Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Ἐτιμήθη ἡ μνήμη τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ στήν Πάτρα. 197 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του.


Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τοῦ Ἐπισκοπείου Πατρῶν, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία τήν 30ῃ Μαΐου 2023, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί τό ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου Γερμανοῦ τοῦ Ἐθνεγέρτου, Μητροπολίτου Παλαιῶν Πατρῶν, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη σέ ἡλικία 55 ἐτῶν, στό Ναύπλιο, στίς 30 Μαΐου 1826.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στήν μεγάλη προσωπικότητα τοῦ θρυλικοῦ Ἱεράρχου, στήν ἒνδοξο καταγωγή του, στήν στενή συνεργασία του μέ τήν συντοπίτη του Ἐνθοϊερομάρτυρα Γρηγόριο τόν Ε’, στήν Ἐθνική καί θρησκευτική του δράση, ὡς Μητροπολίτης Πατρῶν κατά τά δύσκολα χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, στόν πρωταρχικό καί πρωταγωνιστικό του ρόλο γιά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἐναντίον τῶν Τούρκων κατακτητῶν, γιά τήν Ὓψωση τοῦ Λαβάρου τῆς Ἐπαναστάσεως στήν Ἁγία Λαύρα, τήν ὓψωση τῆς Σημαίας στήν Πλατεία Ἁγίου Γεωργίου Πατρῶν, στήν φρικτή ἀντιμετώπισή του ἀπό τόν Γκούρα κατά τόν ἐμφύλιο καί στήν τελευτή του στό Ναύπλιο, στίς 30 Μαΐου 1826.

«...Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός», ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, «ἀπό τό βάθρο του στά Ψηλά Ἁλώνια τῶν Πατρῶν, ὃπου ἒστησε τόν Ἀνδριάντα του ἡ εὐγνωμοσύνη τῶν Πατρέων, μᾶς εὐλογεῖ, μᾶς ἐμπνέει καί μᾶς ὁδηγεῖ μέ τό διαχρονικό του σάλπισμα: Ἢ νά ἐλευθερωθῶμεν ἢ νά ἀποθάνωμεν».

Στήν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχε πλήθος πιστῶν καί πολυπληθής ὃμιλος Μοναζουσῶν ἀπό τήν Ρουμανία μέ ἐπικεφαλῆς δύο Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως Κλούζ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ


Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, τήν Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τήν Ἱεράν Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον καί τόν Ἀπόστολον Ἀνδρέαν, ὑπέρ ἐνισχύσεως καί φωτισμοῦ πάντων τῶν μαθητῶν τῶν διαγωνιζομένων εἰς τάς Πανελληνίους Ἐξετάσεις.

Ἀπευθυνόμενος στά παιδιά, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε νά ἔχουν πίστη στόν Θεό, ὑγιεία, θάρρος καί αὐτοπεποίθηση ὥστε νά ἀνταποκριθοῦν, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, στίς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν καί νά εἰσαχθοῦν στίς Σχολές τῆς ἐπιθυμίας τους, ἐκπληρώνοντας τούς βαθυτάτους πόθους τῆς καρδιᾶς τους.

Τούς διεβεβαίωσε ἐπίσης ὅτι θά τούς συνοδεύῃ ἡ ἀγάπη καί ἡ προσευχή του, ὅπως πάντοτε, ἰδιατέρως ὅμως κατ' αὐτάς τάς ἡμέρας.

Καθημερινῶς, θά τελῆται ἡ Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου παρά τῷ Ἐπισκοπείῳ Πατρῶν καί δεήσεις θά ἀναπέμπωνται γιά τά παιδιά μας.

Σε ὅλα τά παιδιά ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἔδωσε ὡς εὐλογία ἀπό ἓνα μικρό, ἐπιστήθιο, Σταυρό.Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 29/5 έως 5/6/2023

  • 1/6 ΠΕΜΠΤΗ: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ 06:40-08:30
  • 2/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(Εσπέρας) Παραμονή Ψυχοσάββατου: Τρισάγιο υπέρ των Ψυχών από ώρα 16:00(Κάτω Ι.Ν.) 
  • 3/6 ΣΑΒΒΑΤΟ + ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ: Θεία Λειτουργία 07:00-09:30 
  • 4/6 ΚΥΡΙΑΚΗ + Η΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ-ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ: Θεία Λειτουργία-Εσπερινός Γονυκλισίας 06:30-10:20 
  • 5/6 ΔΕΥΤΕΡΑ + ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Θεία Λειτουργία 07:00-09:15(κατά την παρούσα εβδομάδα 5/6-11/6 γίνεται κατάλυσις εις πάντα)

ΜΝΗΜΗ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

Στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, τιμήθηκαν οἱ Ἥρωες καί Μάρτυρες τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μέ πρῶτον τόν μαρτυρικόν Αὐτοκράτορα τῆς Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντῖνον τόν Παλαιολόγον, ὁ ὁποῖος ἔπεσεν ἐπί τῶν ἐπάλξεων τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων.
Τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος μίλησε ἐπίκαιρα, γιά τήν θλιβερά ἐπέτειο τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, γιά τά γεγονότα πρό τῆς ἀποφράδος ἐκείνης ἡμέρας, γιά τήν φοβερή καί φρικτή καταστροφή ὑπό τῶν βαρβάρων Ὀθωμανῶν Τούρκων καί γιά τά μετά τήν ἅλωση, τά μαρτύρια δηλαδή, τούς διωγμούς καί κατατρεγμούς, τά σκλαβοπάζαρα καί τούς ἐξισλαμισμούς καί πλεῖστας ἄλλας φρικτάς βασάνους πού ὑπέστη τό Γένος κατά τά 400 καί γιά κάποιες περιοχές 500 χρόνια τουρκικῆς σκλαβιᾶς.

Ἐπίσης ἀνεφέρθη στούς στύλους καί πυρῆνες τοῦ Γένους πού ἐστήριζαν καί ἐφώτισαν αὐτόν τόν Λαό κατά τά πικρά χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, τήν Ἐκκλησία δηλαδή καί τήν Οἰκογένεια πού κράτησαν ζωντανή τήν πίστη στόν Θεό, τήν ἀγάπη στήν Πατρίδα, τήν γλῶσσα καί τήν Παράδοση.

Μίλησε γιά ὅσους σήκωσαν καί σηκώνουν τόν βαρύ σταυρό τῆς εὐθύνης ἔναντι τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους, ἀπό τόν πρῶτο μετά τήν ἅλωση Πατριάρχη, τόν Γεννάδιο Σχολάριο, μέχρι καί τόν σημερινό Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τούς ὀλίγους, ἀλλά τόσο πολλούς καί μεγάλους, φυλάσσει πνευματικάς θερμοπύλας καί μέ τήν ἀείφωτο λαμπάδα φωτίζει ἀπό τό ἀειλαμπές Φανάριο τήν Οἰκουμένη σύμπασα.

"Χρέος ὅλων μας κληρικῶν καί λαϊκῶν, εἶναι νά κρατήσωμε καί τώρα καί στήν συνέχεια τά ζώπυρα τοῦ Γένους μας, ὅπως μᾶς τά κληροδότησαν οἱ Ἥρωες καί Μάρτυρες μας καί νά εἴμαστε ἕτοιμοι, ἄν χρειασθῇ, νά θυσιάσωμε γι' αὐτά καί τήν ζωή μας", εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος καί στήν συνέχεια ἐτόνισε: "Ἐπλυθύνθησαν οἱ ἐπιβουλεύοντες τήν πατρίδα ἡμῶν, ἀλλ' ἰδού ἀμέτρητα τά πλήθη τῶν ἀγαπώντων αὐτήν, τῶν ἀγωνιζομένων διά τήν δόξαν καί τό κλέος αὐτῆς. Πλῆθος τῶν ἀθλοφόρων καί λαμπαδηδρόμων μέ πρωτοπόρους τούς νέους, πού φωτίζουν τούς σκοτεινούς δρόμους μέ ἦθος καί ἀγωνιστικό καί ἐνθουσιαστικό σφρῖγος καί φρόνημα...".

Μετά τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἐτελέσθη τό Ἱερό Μνημόσυνον ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου καί πάντων τῶν εὐκλεῶς ἀγωνισαμένων καί ἡρωϊκῶς πεσόντων, ἐπί τῶν ἐπάλξεων τῆς Βασιλευούσης τό 1453 καί τῶν μετά ταῦτα μαρτύρων τῆς τουρκικῆς θηριωδίας.

Στό τέλος ἐψάλη, ἀπό ὅλους, ὁ Ἐθνικός Ὕμνος.ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, π. Δημητρίου Μπόκου

Λέει τὸ ἀνέκδοτο, ὅτι πέθαναν κάποτε, τὴν ἴδια μέρα, τρεῖς παλιοὶ μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ὁ Ὀλλανδὸς Φὰν Μπάστεν, ὁ Βραζιλιάνος Πελὲ καὶ ὁ Ἀργεντινὸς Μαραντόνα, ποὺ τὸν ἀποκαλοῦσαν καὶ θεὸ (τῆς μπάλας βέβαια). Πᾶνε στὸν Παράδεισο, χτυπᾶνε τὴν πόρτα, τοὺς ἀνοίγει ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ τοὺς ὁδηγεῖ μπροστὰ στὸν Θεὸ γιὰ νὰ κριθοῦν. Πρῶτος ἐξετάζεται ὁ Φὰν Μπάστεν καὶ λέει:
- Ἐγώ, Κύριε, δὲν ἤμουν καὶ πολὺ πιστός. Ἤμουνα ὅμως πολὺ καλὸς παίκτης καὶ παρ’ ὅλο ποὺ δὲν ζητοῦσα τὴ βοήθειά σου, πέτυχα πολλά. Ὡστόσο ποτὲ δὲν ἀρνήθηκα τὴν ὕπαρξή σου.
- Πολὺ καλά, κάτσε στὰ ἀριστερά μου, ἀπαντάει ὁ Θεός.
Δεύτερος παίρνει τὸν λόγο ὁ Πελέ.
- Ἐγώ, Κύριε, ἤμουνα πολὺ πιστός. Σὲ κάθε ἀγώνα ἔκανα τὸν σταυρό μου, διάβαζα θρησκευτικὰ βιβλία καὶ μὲ τὸ ταλέντο ποὺ μοῦ ἔδωσες ἀνέβασα πολὺ τὸ ποδόσφαιρο.
- Ναί, βέβαια, τὸ ξέρω. Κάτσε στὰ δεξιά μου, ἀπαντάει εὐχαριστημένος ὁ Θεός. Καὶ σύ, Ντιέγκο, τί ἔχεις νὰ μοῦ πεῖς; Ποῦ νὰ σὲ βάλω ἐσένα; ρωτάει γυρίζοντας πρὸς τὸ μέρος τοῦ Μαραντόνα.
- Ἐμένα, …Κύριε, …χμ! …σωστά, ποῦ νὰ μὲ βάλεις; Γιατί, νά! …νομίζω πὼς …ἔχεις κάτσει στὴ θέση μου!!!
Μὲ τὸ πές-πές, πίστεψε πὼς ἦταν πραγματικὰ θεός!

Καὶ ναὶ μὲν γελᾶμε μὲ κάτι τέτοιες φαιδρὲς «ἐξετάσεις», ὅμως στὴν πραγματικότητα πιστεύουμε κι ἐμεῖς λιγάκι στὴ «θεότητα» τοῦ ἑαυτοῦ μας, μᾶς ἀρέσει κάπου-κάπου νὰ τὸ παίζουμε θεοί. Τουλάχιστον ὅπου μᾶς περνάει. Γιατὶ νομίζουμε ὅτι μποροῦμε νὰ πετύχουμε ὅ,τι θέλουμε, χρησιμοποιώντας ὁποιονδήποτε τρόπο, θεμιτὸ ἢ ἀθέμιτο.
Ἔτσι καὶ ὁ διάσημος Μαραντόνα ἐπικαλέσθηκε κάποια στιγμὴ πραγματικὰ τὴ «θεϊκή» του ἰδιότητα γιὰ νὰ ἐπιβάλει αὐτὸ ποὺ ἤθελε. Ἦταν τότε ποὺ ἡ μεγάλη παγκόσμια διοργάνωση τοῦ Μουντιὰλ 1986 βρισκόταν στὴ φάση τῶν προημιτελικῶν. Στὸ τεράστιο στάδιο Ἀζτέκα τῆς πρωτεύουσας τοῦ Μεξικοῦ, μπροστὰ σὲ 115.000 θεατές, στὶς 22 Ἰουνίου 1986, δυὸ ἰσχυρὲς ὁμάδες, οἱ Ἐθνικὲς Ἀγγλίας καὶ Ἀργεντινῆς, στάθηκαν ἀντιμέτωπες. Πρὶν τέσσερα χρόνια οἱ δύο χῶρες εἶχαν βρεθεῖ σὲ ἐμπόλεμη κατάσταση γιὰ τὰ νησιὰ Φώκλαντ. Ἡ σιδηρᾶ κυρία τῆς Ἀγγλίας, πρωθυπουργὸς Θάτσερ, εἶχε ταπεινώσει τότε τὴν Ἀργεντινή. Οἱ παῖκτες της τώρα ζητοῦσαν στὸ γήπεδο νὰ πάρουν τὴ ρεβὰνς «γιὰ τὴ σημαία τους, τὰ νεκρὰ παιδιά, τοὺς ἐπιζῶντες, γιὰ ὅλα ὅσα εἶχε ὑποστεῖ ὁ λαὸς τῆς Ἀργεντινῆς».
Χρειάστηκαν μόνο τὰ ἕξι πρῶτα λεπτὰ ἀπὸ τὸ δεύτερο ἡμίχρονο γιὰ νὰ κάνει τὸ «θαῦμα» του ὁ καταπληκτικὸς θεὸς τῆς μπάλας, πετυχαίνοντας τὸ πιὸ ἀμφιλεγόμενο γκὸλ τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα. Ἕνας μέσος τῆς ἀγγλικῆς ὁμάδας προσπάθησε μὲ ἄστοχο ψηλὸ χτύπημα νὰ γυρίσει τὴ μπάλα στὸν τερματοφύλακά του. Ὁ Μαραντόνα ὅμως, ποὺ εἶχε προωθηθεῖ ἔξυπνα στὴ μεγάλη περιοχή, πετάχτηκε μὲ δυνατὸ ἅλμα πάνω ἀπ’ τὸν κατὰ πολὺ ψηλότερό του τερματοφύλακα, κερδίζοντας τὴν κεφαλιὰ ποὺ ἔστειλε τὴ μπάλα στὰ δίχτυα τῆς ἀγγλικῆς ἑστίας. Τὸ 1-0 μεταξὺ Ἀργεντινῆς καὶ Ἀγγλίας ἦταν γεγονός.
Ἡ διαφορὰ ἦταν μόνο, ὅτι τὸ γκὸλ ἐκεῖνο σημειώθηκε «λίγο μὲ τὸ κεφάλι τοῦ Μαραντόνα καὶ λίγο μὲ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ». Ὁ Μαραντόνα εἶχε σπρώξει μὲ τὸ ἀριστερό του χέρι καὶ ὄχι μὲ τὸ κεφάλι τὴ μπάλα, ὅμως ὁ διαιτητὴς δὲν εἶδε τίποτε. Οἱ βιντεοσκοπήσεις πρὶν ἀπὸ 35 χρόνια δὲν διακρίνονταν γιὰ τὶς ὑψηλὲς ἀναλύσεις ποὺ διαθέτουν σήμερα, ἐνῷ δὲν εἶχε καθιερωθεῖ ἀκόμα τότε ὁ πολύτιμος βοηθὸς τοῦ διαιτητῆ, τὸ σύγχρονο σύστημα VAR μὲ τὶς πολλαπλὲς κάμερες, γιὰ ἠλεκτρονικὸ ἔλεγχο τῶν ἀμφισβητούμενων φάσεων. Ἔτσι, παρὰ τὶς ἔντονες διαμαρτυρίες τῶν Ἄγγλων, τὸ ἀντικανονικὸ γκὸλ τοῦ Μαραντόνα μέτρησε κανονικά. Βέβαια τέσσερα λεπτὰ ἀργότερα ὁ ἴδιος παίκτης πέτυχε τὸ ὡραιότερο γκὸλ τοῦ αἰώνα. Ἀλλὰ «τὸ χέρι τοῦ θεοῦ» Μαραντόνα ἔμεινε στὴν ἱστορία. Ἔτσι ἡ Ἀργεντινὴ ἐκδικήθηκε, ἀνορθόδοξα βέβαια, τὴν Ἀγγλία, ἀποκλείοντάς την ἀπὸ τὸ Μουντιὰλ μὲ τελικὸ σκὸρ 2-1. Ὁ μεγάλος ποδοσφαιριστής, τὸ ἴνδαλμα τῆς Ἀργεντινῆς καὶ ὄχι μόνο, ἐπέβαλε τελικὰ τὴ θέλησή του. Πέτυχε ὡς «θεός», ἀπέτυχε ὅμως ὡς ἄνθρωπος.

Κάποιες ἐπιτυχίες λοιπὸν δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἐπιτυχίες, ἔστω κι ἂν φαίνονται ἔτσι μὲ τὴν πρώτη ματιά. Οἱ ἄνθρωποι ἐπιστρατεύουν τὰ πάντα γιὰ νὰ πετύχουν τοὺς στόχους τους καὶ αὐτὸ δὲν δίνει πάντα ποιότητα στὴν ἐπιτυχία τους. Ἀντιθέτως, κάποιες φορὲς τὴν ἀπαξιώνει ἐντελῶς. Καὶ κάποιες ἐπιτυχίες εἶναι μόνο φαινομενικὰ ἐπιτυχίες. Στὴν πραγματικότητα εἶναι ἀποτυχία τοῦ ἀνθρώπου. Ἀποτυχία νὰ σταθεῖ στὸ ὕψος του. Ὅταν ἡ ἐπιτυχία σου δὲν εἶναι καθαρή, ἀλλὰ κρύβει ἀπάτη, δολοπλοκία ἢ ἄλλη ἀθέμιτη ἐνέργεια, εἶναι μιὰ καθαρὴ ἀποτυχία. Ὁ ἄνθρωπος δίνει συνεχῶς ἐξετάσεις καὶ κρίνεται καθημερινὰ ἀπὸ τὴ συμπεριφορά του.

Ὥστε λοιπὸν δὲν εἶναι μόνο οἱ πανελλαδικὲς ἐξετάσεις ποὺ θὰ σὲ κρίνουν γιὰ τὴν ἐπιτυχία ἢ τὴν ἀποτυχία σου στὴ ζωή. Συνέχεια κρίνεσαι ἂν κάνεις τὸ σωστό, τὴν κάθε στιγμή, στὸν κάθε ἄνθρωπο, ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ μεγάλος Τολστόι. Καὶ ἐκεῖ ἀκριβῶς φαίνεται πόσο ἐπιτυχημένος εἶσαι ὡς ἄνθρωπος. Γιατὶ μπορεῖ σὲ κάποιες εἰδικὲς ἐξετάσεις (ὅπως τώρα γιὰ νὰ μπεῖς σὲ κάποια σχολή), μὲ κάποιο κόλπο (ὅπως τὸ παραπλανητικὸ «χέρι τοῦ Θεοῦ» ποὺ προφασίστηκε ὁ Μαραντόνα), νὰ τὰ καταφέρεις. Ἂν ὅμως τὰ κίνητρά σου δὲν εἶναι καθαρά, θὰ ἀποδειχτεῖς ἀργὰ ἢ γρήγορα ἀποτυχημένος ἄνθρωπος. Καὶ ἡ ὅποια αἴγλη σου θὰ πάει περίπατο.

Ὑπάρχουν ὅμως στὸ κατόπιν σου καὶ κάποιες ἄλλες ἐξετάσεις πολὺ σοβαρὲς καὶ πραγματικές. Ὅπου δὲν χωράει κανένα μαγικὸ κόλπο γιὰ νὰ ξεφύγουμε. Εἶναι οἱ ἐξετάσεις ποὺ θὰ δώσουμε ὅλοι ἀνεξαιρέτως μπροστὰ στὸν Θεό, τὸν ἀδέκαστο κριτή, ποὺ δὲν θὰ μᾶς ρωτήσει φυσικὰ ἂν παίζουμε καλὰ ἢ ὄχι μπάλα (ὅπως στὸ ἀνέκδοτο). Στὶς ἐξετάσεις αὐτὲς δὲν περνᾶνε τὰ δικά μας τερτίπια. Θὰ χρειαστοῦμε ἀληθινὰ τὴ θεία διαμεσολάβηση γιὰ νὰ περάσουμε ἐκεῖ. Θὰ πετύχουμε σ’ αὐτές, μόνο ἂν ὁδηγό, κανόνα, βοηθὸ καὶ σταθερό μας κίνητρο μὲς στὴ ζωὴ ἔχουμε ἀδιάκοπα τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ.

Ἀγωνίσου τίμια γιὰ νὰ περάσεις στὶς ἐξετάσεις ποὺ ἔχεις τώρα μπροστά σου. Ἀλλὰ μὴν ἐξαντλεῖς σ’ αὐτὲς καὶ μόνο τὴν προσπάθειά σου. Ἔχε τὰ μάτια σου ἄγρυπνα γιὰ νὰ μπορεῖς νὰ βρίσκεις εὔκολα, σὲ κάθε βῆμα σου νά ’χεις κοντά σου αὐτὸ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ. Ὥστε, καὶ τώρα ποὺ ἐξετάζεσαι, ἀλλὰ καὶ διὰ βίου, μόνιμα, καὶ πιὸ πολὺ στὸ τέλος τῆς ζωῆς σου, ἐκεῖ ποὺ τελειώνουν πιὰ τὰ ψέματα ὁριστικά, νὰ ἔχεις βάσιμες ἐλπίδες γιὰ μιὰ πραγματικὰ μεγάλη, ὁλοκληρωτική, ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! Μάιος 2023


Ἀντιύλη
Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Βασιλείου, 481 00 Πρέβεζα
Τηλ. 26820 25861/23075/6980 898 504
e-mail: antiyli.gr@gmail.com

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate