Σάββατο 31 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

  • Ενόψει της εορτής της Παναγίας μας 15/8, καθημερινά από 31/7 έως 15/8 θα τελείται στον κάτω Ιερό Ναό Θεία Λειτουργία από ώρα 06:30-08:30 περίπου, εκτός των προγραμματισμένων ακολουθιών που αναγράφονται στο Ενοριακό πρόγραμμα. 
  • Οι Ιερές Παρακλήσεις του Δεκαπενταυγούστου θα τελούνται μεθ’ Εσπερινού (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή η Μικρά Παράκλησις) και (Κυριακή-Τρίτη-Πέμπτη η Μεγάλη Παράκλησις) στις 19:00, εκτός των ημερών: 5/8, 7/8 και 14/8
  • Θεία Κοινωνία ασθενών και γερόντων στις οικίες τους την Παρασκευή 13/8 το πρωί. Παρακαλείσθε να ενημερώσετε εγκαίρως τους Ιερείς.
  • 1/8 KYPIAKH ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ: Θεία Λειτουργία-Μικρός Αγιασμός 06:30-09:45  
  • 6/8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ»: Θεία Λειτουργία 07:00-09:45

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ἐν Πάτραις τῇ 27ῃ Ἰουλίου 2021

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗι


Ἐπειδή μέσω κάποιων δημοσιευμάτων "προκαλεῖται" ἡ τοπική μας Ἐκκλησία νά ἀπαντήσῃ τόσο γιά τό θέμα τῶν διαδηλωτῶν σχετικά μέ τά ἐμβόλια καί τά γεγονότα τά ὁποῖα ἔλαβαν χώρα σχεδόν σέ ὅλες τίς μεγάλες πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί στήν πόλη τῶν Πατρῶν, ἀλλά καί γιά ἐκεῖνα πού σχετίζονται μέ τόν Πρόεδρο τῆς Παναχαϊκῆς, παρά τό ὅτι ἐκ τῶν δηλώσεων τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα ἐφάνη ἡ συνετή, ἀλλά καί σθεναρή θέση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, σέ συνεργασία μέ τίς ἁρμόδιες ἀρχές, σημειώνομεν τά ἑξῆς.

Τό διατί οἱ διαδηλωτές ἔφθασαν ἕως τό Ἐπισκοπεῖο φωνάζοντας συνθήματα εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας γενικῶς καί τοῦ Μητροπολίτου, ἐρωτήσατε τούς ἰδίους, οἱ ὁποῖοι διά τίς ἀνεπίτρεπτες συμπεριφορές ἔμπροσθεν τοῦ Ἐπισκοπείου, ἐζήτησαν δημοσίως συγγνώμην ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κατά τήν δεύτερη συγκέντρωσή τους στήν Πλατεία Γεωργίου Πατρῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, πράττει πάντοτε ὡς Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ ὑπευθυνότητα, σεβόμενος τήν Ἱεράν Σύνοδο καί τίς ἑκάστοτε Ἀποφάσεις αὐτῆς, ὡς πρέπει νά πράττῃ ὁ κάθε Ἐπίσκοπος. Αὐτό ἐπιτάσσουν οἱ Ἱεροί Κανόνες καί τό ἐκκλησιαστικό ἦθος καί φρόνημα, ἀλλά καί τό πνεῦμα τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας.

Δια τό δεύτερον θέμα, εὐθύς ἀμέσως ὁ Σεβασμιώτατος ἐδήλωσε καί τό ἴδιο ἐπαναλαμβάνει καί τώρα, ὅτι στήν συνάντηση πού ἐζήτησε νά ἔχῃ μαζί του ὁ Πρόεδρος τῆς Παναχαϊκῆς, ὁ δεύτερος παρουσίασε τήν οἰκτρά κατάσταση στήν ὁποία εὑρίσκεται ἡ ὁμάδα τῆς πόλεως καί ἐζήτησε τήν οἰκονομική συνδρομή τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν καταποντιζομένη, ὡς εἶπε, ὁμάδα τῶν Πατρῶν. Ὁ Μητροπολίτης, ὡς ἐδηλώθη ἀπό τήν ἀρχή, ἀπήντησε ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀδυνατεῖ νά πράξῃ κάτι τέτοιο. Στήν ἀπάντηση αὐτή, ὁ Πρόεδρος τῆς Παναχαϊκῆς μέ ἀπαράδεκτο καί προκλητικό τρόπο ἐξεφράσθη εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ὅλων τῶν παραγόντων, οἱ ὁποῖοι δέν βοηθοῦν τήν ὁμάδα τῆς πόλεως.

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Μητροπολίτου, στήν συνεχιζόμενη ἀνάρμοστη αὐτή συμπεριφορά, ἦτο νά συστήσῃ στούς συνεργάτες του νά καλέσουν τήν Ἀστυνομία, ἡ ὁποία ἀμέσως ἔπραξε τά δέοντα.

Τόσο γιά τό περιστατικό αὐτό, ὅσο καί γιά τήν ἄλλη παρόμοια ἤ μᾶλλον χειρότερη συμπεριφορά, τοῦ ἐν λόγῳ, στούς Ἱερούς Ναούς Ἁγίου Νεκταρίου καί Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Πατρῶν, πρός τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο καί τούς ἄλλους δύο Ἱερεῖς, τά γεγονότα κατετέθησαν λεπτομερῶς ἀπό τούς ὡς εἴρηται Κληρικούς, στίς ἁρμόδιες Ἀστυνομικές Ἀρχές, διά νά ἐνεργήσουν ὅπως δεῖ.

Γνωστόν ἐπίσης τυγχάνει ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος μετά τό περιστατικό στό Ἐπισκοπεῖο στό ἐρώτημα, ἐάν ἐπιθυμοῦσε νά ὑποβάλῃ μήνυση, ἀπήντησε ὄχι, ἐνεργῶν ὡς πατήρ ἀγάπης ὅλων.

Ὅλα τά ἀνωτέρω τυγχάνουν τοῖς πᾶσι γνωστά. Τί ἄλλο πλέον;

Ὅσο γιά τά γραφόμενα ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Παναχαϊκῆς ἔχει βοηθήσει στό Φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί γιά αὐτό ἦλθε στήν Ἐκκλησία, ἀπαντῶμεν. Ἡμεῖς οὐδέν γνωρίζομεν περί τούτου. Ἐάν ἔχῃ βοηθήσῃ ὁ ἴδιος μεμονωμένως ἐνδεεῖς καί ἐμπεριστάτους ἀδελφούς, αὐτό τό γνωρίζει μόνο ὁ ἵδιος καί μακάρι νά τό ἔχῃ πράξῃ. Τό διατί ἐπίσης ἐπέλεξε τήν Ἐκκλησία, γιά νά ἐνεργήσῃ κατ' αὐτόν τόν τρόπο, πάλιν ὁ ἴδιος γνωρίζει καί αὐτός δύναται νά ἀπαντήσῃ. Ὄχι πάντως γιατί ἡ Ἐκκλησία ἔχει πλούτη, ὡς κάποιοι κακοβούλως διατείνονται.

Στό σημεῖο αὐτό καί διά μίαν εἰσέτι φορά σημειώνομε μετά συνειδήσεως εὐθύνης καί πληροφοροῦμε τόν Πατραϊκό Λαό ὅτι τόσον ὁ Μητροπολίτης, ὅσο καί οἱ στενοί του συνεργάτες του καί ὅλος ὁ Ἱερός Κλῆρος, καθ' ἡμέραν καταθέτομε τήν ψυχή μας γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί τήν πνευματική καί γενικώτερη ἀναψυχή τοῦ ποιμνίου μας μάλιστα στίς δύσκολες ἡμέρες πού ζοῦμε. Αὐτό πράττομε καθ' ὅλα αὐτά τά ἔτη τῆς πνευματικῆς καί οἰκονομικῆς κρίσεως.

Ὁ Μητροπολίτης, διάγει ὡς ἁπλοῦς μοναχός, με λιτή ζωή, πρᾶγμα πού εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστόν, ἐδῶ καί δέκα ἑπτά ἔτη, ξένος πρός τά ὑλικά ἀγαθά καί τίς ἀπολαύσεις καί ἐκδαπανώμενος μετά τῶν Κληρικῶν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Λαϊκῶν συνεργατῶν γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί τήν βοήθεια καί σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Γιά ἐκείνους οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ἐπαναλαμβάνομε τό τῆς Ἁγίας Γραφῆς: "Ἔρχου καί ἴδε".

Οὐδείς ἦλθε κοντά μας, ἐνδεής καί έμπερίστατος καί πονεμένος καί ἔφυγε ἀπαραμύθητος. Ὁ πόνος ὅλων καί ἡ ἀνέχεια καί ἡ στενοχώρια εἶναι καί δικός μας στεναγμός. Διά τοῦτο, καί πρῶτα ἀπό ὅλα, τόν καθ' ἔνα ξεχωριστά καί ὅλους συνοδεύει ἡ προσευχή μας.

Γιά ὅσους ἐπίσης χρειάζονται ἁπτές ἀποδείξεις, ἄς ἔλθουν νά ἴδουν καί ἐάν ἐπιθυμοῦν ἄς βοηθήσουν, στό κεντρικό συσσίτιο "Ἄρτος Ἀγάπης", στά Ἐνοριακά συσσίτια, στήν Φοιτητική Ἑστία, στό Ἵδρυμα φιλοξενίας συγγενῶν ἀπόρων ἀσθενῶν, στό Κελάρι τῆς Ἀγάπης, στό ταμεῖο ὑποτροφιῶν τῆς Μητροπόλεως, στήν βοήθεια στό σπίτι καί σέ ἄλλα πολλά, τά ὁποῖα κατά τά ἔτη τῆς ποιμαντορίας του ἡ ἀγάπη τοῦ Σεβασμιωτάτου ἵδρυσε καί ἡ ἀμέριστη συμπαράσταση τῶν συνεργατῶν του.

Ἐκεῖ πηγαίνουν τά ὅποια χρήματα τῆς Ἐκκλησίας. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ εἶναι εὐπρόσδεκτος νά βοηθήσῃ. Ταῦτα ἐν ἀγάπῃ πολλῇ, ἀλλά καί μετά πόνου ψυχῆς δι' ὅσους λέγουν τά ἀντίθετα.

Τέλος αἰσθανόμεθα τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσωμε τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μας πρός τήν Ἀστυνομία, πρός τόν Τύπο καί τά Μ.Μ.Ε πού ἀντιμετώπισαν μέ σοβαρότητα τά θέματα καί πρός ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μέσω τῶν Μ.Μ.Ε καί κατ' ἄλλους τρόπους ἐξέφρασαν τήν ἀγάπη τους, τόν σεβασμό τους καί τήν συμπαράστασή τους πρός τόν Σεβασμιώτατο καί τήν τοπική Ἐκκλησία καί τήν ἐκφράζουν καθ' ἡμέραν παντοιοτρόπως.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τιμήθηκαν οἱ ἣρωες τοῦ Κάστρου τοῦ Σαλμενίκου Ἀχαΐας.


Σέ μιά ἂκρως συγκινητική ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε κάτω ἀπό τό ἱστορικό κάστρο τοῦ Σαλμενίκου Ἀχαΐας, τιμήθηκαν οἱ ἣρωες καί μάρτυρες τοῦ τελευταίου ὀχυροῦ τῆς Ἑλλάδος πού κατέκτησε ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητής.

Τό κάστρο τοῦ Σαλμενίκου χτίστηκε ἀνάμεσα στά ἒτη 1280-1310 καί γύρω ἀπ’ αὐτό ἀναπτύχτηκε μεγάλος οἰκισμός. Εὑρίσκετο σέ φυσική ὀχυρή θέση καί κάτω ἀπ’ αὐτό περνοῦσε ὁ παταμός Φοίνικας.

Τό 1460 ὁ Μωάμεθ εἰσέβαλε στήν Ἀχαΐα καί κατέλαβε τό ἓνα μετά τό ἂλλο τά κάστρα. Τό Σαλμενίκο ἦτο ἡ τελευταία πόλις πού δέν εἶχε παραδοθεῖ.

Στήν ἀπαίτηση τοῦ Μωάμεθ νά τοῦ παραδώσουν τήν πόλη καί τό κάστρο, οἱ κάτοικοι ἀρνήθηκαν καί ἒτσι ἂρχισε ἡ σκληρή πολιορκία. Διοικητής τοῦ κάστρου ἦτο ὁ γενναῖος Κωνσταντῖνος Γραίτζας Παλαιολόγος, ὁ ὁποῖος δέν εἶχε συγγένεια μέ τούς γνωστούς Παλαιολόγους. Ἡ πολιορκία διήρκησε ἓνα ἒτος. Ἀπό τούς 6.000 κατοίκους τοῦ Σαλμενίκου, ἂλλοι ἐφονεύθησαν καί ἂλλοι ἐπωλήθησαν ὡς δοῦλοι, ἐνῶ 900 παιδιά ὁδηγήθηκαν στά στρατόπεδα τῶν Γενιτσάρων.
Μέ τήν πτώση τοῦ Σαλμενίκου ἡ Πελοπόννησος πέρασε στήν Ὀθωμανική κυριαρχία, ἐκτός ἀπό τά Ἑνετικά κάστρα, Μεθώνης, Κορώνης, Μονεμβασίας καί Ναυπλίου.
Τήν ἐκδήλωση διοργάνωσε ὁ Προοδευτικός Σύλλογος Σαλμενίκου «Τό κάστρο τῆς Ὠριᾶς», τοῦ ὁποίου προοδρεύει ὁ κ. Νικόλαος Παπανικολάου.

Ἡ ἐκδήλωση τελοῦσε ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Περιφέρειας Δυτικῆς Ἑλλάδος.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε «τρισάγιο» ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἡρωϊκῶν προμάχων τοῦ Κάστρου τοῦ Σαλμενίκου καί πάντων τῶν ὑπό τῶν βαρβάρων Ὀθωμανῶν κατακτητῶν, φρικτῶς τελειωθέντων κατοίκων τοῦ Σαλμενίκου καί ἀπηύθυνε λόγους ἐπίκαιρους πρός τό πλῆθος τῶν ἑορταστῶν.
Ἀνεφέρθη στήν ἱστορία τοῦ Ἒθνους μας τήν αἱματογραμμένη καί στούς ἣρωες καί μάρτυρες ἀπό τήν πτώση τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων, ἓως καί τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό. Ἐτόνισε τήν ἀνάγκη διατηρήσεως ἀτόφιας τῆς μνήμης καί τῆς παρακαταθήκης τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων πού μᾶς ἂφησαν ἐκεῖνοι, ὣστε νά προχωρήσωμε καί στή συνέχεια κρατώντας τά ζώπυρα τοῦ Γένους μας βαθειά ριζωμένα στήν καρδιά μας, μέσα ἀπό τό πνεῦμα τῆς ἑνότητος. Ἒτσι καί οἱ ἣρωες πρόγονοί μας, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐλευθέρωσαν μέ τό αἷμα τους θά χαίρωνται καί ἐμεῖς θά εὐφραινώμεθα πνευματικά καί θά προοδεύωμε, ἀλλά καί οἱ ἂλλοι θά μᾶς ὑπολογίζουν καί θά μᾶς σέβωνται.
Ἐτόνισε ἐπίσης τήν σημασία αὐτῆς τῆς ἐκδηλώσεως, ἡ ὁποία ἐγένετο στό πλαίσιο τῆς ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί ἐπήνεσε ἰδιαιτέρως τόν Προοδευτικό Σύλλογο Σαλμενίκου, διότι κατόρθωσε μέ τά ἐλάχιστα μέσα πού διέθετε νά τακτοποιήσῃ τό θέμα τῆς προσβάσεως ἓως τίς ὑπώρειες τοῦ Κάστρου καί νά ἑτοιμάσῃ μετά πάσης λεπτομερείας τά τοῦ λαμπροῦ ἑορτασμοῦ, μέ τήν συναντίληψη τῆς Περιφέρειας Δυτικῆς Ἑλλάδος. Οἱ ἐκδηλώσεις αὐτές, κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος, ἀποτελοῦν λαμπράν εὐκαιρίαν ἐπαναβαπτισμοῦ στά ἱερά καί ὃσια τοῦ Γένους μας καί δέν εἶναι
ἁπλῶς κάποιοι ἑορτασμοί μέ τυπικό ἐπετειακό, στεῖρο περιεχόμενο.
Μετά τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀπεκαλύφθη ἡ μαρμάρινη στήλη, ὃπου ἀναγράφεται τό ἱστορικό τῆς πτώσεως τοῦ κάστρου τῆς Ὠριᾶς, τοῦ Σαλμενίκου.
Χαιρετισμούς ἀπηύθυναν: Ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Ἀνδρέας Φίλιας, ὁ Δήμαρχος Αἰγίου κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ὁ Βουλευτής Ἀχαΐας κ. Ἂγγελος Τσιγκρῆς, ἡ Δημοτική Σύμβουλος κ. Βασιλική Ψυχράμη, ὁ Πρόεδρος τοῦ Προοδευτικοῦ Συλλόγου Σαλμενίκου κ. Νικόλαος Νικολόπουλος κ. ἂ.
Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ ἱστορικός τῆς περιοχῆς κ. Κωνσταντῖνος Πασχάκης, ἐνῶ μέσα ἀπό ἓνα καλῶς ἑτοιμασμένο, θαυμάσιο καί συγκινητικό δρώμενο, τά παιδιά τοῦ Σαλμενίκου μικρότερα καί μεγαλύτερα, παρουσίασαν τά τῆς ἡρωικῆς καί μαρτυρικῆς ἱστορίας τοῦ κάστρου τοῦ Σαλμενίκου. Τά κείμενα καί τήν σκηνοθεσία εἶχε ἡ κ. Ἀναστασία Πετρίδου.
Στήν ἐκδήλωση συμμετεῖχε καί ὁ Σύλλογος ἱστορικῆς ἀναβίωσης, «Βοστίτσα 1821».

 
Σάββατο 24 Ιουλίου 2021

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Ἁγια Σοφιά μας, Πόλη δικιά μας, δέν σᾶς λησμονοῦμε...»

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
24.7.2021

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Ἁγια Σοφιά μας, Πόλη δικιά μας, δέν σᾶς λησμονοῦμε...»

Σάν σήμερα πρίν ἀπό ἓνα χρόνο, 24.7.2020, ἡ βαρβαρότης τῶν Τούρκων, μετέτρεψε τόν ὀφθαλμόν τῆς γῆς τήν Μεγάλη Ἐκκλησιά, τήν Ἁγιά Σοφιά μας, τό μνημεῖο τῆς παγκόσμιας κληρονομιᾶς, σέ τζαμί. Καί αὐτή ἡ βέβηλη πράξη ἒγινε κατά ἀπό τά μάτια τῶν «μεγάλων» τῆς γῆς καί μέ τήν ἀνοχή τους.

Καλύφτηκαν καί πάλι τά λαμπερά ψηφιδωτά, κρύφτηκε τό ἒκπλαγο μεγαλεῖο τῆς Πλατυτέρας στή μεγάλη κόγχη τοῦ ἱεροῦ, ὃπως καί τῶν Ἀγγέλων ἡ οὐράνια χάρη καί τῶν Ἱεραρχῶν τό αὐστηρό, ἀλλά καί πατρικό μειλίχιο βλέμμα.

Ὃμως ἡ ἀλήθεια δέν εἶναι δυνατόν νά κρυβῇ καί ἡ ἱστορία νά ἀλλοιωθῇ καί παραχαραχθῇ. Ἡ Ἁγια Σοφιά θά ἐλέγχῃ καί τούς βαρβάρους γιά τήν βαρβαρότητά τους καί τούς «πολιτισμένους» γιά τήν ἐγκληματική ἀδιαφορία τους, ἢ μᾶλλον γιά τήν πρός τήν Ὀρθοδοξίαν ἐμπάθειά τους.

Ἐμεῖς ποτέ δέν λησμονοῦμε τήν Ἁγια Σοφιά μας τήν Μεγάλη Ἐκκλησιά μας, τῆς γῆς τό κάλλος καί τοῦ κόσμου τήν εὐκοσμία. Ἐκεῖ εἶναι ὁ νοῦς μας καί ἡ καρδιά μας.

Δέν λησμονοῦμε τήν Πόλη τή δικιά μας, στήν ὁποία ὃπου κι ἂν περάσῃς, μυρίζει Χριστός καί λιβάνι. Τήν Πόλη τή Βασίλισσα, τῆς γῆς τό κάλλος στήν ὁποία βλέπει κανείς καί ἀκούει παντοῦ, «φωνές Ἑλλήνων, πατήματα Ρωμηῶν».

Εἲμαστε ἐκεῖ, μέ ὃλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας, κοντά στούς φρυκτωρούς τοῦ Γένους, στόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη καί στούς ὀλίγους, μά τόσο πολλούς, πού φυλάσσουν τόν τόπο, τήν Ὀρθοδοξία καί τῆς φυλῆς μας τά ἱερά καί τά ὃσια.

Πρίν ἓνα χρόνο οἱ Πατρινοί, ἐν ἑνί στόματι καί μιᾶ καρδίᾳ διετράνωσαν μέσα καί ἒξω ἀπό τόν Ναό τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων, Ἁγίου Ἀνδρέου, σέ μιά συγκλονιστική ἃμα δέ καί συγκινητική ἐκδήλωση.

«...Ἀκουέτωσαν Λαοί καί πάντες οἱ ἱσχυροί τῆς γῆς

Θρηνήτωσαν οἱ Ἓλληνες ὃπου γῆς

Πενθήτωσαν ὂρη καί βουνοί

Ρανάτωσαν οἱ οὐρανοί ὂμβρον δακρύων πικρῶν

Γιατί,

« Στήν πόρτα τῆς Ἁγια Σοφιᾶς πού σφάλισεν

ἑνός ἀγγέλου χέρι,

διπλοσφαγμένος ἒπεσε καί πάλιν ὁ δικέφαλος

ἀπ’ τ’ ἂπιστο τοῦ Τούρκου τό μαχαίρι».

Ἀκουέτωσαν κραυγήν οἱ γηγενεῖς καί θρῆνον τῆς νύμφης τοῦ Βοσπόρου,

Τῆς μαρτυρικῆς Ἑπταλόφου, τῆς αἱματοπισμένης καί αἱμοφύρτου Βασιλίδος τῶν Πόλεων,

«ἡ σκλάβα πόλη κάθεται στό Βόσπορο καί κλαίει καί πονεμένη λέει:

Μον’ ἓνα δῶρο καρτεροῦν τά μάτια μου καί κλαῖνε

ἀτίμητο στά ἀτίμητα ἐλευθεριά τό λένε…»

Κωνσταντινούπολη, Ἁγια Σοφιά μας,

Ψυχή μας καρδιά μας, πόλη δικιά μας,

Οὐρανέ τοῦ κόσμου. Εἶσαι δικιά μας,

Πόλη μή κλαῖς, θ’ἂρθει καιρός…

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί δή καί μάλιστα ὡς Ὀρθόδοξοι Ἓλληνες, διαμαρτυρόμεθα μέ ὃλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας γιά τήν φρίκη καί τήν βεβήλωση πού βιώνει γιά μιά ἀκόμη φορά ὁ Ὀρθόδοξος αὐτός Χριστιανικός Ναός, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς χρησιμοποιεῖται ὡς ἐργαλεῖο ἀπό τόν ἀδίστακτο Πρόεδρο τῆς Τουρκίας, προκειμένου νά ξεπεράσῃ τίς πολιτικές, οἰκονομικές καί ἂλλες ἐσωτερικές του δυσκολίες καί ἀκόμα ἂν θέλετε νά ἐξυπηρετήσῃ ἐκείνους πού μισοῦν θανάσιμα τήν Ρωμηοσύνη.

Διαμαρτυρόμεθα γιά τήν ἀσέβεια, γιά τήν αὐθάδεια, γιά τήν ἀδιαλλαξία, γιά τήν βαρβαρότητα, τήν ὁποία ἐπιδεικνύει ἡ Τουρκία γιά μιά ἀκόμη φορά ἀποκαλύπτοντας τό πραγματικό της πρόσωπο καί τά αἰσθήματά της ἒναντι πολιτισμῶν καί ἀξιῶν. Αὐτά ἐξ’ ἂλλου τά στοιχεῖα ἀνέκαθεν ἐχαρακτήριζαν τήν γείτονα χώρα.

Ἀχνίζουν, τά αἳματα τῶν Ἑλλήνων στήν Κωνσταντινούπολη, κλαῖνε οἱ περιουσίες τους, θρηνεῖ ἡ Μικρασία, ὁ Πόντος καί ἡ Καππαδοκία γιά τίς φρικτές καταστροφές καί τίς γενοκτονίες.

Αἱμόφυρτη ἡ μεγαλόνησος, ἡ Ἑλληνικοτάτη Κύπρος μας, μαρτυρεῖ τίς τουρκικές ὡμότητες, τίς λεηλασίες, τίς καταστροφές Ἐκκλησιῶν καί Μοναστηρίων, τούς διωγμούς τῶν Ὀρθοδόξων καί τούς ἐποικισμούς τῶν Ἑλληνικῶν ἑστιῶν.

Θρασύτατη ἡ κεφαλή τῆς γείτονος, κάθε τόσο, μή ὑπολογίζουσα οὐδένα ὑψώνεται μέ διεκδικήσεις καί ἀπειλές. Ὃπως συμβαίνει κατ’ αὐτάς τάς ἡμέρας στό Αἰγαῖο, ὃπου ἡ προκλητικότης καί ἡ θρασύτης τῆς Τουρκίας ὑπερέβη ὃρια καί φραγμούς.

Ποῦ εἶναι ἆραγε οἱ «Μεγάλοι τῆς γῆς»; Ποῦ εἶναι οἱ Διεθνεῖς Ὀργανισμοί; Ποῦ εἶναι οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας, ὑποτίθεται χριστιανοί, ὣστε νά ὑψώσουν τό ἀνάστημά τους, προκειμένου νά σταματήσουν οἱ καταστροφές καί βεβηλώσεις μνημείων...»;

Ποῦ εἶναι ἡ μνήμη τους, ὣστε νά φερθοῦν μέ εὐγνωμοσύνη πρός τόν Λαό καί τό Γένος μας, πού ἐπί τόσους αἰῶνας ἐστάθη ἀνάχωμα καί πλήρωσε μέ σκλαβιά καί μέ μαρτύρια τήν προστασία τῆς Δύσεως ἀπό τήν φωτιά καί τό μαχαίρι τῶν ἀπίστων;

Τί θά ἦταν ἡ Δύση, ἂν ἐμεῖς δέν κρατούσαμε τά στίφη τῶν βαρβάρων, οἱ ὁποῖοι τώρα δυστυχῶς καταλαμβάνουν ἀμαχητί τήν Εὐρωπαϊκή Ἢπειρο καί οὐχί μόνο, καταλύοντας ἢθη καί προσβάλλοντες θρησκεῖες καί πολιτισμούς;

Ὦ καί τῆς φρικτῆς παπικῆς κωμωδίας καί τοῦ ἐμπαιγμοῦ! Τό μόνο πού μπόρεσε μετά δυσκολίας καί ποιός γνωρίζει ἀπό ποιούς πιεζόμενος ὁ Πάπας, τό μόνο πού μπόρεσε νά ἀρθρώσῃ, κάνοντας μᾶλλον ἀγγαρεία, ἦτο νά εἲπῃ ὃτι εἶναι «λυπημένος».

Ἀλλά λύπη κατέλαβε τήν ψυχή μας καί διά τήν ἀδιαφορία, τήν σιωπή, ἢ τίς χλιαρές δηλώσεις, ὁμοδόξων «ἀδελφῶν μας». Ἡ Ἁγια Σοφιά δέν εἶναι «ἐσωτερικό πρόβλημα» τῆς Τουρκίας, ὡς εἶπαν, οὒτε θά ἐξυπηρετήσῃ τό γεγονός, ὃτι οἱ εἰσερχόμενοι δέν θά πληρώνουν εἰσητήριο. Δέν θά ἠδύνατο νά ἀκουσθῇ πικρὀτερος λόγος ἀπ’ αὐτόν.

Σέ ἐκείνη τήν λαμπρά ἐκδήλωση ἒκλεισε τήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς στίχους τοῦ νεωτέρου μουσικοσυνθέτου (Σπανουδάκη)

«Πόλη γλυκιὰ Πόλη δική μας

Πόλη τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ

Πόλη καημὸς ποὺ γίνες τραγούδι ἐδῶ

μὴ κλαῖς θὰ’ρθῃ ὁ καιρὸς, θὰ’ρθῃ ὁ καιρὸς

Πόλη χρυσὴ Πόλη τοῦ ἥλιου

Πόλη μητέρα κι ἀδερφὴ

Πόλη λυγμὸς ποὺ γίνε λουλούδι ἐδῶ

μὴ κλαῖς θὰ’ρθῃ ὁ καιρὸς θὰ’ρθῃ ὁ καιρὸς

Μέσα σ’ὄνειρο σ’εἶδα ξανὰ

ὅλο φῶς ὅπως ἤσουν παλιὰ

καὶ στὰ μάτια σου ἡ Ἁγία Σοφία

ἕνα δάκρυ ποὺ ἀκόμα κυλᾶ

Πόλη γλυκιὰ ἀγαπημένη

μία ζωὴ σ’ἀποζητῶ

εἶσαι ἐκεῖ κι ὅμως σὲ ἀγγίζω ἐδῶ

μὴ κλαῖς θὰ’ρθῃ ὁ καιρὸς θὰ’ρθῃ ὁ καιρὸς

Πόλη ζωὴ Πόλη ἐλπίδα

Πόλη Θεοῦ Πόλη ὅλο φῶς

Πόλη γλυκειὰ ποὺ γινες Πατρίδα ἐδῶ

μὴ κλαῖς θὰ’ρθῃ ὁ καιρὸς θὰ’ρθῃ ὁ καιρὸς

Πόλη γλυκιὰ Πόλη δική μας

Πόλη τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ

Πόλη καημὸς ποὺ γίνε τραγούδι ἐδῶ

μὴ κλαῖς θὰ’ρθῃ ὁ καιρὸς θὰ’ρθῃ ὁ καιρός.


Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 26/7 έως 1/8/21

26/7 ΔΕΥΤΕΡΑ Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής: Θεία Λειτουργία 07:00
27/7 ΤΡΙΤΗ Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος: Θεία Λειτουργία 07:00
31/7 ΣΑΒΒΑΤΟ: Θεία Λειτουργία 07:00
1/8 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ: Θεία Λειτουργία-Μικρός Αγιασμός 06:30-09:45

Από 31/7 έως 15/8/2021 θα τελείται καθημερινά Θεία Λειτουργία στον κάτω Ι.Ν. εκτός των Κυριακών 1/8 και 8/8, Παρασκευή 6/8 της Μεταμορφώσεως και Κυριακής 15/8 της Παναγίας που θα τελούνται στον άνω Ι.Ν.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ ΔΗ­ΜΟ­ΚΡΑ­ΤΙ­Α

Η Ι­Ε­ΡΑ ΣΥ­ΝΟ­ΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚ­ΚΛΗ­ΣΙ­ΑΣ ΤΗΣ ΕΛ­ΛΑ­ΔΟΣ


Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι

Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

Αθηνησι τη‚ 14ῃ Ἰουλίου 2021


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 3 0 4 5


Πρός
τό Χρι­στε­πώ­νυ­μον Πλή­ρω­μα
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Θέμα: «Ἐκκλησία καί ἐπιστήμη στόν ἀγῶνα κατά τῆς πανδημίας»


Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Τό τε­λει­ό­τε­ρο δη­μι­ούρ­γη­μα τοῦ Θε­οῦ εἶ­ναι ὁ ἄν­θρω­πος, ὁ ὁ­ποῖ­ος πλά­στη­κε γιά νά ζεῖ αἰ­ώ­νια. Ὁ ἐ­γω­ι­σμός ὁ­δή­γη­σε τόν ἄν­θρω­πο στήν πτώ­ση καί ἡ πτώ­ση ἔ­φε­ρε ὡς συ­νέ­πεια τίς ἀ­σθέ­νει­ες καί τόν θά­να­το.

Ὁ Δη­μι­ουρ­γός μας, γιά νά ἁ­πα­λύ­νει τόν πό­νο τῶν ἀν­θρώ­πων ἀπό τίς ἀ­σθέ­νει­ες, μᾶς χά­ρι­σε τήν ἰ­α­τρι­κή ἐ­πι­στή­μη καί τά φάρ­μα­κα. Στήν Πα­λαι­ά Δι­α­θή­κη ὁ Προ­φή­της Ἠ­σα­ΐ­ας μέ τήν βο­ή­θεια τῆς τό­τε ἰ­α­τρι­κῆς, ἐ­θε­ρά­πευ­σε τόν Ἐ­ζε­κί­α.

Στήν Και­νή Δι­α­θή­κη ἐξ ἄλ­λου, ὁ Ἴ­διος ὁ Κύ­ριός μας το­νί­ζει τήν ἀ­ναγ­και­ό­τη­τα τῆς ἰ­α­τρι­κῆς ἐ­πι­στή­μης λέ­γον­τας: «οὐ χρεί­αν ἔ­χου­σιν οἱ ἰ­σχύ­ον­τες ἰα­τροῦ, ἀλ­λ’ οἱ κα­κῶς ἔ­χον­τες» (Ματθ. 9, 12), πού ση­μαί­νει πώς ὅταν τό σῶ­μα ἀ­σθε­νεῖ, ὑ­πάρ­χει ἀ­νάγ­κη τῆς συν­δρο­μῆς τῶν ἰα­τρῶν.

Ὁ Ἅ­γιος Νε­κτά­ριος ἐ­πί­σης, λί­γο πρίν ἀπό τόν θά­να­τό του, μή ἀν­τέ­χον­τας τούς πό­νους τῆς ἀ­σθε­νείας του, ζή­τη­σε ἰ­α­τρι­κή φρον­τί­δα στό Ἀ­ρε­ταί­ει­ο Νο­σο­κο­μεῖ­ο, ὅ­που καί ἐκοιμήθη.

Ἀλ­λά καί ὁ Ἅ­γιος Λου­κᾶς ὁ Ἰ­α­τρός, πρω­το­πό­ρος σέ ἰ­α­τρι­κά ἐ­πι­στη­μο­νι­κά ἐ­πι­τεύγ­μα­τα, χά­ρι­ζε καί ἐ­ξα­κο­λου­θεῖ καί με­τά τήν κοί­μη­σή του νά χα­ρί­ζει, μέ τήν δύ­να­μη τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος, στούς ἀν­θρώ­πους τήν ὑ­γεί­α τοῦ σώ­μα­τος, ἀλ­λά καί τῆς ψυ­χῆς.

Στήν ἐ­πο­χή μας, ὁ Ὅ­σιος Πορ­φύ­ριος ἀ­νε­δεί­χθη ὁ κα­τ’ ἐ­ξο­χήν Ἅγιος τῶν Νο­ση­λευ­τι­κῶν Ἱ­δρυ­μά­των καί, γνω­ρί­ζον­τας ὅ­σο κα­νείς ἄλ­λος τόν πό­νο τῶν ἀ­σθε­νῶν, ζη­τοῦ­σε ἀ­πό τούς ἀν­θρώ­πους νά προ­σεύ­χον­ται γιά τόν φω­τι­σμό τῶν ἰα­τρῶν καί ὅ­ταν τούς ἐ­πι­σκέ­πτε­ται ἡ ἀρ­ρώ­στια νά ἀ­πευ­θύ­νον­ται σέ αὐ­τούς γιά βο­ή­θεια.

Ἔ­τσι καί σή­με­ρα, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α ἐμ­πι­στεύ­ε­ται τήν ἐ­πι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα τῶν ἰα­τρῶν, ἡ ὁ­ποί­α νυ­χθη­με­ρόν ἀ­γω­νί­ζε­ται γιά τήν ἀ­παλ­λα­γή τῶν ἀν­θρώ­πων ἀ­πό τήν θα­να­τη­φό­ρο παν­δη­μί­α. Μέ τόν φω­τι­σμό τοῦ Θε­οῦ καί τήν ἐ­πί­πο­νη προ­σπά­θεια τῶν ἐ­πι­στη­μό­νων ἐ­ρευ­νη­τῶν, ἡ ἀν­θρω­πό­τη­τα ἔ­χει πλέ­ον στήν δι­ά­θε­σή της τό ἐμ­βό­λιο, τό ὁ­ποῖ­ο εἶ­ναι ἱ­κα­νό νά ὑ­ψώ­σει τεῖ­χος στήν ἐ­ξά­πλω­ση τῆς παν­δη­μί­ας. Ἡ ἐλ­πί­δα ἔ­χει ἀ­να­τεί­λει γιά ἐ­πι­στρο­φή στήν κα­νο­νι­κό­τη­τα, ἀλ­λά, κυ­ρί­ως, γιά τήν ἀνεμ­πό­δι­στη συμμετοχή στά Θεῖα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ κο­ρύ­φω­ση τήν Κοι­νω­νί­α ὅ­λων μας κατά τό Μυ­στή­ριο τῆς Θεί­ας Εὐ­χα­ρι­στί­ας.

Ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, γνω­ρί­ζον­τας πώς ὁ ἐμ­βο­λια­σμός ἀ­πο­τε­λεῖ μέ­γι­στη πρά­ξη εὐ­θύ­νης ἀ­πέ­ναν­τι στόν συ­νάν­θρω­πο, συ­νι­στᾶ σέ ὅ­λους, σέ συνεννόηση μέ τόν ἰατρό τους, νά ἀ­ξι­ο­ποι­ή­σουν τό δῶ­ρο αὐ­τό πού μᾶς χά­ρι­σε ὁ Θε­ός, προ­κει­μέ­νου νά προ­στα­τεύ­σου­με τούς ἑ­αυ­τούς μας, ἀλ­λά καί κά­θε ἄν­θρω­πο «ὑ­πέρ οὗ Χρι­στός ἀ­πέ­θα­νε» (Ρωμ. 14, 15). Καί θέ­λει αὐ­θεν­τι­κῶς νά δι­α­βε­βαι­ώ­σει πώς αὐ­τό τό ἐμ­βό­λιο δέν ἔρ­χε­ται σέ κα­μί­α ἀν­τί­θε­ση μέ τήν Ἁ­γι­ο­γρα­φι­κή, Πα­τε­ρι­κή καί Κα­νο­νι­κή δι­δα­σκα­λί­α τῆς Ἁ­γί­ας μας Ἐκ­κλη­σί­ας.

Ὁ φό­βος γιά ὁ­τι­δή­πο­τε εἶ­ναι πρω­τό­γνω­ρο συ­χνά δη­μι­ουρ­γεῖ ἀντι­δρά­σεις ἤ κα­χυ­πο­ψί­α μέ ἀ­πο­τέ­λε­σμα, πολ­λές φο­ρές, νά ἀ­κού­γον­ται φω­νές, πού προ­κα­λοῦν σύγ­χυ­ση καί δι­α­χω­ρι­σμό. Αὐ­τό ὅ­μως ἔρ­χε­ται σέ ἀν­τί­θε­ση μέ τό αἴ­τη­μα τοῦ Κυ­ρί­ου μας, κα­τά τήν Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή Του Προ­σευ­χή, «ἵ­να πάν­τες ἕν ὦ­σι» (Ἰω. 17, 21).

Στήν δύ­σκο­λη αὐ­τή συγ­κυ­ρί­α χρει­ά­ζε­ται πί­στη, σύ­νε­ση, τα­πεί­νω­ση, ὑ­ψη­λό αἴ­σθη­μα εὐ­θύ­νης, ἀλ­λη­λεγ­γύ­η, ἀ­γά­πη πρός τόν Θεό καί πρός τόν πλη­σί­ον δι­ό­τι ἐάν αὐ­τά ἐ­κλεί­ψουν, ὁ φό­βος κυ­ρι­εύ­ει τίς καρ­διές τῶν ἀν­θρώ­πων καί κα­τά τόν Προ­φή­τη Δα­βίδ «ἐ­κεῖ ἐ­δει­λί­α­σαν φό­βῳ, οὗ οὐκ ἦν φό­βος» (Ψαλμ. 13, 5).

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σᾶς κα­λοῦ­με νά ἀ­κοῦ­τε τήν φω­νή τῆς ἐπι­στή­μης καί τῶν εἰ­δι­κῶν, οἱ ὁ­ποῖ­οι πάν­το­τε μέ ὑ­ψη­λό αἴ­σθη­μα εὐ­θύ­νης ἐ­νη­με­ρώ­νουν τούς πολίτες, προ­τεί­νον­τας ἐν­δε­δειγ­μέ­νες λύ­σεις προ­σαρ­μο­σμέ­νες στήν ἀν­τι­με­τώ­πι­ση τῶν δυ­σχε­ρει­ῶν, πού κά­θε φο­ρά προκύ­πτουν.

Πολ­λές φο­ρές, στά μέ­σα κοι­νω­νι­κῆς δι­κτυώσεως προ­βάλ­λον­ται ἀβα­σά­νι­στα ἀ­πό­ψεις, οἱ ὁ­ποῖ­ες στε­ροῦν­ται ἐ­πι­στη­μο­νι­κό­τη­τος, ἀλ­λά καί ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ πνεύ­μα­τος. Γι’ αὐ­τό ἐ­φι­στοῦ­με τήν προ­σο­χή, ὑπεν­θυ­μί­ζον­τας τά λό­για τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τῆς Ἀγάπης Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου «μή παν­τί πνεύ­μα­τι πι­στεύ­ε­τε, ἀλ­λά δο­κι­μά­ζε­τε τά πνεύ­μα­τα εἰ ἐκ τοῦ Θε­οῦ ἐ­στιν» (Ἰω. Α΄, 4, 1).

Παιδιά μας,

Κα­λοῦ­με ὅ­λους σέ παν­στρα­τιά προ­σευ­χῆς, ἡ ὁ­ποί­α ἄλ­λω­στε ἀ­πο­τε­λεῖ καί τό κα­τ’ ἐ­ξο­χήν ὅ­πλο τῶν Χρι­στια­νῶν, ὥ­στε μα­ζί καί μέ τήν τή­ρη­ση τῶν ἰ­α­τρι­κῶν ὁ­δη­γι­ῶν καί μέ τήν βο­ή­θεια τῶν ἐ­πι­στη­μο­νι­κῶν ἐ­πι­τευγ­μά­των, νά ἐ­κλεί­ψει ἡ παν­δη­μί­α καί ἡ ὀ­σμή θα­νά­του ἀ­πό τήν ἀν­θρω­πό­τη­τα καί ὅ­λοι ἑ­νω­μέ­νοι νά δο­ξά­ζου­με τόν Ἀρ­χη­γό τῆς Πί­στε­ώς μας, Ἰ­η­σοῦ Χρι­στό, ὁ Ὁ­ποῖ­ος ἦλ­θε σέ αὐ­τόν τόν κό­σμο «­ἵνα ζω­ήν ἔχω­μεν καί πε­ρισ­σόν ἔ­χω­μεν» (Ἰω. 10, 10).

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν.† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος

† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας

† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων

† Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος

† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας

† Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος

† Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος Γαβριήλ

† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Ἀντώνιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

 

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τό Σάββατο  24 . 7 . 2021, 

ώρα 8:30 μ.μ.–1:00 π.μ.

θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία,  επί τη εορτή της Κοιμήσεως της

ΘΕΟΠΡΟΜΗΤΟΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ

Στον  Ι. Ναό μας  ευρίσκεται  πιστό  αντίγραφο της Θαυματουργού Εικόνος της Αγ. Άννης, από την ομώνυμη

 Ιερά Σκήτη του Αγίου Όρους.

Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Κύπρο μας, δέν λησμονοῦμε... Ἡ καρδιά μας πονάει γιά σένα»

Μέ λόγια βγαλμένα ἀπό βάθους καρδίας καί ἐκφράζοντας τά βαθειά αἰσθήματα τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ γιά τό συνεχιζόμενο δρᾶμα τῆς Ἑλληνικοτάτης μεγαλονήσου Κύπρου, μίλησε κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιού Πατρῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.

Μέ τήν ἀνοχή δυστυχῶς τῶν μεγάλων δυνάμεων, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, συνεχίζεται ἓνα δράμα γιά τήν Κύπρο, τό ὁποῖο ἂρχισε 47 χρόνια πρίν, μέ τήν βάρβαρη τουρκική εἰσβολή στό νησί. Χιλιάδες ἀγωνιστές πότισαν μέ τό αἷμα τους, τά ἃγια χώματα τῆς Κύπρου, Ἑλληνοκύπριοι καί Ἑλλαδίτες, χιλιάδες οἱ ἀγνοούμενοι καί ἀσυγκρίτως περισσότεροι οἱ ἐκτοπισμένοι ἀπό τίς αἰώνιες, Ἑλληνικές, Ὀρθόδοξες, πατρογονικές Εστίες τους.

Οἱ ὃποιες προσπάθειες γιά τήν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ καί τήν ἀποκατάσταση τοῦ δικαίου στήν Κύπρο, προσκρούουν δυστυχῶς στήν προκλητική καί ἀδιάλλακτη τουρκική συμπεριφορά καί στάση.

Εἶναι χρέος ὃλων μας, νά διατηροῦμε νωπές τίς μνῆμες καί νά μή ἐγκαταλείπωμε τούς ἀγῶνες γιά τήν δικαίωση τῆς Ἑλληνικοτάτης Κύπρου μας.

Οἱ Πατρινοί ἐνθυμοῦνται τά συγκλονιστικά συλλαλητήρια στήν πόλη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τό 1955, μέ σκοπό τήν ἀνεξαρτησία τῆς Κύπρου καί τήν ἓνωσή της μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα. Οὐδείς νέος, τότε, ἒμεινε ἀμέτοχος σ’ αὐτό τό παλλαϊκό προσκλητήριο.

Οἱ πληγές εἶναι ἀνοιχτές καί προκαλοῦν γιά λύση, κάθε σοβαρά, ἐλεύθερα καί δίκαια σκεπτόμενο ἂνθρωπο σέ ὃλο τόν κόσμο.

Ἡ εἰσβολή τοῦ «Ἀττίλα» πρίν 47 χρόνια, οἱ διώξεις, οἱ βανδαλισμοί, οἱ καταστροφές μνημείων, τό αἷμα τόσων μαρτύρων καί ἡρώων, ὁ ἐκτοπισμός τῶν ἀδελφῶν μας ἀπό τίς πατρογονικές ἑστίες, ἡ συνεχιζόμενη ἀδικία, εἶναι κάρφος στό σύγχρονο «πολιτισμένο» κόσμο.

Εἶναι χρέος ὃλων μας καί νά ἐνθυμούμεθα, ἀλλά καί νά μιλᾶμε στά παιδιά μας, γιά τίς φοβερές ἀδικίες καί πληγές πού βασανίζουν τήν Κύπρο καί ἐκθέτουν τούς μεγάλους τῆς γῆς καί ὃλον τόν κόσμο.

Ἡ φωνή μας ἑνώνεται μέ τήν φωνή ὃλων τῶν Κυπρίων γιά τά δίκαια τῆς μεγαλοννήσου.

Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπεμψε δέηση γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν εὐκλεῶς ἀγωνισαμένων καί ἡρωϊκῶς πεσόντων, τῶν μαρτυρικῶς καί τῶν ἐν ἀγνώστῳ τόπῳ ὑπό τῶν βαρβάρων κατακτητῶν τελειωθέντων καί γενικῶς ὑπέρ τῶν θυμάτων τῆς τουρκικῆς βαρβάρου εἰσβολῆς στήν Κύπρο, τό 1974.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν σέ συγκινητικές ἐκδηλώσεις μνήμης ἒχει τιμήσει ὃλους τούς ἐξ Ἀχαΐας ἣρωας, πού ἀγωνίστηκαν καί ἒπεσαν κατά τήν εἰσβολή τοῦ «Ἀττίλα» στήν Κύπρο τό 1974, ἀλλά καί τούς ἐπιζώντας ἀγωνιστάς.

Στήν πόλη μας δραστηροποιοῦνται Κυπριακοί Σύλλογοι, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται σέ συνεργασία μέ τήν τοπική Ἐκκλησία γιά θέματα διατηρήσεως τῆς μνήμης, τῆς ἱστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ καί συμβάλλουν μέ τήν παρουσία τους, μέ τήν Ἑλληνορθόδοξη ζωή καί τήν ἐνεργό δράση τους, στήν πρόοδο τοῦ τόπου μας. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate