Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ-ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών Αναργύρων θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Μικρά αγρυπνία.

Η αγρυπνία (Εσπερινός-Όρθρος-Θεία Λειτουργία μετ΄Αρτοκλασίας και Μικρός Αγιασμός) θα αρχίσει στις 9:30 το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 01:00 (ξημερώματα της Τετάρτης 1 Ιουλίου, θα τεθούν προς προσκύνηση και ευλογία, Λείψανα τον Αγίων Αναργύρων)
Το πρωί της Τετάρτης 1 Ιουλίου δεν θα τελεσθεί δεύτερη Θεία Λειτουργία.

Εκ του Ιερού Ναού

Πατρῶν Χρυσόστομος: Ἒστω καί τήν ἐσχάτη ὣρα ἀς προσευχηθοῦμε θερμῶς : Κύριε τῶν Δυνάμεων μεθ’ ἡμῶν γενοῦ.

Πατρῶν Χρυσόστομος: Ἒστω καί τήν ἐσχάτη ὣρα ἀς προσευχηθοῦμε θερμῶς : Κύριε τῶν Δυνάμεων μεθ’ ἡμῶν γενοῦ.
Τήν Κυριακή 28 Ἰουνίου 2015 ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στήν ἐπικαιρότητα καί στά προβλήματα πού ταλανίζουν τήν κοινωνία μας.
Ὁ Σεβασμιώτατος, μεταξύ τῶν ἄλλων, εἶπε: «...Ἡ ἀμοιβή στήν πίστη τοῦ Ἑκατοντάρχου ἀπό τόν Κύριο ἦταν ὁ λόγος: «Ὕπαγε καί ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι».
Τό «ὕπαγε» δηλώνει τήν ὁδό πού πρέπει νά βαδίσωμε καί ἡ ὁποία, χωρίς τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό καί τήν βεβαιότητα τῆς σωτηρίας κοντά του, εἶναι ἀπαράκλητος. Καί τό γενηθήτω σοί ὡς ἐπίστευσας εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς πορείας μας πού βασίζεται στήν πίστη Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό.
Τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας δέν μποροῦμε νά τό ξεχωρίσωμε ἀπό τήν διδαχή Του καί τό θαῦμα. Δυστυχῶς σήμερα ὑπάρχει μιά μερίδα ἀνθρώπων πού ἰσχυρίζονται ὅτι ἀγαποῦν τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς ἕνα ἱστορικό πρόσωπο, χωρίς ὅμως νά ὑπακούουν στό λόγο του καί νά δέχωνται τήν θεϊκή Του παντοδυναμία.
Κάποιοι ἄλλοι ἀρέσκωνται στό νά διαβάζουν τά λόγια του Κυρίου, ἀλλά νά μή προχωροῦν στήν ἀποδοχή τῆς θεϊκῆς του μορφῆς καί νά μή δέχωνται τήν θεϊκή του παντοδυναμία, κάποιοι ἄλλοι ἐπίσης, ψάχνουν γιά τήν λύση τῶν προβλημάτων τους καί τήν ἐπιτέλεση «θαυμάτων» κατά τρόπο μαγικό χωρίς τήν κοινωνία μέ τόν Ἀληθινό Θεό...
Σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ κηρύγματός του συνδέσας τά παραπάνω μέ τίς δύσκολες ὧρες πού περνᾶ ἡ Πατρίδα μας, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε: « Στήν Εὐρώπη ἡ ὁποία συνεχῶς ἀποχριστιανίζεται, ἀρνουμένη τίς χριστιανικές της ρίζες, ἐπικρατεῖ τό ψυχρό κλῖμα τῆς προτεσταντικῆς νοοτροπίας, ὅπου λείπουν ἡ ἀνθρωπιά καί τά αἰσθήματα καί ἀντιμετωπίζονται οἱ ἄνθρωποι μέ τήν ψυχρή λογική τῶν ἀριθμῶν καί τῶν οἰκονομικῶν μεγεθῶν. Γι’ αὐτό καί ὑπάρχει αὐτή ἡ ἀντιμετώπιση ἀπέναντι στή χώρα μας. Ὅταν λείπη ἡ ἀγάπη πού τήν ἐμπνέει ὁ Ἐσταυρωμένος καί Ἀναστάς Κύριος, ἡ κοινωνία εἶναι μιά ἀπρόσωπη μάζα, πού αὐτομηδενίζεται ἐγκλωβισμένη στά ἀτομιστικά καί ἐγωϊστικά της τείχη.
Ἀπό τήν ἄλλη, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες βαδίσαμε ἕνα δρόμο, τά τελευταῖα χρόνια καί θελήσαμε νά ἐπιτύχωμε κάποιους στόχους, χωρίς τήν παραμυθία καί τήν παράκληση, τήν βοήθεια καί οὐράνια ἐνίσχυση τοῦ Κυρίου μας. Ζητήσαμε τό «θαῦμα» στηριζόμενοι στίς δικές μας ψεύτικες δυνάμεις καί ἀπολυτοποιήσαμε τά δικά μας, πολύ λίγα ἀνθρωπίνως, προσόντα. Βαδίσαμε ἕνα δρόμο μέ ἀγκάθια, ἀνυπόδυτοι καί θελήσαμε νά διαπραγματευτοῦμε τίς τύχες τοῦ Λαοῦ μας ἀπέναντι στούς ψυχρούς συνομιλητές μας, χωρίς Θεό, χωρίς νά ὑψώσωμε τά μάτια μας στόν οὐρανό, χωρίς νά κοιτάξωμε πώς οἱ Πατέρες μας ἀγωνίστηκαν γιά νά μᾶς παραδώσουν αὐτό τόν τόπο.
...Αὐτές τί δύσκολες ὧρες πού διέρχεται ὁ Ἑλληνικός Λαός, ἔστω καί τήν ἐσχάτη στιγμή, εἶναι ἀνάγκη νά ἀκούσωμε τόν λόγο τοῦ Κυρίου: « Τό «ὕπαγε» μέσα ἀπό τό ὁποῖο μᾶς δείχνει τόν δρόμο πού πρέπει νά ἀκολουθήσωμε καί τό «ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι». Τό πρόβλημα εἶναι πόσο πιστεύομε στό Θεό, ἄν πιστεύωμε, πόσο πιστεύομε στίς ἀξίες καί στήν παράδοση αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ καί στό ἄν θέλωμε νά βοηθήσωμε τήν Πατρίδα μας, ὥστε νά ἐξέλθῃ ἀπό τόν ὠκεανό τῆς ἀπελπισίας...
Μακάρι νά κατανοήσωμε, ὅτι αὐτός ὁ δύσκολος δρόμος τό «ὕπαγε» δηλαδή, ὁδηγεῖ στό φῶς, μόνο, ἐφ’ ὅσον ἔχομε μαζί μας τόν Ἰησοῦ Χριστό. Σέ ὁποιαδήποτε ἄλλη περίπτωση ματαιοπονοῦμε.
Τώρα, ἄς προσευχηθοῦμε. «Κύριε τῶν Δυνάμεων, μεθ' ἡμῶν γενοῦ, ἄλλον γάρ ἐκτός σου βοηθόν, ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν, Κύριε τῶν Δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς.
Σάββατο 27 Ιουνίου 2015

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος στήν Πανήγυρη τῆς Παναγίας « Ἄξιον Ἐστί», στό Ἅγιο Ὂρος.

Μέ ἱερά κατάνυξη καί ἁγιορείτικη εὐλάβεια καί τάξη, ἑορτάσθη ἡ ἀνάμνηση τοῦ θαύματος τῆς παραδόσεως τοῦ ὕμνου « Ἄξιον ἐστίν ὡς ἀληθῶς...» ἀπό τόν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ πρός τόν Μοναχό, ὁ ὁποῖος προσηύχετο ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου.
Ἡ θαυματουργός αὐτή εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἡ ἐφέστια εἰκόνα, εὑρίσκεται στό Πρωτάτο, στό κέντρο τῆς Ἀθωνικῆς πολιτείας, στίς Καρυές.
Τῆς ἱερᾶς πανηγύρεως καί τῆς ὁλονυκτίου ἀγρυπνίας, προέστη, κατόπιν προσκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας καί εὐλογίας καί ἀδείας τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος.
Πλῆθος Ἁγιορειτῶν Πατέρων καί εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ἀπό τόν κόσμο, κατέκλυσε τίς Καρυές γιά νά προσκυνήσουν τήν χαριτόβρυτο εἰκόνα τῆς Παναγίας μας.
Ἡ Ἱερά Ἀγρυπνία ἄρχισε στίς 9 τό βράδυ τῆς 23ης Ἰουνίου καί ἐπερατώθη στίς 7:30 τήν ἑπομένη 24 Ἰουνίου (μέ τό παλαιόν ἡμερολόγιον 10-11 Ἰουνίου). Στίς ἱερές ἀκολουθίες ἀπέδωσαν θαυμάσια τούς ὕμνους χοροί Ἁγιορειτῶν Πατέρων.
Στήν ἐπίσημη ἑορταστική τράπεζα, μετά τήν Θεία Λειτουργία, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μετά τήν προσφώνηση τοῦ Πρωτεπιστάτου ὡμίλησε πρός τούς Μοναχούς καί λοιπούς προσκυνητάς, ἀναφερθείς στό πανάγιο πρόσωπο τῆς Ἐφόρου τοῦ Ἁγίου Ὅρους Κυρίας Θεοτόκου καί στόν Ἁγιορείτικο Μοναχισμό, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ἰδιαίτερα σήμερα πνευματικό καί ἀναντικατάστατο φάρο τῆς Οἰκουμένης ἁπάσης καί εὐχαρίστησε τούς Πατέρες, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὄντως φῶς καί ἁλάτι τοῦ κόσμου κατά τόν Κυριακό λόγο καί συνεχίζουν νά προσφέρουν, ὅπως ἒπρατταν πάντοτε, τό μήνυμα τῆς σωζούσης Ἀληθείας καί τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Ὀρθοδόξου πίστεως μέσα ἀπό φρόνημα ἀντιστασιακό πρός τόν ὁδοστρωτῆρα τῆς ἠθικῆς καί γενικώτερης πνευματικῆς σήψεως πού ἐπικρατεῖ σήμερα.
Ὁ Σεβασμιώτατος, ἐπεσκέφθη προσκυνηματικῶς τό ἱερόν κελλίον «Παναγούδα» τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, τήν Ἱερά Μονή Ἰβήρων, τήν Ἱερά Μονή Ἐσφιγμένου (στίς Καρυές) καί ἄλλα ἱερά Κελλία στήν περιοχή Καρυῶν.

Συμπληρώνονται 51 χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ γέροντος π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου


IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ἀναπλαστική Σχολή Πατρῶν
Τήν Τρίτη 30 Ἰουνίου 2015 συμπληρώνονται 51 χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ γέροντος καί ἰδρυτοῦ τῆς Ἀναπλαστικῆς Σχολῆς Πατρῶν, π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου καί ἡ 1η ἐπέτειος ἀπό τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του.
Πρόγραμμα Λατρευτικῶν Ἐκδηλώσεων.
● Τήν Δευτέρα 29 Ἰουνίου 2015 καί ὥρα 7 μ.μ. θά τελεσθῇ Πανηγυρικός Ἑσπερινός.
● Τήν Τρίτη 30 Ἰουνίου 2015 καί ὥρα 7π.μ. θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦΣεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί ἐν συνεχείᾳ θά ψαλῇ μνημόσυνο τοῦ ἀοιδίμου π. Γερβασίου.
● Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας καί ὥρα 7μ.μ. θα ψαλῇ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, καί ἐν συνεχείᾳ θά πραγματοποιηθῇ ἑορταστική ἐκδήλωσις στόν ὑπαίθριο χῶρο τῶν Ἐκδηλώσεων τῶν Κατασκηνώσεων.

Πρόγραμμα Ἐκδηλώσεως, ὣρα 8μ.μ.
- Ὕμνοι ἀπό πολυμελή Βυζαντινό χορό.
- Ὁμιλία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.
- Βίντεο-ἀφιέρωμα στήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ π. Γερβασίου.
- Ἀπονομή τιμητικῶν ἐπαίνων.
Οἱ ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις θά πραγματοποιηθοῦν στίς κατασκηνώσεις τοῦ π. Γερβασίου στά Συχαινά Πατρῶν.

Αντίσταση στο Σύμφωνο Συμβίωσης των ομοφυλοφίλων


ΑΓΩΝΙΟΥΜΕ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ - ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ

  • Προτοῦ μιά ἐλάχιστη μειοψηφία σοδομιστῶν καταφέρει νά βυθίσει τήν Πα­τρί­δα μας στό χάος τῆς ἀβύσσου...
  • Προτοῦ οἱ ἐκπρόσωποί μας στό Κοινοβούλιο ὑποταχθοῦν στίς ἐντολές τῶν Βρυξελλῶν, πού ἀδίστακτα ἐπιδιώκουν νά μολύνουν μέ τό θανατηφόρο δηλητήριό τους τά ἁγιασμένα χώματα αὐτοῦ τοῦ τόπου...
  • Προτοῦ ἡ διάβρωση καί σήψη τῆς ἠθικῆς διαστροφῆς παρασύρει τίς συν­ει­δήσεις τῶν ἀνθρώπων τούτης τῆς χώρας μέ τήν τετρακισχίλια ἱστορική καί πο­λιτισμική κληρονομιά...
  • Προτοῦ ὁ ἱερός θεσμός τῆς οἰκογένειας ἁλωθεῖ ὁλοκληρωτικά καί στήν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας...
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
  1. Ἀγωνιζόμαστε μέ ὅλα τά εἰρηνικά μέσα γιά τήν ἄμεση ἐνημέρωση καί εὐαισθητοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
  2. Ἀπευθύνουμε ἔκκληση πρός τήν ἑλληνική Πολιτεία νά μήν ἐπιτρέψει νά συντελεσθεῖ τό κυοφορούμενο ἔγκλημα.
  3. Ἀναμένουμε ἀπό τήν πνευματική ἡγεσία τῆς Πατρίδας μας, τόν ἱερό κλῆρο, τίς ἱερές μονές, τήν Ἱερά Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί κατεξοχήν τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νά ὑψώσουν τεῖχος ἀπόρθητο στήν κατα­στρο­φική ἐπέλαση κατά τοῦ τόπου μας.
  4. Δηλώνουμε μέ κάθε τρόπο ὅτι εἴμαστε ἀντίθετοι μέ τή θεσμοθέτηση τῆς ὀλέ­θριας ἐκτροπῆς, πού ἀπεργάζεται τόν ἠθικό ἐκφυλισμό τοῦ ἀνθρώπου, διαστρέφει τή φύση του, παραβιάζει τό νόμο τοῦ Θεοῦ καί ἐπισύρει τήν ὀργή Του.

ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
 
www.osotir.gr

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι κάνουμε λά­θη. Ἄλλοι μικρά, ἄλλοι μεγάλα. Ἄλλοτε μεγαλύτερα, ἄλλοτε μικρότερα. Στὰ ἁρμόδια Δικαστήρια ἐκδικάζονται ὡς πταίσματα, πλημμελήματα ἢ κακουργήματα.
   Εἶναι ὅμως ἕνα λάθος γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν ὑπάρχει ἀντίστοιχο Δικαστήριο νὰ τὸ ἐκδικάσει. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τὸ ὀνόμαζαν «ὕβριν».
   «Ὕβρις» εἶναι τὸ νὰ ξεπεράσει ὁ ἄν­θρωπος τὰ ὅριά του καὶ νὰ αὐθαδιάσει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Νὰ ὑψώσει τὸ ἀνάστημά του καὶ νὰ ­παραβιάσει ὄχι ἀνθρώπινους νόμους ἀλλὰ τοὺς θεϊκοὺς νόμους. Τότε ἡ θεϊκὴ δικαιοσύνη τὸν παραδίδει στὴν «Ἄτην», τὴ ­θόλωση τοῦ νοῦ, τὴ σύγχυση τῆς ­σκέψεως, ὥσ­τε νὰ πράξει ἀκόμη χειρότερα καὶ ἔτσι νὰ ἐπισύρει εἰς βάρος του τὴν «Νέ­μεσιν», τὴ θεϊκὴ τιμωρία ποὺ θὰ ἐπιφέρει τελικὰ τὴν «Τίσιν», τὴν καταστροφή.
  Αὐτὸ ἀποφάσισε νὰ κάνει ἡ παρούσα κυβέρνηση. Ἐπέλεξε νὰ προσχωρήσει στὸ χῶρο τῆς «ὕβρεως». Αὐτὸ ποὺ δὲν τόλμησαν ἢ δὲν ­πρόφθασαν οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις, οἱ ὁ­­­ποῖ­ες κατερείπωσαν μὲ τοὺς νόμους τους τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας, σπεύδει τώρα ἡ σημερινὴ κυβέρνηση νὰ τὸ νομοθετήσει: Στὶς 10 τοῦ μηνὸς Ἰουνίου ὁ Ὑπουργὸς τῆς Δικαιοσύνης κατέθεσε σχέδιο νόμου μὲ τὸ ὁποῖο τὸ περιβόητο, καταλυτικὸ τοῦ γάμου, «σύμφωνο συμβίωσης» ἐπεκτείνεται καὶ θὰ ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια, γιὰ ἄνδρα μὲ ἄνδρα καὶ γιὰ γυναίκα μὲ ­γυναίκα.
  «Ἀνατροπὴ ὅλων τῶν ἀξιῶν», εἶχε κραυγάσει παλαιότερα ὁ Νίτσε. Ἀνατροπή! Νομιμοποιεῖται τὸ ἀφύσικο, ἡ ἀνωμαλία, ἡ διαστροφή! Ὕβρις!!
   Καὶ ἤδη ἄρχισε νὰ ἐκδηλώνεται ἡ «Ἄ­­­τη», ἡ σύγχυση τῶν φρενῶν. Τρεῖς μόλις μέρες μετὰ τὴν κατάθεση τοῦ νομοσχεδίου, στὴν προκλητικὴ «παρέλαση ὑπερηφάνειας» (Pride) τῶν ΛΟΑΤ (Λεσβίες, Ὁμοφυλόφιλοι, Ἀμφιφυλόφιλοι, Τρανσέξουαλ) στὴν Ἀθήνα, ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ζωὴ Κωνσταντοπούλου ὄχι μόνο παραβρέθηκε, ἀλλὰ καὶ μίλησε καὶ ἐπήνεσε τὴ διαστροφι­κὴ ἐκδήλωση, καί, στὸ ­ἀποκορύφωμα τῆς συγχύσεως, ζήτησε ὥστε κατὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος ἡ βρω­με­ρὴ παρέλαση νὰ περάσει καί... μέσα ἀπὸ τὴ Βουλή!!
   Ἂν θελήσει ­κανεὶς νὰ ­ἀναμετρήσει τὸ μέγεθος τῆς «ὕβρεως», θὰ ­φρίξει. Ὁ προφήτης Ἡσαΐας (κδ΄ [24] 5-6) τὸ εἶ­­­χε προφητεύσει ­αἰ­­ῶνες πρὸ Χριστοῦ: Κα­τά­­ρα θὰ καταφάει τὴ γῆ καὶ «πτωχοὶ ἔσονται οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ γῇ», διότι «παρήλθοσαν τὸν νόμον καὶ ἤλλαξαν τὰ προστάγματα, διαθήκην αἰώνιον»· ἄλλαξαν αὐτὰ ποὺ ἦταν ἀκατάλυτη ἀ­­λήθεια, νόμος αἰώνιος. Αὐτὰ τώρα καταπατοῦνται καὶ ­περιφρονοῦνται. Παραπάνω ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἴδιους τοὺς νόμους τῆς φύσεως, σεβαστοὺς ἐπὶ τόσες χιλιετίες ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη καὶ ὅλους τοὺς λαούς, τοποθετοῦνται οἱ βαβελικές, θρασεῖες καὶ ὑβριστικὲς ἀποφάσεις τῶν μικρῶν ἀν­θρώπων, τῶν νάνων τούτης τῆς ἀ­­πο­στατημένης ἐποχῆς.
   Κάποια στιγμὴ καὶ τοῦτοι οἱ κυβερ­νῆτες μας, ὅπως καὶ οἱ προηγούμενοι, θὰ σταθοῦν μπροστὰ στὴν Ἱστορία. Τὸ βλέμμα της θὰ τοὺς διαπεράσει ἐταστικό. Τότε τὸ σήμερα ὑπερήφανο πρόσωπό τους, τὸ θρασύτατα ὑψωμένο κεφάλι τους, τὸ γεμάτο αὐθάδεια ὕφος τους τί θὰ κάνει; Τί θὰ τραυλίσει ἡ ἀσύστολη γλώσσα τους;
   Τὸ πρῶτο βῆμα τῆς προκλητικῆς «ὕ­­­βρεως» ἔγινε. Ὅ­­­μως ἡ φοβερὰ ­ὀρ­­γανωμένη καὶ ἔντεχνα ­δικτυωμένη ­ὁ­­­μάδα τῶν ­λεγό­με­νων ΛΟΑΤ δὲν θὰ σταματήσει στὸ «σύμ­φωνο συμβίωσης». Θὰ συνεχί­σει. Θὰ ἀπαιτήσει καὶ ἐνδεχομένως θὰ ἐπιβάλει τὴ νομοθέτηση καὶ πολιτικοῦ γάμου γιὰ τὰ ὁ­­­μόφυλα ζευγάρια, ἀρ­­γότερα δὲ θὰ ἐπιχειρήσει ἐπιβολὴ καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ.
   Τὸ ξέρασμα τῆς κολάσεως θὰ ἐπεκ­ταθεῖ. Τὸ ἀδίστακτο συνδικάτο τῶν ὑ­­ποδουλωμένων στὸ βδελυρὸ πάθος σὰν μανιασμένη κόμπρα ἔχει καταληφθεῖ ἀπὸ λύσσα νὰ ἐκτοξεύσει τὸ θανατηφόρο δηλητήριό του σ᾿ ὅλη τὴ γῆ. «Θυμὸς αὐτοῖς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ὄφεως» (Ψαλμ. νζ΄ [57] 5). Πιέζουν, ἀ­­­πειλοῦν, προκαλοῦν μὲ τὶς «παρελάσεις ὑπερηφάνειας» (pride), συκοφαν­τοῦν καὶ διασύρουν καθέναν ποὺ θὰ τολμήσει νὰ ὀνομάσει τὸ πάθος τους μὲ τὸ πραγματικό του ὄνομα· ὡς ἀνωμαλία καὶ διαστροφὴ τῆς φύσεως.
  Ἤδη τὸ βδελυρὸ πάθος σαρώνει ἀπ᾿ ἄκρου σ᾿ ἄκρο τὸν πλανήτη. Στὴν Εὐ­ρώπη οἱ χῶρες: Ἀγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ἱσπανία, Πορτογαλία, Ὀλλανδία, Ἰρλανδία, Ἰσλανδία, Νορβηγία, Σουη­δία, Φινλανδία, Ἐσθονία, Δανία καὶ Λουξεμβοῦργο ἔχουν νομοθετήσει τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἄλλες: Ἑλ­βετία, Γερμανία, Τσεχία, Οὐγγαρία, Κροατία, Αὐστρία, Σλοβενία, τὸ «σύμφωνο συμβίωσης». Εἶναι καὶ 16 ποὺ δὲν ἔχουν δεχτεῖ οὔτε τὸ ἕνα οὔτε τὸ ἄλλο: Ἰταλία, Σερβία, Ρωσία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Οὐκρανία, Σλοβακία, Ἀλβανία, ΠΓΔΜ, Μολδαβία, Λευκορωσία, Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία, Ἀρμενία, Γεωργία. (Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου, «Ἡ ἅλωση τῆς οἰκογένειας καὶ στὴν Ἑλλάδα», Ἱστολόγιο «Ἀκτῖνες», 12 Ἰουνίου 2015).
  Ἡ Ἑλλάδα μὲ τὸ νομοθέτημα αὐτὸ γίνεται, δυστυχῶς, ἡ πρώτη Ὀρθόδοξη χώρα ποὺ βυθίζεται στὸ βόθρο τῆς σοδομοποιημένης Εὐρώπης. 
   Εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἀνθρώπινη ἁπλῶς ἐπιχείρηση. Ἐδῶ βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ φαινόμενο ὑπερφυσικό, σὲ ἔκρηξη τῆς κολάσεως! Ὁ ἴδιος ὁ σατανᾶς ἔχει ἐξαπολύσει μανιώδη ἐπίθεση ἐφ᾿ ὅλου τοῦ μετώπου.
   Αὐτὸ τὸ πρωτοφανὲς φαινόμενο οἱ πιστοὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουμε μὲ ἀνθρώπινα ὅπλα. Πρὶν ὁ τόπος παραδοθεῖ στὴν «Ἄτην» καὶ ἐπέλθει ἡ «Νέμεσις» καὶ ἀκολουθήσει ἡ «Τίσις», δηλαδὴ πρὶν ὁ ἐν Τριάδι Θεὸς μᾶς ἐγκαταλείψει καὶ καταστραφοῦμε, πρέπει νὰ συνέλθουμε.
   Ἀπαιτεῖται πρωτίστως προσευχή. Προσ­ευχὴ νὰ φωτίσει ὁ Θεὸς τοὺς κυβερνῆτες μας νὰ σταματήσουν, νὰ μὴν ἁπλώσουν τὸ πόδι τους στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ. Μὴν παρασύρουν τὴν Ἑλλάδα στὸ χάος τῆς Σοδομιτικῆς ­κολάσεως.
  –Κύριε Ὑπουργὲ τῆς ­Δικαι­ο­­σύνης, βγάλ­τε τοὺς παραμορφωτικοὺς ­φακοὺς τῶν Σοδομιτῶν ἀπὸ τὰ μάτια σας καὶ ρίξτε μιὰ ματιὰ στὸ διάτρητο νομοσχέδιό σας. Ἂν κάτι ἄλλο δὲν κατανοήσετε, τουλάχιστον δεῖτε τὰ ἄρθρα 9, 10 καὶ 11. Μιλᾶτε ἐκεῖ γιὰ ἀπόκτηση τέκνου. Ἀπόκτηση τέκνου πῶς, κύριε Ὑπουργέ; Ἀσφαλῶς δὲν τὸ ἀγνοεῖτε. Γνωρίζετε ὅτι οἱ εὐνοούμενοι τοῦ νομοθετήματός σας θὰ πληρώσουν μὲ λίγα σάπια εὐρωδολάρια τὰ δυστυχισμένα πλάσματα τοῦ Νεπάλ, γιὰ νὰ «ἀποκτήσουν» τέκνα. Μπροστὰ σ᾿ αὐτὸ τὸ κραυγαλέο ἔγκλημα γιατί κλείνετε τὰ μάτια σας; Τὸ περίφημο Δικαστήριο Ἀν­θρωπίνων Δικαιωμάτων, τοῦ ὁποίου τὴν καταδικαστικὴ τῆς χώρας μας ἀπόφαση ἐπικαλεῖσθε, δὲν τὰ γνωρίζει αὐτά; Αὐτὲς οἱ ταλαίπωρες γυναῖκες τοῦ Νεπάλ, ἢ ὅποιας ἄλλης χώρας, δὲν ἔχουν ἀνθρώπινα δικαιώματα; Τί εἶναι; Δὲν εἶναι ἄνθρωποι;
   Ἀπευθύνουμε ἔκκληση πρὸς τὸν κύριο Πρωθυπουργὸ νὰ μὴν ἐπιτρέψει νὰ συντελεσθεῖ τὸ κυοφορούμενο ἔγκλημα. Ἡ κυβέρνησή του, ποὺ ἐπὶ μῆνες διαπραγματεύεται μὲ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς θεσμοὺς καὶ ἀρνεῖται νὰ παραδοθεῖ ἀμαχητὶ στὶς ἐντολές τους γιὰ τὴν οἰκονομία, γιατί σπεύδει στὸ ζήτημα αὐτό, ποὺ πλήττει καίρια τὴν Παράδοσή μας, νὰ ἐφαρμόσει τὶς ἐπιταγὲς τῆς Εὐρώπης;
  Χρειάζεται ὅμως καὶ κινητοποίηση καὶ εἰρηνικὴ ἀντίδραση τοῦ λαοῦ τοῦ Θε­οῦ. Στὰ δικά του χέρια βρίσκεται ἡ ὑπόθεση. Ὁ καθένας ἂς ἀναλάβει πλέον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τὶς εὐθύνες του.Ὥστε νὰ ὑψωθεῖ τεῖχος ­ἀπόρθητο στὴν κατὰ τοῦ τόπου μας ­καταστροφικὴ ἐ­­­­πέλαση.
Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ ΜΙΑ 9ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ


      9ήμερη Εκδρομή 16-24/08/2015
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
ΜΟΣΧΑ-ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο / τρίκλινο δωμάτιο
1450 ΕΥΡΩ 
Επιβάρυνση για χρήση μονόκλινου δωματίου: + 150,00 ευρώ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2610320602 έως 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 500 ευρω 

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια:  με πτήσεις ΑΕROFLOT
      17/08/2015     AΘΗΝΑ-MOSXA                      
      24/08/2015      MΟΣΧΑ-ΑΘΗΝΑ                    
v    Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων
v    Όλες οι Μεταφορές με λεωφορείο όπως ορίζει το πρόγραμμα στη Ρωσία.
v    3 Διανυκτερεύσεις στη ΜΟΣΧΑ (ξενοδοχείο «Ντανίλοβσκαγια»)
v    2 Διανυκτερεύσεις Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ξενοδοχείο Moscow)
v    2 Βραδινά ΤΡΑΙΝΑ: ΜΟΣΧΑ-ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ σε κρεβάτι Tετράκλινης καμπίνας (couchetes)
v    Ημιδιατροφή - Πρωινό και δείπνο καθημερινά.
v    Είσοδοι σε Μουσεία σύμφωνα με το πρόγραμμα
v    2 κρουαζιέρες σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη
v    Ελληνόφωνος Συνοδός/Ξεναγός
v    Aσφάλεια Αστικής ευθύνης - Φόροι και Φ.Π.Α.    
v     VISA  για Ρωσία: (χρειάζεται οπωσδήποτε το διαβατήριο να έχει 2 κενές σελίδες και να ισχύει για τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ημερομηνία επιστροφής από Ρωσία, 1 φωτογραφία και στοιχεία εργασίας, Διεύθυνση κατοικίας.)

Δεν περιλαμβάνονται:
ποτά-αναψυκτικά-νερά στα δείπνα, φιλοδωρήματα, χρήση του μίνι μπαρ στα ξενοδοχεία, οτιδήποτε είναι προαιρετικό και οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στα ανωτέρω.


Ιερά Πανήγυρις...Το Γενέσιον του Προδρόμου στην Ενορία μας...

Με ιερή κατάνυξη και κάθε Εκκλησιαστική λαμπρότητα, καθώς επίσης και με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, εορτάσθηκε το διήμερο 23 και 24 Ιουνίου στο ιδιωτικό, γραφικό και Ιστορικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Πράτσικα, (το οποίο ανήκει πνευματικά στην Ενορία του Τιμίου Προδρόμου και Οσίου Ιωάννου Ρώσσου Πατρών), το Γενέσιον του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.
Ο οποίος αξιώθηκε της μεγαλύτερης τιμής από κάθε άλλο άνθρωπο στον κόσμο. Βάπτισε τον ίδιο τον Δεσπότη Ιησού Χριστό, αναδεικνύοντας τον, έτσι ως την μεγαλύτερη μορφή της Εκκλησίας μας, κατά την αψευδή μαρτυρία του Ιησού Χριστού.
Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 20:00 τέλεσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος υπό του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Κωτσοπούλου Προϊσταμένου του Ενοριακού Ιερού Ναού και του συνεφημερίου του π. Αλεξίου Μυλωνά.
Το πρωί της Τετάρτης τελέσθηκε από ώρα 07:00 η Ακολουθία του Όρθρου μετ' αρτοκλασίας και εν συνεχεία η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου κηρύγματος υπό του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Χριστοφόρου Μυτιλήνη, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών και συλλειτουργούντων των Ιερέων του Ενοριακού Ιερού Ναού.
Το απόγευμα της Τετάρτης και ώρα 20:00 τελέσθηκε ο μεθέορτος Μέγας Εσπερινός και εψάλλει Ιερά Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο, κατά την οποία ομίλησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Γερβάσιος Παρακεντές, 
Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Μετά το πέρας της Παρακλήσεως πραγματοποιήθηκε Λιτάνευση της ιεράς εικόνος του Αγίου Ιωάννου πέριξ του Ιερού Ναού, εις την οποίαν προέστει ο Αρχιμανδρίτης π. Γερ
βάσιος, και συμμετείχαν οι Ιερείς της Ενορίας και ο Αιδεσ. πρεσβύτερος π. Αντωνίος Ρηγόπουλος, εφημέριος Μπάλα Πατρών.
Κατά τις Ιερές ακολουθίες έψαλλαν οι αδελφοί Βασίλειος και Δημήτριος Σακαλής και συμμετείχε πλήθος φιλακόλουθων και φιλέορτων πιστών Ορθοδόξων χριστιανών εκ της Ενορίας και εκ της Πόλεως των Πατρών. Αθρόα ήταν η προσέλευση των πιστών, προκειμένου να λάβουν την χάρη και την ευλογία του Αγίου Ιωάννου, ο οποίος υπήρξε δώρο Θεού και καρπός επίπονης και επίμονης προσευχής των γονέων του Ζαχαρίου και Ελισάβετ, οι οποίοι ήσαν άνθρωποι στολισμένοι με πολλές αρετές, με φόβο Θεού, με δικαιοσύνη, ευλάβεια και σωφροσύνη τηρώντας επιμελώς τις εντολές του Θεού.

Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ "ΠΡΑΤΣΙΚΑ"

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΝΟΡΙΑ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ & 
ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΣΤΟ ΓΕΝΝΕΣΙΟ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ & ΓΡΑΦΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ «ΠΡΑΤΣΙΚΑ» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

  • ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 
20:00 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’Αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος.
  • ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
06:45 Όρθρος - Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ Αρτοκλασίας, θα ιερουργήσει και θα ομιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης, Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

20:00 Εσπερινός-Παράκλησις & Λιτάνευσις της ιεράς εικόνος πέριξ του Ι.Ν. Θα προστεί και θα ομιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. Αμβρόσιος Γκουρβέλος, Προϊστάμενος Ι. Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελιστρίας Πατρών. 

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
Όλες οι Ιερές Ακολουθίες 23 και 24/6 θα τελεστούν στο παλαιό Εκκλησάκι.

Ψήφισμα στήν Γενική Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, σχετικά μέ τό «σύμφωνο συμβίωσης».

Ψήφισμα στήν Γενική Ἱερατική Σύναξη στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, σχετικά μέ τό «σύμφωνο συμβίωσης».
19.6.2015.
Γενική Ἱερατική Σύναξη πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή, στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, ἐξ’ ἀφορμῆς τῶν τρεχουσῶν καταστάσεων στή χώρα μας καί τήν κοινωνία μας, κατά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος, ἐνημέρωσε τό Ἱερατικό Σῶμα κυρίως γιά τά σχετικά μέ τό «σύμφωνο συμβίωσης» ζητήματα καί τήν προτεινόμενη ὑπό τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου ἐπέκτασή του στά ὁμόφυλα ζευγάρια.
Μετά ἀπό τήν εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τίς τοποθετήσεις τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί πολλῶν ἄλλων Κληρικῶν, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέγνωσε τό ψήφισμα τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως τό ὁποῖον προσυπέγραψαν ἅπαντες οἱ συμμετασχόντες Κληρικοί καί Μοναχοί.
Τό ψήφισμα ἔχει ὡς ἑξῆς: 

Ψήφισμα Ἱερατικῆς Συνάξεως
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.
19.6.2015

Ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν Χρυσόστομος, ὁ Ἐπίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος καί ἃπαντες οἱ συμμετασχόντες Πρεσβύτεροι, Διάκονοι καί Μοναχοί στήν Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, σήμερα 19.6.2015, ἀπεφασίσαμε καί συνυπογράφομε τά ὡς κάτωθι:
Μᾶς ἀνησυχεῖ τά μέγιστα ἡ κρίσιμη κατάσταση, στήν ὁποία εὑρίσκεται ἡ χώρα μας καί προσευχόμεθα ἰδιαιτέρως, ὣστε νά εὐοδωθοῦν οἱ προσπάθειες τῆς Ἡγεσίας της, γιά ἒξοδο ἀπό τά ἀδιέξοδα στά ὁποῖα εὑρισκόμεθα. Παράλληλα ὃμως προβληματιζόμεθα γιά τήν ἐπιχειρουμένη πνευματική καί ἠθική ἀποδόμηση τῆς Πατρίδος μας.
Πρωτίστως διακηρύττομε μετά παρρησίας καί συνειδήσεως εὐθύνης ἒναντι Θεοῦ καί τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἒναντι τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ: 

● Ὃτι ἡ ἀσφαλής ὁδός σωτηρίας εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ἡ βοήθειά μας καί παράκλησή μας εἶναι ὁ ἲδιος Θεός, τόν ὁποῖο ἐλυπήσαμε καί λυποῦμε δυστυχῶς καθ’ ἡμέραν μέ τήν ἀποστασία μας ἀπ’ Αὐτόν. Διά τοῦτο πάλιν καί πολλάκις πρέπει νά προσπίπτωμεν καί προσευχητικῶς καί μυστικῶς νά ἐξαιτούμεθα τό μέγα ἔλεος Aὐτοῦ προτρεπόμενοι καί καλοῦντες εἰς προσευχήν καί μετάνοιαν τόν Λαό καί ἐφαρμόζοντες πρῶτοι τήν ὁδόν τῆς μετά δακρύων μετανοίας.
● Βλέποντες τήν συνεχῆ κάθοδο καί πτώση τῶν ἀξιῶν, ἐκφράζομε τόν ἔντονο προβληματισμό μας καί τήν ἀνησυχία μας γιά τήν πορεία τῆς πατρίδος μας, ἀλλά καί τήν πικρία μας, γιά τήν υἱοθέτηση, ὑπό τῶν ἐχόντων τάς εὐθύνας τῆς πολιτείας, πρακτικῶν ξένων πρός τήν ἰδιοσυγκρασία τῶν Ἑλλήνων.
Ἤδη προχωρεῖ ἡ νομοθετική ρύθμιση καί στήν Ἑλλάδα γιά τό λεγόμενο «σύμφωνο συμβίωσης» μεταξύ ὁμοφύλων ζευγαριῶν, περί τοῦ ὁποίου ἐξεφράσθησαν οἱ θέσεις καί οἱ προβληματισμοί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ ἔγγραφο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, πρός τόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο.
Συμφωνοῦντες πλήρως μέ τό ὡς εἴρηται κείμενο τοῦ Μακαριωτάτου, προσεπιδηλοῦμεν ὡς Ἱερεῖς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Ἕλληνες πολῖτες πού ἀγαπᾶμε αὐτόν τόν τόπο καί τόν ὑπηρετοῦμε μέ αὐταπάρνηση, ὅτι « τό σύμφωνο συμβίωσης» τόσον μέ τήν ἀρχική του μορφή (ἀπό τό ἔτος 2008) γιά τό ὁποῖο οὐδείς ὑποχρέωσε τήν Ἑλλάδα νά υἱοθετήσῃ, ὃσο καί μέ τήν προτεινόμενη νέα του μορφή, τῆς ἐπέκτασης δηλαδή στά ὁμόφυλα ζευγάρια, ἀποτελεῖ δυναμίτιν στά θεμέλια τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας, τῆς ὁποίας βάση καί πυρήνας εἶναι ἡ οἰκογένεια, ὁ μόνος ὑγιής τρόπος γιά τήν κοινωνική συνοχή, ἡ ὁποία οἱκογένεια καταξιώνεται μέσα ἀπό τό θεοΐδρυτο θεσμό καί τό μυστήριο τοῦ Γάμου. Μίαν ἔννομο σχέση συζυγίας γνωρίζομε, αὐτή μεταξύ ἀνδρός καί γυναικός, ἡ ὁποία εὐλογεῖται ἀπό τήν Ἐκκλησία μέσα ἀπό τό Μυστήριο τοῦ Γάμου.
● Κοντά στίς θέσεις τίς ὁποῖες εἴχαμε, ὡς ἱερατικό σῶμα τῆς Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν, ἐκφράσει ἀπό τό ἔτος 2008, σημειώνομε ὅτι τό σύμφωνο συμβίωσης, οὐδέν πρόβλημα ἐπιλύει, ἀλλ’ ἀντιθέτως διασαλεύει τήν ἠθική τάξη, υἱοθετεῖ τήν εὔκολη ὁδό τῆς ἀποσείσεως τῶν εὐθυνῶν, ὑποβιβάζει τή μεγίστη ὑπόθεση τῆς συζυγίας σέ μιά ἰδιωτική συμφωνία, ἡ ὁποία συνυπογράφεται ἐνώπιον συμβολαιογράφου καί λύεται εὔκολα μέ ἁπλῆ ἐξώδικη δήλωση, δύναται δέ νά ἐπαναληφθῇ χωρίς περιορισμό.
Ὁ τρόπος αὐτός συνυπάρξεως ἀνθρώπων, εἶναι ξένος γιά τά δεδομένα τῆς Πατρίδος μας, ἀφοῦ ἡ ὅλη πορεία τῆς χώρας μας μέχρι τώρα βασίζεται σέ συγκεκριμένες πρακτικές ζωῆς, οἱ ὁποῖες διέπονται ἀπό δοκιμασμένες ἀπό τόν χρόνο ἀξίες καί ἀκατάλυτες πνευματικές ἀρχές.
Ὑπάρχει λόγος ἆρα γε νά υἱοθετοῦμε ξένα μοντέλα ζωῆς, τά ὁποῖα γνωρίζομε ἐκ τῶν προτέρων, ὃτι ἀφ’ ἑνός μέν οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν μέ τά καθ’ ἡμᾶς, ἀφ’ ἑτέρου δέ μετά βεβαιότητος ὁδηγοῦν στή διάλυση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ;
Ὡς πρός τήν ἐπέκταση τοῦ συμφώνου συμβίωσης στά ὁμόφυλα ζευγάρια, πιστεύομεν ὃτι πρόκειται γιά πρακτική πλήρους ἀπομειώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τίθεται εἰς ἐφαρμογή σχέδιον, τό ὁποῖον οὐσιαστικά συνιστᾶ τήν χαριστική βολή σέ ὅτι ἔχει ἀπομείνει ὄρθιο, μετά ἀπό πολλές θυσίες στόν τόπο μας. Ἡ συνάφεια μεταξύ ἀνθρώπων τοῦ ἰδίου φύλου συνιστᾶ γενικῶς ἐκτροπήν καί διά τήν Ἐκκλησία ἁμαρτία, σύμφωνα μέ τόν λόγον τοῦ Κυρίου καί τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων. Πολλῷ δέ μᾶλλον δημιουργεῖ τεράστια προβλήματα, ὅταν μέσα ἀπό τό σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ἀνθρώπων ἰδίου φύλου, κατοχυρωθῆ τό δικαίωμα γιά υἱοθεσίες παιδιῶν κ.λ.π.
● Ἐπίσης, ἐκφράζομε τήν βαθυτάτη λύπη μας γιά τήν διαπόμπευση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τόν ἐξευτελισμό ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων, ἡ ὁποία γίνεται πλέον χωρίς αἰδώ, μέσῳ συγκεντρώσεων και παρελάσεων οὐχί βεβαίως «ὑπερηφανείας», ὅπως τίς ὀνομάζουν, ἀλλά ἐσχάτης μορφῆς καταπτώσεώς καί ἐντροπῆς. Τοιαύτη ἀπαξίωσις τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί εὐτελισμός τῆς θεοείδειάς του οὐδέποτε εἶχε γίνῃ ἤ ἐπιχειρηθῇ στά δεδομένα τῆς πατρίδος μας.
Ὡς Ἐκκλησία ἔχομεν ὡς ἀρχήν καί τέλος τήν αἰώνια καί ἀπαραχάρακτη ἀλήθεια, τήν ἀποκεκαλυμμένη ἀπό τόν Θεό. Λυπούμεθα γιά τήν κατ’ αὐτόν τόν τρόπο χρησιμοποίηση, ἀνθρώπων μέ ὅποιαν ἰδιαιτερότητα στή ζωή τους καί προσευχόμεθα γιά τόν φωτισμό καί τήν σωτηρία ὅλων.
● Θρηνοῦμε διά τήν ἀσέβεια ἡ ὁποία διεπράχθη ἐνώπιον τοῦ χώρου στόν ὁποῖο εἶναι γεγραμμένα τά ὀνόματα ἡρώων καί μαρτύρων καί τά τοπωνύμια πού μαρτυροῦν τούς ἀγῶνες γιά τήν πνευματική καί τήν ἐδαφική ἐλευθερία τῆς χώρας μας, ἀλλά καί ἐνώπιον τοῦ κτηρίου τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, χώρου ὁ ὁποῖος πρέπει νά τυγχάνῃ ἰδιαιτέρου σεβασμοῦ, τόσο ἀπό τούς ἐντός αὐτοῦ Βουλευομένους, ὃσο καί ἀπό κάθε Ἓλληνα πολίτη. 
● Ἀναγιγνώσκοντες τήν ἀπαντητική ἐπιστολή τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης κ. Νικολάου Παρασκευοπούλου πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, διαπιστώνομε ὃτι οὑδεποσῶς μᾶς ἱκανοποιεῖ, καθ’ ὃσον ἐμμένει στήν υἱοθέτηση τῶν θέσεων οἱ ὁποῖες ἐκφράζονται, δυστυχῶς, μέσα ἀπό τήν ἐπέκταση τοῦ συμφώνου συμβίωσης καί μεταξύ τῶν ὁμοφύλων. Οὐδόλως δέ μᾶς πείθουν τά ἐπιχειρήματά του περί τῆς ἀναγκαιότητος τῆς τοιαύτης νομολογίας.
Πρός τούτοις:
● Ἀνησυχοῦμε ἔντονα γιά τό Δημογραφικό πρόβλημα τῆς χώρας μας καί παρακολουθοῦμε μέ ἰδιαίτερο προβληματισμό τήν συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ, ἀλλά καί τήν ἀλλοίωσή του, μέ τό ὀργανωμένο σχέδιο εἰσόδου στή χώρα ἀλογίστου ἀριθμοῦ μεταναστῶν καί μάλιστα ἐκ τῶν μουσουλμανικῶν χωρῶν.
● Ἡ χώρα δυστυχῶς ἀποϊεροποιεῖται καί διά τοῦτο κρούομε τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου πρός πᾶσαν κατεύθυνση, δηλοῦντες ὅτι μετά πάσης προθυμίας καί δυνάμεως θά συμβάλλωμε ὡς ὑπεύθυνοι πολῖτες καί ὡς πνευματικοί ὁδηγοί τοῦ Λαοῦ, πρός τόν πνευματικό καταρτισμό τῶν ἀνθρώπων, ὥστε νά ὑπάρξουν οἱ ἀπαραίτητες πνευματικές ἀντιστάσεις στόν πνευματικό κατήφορο καί οἱ ὑγιεῖς βάσεις γιά τήν περαιτέρω ἀνάπτυξη καί πορεία.
● Καλοῦμε τόν Λαό μας σέ ἑνότητα, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη παρά ποτέ καί σέ παραμονή στίς ἀξίες, πού κράτησαν ὄρθιο τόν τόπο καί τήν κοινωνία μας.
● Ἀπεθυνόμεθα σέ κάθε Ἓλληνα πολίτη, μέ ὑγιεῖς πνευματικές ἀρχές καί πνευματικές ἀντιστάσεις, πρός τούς Γονεῖς, πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς, πρός τούς Πνευματικούς γενικά ἀνθρώπους καί τούς καλοῦμε νά ἀντισταθοῦν μέ ἀξιοπρέπεια, σύνεση κα΄ισθένος στόν πνευματικό ὁδοστρωτῆρα πού ἀπειλεῖ τόν τόπο μας
● Προσφέρομε, ὅπως πάντοτε, ἰδιαίτερα σήμερα τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, ὡς τήν μόνη ἀλάθητη πυξίδα βάσει τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος ζεῖ ὡς καταξιωμένη προσωπικότητα στό παρόν καί πορεύεται μέ ἀσφάλεια στό μέλλον γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ του, πού εἶναι ἡ θέωση.
● Διακηρύσσομε ὃτι εἲμεθα ἓτοιμοι νά κάνωμε ὁποιαδήποτε θυσία γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδος μας, ὡς καί γιά τήν προάσπιση τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων τά ὁποῖα παρελάβαμε ὑπό τῶν μαρτύρων προγόνων μας, ὡς λόγον ἀποδώσοντες τῷ Δικαιοκρίτῃ Θεῷ.
● Τέλος, δηλώνομε ὃτι συμπαρατασσόμεθα μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο καί τήν Ἱεράν Σύνοδον, εἰς τούς χειρισμούς τῶν τόσο λεπτῶν θεμάτων πού ἀπασχολοῦν τήν Πατρίδα μας καί προσευχόμεθα διά τήν παρά Θεοῦ ἐνίσχυση στόν πολυσχιδῆ πνευματικό ἀγῶνα καί στίς προσπάθειες γιά τήν διατήρηση ἀκεραίας τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί τῶν παραδόσεων τοῦ Γένους μας.
+ Ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν Χρυσόστομος

+ Ὁ Ἐπίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος

Ἃπαντες οἱ Πρεσβύτεροι, οἱ Διάκονοι, οἱ Μοναχοί καί Μοναχές καί οἱ Ἱεραποστολικές Ἀδελφότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Οι προοπτικές διάδοσης του Χριστιανισμού...

Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολής «Ο Πρωτόκλητος».
18 Ιουνίου 
 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Για τις προοπτικές διάδοσης του Χριστιανισμού στις χώρες της Άπω Ανατολής (Κορέα, Ιαπωνία, Κίνα, Ινδονησία, Ινδία κλπ), μίλησε το απόγευμα της Τετάρτης ο Μητροπολίτης Κορέας και Υπέρτιμος Έξαρχος Ιαπωνίας κ. Αμβρόσιος στην νεόδμητη αίθουσα του Συλλόγου Ορθοδόξου Ιεραποστολής «Ο Πρωτόκλητος».
«Η πρόκληση που έρχεται για τον Χριστιανισμό, από την Άπω Ανατολή, όπου βρίσκεται η Κίνα, που είναι το κέντρο του Κόσμου, είναι πολύ μεγάλη επεσήμανε. Στην Κίνα υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τον Χριστό. Υπολογίζεται ότι ασπάζονται τον Χριστιανισμό 40.000 Κινέζοι την ημέρα. Στα χρόνια που θα έρθουν υπολογίζεται πως εκατομμύρια Κινέζοι θα έχουν ασπαστεί τον Χριστιανισμό, αλλά οι περισσότεροι θα θα είναι ετερόδοξοι και ελάχιστοι Ορθόδοξοι. Αυτό θα συμβεί επειδή ενώ υπάρχουν πολλοί ετερόδοξοι Ιεραπόστολοι οι Ορθόδοξοι είναι ελάχιστοι. Είναι ανάγκη να ενισχυθεί η παρουσία των Ορθοδόξων Ιεραποστόλων τόσο στην Νότιο Κορέα όσο και στις άλλες χώρες της Άπω Ανατολής, όπου ζει ο μισός πληθυσμός της γής, περισσότεροι από 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι.
Το κέντρο του Κόσμου έχει μετατοπιστεί προς Ανατολάς και προς εκεί πρέπει και η Ορθοδοξία να στρέψει την προσοχή και την ιεραποστολική δράση της για να κάνει πράξη την Οικουμενικότητα την οποία διατρανώνουμε όταν ψάλλουμε «Εις πάσαν την γην εξήλθε ο φθόγγος αυτών…». 
Για την ενίσχυση του Ιεραποστολικού έργου, το οποίο ο Μητροπολίτης κ. Αμβρόσιος και οι συνεργάτες του επιτελούν στην Κορέα, χρειάζεται όπως είπε να δημιουργηθούν ιεραποστολικές ομάδες εργασίας εις τα μετόπισθεν, δηλαδή την Ελλάδα, που θα ασχολούνται με την προετοιμασία κειμένων, να γίνονται διαλέξεις περί της ιεραποστολής στις ενορίες, τους κύκλους και τα κατηχητικά ώστε όλοι να γνωρίσουν και το έργο που επιτελείται στις χώρες αυτές της Άπω Ανατολής, αλλά να λειτουργήσουν και ως πηγή έμπνευσης για νέους ιεραποστόλους, και να εκμάθουν οι νέοι άνθρωποι τις γλώσσες που ομιλούνται στις χώρες αυτές ώστε να μπορούν να τις επισκεφθούν και να εργαστούν ιεραποστολικά .
Πριν από την ομιλία του Μητροπολίτου Κορέας κ. Αμβροσίου ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος τέλεσε τον αγιασμό εγκαινίων της νέας Αιθούσης Εκδήλωσεων του Συλλόγου Ορθοδόξου Ιεραποστολής «Ο Πρωτόκλητος».
Σε σύντομη ομιλία του μετά τον αγιασμό ο Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος συνεχάρη θερμά τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, αλλά και τα άλλα μέλη για το έργο που επιτελούν, της ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των ιεραποστολικών κλιμακίων ανά τον κόσμο. Παράλληλα τους συνεχάρη για την ανέγερση της νέας Αίθουσας εκδηλώσεων καθώς και του νέου ναού, οι εργασίες ανεγέρσεως του οποίου βρίσκονται στην τελική τους φάση. Μάλιστα προσκάλεσε τον Μητροπολίτη Κορέας κ. Αμβρόσιο να επισκεφθεί και πάλι την Πάτρα για να παραβρεθεί στην τελετή των εγκαινίων του ναού όταν αυτός ολοκληρωθεί.
Αναφέρθηκε με λόγους θερμούς στον φιλοξενούμενο Μητροπολίτη Κορέας και το πολύ σπουδαίο έργο που επιτελεί στην μακρινή χώρα της Άπω Ανατολής, ενώ αναφορά έκανε και στον κατά σάρκα αδελφό του κ. Αμβροσίου, Μητροπολίτη Ύδρας Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραιμ , που κοσμεί το σώμα της Ελλαδικής Εκκλησίας.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Νίκος Σίμος, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τον Μητροπολίτη κ. Χρυσόστομο για την αγάπη και το ενδιαφέρον του προς τον σύλλογο και το έργο που αυτός επιτελεί.
Αναφερόμενος στον κ. Αμβρόσιο είπε «Ο Σεβασμιώτατος μας έχει συγκινήσει με την καλωσύνη, την απλότητα, την ευαίσθητη καρδιά του, αλλά και την ευγενή στάση του στις όποιες οικονομικές ενισχύσεις προς το εκτεταμένο Ιεραποστολικό του έργο. Τον νοιώθουμε πολύ οικείο και τον χαιρόμεθα που αναλώνεται για την διάδοση της Ορθοδοξίας στην Άπω Ανατολή. Τον ευχαριστούμε θερμά για τον κόπο του να έλθει στην πόλη του Πρωτοκλήτου Αγίου Ανδρέου, ως ζωντανή μαρτυρία αγώνων διαδόσεως της αληθούς πίστεως στα Έθνη.
Την εκδήλωση πλαισίωσε με ύμνους για την ιεραποστολή βυζαντινός χορός υπό την διεύθυνση του πρωτοψάλτη κ.Αριστείδη Μπουχάγιερ που τους απέδωσε με εξαιρετικό τρόπο.
Τρίτη 16 Ιουνίου 2015

Ιερά Σύνοδος: ''Η γιόγκα δεν έχει καμία θέση στη ζωή των Χριστιανών''

Στό πλαίσιο του σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας, η οποία στην Ελλάδα είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη και σεβαστή, αλλά και της ποιμαντικής της ευθύνης για την αποφυγή δημιουργίας κλίματος θρησκευτικού συγκρητισμού, με αφορμή την πρόσφατη καθιέρωση από τον ΟΗΕ της 21ης Ιουνίου ως «Παγκόσμιας Ημέρας Γιόγκα», η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος υπενθυμίζει στο χριστεπώνυμο Πλήρωμα ότι: η «Γιόγκα» αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο της θρησκείας του Ινδουϊσμού, έχει ποικιλομορφία σχολών, κλάδων, εφαρμογών και τάσεων και ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ «είδος γυμναστικής». 
Ως εκ τούτου η «Γιόγκα» τυγχάνει απολύτως ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας και δεν έχει καμία θέση στη ζωή των Χριστιανών.

« Ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ... »

« Ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ... »

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ
Οἱ Ἅγιοι Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης καί Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης κατενόησαν εἰς βάθος τήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου ἤτοι τό σκοπούμενον τέλος τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ «γίνεσθε ἅγιοι, γίνεσθε τέλειοι». Βρῆκαν τόν στόχο, τόν κατάλαβαν, ζυμώθηκαν μ’αὐτόν πρός τήν Βασιλείαν, ἔδωσαν αἷμα καί πῆραν Ἅγιον Πνεῦμα, ἔγιναν κληρονόμοι Θεοῦ, συγκληρονόμοι δέ Χριστοῦ. Πέτυχαν διά τῆς Χάριτος τήν ἀξίωσιν τοῦ Χριστοῦ καί τούς χαρίστηκε τό Φῶς, ἡ καθαρότητα, ἡ ταπείνωσις, ἡ διάκρισις. Ὅ,τι ἔχει ὁ Παράκλητος κατά Φύσιν, διά τῆς κοινωνίας, τούς ἐδόθη κατά Χάριν χωρίς ποτέ νά τό ζητήσουν οἱ ἴδιοι, δωρεάν, ὅπως π.χ. ἡ διόρασις, ἡ προόρασις, ἡ προφητεία, καθώς καί σημεῖα φοβερά, ἰάσεις ψυχῶν καί σωμάτων καί ἐκδιώξεις δαιμονίων. 
Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων οἱ Ἅγιοι Πορφύριος καί Παΐσιος ἀγάπησαν μετά τόν Θεόν καί τούς ἀνθρώπους ἀνεξαιρέτως. Ἐν τούτοις, ἡ ἀγάπη τους αὐτή καθώς καί ἡ Ὀρθόδοξη εὐγένεια πρός πάντα ἄνθρωπον δέν ἀπέβαινε ποτέ εἰς βάρος τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας. Τηροῦσαν ἀπαρασάλευτα ἄχρι κεραίας, τούς λόγους τῶν πρό αὐτῶν Ἁγίων «ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ, ἀγαπῶντες ἐν ἀληθείᾳ». Ὑπερτόνιζαν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ μοναδική κιβωτός σωτηρίας, ὅπως ἐπίσης ὅτι τά Ὀρθόδοξα Μυστήρια ἀναπλάθουν τόν παλαιόν ἄνθρωπον, τόν κάνουν Καινή Κτίση, κληρονόμον τῆς Βασιλείας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, συγκληρονόμον Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τόνιζαν: «Ἔξω ἀπό τήν Ὀρθόδοξον πίστιν καί Παράδοσιν γεννιοῦνται τέκνα ὀργῆς, ἀπιστίας καί ἀπειθείας.»
Δυστυχῶς αὐτή τήν ἀγάπη καί εὐγένεια τῶν Ἁγίων κάποιοι Νεοεποχῖτες δῆθεν Ὀρθόδοξοι, ἐξαιτίας τῆς ἐσκοτισμένης αὐτῶν καρδίας, τήν παρεξήγησαν καί προσπαθοῦν καί σήμερα μέ κείμενα καί εἰκόνες μέσα ἀπό τά media νά παρουσιάσουν τούς Ἁγίους ὡς ἔχοντες πνεῦμα Οἰκουμενιστικό, Νεοεποχίτικο, μέ τήν ἀνόητη δικαιολογία ὅτι ἐδέχοντο ὅλους καί συνομιλοῦσαν μέ τούς πάντες. Ὦ, πλάνη οἰκτρά καί θόλωσις τοῦ νοός!!!
Γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές καί πρός ἀποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων παραθέτουμε στή συνέχεια αὐθεντικά στοιχεῖα ἀπό λόγους καί ἐπιστολές τῶν Ἁγίων ὥστε εἰ δυνατόν νά ἔρθουν σέ μετάνοια οἱ ἀντικείμενοι καί νά πάψουν ἐπιτέλους νά συκοφαντοῦν τούς Ἁγίους. Τώρα, ἄν κάποιοι μετά τήν παράθεση αὐτῶν τῶν πειστηρίων παραμείνουν στήν ἀτιμία καί συνεχίσουν διαστρεβλώνοντες τήν ἀλήθεια, σκανδαλίζοντας δέ τούς πιστούς, φέρουν ἀκεραία τήν εὐθύνη καί ἐλέγχονται ὡς αὐτοκατάκριτοι.
Ἀπόσπασμα Α’ Ἐπιστολῆς τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, πού ἐστάλῃ στίς 21-1-1968 στήν Ἱ.Μ. Σταυρονικήτα, ὅταν ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετώπιζε τόν κίνδυνο ἀπό τίς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μέ τήν συνέναιση καί σύμπραξη τοῦ τότε Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα:
«”Τό νόμισμα τῆς ἀγάπης” πού κυκλοφορεῖ μετά ἀπό τό “κλείσιμο τῶν δογμάτων”, ἡ “ἐπανίδρυσις τῆς Μιᾶς… Ἐκκλησίας” καί τόσα ἄλλα εἶναι ἀκατανόητα καί κυριολεκτικῶς βλάσφημα διά τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία…
Ἡ ἄρνησις πρός τόν Πατριάρχη (Ἀθηναγόρα) δέν εἶναι ἄρνησι πρός τήν ἀγάπη οὔτε πρός τήν ἑνότητα. Εἶναι «ὄχι» πρός τό ψευδές καί «ναί» πρός τήν Ἀλήθεια, πού κρύβει μέσα της ἡ Ἐκκλησία.
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, πού φάνηκαν «σκληροί» στή διατήρηση τοῦ Δόγματος, εἶναι ἐκεῖνοι πού ἀγάπησαν περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον τόν ἄνθρωπο. Γιατί γνώρισαν τά ἀπύθμενα βάθη του καί δέν θέλησαν ποτέ νά τόν κοροϊδέψουν μέ τίς συνθηματολογίες ἐφήμερης καί ἀνύπαρκτης ἀγάπης, ἀλλά τόν σεβάστηκαν προσφέροντάς του τό Εὐαγγέλιο τῆς Ἀληθείας, πού χαρίζει τή μακαρία ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ζωή.
Δέν εἶναι λοιπόν ἡ πιστότης στό Δόγμα στενοκεφαλιά οὔτε ὁ ἀγώνας γιά τήν Ὀρθοδοξία μισαλλοδοξία, ἀλλά ὁ μοναδικός τρόπος ἀληθινῆς ἀγάπης».
Ἀπόσπασμα Β’Ἐπιστολῆς τοῦ ἰδίου πρός τήν Ἱ.Μ. Σταυρονικήτα πού ἐστάλῃ στίς 23-1-1969:
«Ἐπειδή βλέπω τόν μεγάλο σάλο εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας, ἐξ αἰτίας τῶν διαφόρων φιλενωτικῶν κινήσεων καί τῶν ἐπαφῶν τοῦ Πατριάρχου (Ἀθηναγόρα) μετά τοῦ Πάπα, ἐπόνεσα κι ἐγώ σάν τέκνον Της καί ἐθεώρησα καλόν, ἐκτός ἀπό τίς προσευχές μου, νά στείλω κι ἕνα μικρό κομματάκι κλωστή (πού ἔχω σάν φτωχός Μοναχός), διά νά χρησιμοποιηθεῖ κι αὐτό, ἔστω γιά μιά βελονιά, διά τό πολυκομματιασμένο φόρεμα τῆς Μητέρας μας… Φαντάζομαι ὅτι θά μέ καταλάβουν ὅλοι, ὅτι τά γραφόμενά μου δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἕνας βαθύς μου πόνος διά τήν γραμμήν καί κοσμικήν ἀγάπην δυστυχῶς τοῦ πατέρα μας κ. Ἀθηναγόρα. Ὅπως φαίνεται, ἀγάπησε μιάν ἄλλην γυναίκα μοντέρνα, πού λέγεται Παπική «Ἐκκλησία», διότι ἡ Ὀρθόδοξος Μητέρα μας δέν τοῦ κάμνει καμμίαν ἐντύπωσι, ἐπειδή εἶναι πολύ σεμνή. Αὐτή ἡ ἀγάπη, πού ἀκούσθηκε ἀπό τήν Πόλι, βρῆκε ἀπήχησι σέ πολλά παιδιά του, πού τήν ζοῦν εἰς τάς πόλεις. Ἄλλωστε αὐτό εἶναι καί τό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας: ἡ οἰκογένεια νά χάση τό ἱερό νόημά της, πού ὡς σκοπόν ἔχουν τήν διάλυσιν καί ὄχι τήν ἕνωσιν…
Μέ μιά τέτοια περίπου κοσμική ἀγάπη καί ὁ Πατριάρχης μας φθάνει στή Ρώμη. Ἐνῶ θά ἔπρεπε νά δείξη ἀγάπη πρῶτα σέ μᾶς τά παιδιά του καί στή Μητέρα μας Ἐκκλησία, αὐτός, δυστυχῶς, ἔστειλε τήν ἀγάπη του πολύ μακριά. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά ἀναπαύσει μέν ὅλα τά κοσμικά παιδιά, πού ἀγαποῦν τόν κόσμο καί ἔχουν τήν κοσμικήν αὐτήν ἀγάπην, νά κατασκανδαλίση, ὅμως, ὅλους ἐμᾶς, τά τέκνα τῆς Ὀρθοδοξίας, μικρά καί μεγάλα, πού ἔχουν φόβο Θεοῦ.
Μετά λύπης μου, ἀπό ὅσους φιλενωτικούς ἔχω γνωρίσει, δέν εἶδα νά ἔχουν οὔτε ψίχα πνευματική οὔτε φλοιό. Ξέρουν, ὅμως, νά ὁμιλοῦν γιά ἀγάπη καί ἑνότητα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι δέν εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν Θεόν, διότι δέν Τόν ἔχουν ἀγαπήσει.
...Ἄς γνωρίζομεν ὅτι δέν ὑπάρχουν μόνο φυσικοί νόμοι, ἀλλά καί πνευματικοί. Ἑπομένως ἡ μέλλουσα ὀργή τοῦ Θεοῦ δέν μπορεῖ νά ἀντιμετωπισθῆ μέ συνεταιρισμόν ἁμαρτωλῶν (διότι διπλήν ὀργήν θά λάβωμεν), ἀλλά μέ μετάνοιαν καί τήρησιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου.
Ἐπίσης ἄς γνωρίσωμεν καλά ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας δέν ἔχει καμμίαν ἔλλειψιν. Ἡ μόνη ἔλλειψις, πού παρουσιάζεται, εἶναι ἡ ἔλλειψις σοβαρῶν Ἱεραρχῶν καί Ποιμένων μέ πατερικές ἀρχές. Εἶναι ὀλίγοι οἱ ἐκλεκτοί· ὅμως δέν εἶναι ἀνησυχητικόν. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί Αὐτός τήν κυβερνάει… Ὁ Κύριος, ὅταν θά πρέπη, θά παρουσιάση τούς Μάρκους τούς Εὐγενικούς καί τούς Γρηγορίους Παλαμάδες, διά νά συγκεντρώσουν ὅλα τά κατασκανδαλισμένα ἀδέλφια μας, διά νά ὁμολογήσουν τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν, νά στερεώσουν τήν Παράδοσιν καί νά δώσουν χαράν μεγάλην εἰς τήν Μητέρα μας». 
Χαρακτηριστικά τῆς προσοχῆς τοῦ Ἁγίου Παϊσίου στά θέματα τῆς ἐπικοινωνίας καί συμπροσευχῆς μέ τούς αἱρετικούς εἶναι καί τά παρακάτω γεγονότα:
«Κάποτε, διηγήθηκε ὁ Γέροντας, μοῦ ἦρθαν δύο παπικοί, λατίνοι... Μοῦ λέει λοιπόν ὁ ἕνας – Ἔλα νά ποῦμε τό ‘Πάτερ ἡμῶν...’ – Γιά νά τό ποῦμε μαζί, τοῦ εἶπα, πρέπει νά συμφωνοῦμε στό Δόγμα. Ὅμως, μεταξύ ἡμῶν καί ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστί. Ὕστερα μοῦ λέει : - Μόνο οἱ Ὀρθόδοξοι εἶναι κοντά στό Θεό καί μόνο αὐτοί θά σωθοῦνε; Ὁ Θεός εἶναι μέ ὅλο τόν κόσμο. – Ναί, τοῦ εἶπα. Ἐσύ μπορεῖς νά μοῦ πῆς καί πόσος κόσμος εἶναι κοντά στό Θεό; ... – Ὅλοι μιλᾶνε γιά ἀγάπη, εἰρήνη καί ὁμόνοια, τούς εἶπα στό τέλος, ἀλλά ὅλοι αὐτοί εἶναι διχασμένοι καί μέ τόν ἑαυτό τους καί μέ τούς ἄλλους. Γι' αὐτό καί ἑτοιμάζουν ὅλο καί μεγαλύτερες βόμβες. Πολλοί, πού μιλοῦν γιά ἀγάπη καί ἑνότητα, οἱ ἴδιοι δέν εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν Θεό, γιατί δέν τόν ἔχουν ἀγαπήσει, οὔτε ἔχουν ἀληθινή ἀγάπη. Ἀγάπη ἀληθινή ἔχει ἐκεῖνος, πού ἔχει ὀρθή πίστη, ζῆ κοντά στό Θεό, καί τότε ὁ Θεός ζωγραφίζεται στό πρόσωπό του καί οἱ ἄλλοι βλέπουν στό πρόσωπό του τόν Θεό». (Λόγοι Ε΄. Πάθη καί ἀρετές, 2006, σελ. 285).
Ὁ τότε Πάπας, ἔχοντας ἀκούσει γιά τήν φήμη τοῦ Γέροντος Παϊσίου, ἔστειλε μερικούς καρδιναλίους στήν καλύβη τοῦ γέροντος, γιά νά τοῦ ἀνακοινώσουν ὅτι ὁ Πάπας τόν προσκαλεῖ στή Ρώμη, γιά νά συζητήσουν περί δογματικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων. Ἡ ἀπάντηση τοῦ γέροντος ἦταν ἀποστομωτική : «Ὁ πάπας δέν εἶναι ἕτοιμος ἀκόμη γιά μιά τέτοια συζήτηση. Πρέπει νά ἀποβάλλει τόν ἐγωϊσμό του». 
Στό βιβλίο του «Ἐπιστολές» λέει τά ἑξῆς:

«Στήν ἐποχή μας, ὅμως, πολλοί ἀπό ἐμᾶς, ἐπηρεαζόμενοι δυστυχῶς ἀπό τήν κοσμική ἀγάπη, πού δέν ἔχει πνευματικό ἀντίκρυσμα, πᾶμε δῆθεν νά κάνουμε καλό, νά δώσουμε αἷμα, ἐνῶ τό αἷμα μας εἶναι γεμάτο ἀπό πνευματικά μικρόβια καί βλάπτουμε περισσότερο. Ἐάν ὅμως ζούσαμε Πατερικά, θά εἴχαμε ὅλοι πνευματική ὑγεία, τήν ὁποία θά ζήλευαν καί ὅλοι οἱ ἑτερόδοξοι καί θά ἄφηναν τίς ἀρρωστημένες τους πλάνες καί θά σώζονταν δίχως κήρυγμα....Αὐτό πού ἐπιβάλλεται σέ κάθε Ὀρθόδοξο εἶναι νά βάζη τήν καλή ἀνησυχία καί στούς ἑτεροδόξους, νά καταλάβουν δηλαδή ὅτι βρίσκονται σέ πλάνη, γιά νά μήν ἀναπαύουν ψεύτικα τόν λογισμό τους καί στερηθοῦν καί σ' αὐτήν τήν ζωή τίς πλούσιες εὐλογίες τῆς Ὀρθοδοξίας καί στήν ἄλλη ζωή στερηθοῦν τίς περισσότερες καί αἰώνιες εὐλογίες τοῦ Θεοῦ...» (Ἐπιστολές, 2004, σσ. 123, 149-150).
Στό βιβλίο «Λόγοι Α’. Μέ πόνο καί ἀγάπη γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο» γράφονται τά ἑξῆς:

«...Σήμερα δυστυχῶς μπῆκε ἡ εὐρωπαϊκή εὐγένεια καί πᾶνε νά δείξουν τόν καλό. Θέλουν νά δείξουν ἀνωτερότητα καί τελικά πᾶνε νά προσκυνήσουν τόν διάβολο μέ τά δύο κέρατα. ...Σήμερα λένε : Ὄχι μόνο μέ αἱρετικό, ἀλλά καί μέ Βουδδιστή καί μέ πυρολάτρη καί μέ δαιμονολάτρη νά συμπροσευχηθοῦμε. Πρέπει νά βρίσκωνται στίς συμπροσευχές τους καί στά συνέδρια καί οἱ Ὀρθόδοξοι. Εἶναι μιά παρουσία. Τί παρουσία; Τά λύνουν ὅλα μέ τή λογική (χωρίς τό Ἅγιο Πνεῦμα) καί δικαιολογοῦν τά ἀδικαιολόγητα. Τό εὐρωπαϊκό πνεῦμα νομίζει ὅτι καί τά πνευματικά θέματα μποροῦν νά μποῦν στήν Κοινή Ἀγορά...[1]» ( Λόγοι Α΄, 2006, σελ. 347).
Ἐπίσης, ὁ Ἅγιος Γέροντας Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης γνώριζε πολύ καλά τά σχέδια τοῦ Παπισμοῦ. «Μή φοβᾶστε», ἔλεγε, «οἱ διαθέσεις τοῦ Πάπα ἀνέκαθεν ἦταν νά ὑποτάξει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί θά ἔλθει ἡμέρα πού ὁ διάλογος θά ματαιωθεῖ· τίποτε δέν πρόκειται νά γίνει· ἄλλωστε οἱ οὐνίτες, αὐτός ὁ δούρειος ἵππος, εἶναι φῶς φανάρι ὅτι τούς ἐνδιαφέρει νά ἀναγνωρίσουν οἱ Ὀρθόδοξοι κεφαλήν τόν Πάπα καί τίποτε περισσότερον».
Σέ συνομιλία πού εἶχε μέ κάποιους νέους ἀναφέρει τά ἑξῆς: 

[«Μία θρησκεία μόνον εἶναι: Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική θρησκεία καί τό πνεῦμα αὐτό τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές. Τά ἄλλα πνεύματα, εἶναι πνεύματα πλάνης καί οἱ διδασκαλίες εἶναι μπερδεμένες.
...Καί γι' αὐτό τό σκοπό, ἐπειδή ἐγώ εἶμαι γέροντας, πρέπει νά εἶμαι εἰλικρινής. Ἔχω τόσο κόσμο. Δέν ξεύρεις ὅλος, ὅλος ὁ κόσμος ἐδῶ στό τηλέφωνό μου, νά ἔρθεις ἀπό ὅλα τά βασίλεια τοῦ κόσμου μοῦ τηλεφωνοῦν. Τήν νύχτα, ὅ,τι ὥρα νά 'ναι. Ἀπ' ὅλα τά βασίλεια... Καί ν' ἀκουστεῖ ὅτι εἶμαι κι ἐγώ, ἔχω ἐλεύθερο πνεῦμα καί παραδέχομαι ὅλες τίς θρησκεῖες; Ὄχι, δέν παραδέχομαι. Ὅποιος νά μοῦ πεῖ, καί ἕνας ἄγγελος νά ἔρθει νά μοῦ πεῖ: «ἔτσι εἶναι ὅπως πιστεύει ὁ τάδε», «Ὄχι» θά τοῦ πῶ. «Λές ψέμματα, δέν εἶσαι πνεῦμα ἀγαθόν. Εἶσαι πονηρόν πνεῦμα καί λές αὐτό.» Ἔτσι θά τοῦ πῶ ἐγώ τοῦ ἀγγέλου, δέν θά τόν πιστέψω. (...)
Δέν τό θέλω βέβαια νά προπαγανδίζετε στόν ἕναν καί στόν ἄλλον καί νά λέει: «οἱ θρησκεῖες ὅλες εἶναι μία. Δέν ἔχουνε (διαφορά), τοῦ Θεοῦ εἶναι, σέ ὅποια θέλεις πηγαίνεις. Καί ὅποιο Θεό θέλεις προσκυνάεις». Δέν τά θέλω ἐγώ αὐτά, δέν μπορῶ. Εἶναι ἔτσι τό πνεῦμα μου. (...)
Ἐγώ ἔχω κάνει στήν ἔρημο, ἔχω ἀγωνιστεῖ, ἔχω νηστεῖες, κακουχίες, ἀγρυπνίες, γυμνότητα, μέ παλιόρουχα, μέ..., καί ὅλα αὐτά γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Καί ζοῦσα μέσα σέ ἁγίους ἀνθρώπους. Ἀλλά Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Κατάλαβες;
... Εἶναι σύστημα ὁλόκληρο. Πρέπει νά τό μελετήσεις καί μήν μέ ἐπιπολαιότητα λές λόγια, πού δέν εἶναι (σωστά). Δέν μποροῦμε νά ποῦμε τί λέει ὁ ἕνας καί ὁ ἄλλος, δέν μποροῦμε. Πρέπει νά ἰδοῦμε ποῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια καί ἡ ἀλήθεια εἶναι στήν Ὀρθοδοξία[2]. Ἐγώ τήν ἔχω ζήσει καί τήν ξεύρω μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ. Καί ἔχω ζήσει μέσα σέ ἁγίους ἀνθρώπους, πού πέφτουνε στό πνεῦμα αὐτό τῆς ἀληθείας. Ὑπάρχουν πολλά φῶτα, πού βλέπει κανείς καί ἐντυπωσιάζεται, μά ἕνα εἶναι τό Φῶς τό ἀληθινόν.
...Μόνο ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ ἑνώνει καί ὅλοι πρέπει νά προσευχόμαστε νά ἔρθουνε σ’αὐτή τή θρησκεία. Ἔτσι θά γίνει ἕνωσις, ὄχι μέ τό νά πιστεύεις ὅτι ὅλοι εἴμαστε τό ἴδιο καί ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι τό ἴδιο. Δέν εἶναι τό ἴδιο.»] (Τό Πνεῦμα τό Ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές, Μέρος πρῶτον, πρώτη συνομιλία, Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου).
Στή συνέχεια τῶν γραπτῶν αὐτῶν κειμένων καί λόγων τῶν Ἁγίων πού παραθέσαμε πιό πάνω, ὡς ὕστατη ἐν Χριστῷ προσπάθεια, ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά καί τήν αἰτία γιά τήν ἐμμονή τους στήν ὕβριν ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων δογμάτων καί τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, ἔτσι ὅπως τήν καταγράφει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς:
«Νὰ γνωρίζετε δὲ αὐτό, ἀδελφοί, ὅτι τὰ πονηρὰ πάθη καὶ τὰ δυσεβῆ δόγματα ἀλληλοεισάγονται, πραγματοποιούμενα λόγῳ τῆς δικαίας ἐγκαταλείψεως ἀπὸ τὸν Θεό.» (Παλαμικὸν Ταμεῖον, σελ.748, Ὁμιλία Η’ “Ἑτέρα περὶ νηστείας”, ΕΠΕ 9,224.PG 151,101B). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 
«Ἐὰν κανεὶς δὲν συμφωνῇ μὲ τοὺς ἁγίους ὅπως ἐμεῖς, δὲν θὰ δεχθοῦμε αὐτὸν σὲ ἐπικοινωνία». (Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς)
«Δυστυχῶς ὁ δυτικός ὀρθολογισμός ἔχει ἐπιδράσει καί σέ ἀνατολικούς ὀρθόδοξους ἄρχοντες καί ἔτσι βρίσκονται σωματικά μόνο στήν Ἀνατολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ ὅλο τό εἶναι τους βρίσκεται στήν Δύση πού τήν βλέπουν νά βασιλεύει κοσμικά. Ἐάν ἔβλεπαν τήν Δύση πνευματικά, μέ τό φῶς τῆς Ἀνατολῆς, μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, τότε θά ἔβλεπαν τό πνευματικό ἡλιοβασίλεμα τῆς Δύσης, πού χάνει σιγά‐σιγά τό φῶς τοῦ νοητοῦ Ἡλίου, τοῦ Χριστοῦ, καί προχωρεῖ γιά τό βαθύ σκοτάδι… Πά,πά…βασανίζουν καί μπερδεύουν τόν κόσμο αὐτοί οἱ ἄνθρωποι!» (Ἅγ. Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, Λόγοι Α’. Μέ πόνο καί ἀγάπη γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, 1998, σελ. 210). 
«...Θά μοῦ πεῖς νά: ”Γιατί δέν τά βλέπει ὁ Θεός;” Μά αὐτά εἶναι, τά βλέπει ὁ Θεός. Ἀλλά ὁ Θεός δέν μπορεῖ νά ἐπέμβει. Μπορεῖ ὅμως, μέ τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ, νά ἔρθει, νά ἔρθει ὥστε οἱ ἄνθρωποι ν’ἀποκτήσουν μία ἐπίγνωση, νά ἰδοῦνε τό χάος ὁλοζώντανο μπροστά τους, νά ποῦνε: Ἔ! Πέφτουμε στό χάος, χανόμαστε. Ὅλοι πίσω, ὅλοι πίσω, γυρίστε πίσω, πλανηθήκαμε. Καί νά ἔρθουνε πάλι στό δρόμο τοῦ Θεοῦ καί νά λάμψει ἡ Ὀρθόδοξος πίστις.» (Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Τό Πνεῦμα τό Ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές, Μέρος πρῶτον, πρώτη συνομιλία).
Στόν Ἰησοῦν τόν Μεσσίαν ἀνήκει ἡ Βασιλεία, τό Κράτος καί ἡ Δόξα εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.

[1] Βλέπε λείψανα Ἁγίων πού οἱ Πάπες ὡς δούρειον ἵππον εἰσάγουν στήν Ἑλλάδα μπαινοβγαίνοντας οἱ Καρδινάλιοι στά Ἅγια Ὀρθόδοξα Θυσιαστήρια προβάλλοντες τούς ἑαυτούς τους ὡς δῆθεν ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας. Βλέπε ἀκόμη 4/6/2015 καί ὥρα 06.10 π.μ. σέ ἐκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό, ἱερομόναχος νά λέει στούς ἀκροατές του ὅτι οἱ ὕμνοι οἱ Ὀρθόδοξοι πού γράφτηκαν μέσῳ τῶν ἱερῶν ὑμνωδῶν ἀπό τόν Παράκλητο κουράζουν, ἐνῶ ἡ μετάφραση πού αὐτός διάβασε δῆθεν ξεκουράζει. Ξεκίνησε ὁ ἐν λόγῳ κληρικός ἀπό τό «Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε...»(Κοντάκιον τῆς Πεντηκοστῆς), αὐτόν τόν πνευματοφόρον ὑπέροχον ὕμνον, τόν ὁποῖον κακοποίησε βάναυσα! Ἔκλεισα τό κουμπί διότι ἔνοιωσα ναυτία. 
[2] Ἀπευθυνόμενος ὁ Ἅγιος Πορφύριος σέ Λατίνο «μοναχό», ὁ ὁποῖος συμμετεῖχε στό πρόγραμμα Ὀρθόδοξης Ἱερᾶς Μονῆς παραμένοντας ὅμως στήν πλάνη τοῦ Παπισμοῦ, τόνισε: «Μήν νομίσεις ὅτι θά βρεῖς αὐτό πού ζητᾶς, ἐάν παραμείνεις αὐτοῦ πού εἶσαι. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια.» (Μαγνητοφωνημένη μαρτυρία Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.κ. Ἀθανασίου πού συνόδευε τόν ἐν λόγω «μοναχό»).

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate