Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Κορυφώθηκαν οἱ λαμπρές ἐκδηλώσεις γιά τήν 50η ἐπέτειο τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στήν Πάτρα.
Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη στόν Νέο μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, ἀπό τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ.κ. Ἱερόθεον, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ.κ. Χρυσόστομον, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ.κ. Παντελεήμονα καί τόν οἰκεῖο Ἱεράρχη, Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, ἐνῶ πλήθη πιστῶν κατέκλυσαν τόν Ἱερό Ναό, προκειμένου νά προσκυνήσουν τήν Ἁγία Κάρα τοῦ Ἀποστόλου καί τόν Σταυρό τοῦ Μαρτυρίου του. 
Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, χειροτόνησε Διάκονον τόν εὐλαβέστατο νέο Σωτήριο Μανέτα, ἐνῶ στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στή σημασία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Ἁγίας Κάρας, γιά τήν πόλη καί τήν Ἱερά Μητρόπολη τῶν Πατρῶν, ἀλλά καί ἅπασα τήν Ὀρθόδοξο Ἑλλάδα.
Ἀπευθυνόμενος πρός τόν νέο Κληρικό , ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε τήν μεγάλη προσφορά τοῦ Ὀρθόδοξου Κλήρου στήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα μας καί ἐκάλεσε τόν νέο Διάκονο νά ὑπηρετήσῃ μέ αὐταπάρνηση καί θυσιαστική ἀγάπη τόν Θεό καί τόν Λαό τοῦ Θεοῦ, καί νά βιώσῃ τήν Ἱερωσύνη του μέσα ἀπό τό πνεῦμα τῆς σεμνότητος, τῆς βαθειᾶς εὐλαβείας καί ἱεροπρεπείας, ἀποφεύγοντας τό πνεῦμα τῆς ἐκκοσμικεύσεως, τό ὁποῖο ἀπομακρύνει ἀπό τίς πνευματικές μας ρίζες καί τήν Ἑλληνορθόδοξο παράδοσή μας.
Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τόν ρόλο τῆς συζύγου ἑνός νέου Κληρικοῦ, ἀναφερθείς στό πρόσωπο τῆς συζύγου τοῦ νέου Διακόνου, ἡ ὁποία ἐδέχθη μέ πολλή χαρά νά νυμφευθῇ ἕνα νέο, ὁ ὁποῖος ἐπρόκειτο νά ὑπηρετήσῃ ὡς Κληρικός καί νά σταθῇ ὡς συγκυρηναῖος δίπλα του.
Ὁ Ὀρθόδοξος Ἕλληνας Ἱερέας ἔσωσε μέ τήν αὐτοθυσιαστική προσφορά του τόν τόπο μας καί τό γένος μας, τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος.
Τό ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε ἡ μεγαλειώδης Λιτανεία τῆς Ἁγίας Κάρας καί τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, μέ τή συμμετοχή σύμπαντος τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, τῶν Ἀρχῶν τοῦ τόπου καί χιλιάδων Πατρινῶν ,οἱ ὁποῖοι μέ ἕνα πρωτοφανῆ τρόπο ἐξεδήλωσαν τήν εὐλάβειά τους καί τήν τιμή πρός τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα.
Τό πρῶτο μέρος τῆς Λιτανείας ἔγινε διά θαλάσσης, ἀφοῦ ἐτελέσθη ὁ Ἁγιασμός στήν Ἰχθυόσκαλα γιά τήν νέα ἁλιευτική περίοδο.
Ἦτο συγκινητική ἡ εἰκόνα μέ τόν κόσμο στά πλοῖα, ὁ ὁποῖος ἐσυνόδευσε τήν Ἁγία Κάρα καί τήν Ἱερά Εἰκόνα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἕως τήν προβλῆτα τῆς Ἁγίου Νικολάου.
Στήν Πλατεία Τριῶν Συμμάχων ἐτελέσθη δοξολογία, ἐνώπιον ἀμετρήτου πλήθους Λαοῦ.
Στό κήρυγμά του κατά τήν δοξολογία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μίλησε μέ λόγια συγκλονιστικά γιά τόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα καί τήν σχέση του μέ τήν Πάτρα.
Μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε: « Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας εἶναι ὁ πατέρας μας, ὁ διδάσκαλός μας, ὁ προστάτης καί ὁδηγός μας, ἡ ἀπαντοχή καί παρηγοριά μας. Ἔχει ζώσει τήν Πάτρα μέ τήν ἀγάπη του. Εἶναι τά αὐτιά μας, τά μάτια μας, ἡ γλῶσσα μας, ἡ ψυχή μας, ἡ καρδιά μας. Εἶναι τά πάντα γιά μας.
Ἡ Πάτρα ἔχει ταυτιστεῖ μέ τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα καί ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας μέ τήν Πάτρα...
Ἀπό ἐδῶ ἐκπέμπονται οἱ ἀκτῖνες τοῦ φωτός καί τῆς ἀληθείας, πρός τήν Ἀνατολή καί τή Δύση, πρός τόν Βορρᾶ καί πρός τόν Νότο. Ἡ Πάτρα εἶναι τό σημεῖο πού μπορεί νά ἑνώσῃ τόν κόσμο ὅλο, γιατί ἀπό ἐδῶ ὁ Κύριός μας, διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, εὐλογεῖ σταυροειδῶς καί ἀναστασίμως τίς ἐσχατιές τοῦ σύμπαντος.»
Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη σέ θαύματα παλαιότερα, ἀλλά καί ἐπί τῶν ἡμερῶν μας, τά ὁποῖα συνετελέσθησαν καί συντελοῦνται διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Τέλος, εὐχαρίστησε καί ἐπήνεσε ἀπό βάθους ψυχῆς καί καρδίας, τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν καί ἐκάλεσε ἅπαντας νά ὑποσχεθοῦν ἐνώπιόν της Ἱερᾶς καί Χαριτοβρύτου Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὅτι θά διατηρήσουν ἀπαραχάρακτον τήν ὑπ’ αὐτοῦ παραδοθεῖσα ἀλήθεια καί θά τήν παραδώσουν ἀκεραία στούς ἐπιγενομένους, πρός δόξαν Θεοῦ , τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί πρός σωτηρίαν ψυχῶν ἀθανάτων ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε καί ἀνέστη.
Ἡ μεγαλειώδης Λιτανεία διά τῆς ὁδοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἔφθασε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου, τόν ὁποῖον ὅπως καί τό προαύλιο του εἶχαν κατακλύσει χιλιάδες Πατρινῶν καί ἄλλων προσκυνητῶν και μοναχών.ΠΗΓΗ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Η 50η επέτειος της Επνακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου

Με την συμμετοχή πλήθους  πιστών ολοκληρώθησαν οι διήμερες 27&28/9 λατρευτικές εκδηλώσεις επί τη 50η επετείω της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΚΑΤΑΚΟΜΒΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΑΤΣΙΚΑ

Μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα και με την συμμετοχή δεκάδων πιστών, τελέστηκε για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, Θεία Λειτουργία μετ' Αρτοκλασίας στο Ιστορικό ιδιωτικό Εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου Πράτσικα και συγκεκριμένα στη κατακόμβη που βρίσκεται κάτω από τον γνωστό Ναό που ανεγέρθη το 1850. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας εψάλλει κτητορικό Μνημόσυνο.
Λίγα ιστορικά στοιχεία καταθέτουμε για το γραφικό ιδιωτικό Εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Πράτσικα.
Μετά την Επανάσταση του 1821 και την αποχώρηση των Τούρκων έφτασε στην Πάτρα από την Ήπειρο η οικογένεια Πράτσικα(τρία αδέρφια ο Σπυρίδων,ο Νικόλαος και ο Δημήτριος)και αγόρασαν Νοτιοδυτικά της Πόλεως ένα μεγάλο κτήμα και άρχισαν να το καλιεργούν. Παραπλέυρως του κτήματος και συγκεκριμένα στην νότια πλευρά του, περνούσε ο χείμαρος Διακονιάρης ο οποίος όταν φούσκωνε κατέβαζε σαβούρα και πλημύριζε τις γύρω απο αυτόν περιοχές και ως εκ τούτου και το εν λόγω κτήμα, θάβοντας το με τόνους από λάσπη και πέτρες. Οι αδερφοί Πράτσικα στη προσπάθεια τους να καθαρίσουν το κτήμα τους από την σαβούρα του χειμάρου Διακονιάρη βρήκαν θαμένο το θολωτό Εκκλησάκι κατακόμβη πιθανόν Βυζαντινής εποχής και το αποκατέστησαν. Μέσα σε αυτό βρήκαν και μια εικόνα της αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου και θεώρησαν ότι ήταν αφιερωμένο στο Βαπτιστή Ιωάννη, μάλιστα όνομασαν το Ναϋδριο εύρεση. Όμως η Υγρασία και οι συχνές πλημύρες που δημιουργούσε ο χείμαρος Διακονιάρης, καθώς και το μικρό μέγεθος του Ναϋδρίου, τους ανάγκασαν το 1850 να ανεγείρουν πάνω απο την κατακόμβη ένα μεγαλύτερο Εκκλησάκι αφιερωμένο στο Γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου, το οποίο και έχει εγκαινιαστεί. 
Από τότε οι οικογένεια Πράτσικα και η σημερινοί απόγονοι τους οικογ.Τσερώνη συντηρούν και ευπρεπίζουν τα δύο Εκκλησάκια και φροντίζουν για να πανηγυρίζουν την 24η Ιουνίου επί τό Γενέθλιον του Προδρόμου και την 29η Αυγούστου επί τη αποτομή της Τιμίας κεφαλής του. 
Αποτελούν μια πνευματική όαση μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλεως μας και θεωρούνται ιδιωτικό διατηρητέο μνημείο. Μάλιστα στάθηκαν η αφορμή για να ανεγερθεί λίγα μέτρα πιο κάτω ο Ενοριακός Ιερός Ναός του Τιμίου Προδρόμου και Οσίου Ιωάννου Ρώσσου Πατρών, αφού για την θεμελίωση του την 29η Αυγούστου 1997 λιτανεύτηκε η εικόνα του Τιμίου Προδρόμου από το Εκκλησάκι του Πράτσικα. Το Εκκλησάκι και η περιοχή γύρω από αυτό επικράτησε να λέγεται Πράτσικα, από τον επώνυμο τον κτιτόρων..

ΔΕΙΛΙΝΟ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΚΟΠΙ ΕΥΒΟΙΑΣ


Εις ανάμνηση των Εγκαινίων του Ιερού Ναού, τα οποία τελέσθηκαν την τελευταία Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 1969, από τον Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό Νικόλαο (Σελέντη).

Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Παναγίας Γοργοϋπηκόου εις τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Πατρών

Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Πατρών
Τηλ. 2610 321131
Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή Παναγίας ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ
Τρίτη (Βράδυ) 30 Σεπτ. 2014, Ώρα 8:30 μ.μ. έως 01:00 π.μ.
Θα ψάλλει βυζαντινός χορός υπό του χοράρχου κ. Σωτηρίου Καρυτινού

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΚΑΤΑΚΟΜΒΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΑΤΣΙΚΑ

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9/2014: 
Για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στο Εκκλησάκι  κατακόμβη της ευρέσεως (κάτω από το Εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου Πράτσικα, στις  07:15
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
 

Ὁ Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμος σέ Διεθνές Συνέδριο γιά τήν πολύτεκνη οἰκογένεια, στήν Μόσχα.

Στή Μόσχα βρέθηκε τήν περασμένη ἑβδομάδα ὁ Σεβασμιώτατος, καλεσμένος νά μιλήσῃ στό Διεθνές Συνέδριο μέ θέμα «Πολύτεκνη οἰκογένεια καί τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας», τό ὁποῖο διοργάνωσε τό Ἵδρυμα «Ἀπόστολος Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος» τῆς Ρωσίας.  
Οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου διεξήχθησαν τήν πρώτη ἡμέρα στό Κρεμλίνο καί τήν δεύτερη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Μόσχας. Τήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου ἐχαιρέτησε καί εὐλόγησε ὁ Μακαριώτατος καί Ἁγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Κύριλλος.
Ὁ Σεβασμιώτατος μεταξύ τῶν ἄλλων στήν ὁμιλία τοῦ ἐτόνισε: « ...Ἡ Οἰκογένεια εἶναι δῶρο Θεοῦ μέγα καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Ἡ χαρά τῆς τεκνογονίας εἶναι συναίσθημα συγκλονιστικό, διότι ὁ ἄνθρωπος γίνεται συνδημιουργός τοῦ Θεοῦ... 
 ...Πρέπει νά ἐνώσωμε ὅλοι μας σήμερα, μέσα ἀπό τό Διεθνές αὐτό Συνέδριο, τήν φωνή μας, ὥστε καί ἡ οἰκογένεια ὡς θεσμός νά ὠφεληθῇ μέσα ἀπό τήν προβολή ὡραίων συγκινητικῶν προτύπων πολυτέκνων οἰκογενειῶν, ὡς ἔγινε κατά τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ Συνεδρίου καί ζωές ἀθῶες νά σωθοῦν ἀπό ἐπιλήσμονες τοῦ χρέους τους γιατρούς, πού καταντοῦν φονεῖς σέ συνεργασία μέ τούς ἐπιπολαίως καί ἀκρίτως σκεπτομένους γονεῖς καί ἡ ἀνθρωπίνη ἀξιοπρέπεια ἀπό φρικτές παρεκκλίσεις νά διασωθῇ. Ἀλλά καί οἱ ὑπεύθυνοι σέ κάθε περίπτωση, ὅπως εἶναι οἱ πολιτεῖες καί οἱ ἁρμόδιοι Κυβερνητικοί Φορεῖς νά λάβουν τά ἀπαραίτητα μέτρα, ὥστε νά βοηθοῦνται οἱ πολύτεκνες οἰκογένειες μέ τήν παροχή δυνατοτήτων καί διευκολύνσεων γιά μιά καλύτερη ζωή καί νά ἐνθαρρύνωνται οἱ ἄνθρωποι στήν ἀπόκτηση τέκνων, πού εἶναι ἡ χαρά καί τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας...»
Σέ ἄλλο σημεῖο ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε: « ...Δυστυχῶς σήμερα μιά ξένη πρός τίς παραδόσεις τῶν λαῶν μας ἰδεολογία ἀγωνίζεται, σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, νά προωθήσῃ ἀπαράδεκτες τακτικές, ὅπως εἶναι οἱ ἀμβλώσεις, τίς ὁμόφυλες σχέσεις, τό σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης κ.ἂ. Ὅλες αὐτές οἱ καταστάσεις ἀπαξίωνουν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί προσβάλλουν τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια...  
Ἐπισημαίνουμε ἀκόμη τό γεγονός ὅτι ὁ Γάμος στίς περισσότερες κοινωνίες, θεωρεῖται πλέον ὡς μιά ἁπλή, νόμιμη, ἐρωτική σχέση χωρίς καμμιά συνείδηση εὐθύνης καί ἀποστολῆς....
...Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διδάσκει ὅτι ἡ ζωή μας εἶναι μιά πορεία σταυροαναστάσιμη. Ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν συζύγων, ἡ ἀδιάπτωτη καί καθ’ ἡμέραν αὐξανομένη, τῆς ὁποίας καρπός εἶναι τά παιδιά, ὅσα ἐπιτρέψει ὁ Κύριος, εἶναι ἕνα εἶδος μαρτυρίου, γιά αὐτό καί στό Μυστήριο τοῦ Γάμου ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ψάλλει: «Ἅγιοι Μάρτυρες οἱ καλῶς ἀθλήσαντες καί στεφανωθέντες» καί γίνεται ἕνα εἶδος λιτανείας προπορευομένου τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ὥστε νά γίνῃ κατανοητό, ὅτι ὁ Γάμος εἶναι πορεία τῶν νεονύμφων πρός τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ...»  
 Καί κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος: «Ποιά χαρά μπορεῖ νά εἶναι μεγαλύτερη γιά τόν ἄνδρα καί τήν γυναίκα ἀπό ἐκείνη πού αἰσθάνονται ὅταν ἀκούουν τήν λέξη «πατέρα» καί «μητέρα». Ἡ πολύτεκνη οἰκογένεια στήν ὁποία εἶναι ἀφιερωμένο τό Συνέδριο, εἶναι ἡ βάση τῆς προόδου καί τῆς πορείας τῆς ἀνθρωπότητας. Εἶναι ἡ ἐλπίδα τοῦ κάθε λαοῦ. Εἶναι ἡ αἰτία νά κερδίσῃ ὁ ἄνθρωπος τόν Παράδεισο...» 
Πηγή: ΕΔΩ
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΔΕΥΤΕΡΑ 22/9 προς ΤΡΙΤΗ 23/9 
Η Σύλληψις του Τιμίου Προδρόμου: ΜΙΚΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ 21:00-01:00
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

Ὁ Πρέσβης τῆς Ρωσίας στήν Πάτρα.

Ὁ Πρέσβης τῆς Ρωσίας στήν Πάτρα.
Γιά προσκυνηματικούς λόγους ἐπεσκέφθη τήν Πάτρα, ὁ Πρέσβης τῆς Ρωσίας στήν Ἀθήνα, κ. Ἀνδρέι Μάσλοφ μέ τήν σύζυγό του. Τόν κ. Πρέσβη μέ τή συνοδεία του ὑπεδέχθη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μαζί μέ τόν Γενικό Γραμματέα Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Γεώργιο Διδασκάλου καί τόν Πρόεδρο τοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἀχαΐας κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα. Ὁ κ. Πρέσβης καί ἡ σύζυγός του, ξεναγήθηκαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, τόσο στόν παλαιό, ὅσο καί στόν νέο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί προσκύνησαν τόν Τάφο τοῦ Ἀποστόλου, τήν Ἁγία Κάρα καί τόν Σταυρό τοῦ Μαρτυρίου του. Ἐν συνέχειᾳ ξεναγήθηκαν στό Ἱερό Ἐπισκοπεῖο, καί μετά ταῦτα ἐπεσκέφθησαν τήν Αchaia Clauss καί τόν Δήμαρχο Πατρέων κ. Κωνσταντῖνο Πελετίδη. Τό προσκύνημα τοῦ κ. Πρέσβεως καί τῆς συνοδείας του συνεχίστηκε στήν Ἱερά Μονή Προφήτη Ἡλιού Πατρῶν, ὅπου ἔτυχαν θερμῆς ὑποδοχῆς καί φιλοξενίας ἀπό τήν Ἡγουμένη Ἱερεία καί τίς Μοναχές. Ἐκεῖ προσκύνησαν τήν Εἰκόνα τοῦ Προφήτου Ἡλιού καί τόν Ἀχειροποίητο Τίμιο Σταυρό. Μετά τήν Ἱερά Μονή τοῦ Προφήτου Ἡλιού, ὁ κ. Πρέσβης καί ἡ συνοδεία του, συνοδευόμενοι ἀπό τόν Σεβασμιώτατο, τόν Γενικό Γραμματέα Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης, τόν Δήμαρχο Πατρέων καί τόν Πρόεδρο τοῦ Ἐπιμελητηρίου, ἐπεσκέφθησαν τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Γηροκομητίσσης, ὅπου τούς ὑπεδέχθη ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος Ἀρχιμ. π. Συμεών Χατζής μετά τῆς Συνοδείας του, καί ξεναγήθηκαν στήν Ἱερά Μονή, ἀφοῦ προσκύνησαν τήν Ἱερά καί περίπυστη Εἰκόνα τῆς Παναγίας καί προσεφέρθη μοναστηριακό κέρασμα. Στό πλαίσιο τῆς συναντήσεώς τους ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν κ. Πρέσβη, συνεζήτησαν θέματα ἀφορῶντα στίς σχέσεις τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν μέ τή Ρωσία, κυρίως σέ ὅ, τι ἀφορᾶ τίς προσκυνηματικές ἐπισκέψεις τῶν ὁμοδόξων ἀδελφῶν Ρώσων, στήν πόλη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, μετά μάλιστα καί ἀπό τήν μεταφορά τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἀπό τήν Πάτρα στή Ρωσία, Οὐκρανία καί Λευκορωσία καί τήν παραμονή ἐκεῖ, τοῦ Σταυροῦ ἐπί εἰκοσαήμερον πέρυσι. Ἐπίσης συζητήθηκαν ἄλλα θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος μεταξύ τῶν ὁμοδόξων Λαῶν, Ἑλλάδος καί Ρωσίας. Ὁ κ. Πρέσβης ἀνεχώρησε μέ τήν ὑπόσχεση ὅτι θά ἐπανέλθῃ συντόμως, προκειμένου νά γνωρίσῃ περισσότερο τά Ἱερά Προσκυνήματα τῆς Ἀχαΐας καί γενικώτερα τήν περιοχή μας. ​
ΠΗΓΗ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ἁγιασμός στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Πατρῶν

Ἁγιασμός στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Πατρῶν

Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τόν ἁγιασμό στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Πατρῶν, παρουσίᾳ τῶν Ἐκπροσώπων τῶν Τοπικῶν, Πολιτικῶν καί Ἐκπαιδευτικῶν Ἀρχῶν.  
Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του εὐχαρίστησε τόν Διευθυντή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου κ. Ἰωάννη Κόττορο καί τό Διδακτικό, Διοικητικό καί λοιπό προσωπικό τοῦ Σχολείου, ὡς καί τόν Διευθυντή τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας, Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. π. Γερβάσιο Παρακεντέ καί τό προσωπικό τῆς Ἐστίας γιά τήν μεγάλη τους προσφορά στή λειτουργία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν.
Ἀπευθυνόμενος πρός τά παιδιά, τούς μίλησε μέ πολλή ἀγάπη γιά τό πῶς πρέπει νά πορεύωνται στήν μαθητική τους ζωή καί γενικώτερα στή ζωή τους καί ἀνεφέρθη στή σημασία τῆς πίστεως στό Θεό, τῆς συμμετοχῆς τους στήν λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ σεβασμοῦ, τῆς ἐπιμέλειας, τῆς μελέτης καί τῆς προσήλωσης στίς Ἑλληνορθόδοξες Αρχές καί Παραδόσεις μας.
Καλωσόρισε τούς μαθητάς τῆς πρώτης τάξεως καί ἐπήνεσε ὅλα τά παιδιά γιά τήν ὡριμότητα πού ἐπιδεικνύουν , τόσο κατά τίς ὧρες τῆς φοίτησής τους στό Σχολεῖο, ὅσο καί ἐκτός αὐτοῦ.
Μάλιστα τόνισε ἰδιαιτέρως τό γεγονός ὅτι ἀπό τότε πού ἐγκαινιάσθη τό Σχολεῖο μέχρι σήμερα, τέσσερα χρόνια τώρα, δέν ὑπάρχει οὔτε μία γρατσουνιά, οὔτε μία γραμμή στούς τοίχους.
Τέλος, εὐχαρίστησε τούς γονεῖς τῶν παιδιῶν πού τά προέτρεψαν νά ἐγγραφοῦν στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο καί εὐχήθηκε σέ ὅλους καλή σχολική χρονιά.
•Ἐν συνεχείᾳ, μίλησε ὁ Διευθυντής τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν, κ. Ἰωάννης Κόττορος, ὁ ὁποῖος μέ γλαφυρότητα καί ἐγκαρδιότητα μίλησε γιά τόν ρόλο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν, γιά τήν θερμή καί ὁλόψυχη προσπάθεια πού καταβάλλεται ἀπό τό διδακτικό προσωπικό του Σχολείου γιά τήν μόρφωση τῶν παιδιῶν, γιά τήν συνεργασία μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο καί τήν Ἱερά Μητρόπολη, γιά τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζομε σήμερα ὡς κοινωνία ἕνεκα τῆς πολυεπίπεδης κρίσεως καί γιά τίς προσπάθειες πού πρέπει νά καταβάλλωμε ὅλοι μας γιά τήν πρόοδο τῶν παιδιῶν μας.
Ὁ κ. Διευθυντής μίλησε μέ θερμά λόγια γιά ὅλα τά παιδιά καί ὑποδέχθηκε μέ ἀγάπη τούς νέους μαθητάς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου.
•Χαιρετισμούς ἀπηύθυναν ἐπίσης οἱ Ἐκπρόσωποι τῶν Τοπικῶν, Πολιτικῶν καί Ἐκπαιδευτικῶν Ἀρχῶν.
•Τέλος στό ἑστιατόριο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας παρετέθη μικρά δεξίωσις.

Δεύτερη ετήσια πανήγυρη του Ιερού Προσκυνήματος Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου Νέου Προκοπίου
Δεύτερη ετήσια πανήγυρη του Ιερού Προσκυνήματος Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου Νέου Προκοπίου


Την ερχόμενη Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014, εορτάζει την δεύτερη ετήσια Πανήγυρή του, το Ιερό Προσκύνημα Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου, στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας, εις ανάμνηση των Εγκαινίων του Ιερού Ναού, τα οποία τελέσθηκαν την τελευταία Κυριακή του μηνός
Σεπτεμβρίου του έτους 1969, από τον Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό Νικόλαο (Σελέντη).
Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 6.30 μ.μ. θα λάβει χώρα ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, μετά το πέρας του οποίου θα ψαλεί και η Ιερά Παράκλησις προς τον Όσιο Ιωάννη.
Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 6.45 π.μ. θα αρχίσει ο Όρθρος, στις 7.30 π.μ. θα λάβει χώρα η Αρχιερατική Χοροστασία και στη συνέχεια η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, με την συμμετοχή των Ιερέων της Ιεράς μας Μητροπόλεως.
Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος θα τελέσεικαι την εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Διακ. Ευσταθίου Αναγνώστου, ο οποίος έχει εκλεγεί, κατόπιν της κανονικής και νομίμου διαδικασίας, για να υπηρετήσει, συν Θεώ, στην Ενορία του Αγριοβοτάνου Ιστιαίας.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελεσθεί Επιμνημόσυνη Δέηση για την ανάπαυση των ψυχών των προσφύγων αδελφών μας, επί τη συμπληρώσει 90 ετών από την βίαιη ανταλλαγή των πληθυσμών και την εγκατάστασή τους στην Εύβοια.
Μετά τη Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί Λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Οσίου, πέριξ του Ιερού Ναού, κατά την διάρκεια της οποίας υπάρχει η ευλογημένη συνήθεια το Ιερό Σκήνωμα να βαστάζουν στους ώμους τους οι ευλαβείς Προσκυνητές.

Διακόσια χρόνια από το μαρτύριο του Κονιτσιώτη Νεομάρτυρος Αγίου Ιωάννου (1814-2014)

Διακόσια χρόνια από το μαρτύριο του Κονιτσιώτη Νεομάρτυρος Αγίου Ιωάννου (1814-2014)

Συμπληρώνονται εφέτος διακόσια (200) χρόνια από τον μαρτυρικό θάνατο του Νεομάρτυρος Αγίου Ιωάννου του εκ Κονίτσης (1814-2014). Και μολονότι κύλησαν δύο αιώνες ολόκληροι από τις 23 Σεπτεμβρίου 1814, αυτό το Κονιτσιωτόπουλο δεν ξεχάστηκε, δεν χάθηκε στην χοάνη του χρόνου. Πόσοι μεγάλοι και σπουδαίοι κατά κόσμον ζούσαν τότε. Σουλτάνοι, πασάδες, αγάδες, στρατηγοί και ναύαρχοι και πλούσιοι και ισχυροί, κυριαρχούσαν, τότε, στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα, σπέρνοντας τον φόβο και τον τρόμο στους ραγιάδες, στους υποδούλους, που δεν τολμούσαν καλά - καλά ούτε το όνομά τους να πουν ! Κι’ όμως ! Ο νεαρός Ιωάννης, που ήταν πρωτύτερα Τούρκος και μουσουλμάνος, γνωστός με το όνομα Χασάν, ζη μέχρι σήμερα, λαμπρός και πάντοτε νέος, στις καρδιές των χριστιανών και, γενικά, στην ζωή της Εκκλησίας.

-Β- Το ποιός ήταν ο Ιωάννης το έχουμε πη πολλές φορές. Ας το ξαναπούμε, όμως, άλλη μια φορά για όσους ίσως δεν έχουν μέχρι τώρα ακούσει γι’ αυτόν. Χασάν ήταν το τούρκικο όνομά του. Πατέρας του ο Σέχης της Κονίτσης. Είχε, λοιπόν, οικογένεια καλοστεκούμενη, ενώ το μέλλον ανοιγόταν μπροστά του λαμπρό. Εικοσάχρονος ήταν τότε. Και θα έλεγε κανείς, ότι ο νεαρός Χασάν είχε εξασφαλισμένη την ζωή του. Όμως, την νεανική ψυχή του δεν την ικανοποιούσαν ούτε τα πλούτη και η κοσμική δόξα, ούτε, προ παντός, η ψεύτικη θρησκεία του Μωάμεθ. Γι’ αυτό και ζητούσε κάτι καλλίτερο, κάτι ανώτερο. Και χωρίς, βέβαια, να γνωρίζη τον ιερό Αυγουστίνο, τον μεγάλο αυτόν Πατέρα της Εκκλησίας, ένοιωθε αυτό που εκείνος ετόνιζε : «Κύριε, η ψυχή μου είναι ανήσυχη μέχρις ότου συναντήση Εσένα».

-Γ- Έτσι, όταν αργότερα βρέθηκε στο Αγρίνιο (που τότε λεγόταν Βραχώρι) και γνώρισε τους εκεί χριστιανούς, κληρικούς και λαϊκούς, ελκύσθηκε προς την χριστιανική Θρησκεία. Όταν, όμως, εξεδήλωσε την επιθυμία να γίνη χριστιανός, οι Ιερείς εδίστασαν να τον βαπτίσουν, γιατί ήταν σίγουρο πως θα έπεφτε πάνω τους βαρειά η τιμωρία. Έτσι, ο Χασάν πήγε στην Ιθάκη, η οποία ήταν Ενετοκρατούμενη, κι’ αφού κατηχήθηκε συστηματικά, βαπτίσθηκε και πήρε το όνομα Ιωάννης. Όταν ξαναγύρισε στο Αγρίνιο, νυμφεύτηκε και εργαζόταν σαν αγροφύλακας στο χωριό Μαχαλάς, που σήμερα ονομάζεται Φυτείες. Πίστευε ότι τα ίχνη του είχαν χαθή. Αλλά ο αντίδικος διάβολος ωδήγησε τους ανθρώπους, που με εντολή του πατέρα του τον έψαχναν, και τελικώς τον βρήκαν. Δέχθηκε υποσχέσεις για πλούτη και τιμές αν ξαναγύριζε στον μωαμεθανισμό. Αρνήθηκε κατηγορηματικά. Ακολούθησαν απειλές και φοβέρες. Και το τέλος δεν άργησε να έλθη. Τον αποκεφάλισαν κοντά στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου η οποία μετέπειτα κατεδαφίσθη και ανεγέρθηκε στην θέση της ο νέος μεγαλοπρεπής Ναός. Ενταφιάσθηκε όχι μακριά από τον Ναό την ημέρα που εμαρτύρησε, δηλαδή στις 23 Σεπτεμβρίου 1814. Μετά από πέντε χρόνια, το 1819, έγινε ανακομιδή των λειψάνων του · μεταφέρθηκαν στην Μονή του Προυσσού, όπου το 1974 ανεκαλύφθησαν, ένα δε τμήμα ιερού λειψάνου είναι θησαυρισμένο στον Ιερό Ναό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, στην Κόνιτσα.

-Δ- Σπουδαίο πρότυπο ο Άγιος Ιωάννης, ιδιαίτερα για τους νέους μας, που αντιμετωπίζουν πειρασμούς και δυσκολίες στην πορεία της ζωής τους. Όταν, όμως βάλουν θεμέλιο τον Χριστό, θα κατορθώσουν να ξεπεράσουν τα οποιαδήποτε εμπόδια παρουσιάζει μπροστά τους ο πονηρός. Έτσι πραγματοποιείται ο λόγος του ιερού ευαγγελιστού Ιωάννου : «Νεανίσκοι, ισχυροί εστε και ο λόγος του Θεού εν υμίν μένει και νενικήκατε τον πονηρόν ... Ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού · ο δε ποιών το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα» (Α Ἰωάν. β 14,17).

-Ε- Η ακριτική Μητρόπολή μας θα τιμήση και φέτος την μνήμη του Αγίου Ιωάννου. Την παραμονή της εορτής, Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014, θα ψαλή Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, ο οποίος θα αρχίση στις 7 μ.μ. Την επομένη, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014, κυριώνυμη ημέρα της εορτής, στις 7.30 το πρωί θα αρχίσουν οι καταβασίες (δεύτερη καμπάνα), μετά δε το πέρας του Όρθρου θα τελεσθή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Και ο Εσπερινός και η Θ. Λειτουργία θα γίνουν εν μονοεκκλησία στον Ι. Ναό του Αγίου Κοσμά, στην Κόνιτσα. Ελάτε όλοι να τιμήσουμε τον Νεομάρτυρα Άγιο συμπολίτη μας. Χρόνια πολλά, άγια, ευλογημένα.


Διάπυρος προς Χριστόν ευχέτης  
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014

Πώς βρέθηκε και υψώθηκε ο Τίμιος Σταυρός...


Πώς βρέθηκε και υψώθηκε ο Τίμιος Σταυρός  
Του κ. Π. Μ. Σωτήρχου
Δυο φορές τον χρόνο εορτάζει πανηγυρικά η Εκκλησία μας τον Τίμιον Σταυρόν. Μια για την ανεύρεση του την 6ην Μαρτίου του 326 μ.Χ. και μία κατά την Ύψωση του την 14ην Σεπτεμβρίου, στα εγκαίνια του Ναού της Αναστάσεως, που υπάρχει μέχρι σήμερα. Το σημαντικόν, και όχι πολύ γνωστόν, στον διπλόν αυτόν έορτασμόν είναι το γεγονός ότι αποκαλύπτεται άλλο ένα μέγα μυστήριον της απερίγραπτης αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο και μάλιστα κατά την θεία λατρεία, που ενώνει την γη με τον ουρανό.
Το γεγονός αυτό εκφράζει επιγραμματικά την σωτηρία του εκπεσμένου ανθρώπου, τον όποιον παίρνει από την Κόλαση της πτώσεως του και τον θρονιά ζει πάλι μέσα στο Παράδεισο της αιώνιας αγάπης. Πιο συγκεκριμένα, παίρνει με την σταυρική του θυσία τον προδότη Ιούδα τον Ισκαριώτη, πού αντιπροσωπεύει όλην την προδοσία του ανθρωπίνου γένους και την αμέτρητη αγνωμοσύνη του έναντι του Σωτήρος Χριστού, και οδηγεί σε άλλον Ιούδα, επίσης Εβραίον, που έγινε οδηγός στην ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού και φανερώνει την μεταστροφή και την μετάνοια του ανθρώπου και την πορεία του στην αγιότητα. Όπως ακριβώς έγινε και με τον δεύτερον αυτόν Ιούδα, που πίστεψε, μετανόησε και έγινε Χριστιανός με το όνομα Κυριάκος. Αργότερα έγινε κληρικός και Επίσκοπος Ιεροσολύμων, μετά τον Πατριάρχην Μακάριον, και αφού μαρτύρησε, μαζί με την μητέρα του Άννα, μπήκε στο Αγιολόγιον της Εκκλησίας και η ετήσια μνήμη του εορτάζεται την 28ην Οκτωβρίου.
Το «Συναξάρι» της ημέρας αυτής αναφέρει: «Τη αύτη ήμερα Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυριακού του φανερώσαντος τον Τίμιον Σταυρόν, επί της Βασιλείας Κωνσταντίνου του Μεγάλου και Ελένης της αυτού μητρός». Και για την μητέρα του Άννα, που γιορτάζει την ίδια μέρα: «Τη αύτη ημέρα, η μήτηρ του Άγιου Κυριακού Άννα, λαμπάσι φλεχθεΐσα και ξεσθεΐσα ετελειώθη». Και λίγα για τον βίον του:
«Ο Άγιος Κυριάκος, πρώην Ιούδας, μετά την φανέρωση του Τιμίου Σταυρού επίστευσε, εβαπτίσθη Χριστιανός και έγινε, όπως προαναφέραμε, Επίσκοπος Ιεροσολύμων και έζησε ως τις ήμερες του ειδωλολάτρη αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη. Αυτός όταν έφθασε στα Ιεροσόλυμα, μετά την εκστρα τεία του κατά των Περσών, έμαθε για τον Άγιον Κυριακόν τι ήταν και τι έγινε και τον διέταξε αυστηρά να θυσιάση στα είδωλα. Ό Άγιος, όμως, αρνήθηκε απο φασιστικά και ήλεγξε με τόλμην την ειδωλολατρία του Ιουλιανού. Τότε εκείνος διέταξε να του κόψουν το δεξί του χέρι, διότι καθώς είπε: «Πολλές επιστολές έχει γράψει το χέρι αυτό, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν πολλοί από τα είδωλα του Δωδεκαθέου». Ύστερα διέταξε να ρίξουν λιωμένο μολύβι μέσα στο στόμα του Αγίου, που ομολογούσε και δοξολογούσε τον Χριστόν και στη συνέχεια τον έβαλαν οι δήμιοι μπρούμυτα σε πυρακτωμένη σιδερένια κλίνη, που ήταν ένα από τα όργανα βασανισμού των Χριστιανών.
Όταν ήλθε η μητέρα του, που είχε γίνει και αυτή πιστή Χριστιανή, στον τόπον του μαρτυρίου του παιδιού της, ο Ιουλιανός διέταξε να την κρεμάσουν από τα μαλλιά και να σκίζουν το κορμί της με σιδερένια νύχια, που ήταν κι αυτό άλλο ένα εργαλείο βασανισμού των Χριστιανών, και αφού την έκαιγαν με αναμμένες λαμπάδες, παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριον. Ύστερα έρριξαν τον Άγιον Κυριακόν, σε ένα μεγάλο καμίνι, τον εθανάτωσαν με ξίφος, κόβοντας το κεφάλι του».
Η ανεύρεση και ύψωση του Τιμίου Σταυρού, που είναι η σημαία της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, έγινε με τρόπον θαυμαστόν και υπερθαύμαστον από την Αγίαν Ελένην την Ισαπόστολον, που είχε μεταβή για προσκύνηση στους Άγιους Τόπους και με την ρητήν εντολήν του γιου της αυτοκράτορας Κωνσταντίνου να βρή τον Τίμιον Σταυρόν, τον οποίον είχαν εξαφανίσει οι αντίχριστοι Εβραίοι και οι ειδωλολάτρες. Είχαν ρίξει και τους τρείς σταυρούς σε έναν βαθύ λάκκον και τον σκέπασαν με χώματα και πέτρες και πολλά σκουπίδια. Εκεί έμεινε ο Τίμιος Σταυρός για περισσότερα από τριακόσια χρόνια.
Όταν η Αγία Ελένη με τους συνοδούς της άρχισε τις έρευνες, μια νεαρή Εβραιοπούλα οδήγησε την Βασιλομήτορα στον Ιούδα, πού έμενε στα Ιεροσόλυμα, διότι εκείνος εγνώριζε από τους παλαιοτέρους την τοποθεσία, όπου είχαν ρίξει τους τρεις σταυρούς. Εκεί μάλιστα φύτρωνε κάθε χρόνον μόνο του και το ευωδιαστό «βασιλικό χόρτο», αυτό, που λέγεται και σήμερα βασιλικός. Πήγε, λοιπόν, η Αγ. Ελένη στην τοποθεσία αυτή και πριν δώση εντολή να αρχίσουν οι ανασκαφές, γονάτισε και προσευχήθηκε θερμά στον Χριστόν. Μόλις όμως σηκώθηκε στα πόδια της και πριν να πει μια λέξη, έγινε μέγας σεισμός, μόνον στο σημείον αυτό, και το έδαφος σχίστηκε σε μεγάλο βάθος. Τότε άρχισαν αμέσως οι ανασκαφές και σε λίγη ώρα βρέθηκαν και οι τρεις σταυροί, προς γενικήν κατάπληξιν όλων των παρισταμένων.
Όλοι έκλαιγαν από χαρά και άλλοι δόξαζαν τον Θεόν και προσεύχονταν. Η στιγμή ήταν μοναδική και πανίερη. Καθάρισαν τους τρεις σταυρούς από τα χώματα, μολονότι, βρέθηκαν σε ένα κοίλωμα της γης και ήταν καλά προστατευμένοι. Δεν ήξεραν όμως ποιος από τους τρεις ήταν ο Σταυρός επάνω στον όποιον σταυρώθηκε ο Χριστός. Εκεί κοντά βρισκόταν σε μια καλύβα μια ετοιμοθάνατη γυναίκα, που έπασχε από χρόνια ασθένεια. Η Αγ. Ελένη σκέφθηκε αμέσως ότι ο πραγματικός Τίμιος Σταυρός θα θεράπευε αμέσως την γυναίκα, εάν της έβαζαν πάνω της τον Σταυρόν του Κυρίου. Έτσι έβαλαν διαδοχικά τους δύο πρώτους σταυρούς, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Μόλις όμως έβαλαν στο σώμα της τον τρίτον Σταυρόν, η ετοιμοθάνατη γυναίκα έγινε αμέσως καλά και σηκώθηκε στα πόδια της. Έτσι αποδείχτηκε ότι αυτός ήταν ο πραγματικός Τίμιος Σταυρός. Και όπως γράφει και ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός στον Σταυρόν του Κυρίου υπήρχε και η μικρή σανίδα με την επιγραφή «Ι.Ν.Β.Ι.» (Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων), πού είχε βάλει ο Πόντιος Πιλάτος.
Αμέσως μετά την ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού η Αγ. Ελένη, έχτισε (στον Γολγοθά τον Ναόν της Αναστάσεως και στην συνέχεια τον Ναόν της Γεννήσεως στο Σπήλαιον της Βηθλεέμ και τον Ναόν του Όρους των Ελαίων. Και όταν ο Πατριάρχης Μακάριος έστησε τον Τίμιον Σταυρόν στον ναόν του Πατριαρχείου για προσκύνηση από τον πιστόν λαόν, ήταν η 14η Σεπτεμβρίου του 326 και γι’ αυτό καθιερώθηκε από τότε να εορτάζεται το γεγονός της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού από την Εκκλησίαν την ημέραν αυτήν. Την ίδιαν ήμερα εορτάζεται και η δεύτερη Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, που έγινε από τον αυτοκράτορα Ηράκλειον (628 μ.Χ.), όταν ενίκησε τους Πέρσες, οι οποίοι είχαν κλέψει τον Τίμιον Σταυρόν άπο τα Ιεροσόλυμα. Σήμερα το μεγαλύτερον τεμάχιον του Τιμίου Σταυρού διασώζεται στον Άγιον Όρος, στην Ί. Μονή Ξηροποτάμου.
Η ανεύρεση και η ύψωση του Τιμίου Σταυρού είναι ασφαλώς μέγα γεγονός της παγκοσμίας ιστορίας, διότι αφορά στο σύνολον της ανθρωπότητας, ανεξαρτήτως αν δεν έχουν ακόμα αποδεχθή την Χριστιανική Πίστη και δεν γνωρίζουν όλοι την αλλαγή πορείας της ιστορίας.
Ιδιαίτερα, όμως, είναι κορυφαίον γεγονός στην Ιστορία της Εκκλησίας, διότι επιβεβαιώνει και επισφραγίζει την δωρεάν της σωτηρίας σε όλον τον κόσμον και καλεί αδιαλείπτως κάθε άνθρωπον να επιστρέψη στην αληθινήν πατρίδα του Παραδείσου.
Δεν είναι απλώς συμβολική και ενδεικτική η μεταστροφή του Ιούδα, που έγινε Χριστιανός και Άγιος Μάρτυς της Εκκλησίας, ωσάν να αποπλύνη την προδοσία του άλλου Ιούδα του Ισκαριώτη, που παρέδωσε τον Θεάνθρωπον στους σταυρωτές του. Και είναι τούτο μέγα δίδαγμα για κάθε άνθρωπο, που όσον και αν έχει πέσει στο έσχατον άκρον της αμαρτίας, όπως ο Ισκαριώτης, μπορεί και πρέπει να διανύση την απόσταση μεταξύ αμαρτίας και σωτηρίας, μεταξύ προδοσίας και μετανοίας, πού δεν έκανε ο πρώτος Ιούδας, αλλά αγχονίσθηκε μέσα στην απελπισία του. Αυτή η μέγιστη μεταστροφή του δεύτερου Ιούδα είναι ο αιώνιος και εμπράγματος αντίλαλος της προσευχής του Θεανθρώπου την ώρα της θυσίας του, όταν παρεκαλεσε τον Θεόν Πατέρα και είπε για τους σταυρωτές του τον λόγον της ύψιστης συγνώμης για όλους τους άρνητές του, άρα και του Ιούδα:
— «Πάτερ, άφες αυτοίς ου γαρ οίδασι τι ποιούσι» (Λουκ. ΚΓ’ 34).

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate