Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017

Το Ενοριακό Πρόγραμμα 27/11-2/12  • To Ιερό Σαρανταλείτουργο αυτή την εβδομάδα θα τελείται τις ημέρες, Δευτέρα 27/11-Τρίτη 28/11 Τετάρτη 29/11 06:15-08:00 στον κάτω Ιερό Ναό. 
  • Η ώρα αυτή δεν θα ισχύσει στις 30/11 ΠΕΜΠΤΗ εορτή του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου: όπου η Θεία Λειτουργία 07:00-09:30 καθώς και τις ημέρες Σάββατο 2/12 & Κυριακή 3/12 θα τελούνται στον άνω Ιερό Ναό από ώρα 7. 
  • Την Παρασκευή 1/12 Θ/Λ. Μικρός Αγιασμός από 06:00-08:00 στον κάτω Ιερό Ναό. Η παρουσία μας στο Ιερό Σαρανταλείτουργο είναι ευλογία.  
  • Την Δευτέρα 27/11 δεν θα πραγματοποιηθεί η Εσπερινή μας σύναξη λόγω της συναυλίας που διοργανώνει στα πλαίσια των Πρωτοκλητείων ο τομέας νεότητας της Ι.Μ. Πατρών, "Σμυρνέϊκο Μινόρε" που θα γίνει στο στάδιο του Απόλλωνα στη Περιβόλα και ώρα 19:00! (Το απόγευμα στις 5 θα ψαλλεί μόνο ο Εσπερινός)  
  • Ο Ιερός Ναός προχώρησε στην έκδοση ημερολογίων διά το έτος 2018 και διατίθενται σε μεγέθη τοίχου και τσέπης για την ενίσχυση των έργων αποπερατώσεως. 
  • Το Ενοριακό πρόγραμμα του μηνός Δεκεμβρίου θα μοιραστεί την ερχομένη Κυριακή 3/12.

Πατρῶν Χρυσόστομος: Ἡ Πάτρα εἶναι ἡ πιό «πλούσια» πόλη τοῦ κόσμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
26.11.2017
Τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἡ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῶν Πατρῶν, ἑορτάζει τὴν μνήμη τῶν Ἀχαιῶν Ἁγίων, δηλαδή, τῶν Ἁγίων τῆς Ἀχαΐας καὶ ἐν Ἀχαΐᾳ ἀθλησάντων καὶ Θεῷ εὐαρεστησάντων.
●Τὴν παραμονὴ 25.11.2017, πραγματοποιήθηκε ἡ ὑποδοχὴ τῶν ἱερῶν Λειψάνων, τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἰωακεὶμ, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Νοτενῶν, τοῦ Ἁγίου Σωσιπάτρου τοῦ Πατρέως, ἀλλὰ καὶ τῆς τιμίας Κάρας τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης, ἡ ὁποία φυλάσσεται στὸν ὁμώνυμο Ναὸ τῆς στὴν Πάτρα καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη ὁ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός.
Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στὸ ὅτι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι διδάσκαλοι τῆς ἀποκεκαλυμμένης ἀπὸ τὸν Θεὸ ἀληθείας καὶ γενικῶς διδάσκουν μὲ τὴν συμφωνία λόγων καὶ ἔργων. Οἱ ἅγιοι ἀποτελοῦν πρότυπα τῶν διδασκάλων ὅλων τῶν βαθμίδων. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ, ὁ Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς τῶν Ἀχαιῶν Ἁγίων, εἶναι ἀφιερωμένος καὶ στοὺς Ἐκπαιδευτικούς τούς ὁποίους ὁ Σεβασμιώτατος ἐχαιρέτησε καὶ ἐπήνεσε γιὰ τὴν ὑπευθυνότητα μὲ τὴν ὁποία ἐργάζονται, ἐπιτελοῦντες ὄχι ὑπαλληλικὴ ὑποχρέωση, ἀλλὰ λειτούργημα ἱερό. Αὐτὴ εἶναι ἡ ταυτότητα τῶν εὐσυνειδήτων Ἐκπαιδευτικῶν, εἶπε, τοὺς ὁποίους ἔχομε ἀνάγκη σήμερα παρὰ ποτέ.
Δὲν ἔχομε ἀνάγκη ἀπὸ ἐπαγγελματίες, οὔτε στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε στὸν χῶρο τῆς Ἐκπαιδεύσεως, ἀλλὰ ἀπὸ ἀνθρώπους μὲ πίστη στὸ Θεὸ καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ μὲ αὐτοθυσιαστικὸ φρόνημα.
Ἔχομε ἀνάγκη ἀπὸ Δασκάλους ποὺ θὰ ἐφαρμόζουν στὴν πράξη τὸ πατερικὸ λόγο «Ἡ παιδεία μετάληψις ἁγιότητος ἐστί».

●Ἀνήμερα, 26.11.2017, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, σὲ ἕνα κατάμεστο ἀπὸ χιλιάδες πιστοὺς Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα καὶ σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν κοσμικὸ πλοῦτο ποὺ εἶναι φθαρτός, ἐφήμερος καὶ ἐπικίνδυνος καὶ κακὸς σύμβουλος, μίλησε γιὰ τὸν ἄλλο πλοῦτο, ἐκεῖνο τῶν Ἁγίων ποὺ εἶναι οὐράνιος, ἄφθαρτος καὶ λάμπει αἰώνια. Ἐχαρακτήρισε δὲ τὴν Πάτρα τὴν πιὸ «πλούσια» πόλη τοῦ κόσμου, ἀφοῦ ἔχει τέτοιο πλοῦτο, ἄφθαρτο καὶ αἰώνιο, τοὺς Ἁγίους της, δηλαδή, τὸν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα καὶ τοὺς λοιποὺς Ἁγίους τῆς Ἀχαΐας.
Ὁ πλοῦτος τῶν Πατρῶν εἶναι ὁ τάφος τοῦ Πρωτοκλήτου, ἡ Ἁγία Κάρα του, ὁ Σταυρὸς τοῦ Μαρτυρίου του.
Ἡ Πάτρα καὶ ἡ Ρώμη ἔχουν τάφους Ἀποστολικούς. Δύο Σταυροὶ ὑπάρχουν στὸν κόσμο. Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου μας στὴν Ἁγία Ἱερουσαλὴμ καὶ ὁ σταυρὸς τοῦ Πρωτοκλήτου στὴν Πάτρα, ἐκάλεσε δὲ τοὺς πιστούς, κάθε ἡμέρα νὰ ἀγωνίζωνται γιὰ νὰ μιμοῦνται τοὺς Ἁγίους, θησαυρίζοντας θησαυροὺς στὸν οὐρανὸ ποὺ ποτὲ δὲν χάνονται ἀλλὰ λάμπουν στοὺς αἰῶνες.
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐλιτανεύθη ἡ τιμία Κάρα καί τά ἀποτμήματα τῶν δακτύλων τοῦ ἱερωτάτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί ἐτοποθετήθησαν στό κέντρο εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς ΜητροπόλεωςΟἱ μικροὶ ἥρωες τῆς Ρομποτικῆς ποὺ δόξασαν τὴν Πάτρα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
26.11.2017
Στὸ Ἐπισκοπεῖο τῶν Πατρῶν, ἐδέχθη τὸ Σάββατο 25.11.2017, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, τοὺς τρεῖς μαθητάς ποὺ διεκρίθησαν στὸν Παγκόσμιο Διαγωνισμὸ Ρομποτικῆς, στὴν Κόστα Ρίκα.
Πρόκειται γιὰ τοὺς: Κωνσταντῖνο Βαφέα, Χρῖστο Λεβιθόπουλο καὶ Ἀσημάκη Φωτήλα.
Ἡ ὁμάδα τῶν Πατρινῶν κατέλαβε τὴν 25η θέση παγκοσμίως καὶ τὴν 1η Πανευρωπαϊκῶς.
Ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος εἶχε εὐχηθεῖ στὰ παιδιὰ καὶ πρὶν τὴν ἀναχώρησή τους, τὰ ὑπεδέχθη νικητὰς καὶ τοὺς ἐπήνεσε γιὰ τὴν ἐπίδοσή τους, ἀλλὰ καὶ τοὺς εὐχαρίστησε διότι μὲ τὴν διάκρισή τους, ἐδόξασαν καὶ ἐχαροποίησαν τὴν πόλη τῆς καταγωγῆς τους.
Ἐπίσης, εὐχαρίστησε τοὺς Γονεῖς τους γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν τους.
Στοὺς μικροὺς μαθητάς ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε ἀπὸ μιά εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

 Στό πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων 2017, πραγματοποιήθηκε Γενική Ἱερατική Σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, στόν παλαιό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Τό πρωί τῆς Τρίτης, 14.11.2017, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, συμπροσευχομένων, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν.
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιερέων καί Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ἰδιαιτέρως δέ ὑπέρ μακαρίας μνήμης τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ Νικοδήμου μέ τήν συμπλήρωση 9 ἐτῶν ἀπό τήν πρός Κύριον ἐκδημία του, ὅπως ἐπίσης καί τῶν κατά τό τελευταῖο ἔτος, κοιμηθέντων Ἱερέων.
Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία παρετέθη πρὸς ὅλους τούς Κληρικοὺς μικρὰ δεξίωση καὶ ἀκολούθησαν οἱ ἐργασίες τῆς Συνάξεως, στὸν Παλαιὸ Ἱερὸ Ναὸ μὲ ὁμιλητὴ τὸν προσκληθέντα ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνὸ ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Μύθοι καὶ πραγματικότητες ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς σχέσεως Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, ἐν ὂψει τῆς Συνταγματικῆς Ἀναθεωρήσεως".
Μετὰ τὴν ἐμπεριστατωμένη εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνοῦ, ἀκολούθησε συζήτηση καὶ ἀπαντήθηκαν ἐρωτήσεις, οἱ ὁποῖες ἐτέθησαν ὑπὸ τῶν εὐλαβεστάτων Ἱερέων.
Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, εὐχαρίστησε τόν φιλοξενούμενο Ἱεράρχη γιὰ τὴν ἄρτια, κατὰ πάντα, ὁμιλία του καί ἀνεφέρθη σὲ τρέχοντα διοικητικὰ θέματα ἀφορῶντα στόν ἱερό Κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.
Ἀπό τήν Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ἐξεδόθη τό ἀκόλουθο ψήφισμα:
      Ἡ Γενική Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στίς 14 Νοεμβρίου 2017 ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί στήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, ἀνέπτυξε τό θέμα «Μῦθοι καί πραγματικότητες ἐπί τοῦ θέματος τῆς σχέσεως Ἐκκλησίας καί Πολιτείας ἐν ὄψει τῆς Συνταγματικῆς ἀναθεωρήσεως», ἐξέδωκε τό παρακάτω ψήφισμα.
● Τό θέμα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας εἶναι πολυσήμαντο μέ βαθειές ρίζες στό παρελθόν καί ποικίλες συνέπειες γιά τό παρόν καί τό μέλλον τῆς Πατρίδος μας. Δέν νοεῖται στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα «χωρισμός» Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, μέ τήν ἔννοια καί μορφή, τῆς ἀποκοπῆς τοῦ Λαοῦ  ἀπό τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή του, ἀπό τήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν εὐεργετική παρουσία του στήν σύγχρονη κοινωνία. Γνωρίζομε ὃτι ὑπάρχουν δυνάμεις, οἱ ὁποῖες ἐπιδιώκουν τόν «χωρισμό» τοῦ Λαοῦ ἀπό τήν Ἐκκλησία καί μανιωδῶς ἀγωνίζωνται νά ἀποκόψουν μέ ποικίλα τεχνουργήματα τόν Λαό, ἀπό τίς πνευματικές καί σωτήριες ρίζες του. Ἡ Ἐκκλησία οὐδέποτε, ἐζήτησε ἢ θά ζητήσῃ τέτοιο «χωρισμό», τόν ὁποῖον οἱ ὑπηρετοῦντες τό πνεῦμα τῆς  «νέας ἐποχῆς» καί τῆς παγκοσμιοποιήσεως ἐπιθυμοῦν νά ἐπιβάλλουν, γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἱστορικά καί οὐσιαστικά, ἡ μάνα αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ, μέ ὃ,τι αὐτό συνεπάγεται γιά τό παρόν καί τό μέλλον. Οὐδεμία ἀπαίτηση ἢ ὁδηγία ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἓνωση ἢ τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης ὑφίσταται  γιά  τό καθορισμό τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας–Πολιτείας στήν Πατρίδα μας. Αὐτό τό «ἐπιχείρημα» εἶναι ἐφεύρημα προκειμένου νά πλανᾶται ὁ Ἑλληνικός Λαός, ὣστε νά υἱοθετοῦνται πρακτικές,  οἱ ὁποῖες ἀντίκεινται στήν ὃλη ἱστορική καί πολιτιστική πορεία τῆς χώρας μας.
● Δέν δυνάμεθα ἐπ’ οὐδενί λόγῳ νά  δεχθοῦμε ὁποιαδήποττε ὑποβάθμιση ἢ θεσμική ὑποτίμηση τῆς Ἐκκλησίας, στό πλαίσιο εἲτε τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, εἲτε τῆς τροποποιήσεως τῆς κοινῆς νομοθεσίας.
●Ἐπειδή πολλά ἀκούονται περί τῆς μισθοδοσίας τοῦ Κλήρου μέ ἀποτέλεσμα νά παραπλανᾶται ὁ Λαός σημειώνομε τά ἐξῆς: Ἡ μισθοδοσία τοῦ Κλήρου δέν εἶναι ζήτημα θεσμικῆς σχέσεως μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας ὡς θέλουν τινές νά πείσουν τόν Λαό μας καί βεβαίως δέν δίδει στήν Πολιτεία τό δικαίωμα νά ἐπεμβαίνῃ ἂκριτα, σέ ἐκκλησιαστικά θέματα, ἀφοῦ ἡ μισθοδοσία συνιστᾶ ἐκπλήρωση ἀποζημιωτικῆς ὑποχρέωσης ἒναντι τῆς ὁλοκληρωτικῆς σχεδόν ἀφαίρεσης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, χωρίς ποτέ νά καταβληθῇ οἱαδήποτε ἀποζημίωση ἀπό τό Κράτος, τό ὁποῖο κατέχει αὐτή τήν περιουσία καί τήν ἐκμεταλλεύεται μέχρι σήμερα. Ἐξ’ ἂλλου ἡ μισθοδοσία τοῦ Κλήρου δέν ἀποτελεῖ  νομικό προνόμιο εἰδικά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. (Τό ἲδιο συμβαίνει μέ τούς Μουφτῆδες καί ἱεροδιδασκάλους τῆς Θράκης). Ἀπό τό Ἑλληνικό Δημόσιο, δηλ, δέν μισθοδοτοῦνται μόνο οἱ Λειτουργοί  τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
 Τά ἄρθρα 3 καί 13 τοῦ Συντάγματος εἶναι βασικά ὡς πρός τίς σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας καί ὂχι μόνο. Τό θέμα αὐτό πρέπει νά τύχῃ ἰδιαιτέρας προσοχῆς ἀπό τήν Πολιτεία γιά ἱστορικούς, ἐθνικούς καί κοινωνικούς λόγους. Ἡ νομοθετοῦσα Πολιτεία σέ καλόπιστο διάλογο μέ τήν Ἐκκλησία καί σέ συμφωνία μέ τό θρησκευτικό αἴσθημα τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, μπορεῖ νά προβαίνῃ σέ νομοθετικές ρυθμίσεις, οἱ ὁποῖες θά ἐπικαιροποιοῦν καί θά ἐπιλύουν τά ἀναφυόμενα θέματα στίς σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, ἀλλά πάντοτε στό πλαίσιο τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ καί τῆς κοινῆς ὡφέλειας τοῦ Λαοῦ μας.
●Οἱ ἀλλαγές στά προγράμματα σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τόσο σέ ἐπίπεδο ὕλης, ὅσο καί διδασκαλίας, ἔχουν δημιουργήσει εὔλογες καί πολλές ἀνησυχίες  στόν Κλῆρο καί στόν Λαό καί ἰδιαίτερα στούς γονεῖς καί στούς δασκάλους. Τό περιεχόμενο τῶν λεγομένων «φακέλων σπουδῶν», πού διενεμήθησαν στούς μαθητές δημιουργεῖ σύγχυση μεταξύ ἀλήθειας καί ψεύδους, μέ τόν τρόπο πού παρουσιάζονται οἱ ἀλλόδοξες καί ἑτερόδοξες διδασκαλίες, ἰδιαιτέρως στούς μικρούς ἡλικιακά μαθητές.
Τά νέα προγράμματα καί οἱ λεγόμενοι «φάκελοι» τοῦ μαθήματος δέν ἀνταποκρίνονται στά βασικά χαρακτηριστικά τῆς πίστεως καί τῆς ἱστορικῆς πορείας τῆς Πατρίδος μας. Τό Ἱερατικό Σῶμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, συγχαίρει τούς γονεῖς καί ὃποιους ἐξέφρασαν καί ἐκφράζουν τήν ἀντίθεσή τους μέ τά προγράμματα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὃπως ἒχουν διαμορφωθεῖ καί τούς ἐπαινεῖ γιά τήν ἐπιστροφή τῶν φακέλων, ὡς ἀπαραδέκτων.
Ἡ ἀντίδραση αὐτή δέν ὀφείλεται σέ ἰδεολογικούς λόγους, ἀλλά  εἶναι στάση ζωῆς ἀπέναντι στήν πίστη μας καί στήν ἰδιοπροσωπία μας. Εἶναι δικαίωμα ἀπέναντι, σέ μιά ἀντισυνταγματική καί ἀντιπαιδαγωγική, συγχρόνως δέ καί ἀντορθόδοξη φιλοσοφία, πού ἐτσιθελικά προσπαθεῖ, νά ἐπιβάλῃ ἡ Πολιτεία στήν Ἐλληνική κοινωνία.
 Γιά τοῦτο καί ἐπαινοῦμε τίς κινήσεις αὐτές τίς πολιτισμένες μέν, δυναμικές δέ καί τίς δίκαιες ἀντιδράσεις τῶν γονέων καί ἂλλων συλλόγων, οἱ ὁποῖοι ἒχουν συνειδητοποιήσει πλήρως τόν κίνδυνο μπροστά στόν ὁποῖο εὑρίσκεται πλέον ἡ Ἑλληνική κοινωνία, μέ τήν υἱοθέτηση  ξένων «μοντέλων» ζωῆς καί ἐκπαίδευσης, τά ὁποῖα οὐδεμία σχέση ἒχουν μέ τήν διαχρονική πορεία τῆς Πατρίδος μας.
● Ἐκφράζομε τήν ἀντίθεσή μας, τήν διαμαρτυρία μας καί τήν βαθειά μας λύπη σχετικά μέ τό ψηφισθέν Νομοσχέδιο γιά τήν ἐπιλογή φύλου καί τίς λεγόμενες ἔμφυλες ταυτότητες. Τό ἐν λόγῳ νομοσχέδιο στρέφεται ἐναντίον ὄχι μόνο τῆς χριστιανικῆς Πίστεως, ἀλλά ἀντιτίθεται στήν διαμορφωθεῖσα ἀνά τούς αἰῶνες πανανθρώπινη ἠθική καί ἀντιστρατεύεται αὐτήν ταύτην τήν ἀνθρώπινη ὀντότητα καί ἀξία, «προκαλεῖ τό αἲσθημα τῆς κοινωνίας, τορπιλίζει τόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογενείας, ἒρχεται σέ ἀντίθεση μέ τά χρηστά ἢθη καί τήν κοινή λογική καί κυρίως καταστρέφει τόν ἂνθρωπο» (Δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 5.10.2017). Ὡς Ἐκκλησία θεωροῦμε χρέος μας νά ἀγωνιζώμεθα γιά τήν ἱερότητα, τήν ἀξιοπρέπεια καί τήν ἠθική ὀντότητα τοῦ ἀνθρώπου, ὡς δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Αὐτοῦ. Ζητοῦμε ἐπίσης ἀπό τό Ὑπουργεῖο νά μή συνεχίσῃ τήν ἐφαρμογή στά Σχολεῖα στό πλαίσιο τῆς λεγομένης θεματικῆς ἑβδομάδος, τῶν θεματικῶν ἑνοτήτων, «βιολογικό καί κοινωνικό φύλο» καί «ἀποδομώντας τά ἒμφυλα στερεότυπα». Ἡ διδασκαλία τῶν θεματικῶν αὐτῶν ἑνοτήτων κλονίζει τόν ἐσωτερικό κόσμο τῶν παιδιῶν, σέ μιά κρίσιμη ἡλικία καί ὁδηγεῖ σέ ψυχολογικά ἀδιέξοδα. Τά προβλήματα τά ὁποῖα θά ἀνακύψουν θά εἶναι τεράστια καί πρωτόγνωρα σέ κάθε ἐπίπεδο τῆς προσωπικῆς, οἰκογενειακῆς, κοινωνικῆς, ἐθνικῆς καί πνευματικῆς ζωῆς τοῦ Λαοῦ μας. Στηρίζομε ὡς ἐκ τούτου τούς γονεῖς καί τούς ἐκπαιδευτικούς, οἱ ὁποῖοι διαμαρτύρονται σχετικά μέ τό ἐν λόγῳ θέμα καί τούς παρακαλοῦμε νά συνεχίσουν τόν ἀγῶνα τους, ὣστε νά ματαιωθοῦν ὃλες αὐτές οἱ πρωτόγνωρες μέθοδοι πού ἐφαρμόζονται ἐσχάτως στήν Πατρίδα μας.   
● Μέ ἀφορμή τήν παρουσία ἀνάμεσά μας τοῦ ἀκρίτα Ἀρχιερέως, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ καί ἐξ ἀφορμῆς τῶν ὅσων ἐνημερωτικῶς μᾶς εἶπε σχετικῶς μέ ὃσα ἀφοροῦν στήν εὐαίσθητη περιοχή τῆς Θράκης, δηλώνομε τήν συμπαράσταση τοῦ σώματος τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, στούς ἀγῶνες καί τίς ἀγωνίες τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Θράκης, ὅπως αὐτές διετυπώθησαν σέ σχετική πρόσφατη δήλωσή τους.
● Τό ἱερατικό Σῶμα τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν ἐκφράζει τήν εὐαρέσκειά του καί τήν ὁλόθυμη συμπαράστασή του γιά τίς τοποθετήσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου   σχετικά πρός  τά κοινωνικά καί λοιπά ζητήματα πού κατά καιρούς ἀναφύονται, ὡς καί τήν σύμφωνη γνώμη του γιά τίς δηλώσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου, τίς προφορικές καί γραπτές, γιά ζητήματα τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τήν Ἑλληνική κοινωνία, ὡς λ.χ. τό περί τῆς ἐπιλογῆς φύλου- ἒμφυλες ταυτότητες, τό περί τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, περί τῶν δηλώσεων Βούτση καί ἂλλα θέματα.
●Τέλος, ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ἐκφράζει γιά μιά ἀκόμη φορά τήν πνευματική καί  τήν καθ’ οἰονδήποτε ἂλλο τρόπο συμπαράστασή καί ἐπιστήριξή του στον δοκιμαζόμενο ἀπό τήν πολυεπίπεδη κρίση Λαό, ὂχι μόνο τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, ἀλλά καί τῆς Ἑλλάδος γενικώτερα.Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017

Ενοριακή πράξη αγάπης και προσφοράς: Εθελοντική Αιμοδοσία


Η Ενορία μας με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Χρυσοστόμου, κινούμενη στα πλαίσια της ποιμαντικής της διακονίας και των κοινωνικών δράσεων, οργάνωσε και πραγματοποίησε την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 με την στήριξη των πιστών, την δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας.
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ενοριακή Εθελοντική Αιμοδοσία από τις 09:30 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού μας. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, η κινητή μονάδα Αιμοληψίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ υποδέχθηκε τους εθελοντές αιμοδότες.
Η Ιατρός και οι Νοσηλεύτριες υποδέχθηκαν τους 25 συνανθρώπους μας που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Εκκλησίας για να προσφέρουν λίγο από το αίμα τους αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα την αγάπη τους στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
Μετά από ιατρικό έλεγχο τελικά αιμοδότησαν 17 συνάνθρωποί μας.
Θερμές ευχαριστίες σε όσες και όσους στήριξαν και αυτή την Ενοριακή πράξη αγάπης και προσφοράς.
Ἡ Ὀρθοδοξία ἑνωμένη ὑπεκλήθη στόν Ἃγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα στήν Πάτρα.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
19.11.2017

Μὲ λαμπρότητα καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ χιλιάδων πιστῶν ἀπὸ τὴν Πάτρα καὶ ἀλλοῦ, ἐτελέσθη τὴν Κυριακὴ 19.11.2017,  Διορθόδοξο Συλλείτουργο στὸν Νέο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ἐπί τῇ λήξει τοῦ Διορθοδόξου Συνεδρίου, πού πραγματοποιήθηκε στήν Πάτρα μέ θέμα: « Εὑρήκαμε τόν Μεσσίαν. Τό μήνυμα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στόν σύγχρονο κόσμο».
Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, ἐκ Προσώπου τοῦ Παναγιωτάτου καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.
Ἐπίσης συμμετεῖχαν ὃσοι Έκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, παρέμειναν μετά τό Συνέδριο.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, Ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου,
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος  Μπαλαχνᾶ κ. Ἠλίας, Ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ. Κυρίλλου,
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νὶς κ. Ἀρσένιος, Ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου τῆς Σερβίας κ .Εἰρηναίου,
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπελογκραντσὶγκ κ. Πολύκαρπος, Ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Βουλγαρίας κ. Νεοφύτου,
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καρπασίας  κ. Χριστοφόρος, Ἐκπρόσωπος τοῦ  Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου,
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζαπορόζιε και Μελιτουπόλεως κ. Λουκᾶς (Οὐκρανία)
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ .Χρύσανθος καὶ ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.
Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, προέβη εἰς τήν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Μοναχοῦ Ἀλεξάνδρου Παναγοπούλου, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Γηροκομητίσσης Πατρῶν, πρός τόν ὁποῖο ἀπηύθυνε πατρικές συμβουλές γιά τήν νέα του διακονία.
Πρὸ τῆς ἀπολύσεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, εὐχαρίστησε, τόσο τοὺς Ἐκπροσώπους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὸ Διεθνὲς Διορθόδοξο Συνέδριο καὶ στὴν πανηγυρική Θεία Λειτουργία,  ὅσο καὶ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Μπαλαχνᾶ κ. Ἠλία καὶ τὴν Γερόντισσα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ντιβέγιεβο τῆς Ρωσίας Μοναχὴ  Σεργία, οἱ ὁποῖοι μέ εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ. Κυρίλλου καί συγκατάθεση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κάτω Νόβγκοροντ κ. Γεωργίου μετέφεραν στήν Πάτρα  ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, πρός εὐλογία καί ἁγιασμό τοῦ Πατραϊκοῦ Λαοῦ καί τούς παρεκάλεσε νά μεταφέρουν πρός τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Μόσχας κ. Κύριλλο, στόν ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνα καί στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κάτω Νόβγκοροντ  κ. Γεώργιο, τίς θερμές του εὐχαριστίες.
Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος εύχαρίστησε ἰδιαιτέρως τὸν Πρόεδρο τοῦ Ἱδρύματος «Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας τῆς Μόσχας», κ. Βλαντιμὴρ Γιακούνιν καὶ τοὺς συνεργάτας του στήν Μόσχα, ὡς καί τόν ὑπεύθυνο στό Γραφεῖο τοῦ Ἱδρύματος στήν Ἀθήνα, τόν κ. Σεργκέι Γκολοβίν καί τά ὑπόλοιπα μέλη τοῦ γραφείου, γιά τήν συνεργασία τους καί τήν μεγάλη βοήθειά τους ὣστε νά πραγματοποιηθῇ  ἡ μεταφορά τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου καί τό Συνέδριο.
   Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΡΗΚΑΜΕ ΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑΝ. ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ».


ΠΑΤΡΑ. 17-18.11.2017

Ολοκληρώθηκε σήμερα 18 Νοεμβρίου 2017 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών το διήμερο Διεθνές Διορθόδοξο Συνέδριο με θέμα: «Ευρήκαμε τον Μεσσίαν. Το μήνυμα του Αποστόλου Ανδρέου στον σύγχρονο κόσμο».
Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών και το Ίδρυμα «Άγιος Απόστολος Ανδρέας» της Μόσχας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Βλαντιμήρ Γιακούνιν, κατά την Εναρκτήρια Συνεδρία απηύθηναν χαιρετισμούς, εκθέτοντας τους στόχους του παρόντος Συνεδρίου και τις μελλοντικές προοπτικές συνεργασίας και ποιμαντικής προσφοράς.
            Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Σεβασμιώτατος, στα θύματα της καταστροφικής θεομηνίας, που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες την Δυτική Αττική και ευχήθηκε όπως Κύριος ο Θεός αναπαύη αυτούς εν τη αγήρω αυτού μακαριότητι και στους οικογενείς τους να δίδη την εξ’ ύψους παραμυθία, ενώ εξέφρασε την συμπάθειά του, τόσο προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνο, όσο και  προς  τους πληγέντες, αλλά και την ολοπρόθυμη διάθεση της τοπικής Εκκλησίας για παροχή υλικής τε και άλλης βοηθείας.
             Χαιρετισμοὺς ἐπίσης ἀπηύθυναν οι Eκπρόσωποι των κατά τόπους  Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών και Εκπρόσωποι Αρχών και Φορέων από Ρωσία, Ελλάδα και άλλες χώρες.
Υπήρξε μεγάλος αριθμός εισηγητών προερχομένων από τον εκκλησιαστικό, ακαδημαϊκό και ευρύτερο πνευματικό και κοινωνικό χώρο, από την Ελλάδα, την Ρωσία, την Σερβία, την Γεωργία, την Ουκρανία, την Βουλγαρία, την Κύπρο, τις ΗΠΑ και την Ιταλία.
Αφού πραγματοποιήθηκαν οι Εισηγήσεις, το Συνέδριο κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:
Ετόνισε την σωτηριολογική αποκλειστικότητα στο Πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την πραγματικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως ταμιούχο της Αληθείας της θείας Χάριτος, ενώ ανεδείχθη η πανορθόδοξη τιμή στο πρόσωπο του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου και η σημασία της  στο σύγχρονο κόσμο της πολυπολιτισμικότητος και των ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων.
Η πνευματική και η δογματική ενότητα του Ορθοδόξου κόσμου μπορεί να συμβάλη δημιουργικά στην οικοδόμηση των πνευματικών και κοινωνικών αρετών, της αλληλεγγύης, της θρησκευτικής ελευθερίας, της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης στην σύγχρονη Ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινωνία.
Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου περιελάμβαναν την προσφορά του χριστιανικού κόσμου έναντι των συγχρόνων προκλήσεων, την αξία της ορθοδόξου παιδείας για την νεολαία, τους θεσμούς του Γάμου και της οικογένειας στο πλαίσιο των παγκόσμιων μετασχηματισμών, τις διώξεις των Χριστιανών στην σύγχρονη εποχή και την πολιτισμική ευθύνη του Ορθοδόξου κόσμου, θέματα Εκκλησιολογίας και Θεολογίας, το ζήτημα των σχέσεων Εκκλησίας-Πολιτείας και τους κινδύνους της Παγκοσμιοποίησης για την εθνική και πολιτισμική ταυτότητα και ιδιοπροσωπεία των Λαών.
Μέσα από τις εισηγήσεις του Συνεδρίου τονίσθηκε ότι, σήμερα γκρεμίζονται τα είδωλα της ανθρώπινης αλαζονείας, τα θρησκευτικά υποκατάστατα του υλισμού, του αθέου ουμανισμού και της γνώσης χωρίς πίστη, που οδηγούν στο μεταμοντέρνο κόσμο της κρίσης, του σχετικισμού και του αμοραλισμού.
Στο Συνέδριο υπογραμμίστηκε επίσης η αξία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κράτους Δικαίου και Προνοίας, στοιχεία του συγχρόνου πολιτισμού, στα οποία κατά κόρον συνέβαλε ο Χριστιανισμός, με τις ευαγγελικές και αγιοπνευματικές αναφορές του.
Επίσης τονίσθηκε, ότι η ελευθερία είναι δώρο του Θεού στους ανθρώπους, που πρέπει όμως να εκλαμβάνεται όχι μόνο ως δικαίωμα, αλλά και ως καθήκον, θυσία και προσφορά κατά το πρότυπο του Θεανθρώπου Χριστού.
 Ο ορθολογισμός, ο ατομικισμός, η εκκοσμίκευση, ο νομικισμός, η θεοκρατία και ο αμοραλιστικός τεχνοκρατικός εκσυχρονισμός, αποτελούν αρνητικές εξελίξεις της κοινωνίας μας, στις οποίες η βιωματική ορθόδοξη πνευματικότητα ασκεί τον θεραπευτικό της ρόλο, ως κοινότητα ανθρωπίνων προσώπων.
Οι Σύνεδροι καλούν όλες τις κοινωνικές δυνάμεις στον Ορθόδοξο κόσμο, να ενώσουν τις προσπάθειές τους  για την εδραίωση και την προστασία των εγγενών αξιών του: της αλληλεγγύης, της φιλανθρωπίας, της αγάπης για την γήινη πατρίδα τους, της ανοχής, του σεβασμού προς τους ηλικιωμένους, της φροντίδος για τα παιδιά, του διαφωτισμού της νεολαίας, της πνευματικής και της πολιτιστικής ανάπτυξης του ανθρώπου, καθώς και της προστασίας των Χριστιανών που βιώνουν διωγμούς κατά τη σύγχρονη εποχή. 
Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία της οικογενείας για την ίδια την ανθρώπινη φύση, την αναπαραγωγή των γενεών, τη διατήρηση και την ανάπτυξη των πολιτισμικών και πολιτιστικών αρχών, οι Σύνεδροι πρότειναν το επόμενο Συνέδριο να είναι αφιερωμένο στο θέμα της οικογενείας. Οι εργασίες του θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν ζητήματα πνευματικής διαμόρφωσης και ποιμαντικής φροντίδος για τον οικογενειακό βίο, της επιστημονικής ανάλυσης των συνθηκών της ύπαρξης της οικογένειας στον σύγχρονο κόσμο, δραστηριότητες – έργα με οικογενειακού προσανατολισμού κοινωνικές πρωτοβουλίες.
Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος ευχαρίστησε τον συνδιοργανωτή του Συνεδρίου, το «’Ιδρυμα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου» της Μόσχας, τους Εκπροσώπους των Ορθοδόξων Εκκλησιών, τους Ομιλητές και κάθε παράγοντα που συνέβαλε στην ευόδωση των εργασιών του Συνεδρίου. Ευχήθηκε όπως το μήνυμα του Αποστόλου Ανδρέου «ευρήκαμε τον Μεσσίαν» επικρατήση σε ολόκληρο τον κόσμο και οδηγήση αυτόν στην ειρήνη, την ενότητα και την καταλλαγή. 

Η εκπληκτική επιστολή του Αναστάση, που επέστρεψε τα θρησκευτικά στον κ. Υπουργό!

Ναύπακτος, 10 Νοεμβρίου 2017
Αγαπητοί μου συμμαθητές,
Αυτή την επιστροφή μου από το σχολείο στο σπίτι δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ!
Χοροπηδούσα ανάμεσα στα σοκάκια του χωριού μας στη Ναύπακτο και μαζί χόρευε και η καρδιά μου! Να μπορούσα να ζωγράφιζα την ευτυχία που αισθανόμουν!
Θα αναρωτιέστε γιατί ήμουν τόσο πολύ χαρούμενος! Σήμερα ήταν η σημαντικότερη ημέρα της ζωής μου! Αποφάσισα τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω! Θα γίνω Ουρανοδρόμος! Ναι..ναι καλά ακούσατε! Ουρανοδρόμος! Ένας ταπεινός κηπουρός που με μία τσουγκράνα θα απομακρύνω κάθε σκουπιδάκι που πλησιάζει τις ανθρώπινες καρδούλες και θα δείχνω τον δρόμο για τον Ουρανό! Όλα αυτά παρέα με μια τσουγκράνα που θα΄ναι πλασμένη από του Θεού μας τις αρετές τις καλές!
Ευχηθείτε μου να τα καταφέρω!
Ξέρω πώς για να γίνει κάποιος ένας καλός και ωφέλιμος ‘’Ουρανοδρόμος’’ θα πρέπει να έχει αποκτήσει κάποια εφόδια... δεν είναι πολλά φίλοι μου! Είναι ένα και μοναδικό! Να βιώνει την Αλήθεια! Πόσο όμορφο είναι να λες και να ζεις την Αλήθεια στη ζωή σου!
Και εγώ αυτό επιθυμώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου! Μόνο έτσι θα γίνω χαρούμενος και θα συναντήσω την Χαρά που φωλιάζει στην ψυχή μου.
Ξεκίνησα από σήμερα! Πρώτη πράξη αλήθειας, θάρρους και γενναιοδωρίας...ύστερα από συζήτηση με τους γονείς μου, στείλαμε πίσω στο Υπουργείο, το καινούργιο βιβλίο των Θρησκευτικών! Δεν χρειαζόμαστε τέτοιο «φάκελο». Έτσι τον είπαν, «φάκελο» αλλά εγώ γνωρίζω πως οι φάκελοι δεν είναι έτσι… αισθάνθηκα ότι μάλλον με δουλεύουν! Εμείς θέλουμε να μάθουμε για την Ορθοδοξία μας, για την ζωή του Χριστού μας, των Αγίων μας, για την πίστη μας την Αληθινή, την παράδοση μας, αυτή που τόσα χρόνια στήριξε την πατρίδα μας, τον κάθε έναν από εμάς!
Κάποιοι αρνούνται τον Θεό μας γιατί έχουν συμφέρον να μην υπάρχει! Εμείς όμως θ΄ αντισταθούμε! Θα ζητήσουμε το μάθημα να γίνεται από τα βιβλία που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και όχι από τα τωρινά. Φίλοι μου, είναι σημαντικότερο να είμαστε παιδιά με αξίες, παρά με επιτυχίες! Αυτά θα μας ανοίξουν τους σωστούς ορίζοντες στην ζωή μας.
Ξέρω ότι πολλοί μπορεί να απογοητευτείτε και να αγχωθείτε με αυτή την κατάσταση! Δεν χρειάζεται. Γιατί όποιος αγωνίζεται για την Αλήθεια δεν έχει τίποτα να φοβηθεί! Ο Χριστός μας είναι η ίδια η Αλήθεια...η Οδός...η Ζωή μας! Θυμηθείτε πώς όσο πιο μεγάλο είναι το σκοτάδι , τόσο πιο εύκολα μπορούν να φανούν τ΄ αστέρια! Έφτασε η ώρα να αγωνιστούμε! Να παλέψουμε για την Αλήθεια μας!
Οι γονείς μου πάντως δεν αγχώθηκαν. Τους είπε ένας φίλος και βρήκαν την δήλωση της επιστροφής του βιβλίου στο διαδίκτυο. Και την έκαναν τη δήλωση όχι μόνο για μένα, που πάω Γυμνάσιο, αλλά και για την αδελφούλα μου την Χαρούλα που πάει στο Δημοτικό και για τον μεγάλο μου αδελφό τον Ανδρέα, στο Λύκειο.
Όλοι μαζί το συζητήσαμε στην οικογένεια, όλοι μαζί το συμφωνήσαμε.
Η αλήθεια είναι ότι εκνευριστήκαμε αρκετά μόλις ανοίξαμε τα βιβλία, που τελικά δεν καταλαβαίνεις ποια πίστη διδάσκουν! Στενοχωρήθηκα και για μια στιγμή είπα να ζητήσουμε απαλλαγή από το μάθημα, να μην πηγαίνω καθόλου... αλλά μετά σκέφτηκα: όχι δεν θα φύγω από το μάθημα! Θα μείνω μέσα να αγωνιστώ και να απαιτήσω μέσα στο σχολείο της Ορθόδοξης Ελλάδας μου να διδάσκομαι Ορθόδοξα θρησκευτικά, όπως από παλιά οι γονείς μου.
Φανταστείτε, στείλαμε στο Υπουργείο τρία βιβλία σε ένα βαρύ φάκελο με τις τρεις δηλώσεις μέσα!
Όταν την άλλη μέρα οι γονείς μου πήγαν φωτοτυπία των δηλώσεων στο σχολείο, ο κύριος Διευθυντής παραξενεύτηκε λίγο. Επειδή είναι πολύ καλός και έξυπνος, πήρε τη Δήλωση την έγραψε σε ένα βιβλίο, (νομίζω το λένε πρωτόκολλο). Ένοιωσε αμέσως τον πατέρα μου, που του εξήγησε ότι δεν έχει κάτι μαζί του, ούτε με την Θεολόγο μας, που πάντα μας μιλά σωστά για την Ορθοδοξία. Ο πατέρας μου εξήγησε ότι δεν θέλει να γίνουμε πειραματόζωα –που λένε- του κάθε Υπουργού που κάνει πειράματα με την πίστη μας.
Εκείνη την ώρα ήρθε και η Θεολόγος μας, η κα Αναστασιάδου. Μας χαιρέτισε με ένα ευγενικό χαμόγελο, όπως πάντα. Μίλησαν λίγο με τον πατέρα μου και του εξήγησε να μην ανησυχεί: το Υπουργείο δεν τους υποχρεώνει να τα διδάξουν όλα από τα νέα βιβλία (τους δήθεν φακέλους που λέγαμε…) ούτε και να βαθμολογήσουν από εκεί τα παιδιά. Αυτά τα βιβλία είναι μόνο μια πηγή για το μάθημα. Με συμβούλευσε να κρατώ λίγες σημειώσεις σε ένα τετράδιο από το μάθημα που παραδίδει κάθε φορά και τις εργασίες που μας βάζει για την άλλη φορά… Και έχει δίκαιο, γιατί και εγώ θα είμαι επιμελής στο μάθημα και καθηγήτρια θα γνωρίζει ότι υπολογίζω σοβαρά το μάθημά της. Θα γνωρίζει ότι παρέδωσα το βιβλίο όχι γιατί βαριέμαι , αλλά γιατί θέλω να ομολογήσω την πίστη μας !
Μας υποσχέθηκε η κα Αναστασιάδου ότι σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου, θα μας βάζει όμορφες εργασίες στη τάξη και στο σπίτι, κείμενα Ορθόδοξα να μελετήσουμε, μικρά τεστ, κάποιο διαγώνισμα χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις, θα μας βαθμολογήσει από την όλη συμμετοχή μας. Ούτε καν θα αναφερθεί σ΄ αυτά που μας μπερδεύουν σαν Χριστιανούς και δεν είναι ούτε για την ηλικία μας, ούτε είναι ξεκάθαρα για κανένα.
Φίλοι μου, είναι υπέροχο να αγωνίζεσαι για τα όνειρά σου! Ας γίνουμε όλοι μας ‘’Ουρανοδρόμοι’’! Θα νιώσετε μια γλυκιά ηρεμία που στο πέρασμα της , φέρνει την ευτυχία!
Θα με θυμηθείτε ...όταν ζεις την Αλήθεια, συναντάς την άνοιξη στην καρδιά σου και σε εκείνο το μέρος αποκαλύπτονται μπροστά σου... τα ωραιότερα τοπία!

Καλή μας Πορεία!
Με πολλή αγάπη,
ο συμμαθητής σας,
Αναστάσης
ΠΗΓΗ: ΕΔΩ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ...


Τη Δευτέρα 20/11 μας ανατέθηκε και θα αξιωθούμε στη τέλεση της Θείας Λειτουργίας εις τον Νέο και μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου με την ευκαιρία της παρουσίας του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ. 
Θα λειτουργήσουμε 06:45-09:30, θα ψάλλουν οι ιεροψάλτες μας και καλείσθε και εσείς όσοι μπορείτε να συμπροσκυνήσετε τον ΌΣΙΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜ και να συμπροσευχηθείτε μαζί μας!!!
Ως εκ τούτου τη Δευτέρα 20/11 δεν θα τελεσθεί Θ.Λ. στον Ναό μας. 

ΤΟ  ENOΡIAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

  • Την Δευτέρα 20/11 στις 17:00 θα τελεστεί Εσπερινός και εν συνεχεία το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
  • 21/11 ΤΡΙΤΗ, ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: Θεία Λειτουργία 07:00-09:30
  • 25/11 ΣΑΒΒΑΤΟ, Αγίας Αικατερίνης Μεγαλομάρτυρος: Θεία Λειτουργία 07:00-09:15
  • Τις ημέρες Τετάρτη 22/11, Πέμπτη 23/11 και Παρασκευή 24/11 η Θέια Λειτουργία θα τελείται στο κάτω Ι.Ν. 06:15-08:00

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate