία ἐπεστράφη ἡ Ἁγία Κάρα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἀπό τή Ρώμη, τά πρωτότυπα ἔγγραφα ὑπογεγραμμένα ἀπό τόν Πάπα τῆς Ρώμης Παῦλο τόν Στ’, ἡ πρωτότυπη ἀλληλογραφία ἀνάμεσα στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, τόν Δῆμο Πατρέων καί τόν Πάπα τῆς Ρώμης, τά ἄμφια τοῦ Μητροπολίτου Κωνσταντίνου πού ὑπεδέχθη τήν Ἁγία Κάρα, τά ἄμφια τῶν Διακόνων καί ἄλλων Κληρικῶν πού συμμετεῖχαν στίς Ἱερές Ἀκολουθίες, τά Ἑξαπτέρυγα, τά Λάβαρα, τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, τά θυμιατά πού χρησημοποιήθηκαν τότε, ὡς καί τήν οὐρανία ἡ ὁποία ἔσκεπε τήν Ἁγία Κάρα κατά τήν ὥρα τῆς Λιτανείας.
Ἐπίσης, ἐκτίθεται σπάνιο ὀπτικοακουστικό ὑλικό, ἀνέκδοτο μέχρι τώρα, ὅπως ἱστορικές φωτογραφίες καί σχετικό βίντεο μέ κίνηση καί φωνή ἀπό τήν ὑποδοχή τῆς Ἁγίας Κάρας στήν Πλατεία Τριῶν Συμμάχων καί τήν Δοξολογία στόν Παλαιό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.
Ἀξίζει νά ἀναφέρωμε ὅτι τό σπάνιο φωτογραφικό ὑλικό, ἀλλά καί τά συνοδευτικά ἀπό τόν Πάπα ἔγγραφα τῆς Ἁγίας Κάρας, ἄγνωστα μέχρι πρό τινος, ἀνεζήτησε μετ’ ἐπιμονῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος καί ἐν τέλει ἀνεῦρε καί ἐξησφάλισε, τῇ συνεργία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, (Διακόνου χρηματίσαντος τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ Κωνσταντίνου), ἀπό τόν ἀνεψιό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κωνσταντίνου, στό σπίτι τοῦ ὁποίου διέμενε ὡς πρ. Πατρῶν ,ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης, κατά τά τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του, ἔχοντας πάρει μαζί του καί τό ὑλικό αὐτό. Εὐχαριστίες, λοιπόν, ὀφείλομε στόν κ. Πλατῆ, τόν προαναφερθέντα συγγενῆ τοῦ Μητροπολίτου Κωνσταντίνου.
Τήν εὐθύνη τῆς ὅλης διοργανώσεως καί τοῦ ὅλου προγράμματος εἶχε, μέ τήν ἐντολή καί εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Ἀρτέμιος Ἀργυρόπουλος, σέ συνεργασία μέ τόν ὑπεύθυνο τῆς Δημοτικῆς Πινακοθήκης κ. Δημήτριο Παπανικολάου, τόν πρώην Ἀντιδήμαρχο Πολιτισμοῦ κ. Ἀντώνιο Σκιαθᾶ, τόν Ἐκδότη τῆς Ἐφημερίδος «Πελοπόννησος» κ. Θεόδωρο Λουλούδη καί ἄλλους ἀδελφούς Κληρικούς καί Λαϊκούς ,πού συνεργάστηκαν, ὥστε νά πραγματοποιηθῇ ἡ τόσο ἐνδιαφέρουσα παρουσίαση τῶν Ἱερῶν Ἐκθεμάτων.
Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε ὁ Πρωτοσύγκελλος καί ἐχαιρέτησε ὁ κ. Θεόδωρος Λουλούδης.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἀνεφέρθη μέ λόγια συγκινητικά στήν πεντηκοστή ἐπέτειο τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καί ἐχαρακτήρισε ὡς τόν σημαντικότερο σταθμό τῆς νεωτέρας ἱστορίας τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς πόλεως καί Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν καί ὡς ἕνα ἐκ τῶν σημαντικοτέρων γεγονότων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τήν Ἐπανακομιδή τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα τό 1964, μετά ἀπό 502 χρόνια ἀπουσίας-ἐξορίας στή Δύση. Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του, ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε ὅτι ἡ Πάτρα παρά τίς ὅποιες φυσικές ὀμορφιές της μέ τίς ὁποῖες τήν ἔχει προικίσει ὁ Θεός, θά ἦτο μιά ἄσημος πόλις, ἐάν δέν τήν εἶχε ἐπισκεφθῆ καί καθαγιάσῃ μέ τό λόγο του καί τό μαρτύριο του ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας καί ἐάν δέν ἐφυλάσσοντο εἰς αὐτήν, ὁ Σταυρός τοῦ Μαρτυρίου του, ὁ τάφος του καί ἡ Ἁγία Κάρα του.
Ἡ πόλις τῶν Πατρῶν ,ἐσυνέχισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἔχει ταυτιστεῖ μέ τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα καί γιά αὐτόν τόν λόγο εἶναι περιάκουστος εἰς πᾶσαν τήν οἰκουμένην. Αὐτό εἶναι γιά ἐμᾶς μεγάλη εὐλογία καί ἀποτελεῖ πνευματική εὐθύνη μεγάλη, ἔναντι τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλλοντος, καθ΄ὅσον ὄχι ἁπλῶς ὑποχρεούμεθα νά κρατήσωμε ἀναμμένη τή λαμπάδα καί ἀκεραίαν τήν Ἱεράν Παρακαταθήκην τήν ὁποία παρελάβαμε ἀπό τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα καί τούς Ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί νά τήν παραδώσωμε ἀλώβητη καί ἀμώμητη στούς ἐπιγενομένους...
Στήν ἐκδήλωση παρευθέθησαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ.Χρύσανθος, ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν καί Φορέων τῆς πόλεως καί τῆς τοπικῆς κοινωνίας γενικώτερα καί πλῆθος Κληρικῶν καί Λαϊκῶν.

Ἡ Ἔκθεση θά παραμείνῃ ἀνοικτή ἕως τήν 30η Νοεμβρίου, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Ύμνοι εις τα Εισόδια της Θεοτόκου

Κάθισμα του όρθρου
Πρὸ συλλήψεως Ἁγνή, καθηγιάσθης τῷ Θεῷ, καὶ τεχθεῖσα ἐπὶ γῆς, δῶρον προσήχθης νῦν αὐτῷ, ἀποπληροῦσα πατρῴαν ἐπαγγελίαν. Τῷ θείῳ δὲ Ναῷ, ὡς θεῖος ὄντως ναός, ἐκ βρέφους καθαρῶς, μετὰ λαμπάδων φαιδρῶν, ἀποδοθεῖσα ὤφθης δοχεῖον, τοῦ ἀπροσίτου καὶ θείου Φωτός. Μεγάλη ὄντως, ἡ πρόοδος σου, μόνη Θεόνυμφε καὶ ἀειπάρθενε.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’.
Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις· ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ, τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλεται. Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς, μεγαλοφώνως βοήσωμεν· χαῖρε τῆς οἰκονομίας, τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσης.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ὁ καθαρώτατος ναὸς τοῦ Σωτῆρος, ἡ πολυτίμητος παστὰς καὶ Παρθένος, τὸ ἱερὸν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, σήμερον εἰσάγεται, ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, τὴν χάριν συνεισάγουσα, τὴν ἐν Πνευματι θείῳ· ἣν ἀνυμνοῦσιν Ἄγγελοι Θεοῦ. Αὕτη ὑπάρχει σκηνὴ ἐπουράνιος.

Μεγαλυνάριον.
Ἔνδον τῶν ἀδύτων, ἐν τῷ Ναῷ, ἡ τῷ Θεῷ Λόγῳ, ἐκλεχθεῖσα πρὸ γενεῶν, ἀφιερωθεῖσα, τὴν οἴκησιν ποιεῖται, ἡ Πάναγνος Παρθένος, ἣν μεγαλύνομεν.

Λόγος εις τα Εισόδια της Θεοτόκου

«Λόγος εις τα Εισόδια της Θεοτόκου» (Αγίου Γρηγορίου Παλαμά) 

Εάν το δένδρο αναγνωρίζεται από τον καρπό, και το καλό δένδρο παράγει επίσης καλό καρπό, η μητέρα της αυτοαγαθότητος, η γεννήτρια της αιώνιας καλλονής, πως δεν θα υπερείχε ασύγκριτα κατά την καλοκαγαθία από κάθε αγαθό εγκόσμιο και υπερκόσμιο; Διότι η δύναμη που καλλιέργησε τα πάντα, ο προαιώνιος και υπερούσιος Λόγος, από ανέκφραστη φιλανθρωπία και ευσπλαχνία γιά χάρη μας θέλησε να περιβληθεί τη δική μας εικόνα, για να ανακαλέσει τη φύση πού σύρθηκε στον άδη και να την ανακαινίσει, γιατί είχε παλαιωθεί και να την αναβιβάσει προς το υπερουράνιο ύψος της βασιλείας και θεότητός του. Και βρίσκει αυτήν την αειπάρθενη η οποία υμνείται από μας σήμερα που γιορτάζουμε την παράδοξη είσοδό της στα άγια των αγίων και την εκλέγει ανάμεσα από όλους ανά τους αιώνες εκλεκτούς και θαυμαστούς και περιβόητους για την ευσέβεια και σύνεση και σε λόγια και σε έργα. Ήταν αδύνατο η υψίστη και υπεράνω του νου καθαρότης, ο σαρκωθείς Λόγος, να ενωθεί με μολυσμένη φύση, γιατί ένα μόνο πράγμα είναι αδύνατο στο θεό, το να έλθει σε ένωση με ακάθαρτο, πριν αυτό καθαρισθεί. Γι' αυτό και χρειαζόταν κατ' ανάγκη μια τελείως αμόλυντη και καθαρότατη παρθένο για κυοφορία και γέννηση εκείνου που είναι και εραστής της και δοτήρας της καθαρότητας, η οποία και προορίσθηκε και φανερώθηκε και τό σχετικό με αυτήν μυστήριο τελέσθηκε, με πολλά παράδοξα γεγονότα. Πρώτα η γέννησή της από το ζεύγος που ζητούσε με άσκηση και προσευχή τη λήξη της ατεκνίας τους και έλαβαν την υπόσχεση και συνέλαβαν τη τωρινή Θεομήτωρα. Και επειδή οι πολυάρετοι γονείς της πέτυχαν το ζητούμενο, έσπευσαν να εκπληρώσουν την προς το Θεό υπόσχεσή τους και μετά τον απογαλακτισμό την οδηγούν στο ιερό του Θεού και στον ιεράρχη που ευρίσκετο εκεί, αλλά και αυτή μόνη της με ελεύθερη γνώμη προσήλθε στο Θεό και διέμενε στα άγια των αγίων. Τρεφόταν δε από πάνω με άγγελο με απόρρητη τροφή που δυνάμωνε καλύτερα τη φύση της και τελειοποιούσε τον εαυτό της κατά το σώμα, ώστε το κατάλληλο καιρό να ανοιχθούν οι ουράνιες μονές και να δοθούν για αιώνια κατοίκηση σε όσους πιστεύουν στη παράδοξη γέννα της. Έχοντας πλέον από τη μητρική ακόμη κοιλιά τέτοια θεία χαρίσματα και φυσικά δώρα, δεν δέχθηκε ούτε καμιά άλλη επίκτητη φύση (διότι έτσι νομίζω ότι πρέπει να ονομάζουμε τα από τους δασκάλους αποκτήματα) να εισφέρει μέσα της φοιτώντας σε δασκάλους. Αντίθετα, αφού παρέδωσε στο Θεό τον ηγεμονικό νου ως υπήκοο σε όλα, εγκατέλειψε δε τελείως τα διδάγματα των ανθρώπων και έτσι δέχθηκε άφθονη την από τα άνω σοφία, στο σημείο της ηλικίας που οι γονείς τοποθετούν τα παιδιά χωρίς τη θέλησή τους ως νήπια κάτω από τη καθοδήγηση νηπιαγωγού και τα παραδίδουν σε γραμματοδιδασκάλους, αυτή παρακάθεται μαζί με το Θεό σε άγια άδυτα σαν θεσπέσια ανάκτορα, ως βασιλικός έμψυχος θρόνος ανώτερος από κάθε έδρα, στολισμένος ολόκληρος με αρετές που πρέπουν σε τέτοιο βασιλέα που κάθεται σε αυτόν.
Μόλις τριών ετών που μόλις είχε αποκοπεί από το θήλασμα και τη δίαιτα της αγκαλιάς, δείκνυε το πρέπον σε όσους γνωρίζουν να κρίνουν αλάθευτα. Όταν έφθασε κοντά στα πρόθυρα του ιερού, ενώ νεάνιδες ευγενείς ντυμένες επάξια προς το γένος τους την περιστοίχιζαν κρατώντας λαμπάδες και έτσι με επισημότατη πομπή την προέπεμπαν με ευταξία προς το εσωτερικό, σε αυτό το σημείο φάνηκε ότι αισθανόταν καλύτερα από όλους όσα συμβαίνουν και πρόκειται να της συμβούν. Σεμνή τότε και χαρούμενη και θαυμαστή με το κατάλληλο παράστημα και ήθος και φρόνημα προχωρούσε και έρχεται σε συνάντηση με τον αρχιερέα. Και αμέσως εγκατέλειψε όλους γονείς, τροφούς, συνομήλικες και αποχωρίσθηκε από τους συναγμένους, μόνη εντελώς, χαρούμενη προχωρεί στον αρχιερέα ο οποίος την εισήγαγε στα άγια των αγίων και έπεισε όλους τους τότε ζώντας να δέχονται το γεγονός αυτό, με τη σύμπραξη και τη συναπόφαση του Θεού. Διότι επρόκειτο να γίνει σκεύος εκλογής, όχι όπως η κιβωτός γεμάτο σκιές και τύπους, αλλά γεμάτο αλήθεια, για να βαστάσει κυοφορώντας εκείνον τον ίδιο, του οποίου το όνομα είναι θαυμαστό. Τι σπουδαίο θαύμα; Ας δούμε λοιπόν, πως τίθεται τέλος στους τύπους, πως πάνω σε εκείνη ακριβώς τη σκιαγραφία τελετουργείται η μορφή της αλήθειας. Εισήλθε στα πρόσκαιρα άγια των αγίων η παντοτινή αγία των αγίων. Εισήλθε η αχειροποίητη σκηνή του Λόγου, η λογική και έμψυχη κιβωτός του άρτου της ζωής που αληθινά αποστάλθηκε σε εμάς από τους ουρανούς. Εισήλθε η βίβλος της ζωής, που δεν δέχθηκε τύπους λόγου, αλλά τον ίδιο το Λόγο του Πατρός απορρήτως. Σε αυτήν την αληθινή κιβωτό παρίστανται όχι οι τύποι των αγγέλων, αλλά οι ίδιοι οι άγγελοι και το σπουδαιότερο είναι ότι δεν επεσκίαζαν απλά, αλλά διακονούσαν και υπηρετούσαν στη διατροφή. Διατροφή που δεν είναι δυνατό να πούμε ούτε τι ήταν, τόσο ξεπερνούσε σε θαυμασμό και το πολυθρύλητο εκείνο μάννα. Ο διακομιστής ήταν καθαρό σύμβολο της αγγελικής πολιτείας της Παρθένου σε αυτό το στάδιο της ηλικίας την υπηρετούσε συνεχώς και δεν την επεσκίαζε, υποσχόμενος σε αυτήν το μελλοντικό μεγαλείο. Αυτήν άλλωστε πρόκειτο να επισκιάσει, όχι άγγελος ούτε αρχάγγελος ούτε τα ίδια τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ, αλλά η ίδια η ενυπόστατη δύναμη του Υψίστου. Τούτο μάλιστα δεν είναι επισκίαση αλλά καθαρά ένωση, όχι μόνο στη γαστέρα αλλά και μόρφωση. Και το μορφωμένο από τα δύο, δηλαδή από τη δύναμη του Υψίστου και στη παναγία και παρθενική εκείνη γαστέρα ήταν ο Λόγος Θεού σαρκωμένος. Πω πω, σε ποιό βάθος μυστηρίου κατεβάσαμε το λογο! Και έτσι ζούσε λοιπόν σαν στο παράδεισο, βίο απαράσκευο, αφρόντιστο, αμέριμνο, αμέτοχο αγενών παθών, ζώντας μόνο για το Θεό, βλεπόμενη μόνο από το Θεό, τρεφόμενη μόνο από το Θεό και γενικά αφιερωμένη συνεχώς στο Θεό.
Ζούσε την ιερά ησυχία, τη στάση του νου και του κόσμου, τη λησμονιά των κάτω, την μύηση των άνω, την απόθεση των νοημάτων προς το καλύτερο, δια της παιδείας από την ησυχία που θεωρούμε μέσα το Θεό. Αφού λύθηκε από κάθε υλικό δεσμό ανυψώθηκε πάνω και από αυτή τη συμπάθεια προς το σώμα της, σύνηψε το νου της με τη προς τον εαυτό στροφή και προσοχή και με τη αδιάλειπτο θεία προσευχή. Και δι' αυτής ερχόμενη τελείως στον εαυτό της και υπερβαίνοντας το πολύμορφο συρφετό των λογισμών, διέκρινε νέα και απόρρητη οδό στους ουρανούς, που θα την έλεγα νοητή σιγή. Αφού έτσι μυήθηκε στα ανώτατα μυστήρια με αυτές τις ακρότατες θεωρίες και κατά το τρόπο αυτόν ενώθηκε και αφομοιώθηκε με το Θεό, μόνη αυτή στους αιώνες επετέλεσε αυτή την υπερφυά πρεσβεία για χάρη μας και μόνη της την αποπεράτωσε, πραγματοποιώντας το μέγα και το πάνω από το μέγα κατόρθωμα. Διότι δεν έγινε μόνο καθ' ομοίωση Θεού, αλλά και έκαμε το Θεό καθ' ομοίωση ανθρώπου. Και δεν το έκανε αυτό πείθοντάς τον, αλλά και τον κυοφόρησε ασπόρως και τον γέννησε αφράστως, κατά την χάρη από το Θεό (γι' αυτό και προσαγορεύθηκε από τον αρχάγγελο, κεχαριτωμένη). Ποιος μπορεί να περιγράψει τα μεγαλεία σου, παρθένε; Έγινες Θεομήτωρ, ένωσες το νου με το Θεό, ένωσες το Θεό με τη σάρκα, έκανες το Θεό υιό ανθρώπου και τον άνθρωπο υιό Θεού, συμφιλίωσες τον κόσμο με τον ποιητή του κόσμου. Μας δίδαξες με έργα ότι το θεωρείν δεν προσγίνεται μόνο με αίσθηση ή και λογισμό στους πραγματικούς ανθρώπους (διότι τότε θα ήσαν λίγο μόνο καλύτεροι από τα άλογα), αλλά πολύ περισσότερο με τη κάθαρση του νου και τη μέθεξη της θείας χάριτος, κατά την οποία εντρυφούμε στα θεοειδή κάλλη όχι με λογισμούς, αλλά με άυλες επαφές. Έκαμες τους ανθρώπους ομοδίαιτους με τους αγγέλους, ή μάλλον αξίωσες και μεγαλύτερων βραβείων, αφού συνέλαβες από το άγιο Πνεύμα θεανδρική μορφή και την γέννησες παράδοξα και κατέστησες την ανθρώπινη φύση απορρήτως συμφυή και, θα λέγαμε, ομόθεη με τη θεία φύση. Ας φυλάττουμε επομένως την προς το Θεό και προς αλλήλους ενότητα, που έχει εντυπωθεί σ' εμάς από το Θεό θείως, δια των δεσμών της αγάπης. Ας βλέπουμε πάντοτε προς τον άνω γεννήτορα. Ας υψώσουμε άνω προς Αυτόν την καρδιά μας. Ας παρατηρήσουμε το μέγα τούτο θέαμα, τη φύση μας να συνδιαιωνίζει αΰλως με το πυρ της Θεότητος, και, αποβάλλοντας τους δερμάτινους χιτώνες που έχουμε ενδυθεί από τη παράβαση, ας σταθούμε σε αγία γη, αναδεικνύοντας ο καθένας μας τη δική του γη αγία δια της αρετής και της προς τον Θεό σταθερής αφοσιώσεως, να φωτισθούμε και φωτιζόμενοι να συνδιαιωνίσουμε σε δόξα της τρισηλίας Θεότητος που πρέπει κάθε δόξα, κράτος, τιμή και προσκύνηση τώρα και στους ατέλειωτους αιώνες. Γένοιτο...».

(απόσπασμα από τις Πατερικές εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς», τόμος 11ος)

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 16ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014


 
Με επιτυχία για μια ακόμα φορά πραγματοποιήθηκε η Ενοριακή Εθελοντική Αιμοδοσία.

Την Κυριακή 16  Νοεμβρίου τ.ε. 10:00-13:00 πραγματοποιήθηκε  με επιτυχία η δεύτερη ετήσια Ενοριακή Εθελοντική Αιμοδοσία στο προαύλιο του Ιερού Ναού μας με τις ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ Χρυσοστόμου, από την κινητή μονάδα Αιμοληψίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών "Παναγία η Βοήθεια".
Προσήλθαν 20 Αιμοδότες και αιμοδότησαν οι 15.
Θερμές ευχαριστίες για την άψογη συνεργασία στο κέντρο Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου "Παναγία η Βοήθεια", στην Ιατρό της κινητής μονάδας, στις δύο νοσηλεύτριες και στον οδηγό.
Επίσης αξίζουν θερμότατες ευχαριστίες προς όλους τους Ενορίτες που αγκάλιασαν και αυτή την πράξη αγάπης και ιδιαιτέρως σε όσους αιμοδότησαν!
Αιμοδοσία, ένα μήνυμα θυσιαστικής Αγάπης και προσφοράς, που αξίζει να γίνεται πράξη από όλες τις ηλικίες!
 
 
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 2014

Ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν τίμησε τούς ἐθελοντές Αἱμοδότες τῆς Πάτρας.


Μέσα σέ συγκινητικό κλῖμα στόν κατάμεστο ἀπό κόσμο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Ἀποστόλου Πατρῶν καί στό πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων 2014, πραγματοποιήθηκε λαμπρή ἐκδήλωση κατά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μετά ἀπό μιά ἐμπνευσμένη ὁμιλία ἐτίμησε ὅλους τους Συλλόγους τῶν Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν καί τίς Ἐνορίες πού αἱμοδοτοῦν ἀπό ὅλη τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν.
Πρίν ἀπό τήν ὁμιλία καί τήν ἐπίδοση τῶν εὐεργετηρίων γραμμάτων ἐτελέσθη πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε, ὅτι ἡ προσφορά αἵματος προκειμένου νά σωθοῦν οἱ ζωές τῶν συνανθρώπων μας οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν προβλήματα ὑγείας καί ἔχουν ἀνάγκη αἵματος, εἶναι μίμησις τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς ἐπί τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τό αἷμα Του, γιά νά ἐξαγοράσῃ καί νά λυτρώσῃ τό ἀνθρώπινο γένος καί νά ἀνακαινίσῃ τήν σύμπασα κτίση.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στό χαρακτηριστικό παράδειγμα τοῦ πελεκάνου, ὁ ὁποῖος σχίζοντας μέ τό ράμφος του τό μέρος ὅπου εὑρίσκεται ἡ καρδιά του, ζωογονεῖ τά δηλητηριασμένα ἀπό τόν ὄφι παιδιά του, προσφέροντας τό αἷμα του. Στόν ἐπιτάφιο θρῆνο ψάλλομε: «Ὥσπερ πελεκᾶν τετρωμένος τήν πλευράν σου, Λόγε, σούς θανόντας παίδας ἐζώωσας, ἐπιστάξας ζωτικούς αὐτοῖς κρουνούς».
Ἐπίσης ἀνέφερε ὡς παραδείγματα τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας καί εἰδικά τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα, οἱ ὁποῖοι μέ τό αἷμα τους ἐπεσφράγισαν τήν ἀγάπη τους πρός τό Θεό καί πρός τόν ἄνθρωπο.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν τράπεζα αἵματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν , ἡ ὁποία λειτουργεῖ σέ συνεργασία μέ τά κέντρα αἱμοληψίας τῶν μεγάλων Νοσοκομείων τῆς Πάτρας, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομεῖο « Παναγία ἡ Βοήθεια» καί Νοσοκομεῖο « Ἅγιος Ἀνδρέας».
Κάθε χρόνο ἡ Ἱερά Μητρόπολις συγκεντρώνει, μέσα ἀπό τήν προσπάθεια αὐτή, διά τῶν Ἐνοριῶν καί μέ τήν κινητή μονάδα αἱμοληψίας στήν Πλατεία Γεωργίου Πατρῶν, σέ συνεργασία μέ τά Νοσοκομεία, πάνω ἀπό 1000 μονάδες αἵματος.
Ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη ἰδαιτέρως τόν ὑπεύθυνο αἱμοδοσίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἰωάννη Σταυρόπουλο, Ἐφημέριο του Ἱεροῦ Ναοῦ Παντοκράτορος Πατρῶν, γιά τόν θερμουγό του ζῆλο στόν τομέα τῆς αἱμοδοσίας, αλλά καί στήν ἐν γένει λειτουργική ζωή καί προσφορά του καί ἀπένειμε εἰς αὐτόν τό παράσημο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τόν Χρυσοῦν Σταυρόν δηλαδή τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, μετά ἐπαινετικοῦ διπλώματος.
Στή συνέχεια προσέφερε τιμητικές πλακέτες στά κέντρα αἱμοληψίας τῶν δύο Νοσοκομείων καί ἀκολούθησε ἡ ἐπίδοσις εὐεργετηρίων γραμμάτων σέ Συλλόγους, Στρατιωτικά Σωματεῖα, Σχολεῖα καί Ἐνορίες πού συνδράμουν δυναμικά στόν τομέα τῆς ἐθελοντικῆς αἱμοδοσίας.
Μέσα στούς ἀπαράκλητους καί δύσκολους καιρούς πού ζοῦμε, κατά τούς ὁποίους ἐψύγη ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν καί ἡ ἀγάπη πῆρε «διαζύγιο» ἀπό τή δύναμη, οἱ Ἐθελοντές Αἱμοδότες ἀποτελοῦν δροσιά μέσα στό λιοπύρι τῆς ζωῆς καί παράδειγμα φωτεινό γιά μίμηση, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος.
Σημειωτέον ὅτι εἶναι ἡ πρώτη φορά πού γίνεται σύναξη ὅλων τῶν Σωματείων Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν καί βραβεύονται ἀπό τήν Πατραϊκή Ἐκκλησία.

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014

Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Νεομάρτυρας ὁ Ὑδραῖος

Εορτάζει 14 Νοεμβρίου
Γεννήθηκε στὴν Ὕδρα καὶ ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Μιχαήλ, ἡ δὲ μητέρα τοῦ Μαρίνα. Δεκαοκτὼ χρονῶν ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ὕδρα καὶ πῆγε στὴ Ρόδο, κοντὰ στὸν Τοῦρκο ἡγεμόνα Χασᾶν Καπετάν. Ἐκεῖ ὁ Κωνσταντῖνος παρασύρθηκε καὶ ἐξισλαμίστηκε, μὲ τὸ ὄνομα Χασᾶν. Καὶ γιὰ τρία χρόνια ἀπολάμβανε μεγάλες τιμές.
Ἀργότερα ὅμως, συναισθάνθηκε τὸ ὀλίσθημά του καὶ ἄρχισε νὰ μετανοεῖ. Ἔκανε ἐλεημοσύνες καὶ ἔκλαψε πικρά. Τελικά, γιὰ νὰ ἐξιλεωθεῖ ἀποφάσισε νὰ μαρτυρήσει. Βρῆκε λοιπὸν κάποιο πνευματικό, ἐξομολογήθηκε καὶ ζήτησε τὴν εὐχή του νὰ μαρτυρήσει. Ὁ πνευματικός του ὅμως τὸν ἀπέτρεψε, διότι φοβήθηκε τὸ νεαρό της ἡλικίας του. Ὁ Κωνσταντῖνος ἔκανε ὑπακοή, ἐγκατέλειψε τὴν Ρόδο καὶ πῆγε στὴν πόλη Κρίμι, κατόπιν στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὸ Ἅγιον Ὄρος.
Στὴν Μονὴ Ἰβήρων, προετοιμάστηκε γιὰ τὸ μαρτύριο καὶ ἀφοῦ πῆρε τὴν εὐχὴ τῶν πατέρων ἦλθε στὴ Ρόδο. Ἐκεῖ, παρουσιάστηκε στὸν ἡγεμόνα καὶ μὲ θάρρος ὁμολόγησε τὸν Χριστό. Τὰ βασανιστήρια ποὺ ἀκολούθησαν ἦταν φρικτά. Τελικὰ τὸν ἀπαγχόνισαν στὶς 14 Νοεμβρίου 1800.
Σήμερα, στὴ γενέτειρά του τὴν Ὕδρα, ὑπάρχει λαμπρότατος Ναὸς στὸ ὄνομά του, ὅπου βρίσκεται καὶ τὸ ἱερό του λείψανο. 
Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τὸν λαμπρὸν γόνον Ὕδρας καὶ τῆς Ῥόδου τὸ καύχημα, καὶ Νεομαρτύρων τὸ κλέος Κωνσταντῖνον τιμήσωμεν, ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τὴν μνήμην ἐκτελοῦντες τὴν αὐτοῦ, ἵνα λάβωμεν πλουσίαν τὴν ἀμοιβήν, παρὰ Θεοῦ κραυγάζοντες· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ ἐνισχύσαντι, δόξα τῷ ἐν ὑστέροις τοῖς καιροῖς, σὲ στεφανώσαντι.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.

Ὁμολογήσας τὸν Χριστὸν εὐτόλμῳ στόματι
Τῶν ἐκ τῆς Ἄγαρ τὴ ἀπάτην ἐθριάμβευσας
Νεομάρτυς Κωνσταντῖνε στερρῶς ἀθλήσας.
Ἀλλ’ ὡς μέτοχος ἐπάθλων ὑπὲρ ἔννοιαν
Πάσης βλάβης ἀπολύτρωσαι καὶ θλίψεως
Τοὺς βοῶντάς σοι, χαίροις Μάρτυς ἀήττητε.

Μεγαλυνάριον.

Χαίροις τῶν Μαρτύρων ὁ μιμητής, Μάρτυς Κωνσταντῖνε, καὶ ἰσότιμος ἀληθῶς· σὺ γὰρ ἐν ὑστέροις, καιροῖς ἀνδραγαθήσας, λαμπρῶς ἐμεγαλύνθης, ἀπείροις χάρισι.
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, 2014

Μεγάλη Ἐκδήλωση γιά τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.
Στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, πραγματοποιήθηκε λαμπρή ἐκδήλωση, στό πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων 2014, ἀφιερωμένη στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.
Στήν ἐκδήλωση ἔψαλε ὕμνους πρός ἐλεήμονες Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Βυζαντινός χορός τῆς Πολυφωνικῆς χορωδίας Πατρῶν, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Πατρῶν κ.Ἰωάννου Κόττορου, ἐνῶ τούς ὕμνους ἀνέλυσε μέ ἀναφορά στήν ἀρετή τῆς ἐλεημοσύνης ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Γκουρβέλος, Προϊστάμενος καί Ἱεροκῆρυξ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
Στό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως, μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν, κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος μέ γλαφυρότητα ἀναφέρθηκε στήν μεγάλη ἀρετή τῆς Ἐλεημοσύνης, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ μέ ἀσφάλεια στόν Παράδεισο, ἀφοῦ «ὁ ἐλεῶν πτωχόν, προσφέρει Θεῷ». Ὁ δρόμος γιά τόν Οὐρανό περνάει ἀπό τή γῆ, ἐσημείωσε χαρακτηριστικά ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε ὅτι οἱ πένητες ἀδεφλοί μας εἶναι οἱ μεγάλοι μας εὐεργέτες καί ὄχι ἐμεῖς εὐεργέτες δικοί τους.
Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας κατά τά τελευταία δέκα ἔτη.
Ὁ ἀπολογισμός τῆς προσφορᾶς σέ χρήματα ἀνέρχεται στό ποσόν τῶν 15.000.000 € καί πλέον, ἐνῶ εἶναι τεράστια ἡ προσφορά τῆς Ἐκκλησίας σέ τρόφιμα καί εἴδη ἐνδύσεως, ὄχι μόνο σέ τοπικό ἐπίπεδο, ἀλλά καί στόν εὐρύτερο χῶρο, ὅπου καί ἄν ἤθελε ζητηθῇ βοήθεια, (σεισμόπληκτοι Κεφαλληνίας, πλημμυροπαθεῖς Σερβίας κ.λ.π.).

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν ἐπίσης ἔχει περί τῆς 20 ὑποτρόφους στό ἐσωτερικό καί τό ἐξωτερικό, παιδιά δικά μας, Πατρινόπουλα, τά ὁποῖα δέν θά κατόρθωναν νά σπουδάσουν ποτέ, ἐάν δέν τά βοηθούσαμε. ( Ὁ προϋπολογισμός ἀνέρχεται σέ 8.000. € τόν μήνα).
Εἰδική ἀναφορά ἔκανε ὁ Σεβασμιώτατος στίς τράπεζες ἀγάπης πού λειτουργοῦν στίς Ἐνορίες καί καλύπτουν καθημερινῶς ἀνάγκες σιτίσεως 1500 καί πλέον ἀνθρώπων, στήν μαθητική Ἑστία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στήν ὁποία μένουν οἱ μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου ἀπό ἄλλες πόλεις, στήν Ἑστία φιλοξενίας ἀπόρων Φοιτητῶν καί στό ἵδρυμα φιλοξενίας συγγενῶν ἀσθενῶν τῶν Νοσοκομείων Πατρῶν πού θά ἐγκαινιασθῇ τήν ἑπομένη ἑβδομάδα.
Στό τέλος ἐδόθησαν εὐεργετήρια Γράμματα στούς χορηγούς τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, σέ ἰδιῶτες, συλλόγους, Σχολεῖα, Μονές καί φορεῖς πού στηρίζουν τό ἔργο ἀγάπης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Τήν ἐκδήλωση ἐτίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Γενικός Γραμματέας τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Γεώργιος Διδασκάλου, ὁ Δήμαρχος Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Χρῖστος Νικoλάου, ἐκπρόσωποι Στρατιωτικῶν, Ἐκπαιδευτικῶν καί ἄλλων Ἀρχῶν καί Φορέων καί πλῆθος κόσμου.
Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014

9 Νοεμβρίου-Αγίου Νεκταρίου

Ήχος ά

Σηλυβρίας τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα ἀρετῆς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ. Ἀναβλύζει γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι : Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.
Ακούστε Εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate