Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

Σύναξις Ὑπευθύνων Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς λήξεως τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν πραγματοποιήθηκε σύναξις τῶν Ὑπευθύνων στό τομέα τῆς νεότητος, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πατρῶν.Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀπευθυνόμενος πρός τούς συνεργάτας στόν τομέα τῆς Νεότητος, τούς εὐχαρίστησε γιά τόν πολύ κόπο πού καταβάλλουν μέ ζέση ψυχῆς στήν ὑπόθεση τῆς διακονίας τῆς Νεότητος, σ’ ἕνα εὐαίσθητο τομέα, ὁ ὁποῖος ἔχει ξεχωριστή λεπτότητα καί ἀπαιτεῖ ἰδιαίτερους πνευματικούς χειρισμούς.
Ἐσημείωσε, μεταξύ τῶν ἄλλων, ὅτι ἡ ἐπιτυχία σέ αὐτό τό ἔργο ἀπαιτεῖ προσευχή, ταπείνωση, ἀγάπη, ἐνθουσιασμό, κόπο, χρόνο, θυσία.
Ἀνεφέρθη λίαν ἐπαινετικῶς στούς Κατηχητές καί στίς Κατηχήτριες πού παρά τό βεβαρυμένο πρόγραμμά τους, ἀφήνουν τίς προσωπικές τους ὑποχρεώσεις καί οἰκογενειακές ἐνασχολήσεις, καί σπεύδουν μετά χαρᾶς καί ζήλου ἱεροῦ νά προσφέρουν τίς πολύτιμες ὑπηρεσίες τους στό κατηχητικό καί νεανικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἐπίσης, μέ πολύ θερμά λόγια ἀπευθύνθηκε πρός τούς εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς πού εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τούς νέους σέ κάθε Ἐνορία. «Χαίρομαι, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, διότι οἱ Ἐνορίες τῶν Πατρῶν εἶναι ζωντανές Ἐνορίες σέ ὅλους τούς τομεῖς καί κυρίως στόν νεανικό τομέα. Εἴμαστε καί πρέπει νά εἴμαστε κοντά, συνέχισε ὁ Μητροπολίτης, στά παιδιά ἀπό τήν ὥρα πού ἀνοίγουν τά μάτια τους στόν κόσμο αὐτό. Τά συνοδεύομε προσευχητικά μέ ὅλη μας τήν ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον ὃσο μεγαλώνουν καί φοιτοῦν στά σχολεῖα κάθε βαθμίδος. Κάνομε τούς πόθους τους καί τίς ἀναζητήσεις τους ὑπόθεση τῆς δικῆς μας ζωῆς. Κατευθύνομε πρός τόν ὑγιῆ πνευματικό καί σωτήριο δρόμο τά ἐνδιαφέροντά τους. Χαιρόμαστε μέ τίς ἐπιτυχίες τους καί τούς ἐπιστηρίζομε στίς ὅποιες προσπάθειές τους. Πονᾶμε μαζί τους ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, ἀνεργία κ.λ.π. Προσευχόμαστε γιά ὅσους νέους ἔχουν ἀκολουθήσει λανθασμένο δρόμο στή ζωή τους καί καταβάλλομε κάθε προσπάθεια νά σταθοῦμε κοντά σέ αὐτούς καί στίς οἰκογένειές τους. Ἀγκαλιάζομε τά παιδιά μας ἀπό τήν νηπιακή ἡλικία μέχρι τήν φοιτητική τους ζωή καί ἀκόμη πιό πέρα, ἀφοῦ ἡ μεγαλούπολις τῶν Πατρῶν φιλοξενεῖ περί τούς 50.000 φοιτητάς. Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους, ὄχι μόνο, γιά τήν ἐργασία, ἀλλά καί τήν συνεργασία, τούς ὑπευθύνους σέ κάθε Ἐνορία καί τῶν Ἱεραποστολικῶν Ἀδελφοτήτων πού δραστηριοποιοῦνται στήν Ἱερά Μητρόπολη τῶν Πατρῶν...»
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν μέχρι τώρα ὑπεύθυνο τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί συντονιστή τοῦ νεανικοῦ ἔργου, Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε ὑψηλότερα καθήκοντα, ἀφοῦ ὑπηρετεῖ πλέον τήν Ἱερά καί Ἀποστολική Μητρόπολή μας, ἀπό τήν θέση τοῦ βοηθοῦ Ἐπισκόπου.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε, τίς ἀρετές πού κοσμοῦν τό πρόσωπο τοῦ Θεοφιλεστάτου, ἕνεκα τῶν ὁποίων ὁ Θεός ὠκονόμησε νά ἀνέλθῃ εἰς τόν τρίτον της Ἱερωσύνης βαθμό, πρός μεγίστη χαρά τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.
Ἰδιαιτέρως ἀνεφέρθη ὁ Μητροπολίτης, στόν πολύ κόπο πού κατέβαλε ὁ Θεοφιλέστατος στόν τομέα τῆς Νεότητος, συντονίζοντας μέ πολύ ὑπευθυνότητα καί ἐπιτυχία τίς ὅποιες ἐκδηλώσεις καί ἐργασίες ἐπί μία δεκαετία.
Εἰς ἔνδειξιν τιμῆς καί εἰς πίστωσιν αὐτῆς τῆς εὐεργεσίας ἐπέδωσε ὁ Σεβασμιώτατος στόν Θεοφιλέστατο Κερνίτσης, Εὐεργετήριο Γράμμα.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίασε τόν νέο ὑπεύθυνο τοῦ νεανικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. π. Εἰρηναῖο Σωτηρόπουλο καί γιά τόν ὁποῖον ἔπλεξε τό ἐγκώμιο γιά τήν ζέση ψυχῆς καί τόν θερμουργό ζῆλο μέ τόν ὁποῖο διακονεῖ στό νεανικό τομέα στήν ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Εἰρήνης Ριγανοκάμπου Πατρῶν, ἀφοῦ ἔχει ἀναπτύξει σπουδαῖο καί ἀξιοζήλευτο κατηχητικό καί νεανικό ἔργο, ὀργανώνοντας συνάξεις νέων καί φοιτητῶν, χορευτικά τμήματα μέ παραδοσιακούς χορούς, θεατρικές ὁμάδες, κ.ἂ.
● Στή συνέχεια, ὁ Θεοφιλέστατος βαθειά συγκινημένος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τά θερμά λόγια τά ὁποῖα τοῦ ἀπηύθυνε καί γιά τήν ἀγαστή συνεργασία κατά τήν παρελθοῦσα δεκαετία, πού ὁ Θεοφιλέστατος διηκόνησε στόν συγκεκριμένο τομέα. Ἐπίσης, μίλησε θερμά γιά τούς Ἱερεῖς τῶν Ἐνοριῶν, γιά τούς Κατηχητές καί τίς Κατηχήτριες καί γιά τά παιδιά πού πλαισιώνουν τίς νεανικές ὁμάδες καί συμμετέχουν στίς πνευματικές, κοινωνικές, ἐθνικοθρησκευτικές καί ἄλλες ἐκδηλώσεις τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί κοινωνίας.
Ἐπίσης, ἐμνήσθη τῶν πολλῶν ἐπαίνων πού ἔχουν λάβει κατά καιρούς οἱ νέοι της Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν μέ ἀποκορύφωμα τίς τιμητικές διακρίσεις ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιά τήν συμμετοχή τους στά φεστιβάλ Νεότητος τῆς Ἐκκλησίας.
Τέλος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τό Εὐεργετήριο Γράμμα καί ἐδήλωσε ὅτι θά εἶναι, ὅπως πάντα, παρών καί στόν τομέα τῆς Νεότητος.
● Στό τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος παρεχώρησε τόν λόγο στόν νέο ὑπεύθυνο Νεότητος Ἀρχιμ. π. Εἰρηναῖο Σωτηρόπουλο, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν πολλή μεγάλη τιμή τῆς ἀναθέσεως τῆς ὑψηλῆς αὐτῆς διακονίας καί ἐδεσμεύθη ὅτι θά καταβάλλῃ ὅλες του τίς δυνάμεις ὥστε νά συνεχιστῇ τό πλούσιο νεανικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πρός ὄφελος τῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα χρήζουν βοηθείας καί ἐπιστηριγμοῦ στούς δύσκολους καιρούς πού ζοῦμε.
● Ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος ἀπεχώρησε γιά νά τελέσῃ τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ εἰκοσάχρονου νέου, Ἰωάννου Γκούμα, ὁ ὁποῖος ἐφυγε από τόν κόσμο αὐτό, εξαιτίας αυτοκινητικού δυστυχήματος. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐτελέσθη στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Σαραβαλίου Πατρῶν, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε μέ λόγια συγκινητικά, ἀναστάσιμα καί παρηγορητικά, στούς γονεῖς καί τά ἀδέλφια τοῦ νεαροῦ Γιάννη καί ἀπευθυνόμενος στούς ἑκατοντάδες νέους πού εἶχαν κατακλύσει τόν Ἱερό Ναό καί τά πέριξ αὐτοῦ, ἐξέφρασε τήν πατρική του ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ζωῆς τους καί τήν πορείας τους.
« Παιδιά μου νά προσέχετε... γιατί σᾶς ἀγαπᾶμε καί προσευχόμαστε γιά σᾶς, εἶπε μεταξύ τῶν ἄλλων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης.»
● Ἐπανελθών στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου εὐλόγησε τήν μικρά δεξίωση πού παρετέθη καί συντόνισε τήν ἐποικοδομητική συζήτηση πού ἀκολούθησε.

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate