Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

Ἐγκαίνια τῆς νέας Φιλανθρωπικῆς δράσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, στό κοινωνικό Συσσίτιο «Ἄρτος Ἀγάπης».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
28.11.2016

Ἐγκαίνια τῆς νέας Φιλανθρωπικῆς δράσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, στό κοινωνικό Συσσίτιο «Ἄρτος Ἀγάπης».

           Μέ λαμπρότητα ἐτελέσθησαν τήν Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 τά Ἐγκαίνια τῆς νέας Φιλανθρωπικῆς δράσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, στό κοινωνικό Συσσίτιο «Ἄρτος Ἀγάπης»,  πού εὑρίσκεται στήν ὁδό Φιλοποίμενος 27, στήν Πάτρα.
          Τά ἐγκαίνια ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, μέ τήν συμμετοχή πολλῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί πλήθους Λαοῦ.
          Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στήν πνευματική διάσταση τῆς ἀγάπης δανειζόμενος λόγους τῶν ἁγίων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ ἐπεσήμανε ὅτι τό ἔργο αὐτό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὑλοποιήθηκε μέ τά χρήματα πού ὁ ἴδιος ὁ Λαός προσέφερε καί προσφέρει στήν Ἐκκλησία λέγοντας χαρακτηριστικά: «... ὃτι τήν προσφορά τοῦ Λαοῦ τήν ἀντιπροσφέρομε στό Λαό»  καί συνέχισε «... ὃτι ἡ προσφορά αὐτή ἀπευθύνεται σέ κάθε ἂνθρωπο πού ἀντιμετωπίζει προβλήματα, ἀνεξαρτήτου καταγωγῆς κ.λ.π», ἐνῶ εὐχαρίστησε ἀπό καρδίας ὅλους ὅσοι συνείργησαν γιά νά περατωθῇ τό ἔργο αὐτό τῆς ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
          Νά σημειώσωμε ὅτι στό ἰσόγειο τοῦ Κτηρίου θά στεγασθῇ ἡ κεντρική δομή τῶν συσσιτίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί στούς ἂλλους τρεῖς ὀρόφους ἡ φοιτητική ἑστία.
          Στά ἐγκαίνια παρέστησαν ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Ἀπόστολος Κατσιφάρας, οἱ Βουλευτές κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καί κ. Ἀνδρέας Κατσανιώτης, ἡ Δημοτική Σύμβουλος κ. Βίβιαν Σαμούρη, ὁ Διοικητής Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν Ἀχαΐας κ. Νικόλαος Ρουμελιώτης καί Ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί Φορέων.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἡ ἑορτὴ τῶν Ἀχαιῶν Ἁγίων στὴν Πάτρα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΕΛTIO TYΠΟΥ  27.11.2016
Ἡ ἑορτὴ τῶν Ἀχαιῶν Ἁγίων στὴν Πάτρα.

 Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ μνήμη τῶν ἐν Ἀχαῒᾳ καὶ ἐξ’ Ἀχαΐας διαλαμψάντων Ἁγίων, στὴν Πάτρα.
 Ἀνήμερα, Κυριακὴ 27.11.2016, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία στόν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, μὲ τὴν συμμετοχὴ πολλῶν Ἱερέων καὶ πλήθους Λαοῦ ποὺ εἶχε κατακλύσει τὸν Ἱερὸ Ναό.
            Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος προέβη στὴν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ εὐλαβεστάτου  Γεωργίου Γούτσου, ἑνὸς καταξιωμένου νέου μὲ πανεπιστημιακὴ μόρφωση.
 Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στὴν κλήση ἀπὸ τὸν Θεὸ τῶν Μαθητῶν καὶ στὴν σταυρικὴ-ἀναστάσιμη πορεία ποὺ καλεῖται νὰ βαδίσῃ ὅποιος θέλει νὰ Τὸν ἀκολουθήσῃ.
  Ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν χειροτονηθέντα, τὸν συνεχάρη γιὰ τὴν ἀπόφασή του νὰ ἀποδεχθῇ τὸ κάλεσμα τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ εὐχήθῃ ἀπὸ καρδίας νὰ εἶναι ἄξιος καὶ εὐλογημένος καὶ νὰ φανῇ ἀντάξιος τῶν ἡρωϊκῶν καὶ μαρτυρικῶν προγόνων του Ἀρκάδων Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπότισαν τό εὐλογημένο τους ράσο μέ τό αἷμα τῆς θυσίας καί τοῦ μαρτυρίου,  ἀφοῦ ὁ νέος Διάκονος ἕλκει τὴν καταγωγή του ἀπὸ τὴν Ἀρκαδία ( Κοντοβάζαινα Γορτυνίας).
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος ἐτίμησε μέ τήν ἀνώνατη τιμητική διάκριση τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν , ἦτοι τόν χρυσοῦν Σταυρόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τόν καταξιωμένο και πολιό κ. Ἀθανάσιο Παπαναγιώτου, μέχρι πρότινος Πρωτοψάλτη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
            Μεταξύ τῶν ἂλλων ὁ Σεβασμιώτατος εἲπε: «... Σήμερα τιμᾶμε τόν ἂνθρωπο τῆς εὐγένειας, τοῦ ἢθους, τῆς σεμνότητος, τῆς πίστεως πρός τόν Θεό...»
 Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας λιτανεύθηκε ἐντός  τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἡ ἁγία Κάρα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ ἐτοποθετήθη εἰς τὸ μέσον πρὸς προσκύνησιν ὑπὸ τῶν πιστῶν.
  
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

Ἐγκαίνια τῆς νέας Φιλανθρωπικῆς δράσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, στό Κοινωνικό Συσσίτιο, “ΑΡΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ”

– Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ -

Σᾶς προσκαλοῦμε τήν Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 καί ὥρα 5μ.μ., στά Ἐγκαίνια τῆς νέας Φιλανθρωπικῆς δράσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, στό Κοινωνικό Συσσίτιο, “ΑΡΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ”, πού εὑρίσκεται στήν ὁδό Φιλοποίμενος 27 στήν Πάτρα.
Ἡ παρουσία σας θά μᾶς δώσῃ μεγάλη χαρά. 

Μέ εὐχές καί ἀγάπη ἐν Κυρίῳ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

To Ευλαβικό προσκύνημα μας στην Πάτμο...στο νησί της Αποκαλύψεως του Ιωάννου!(γ)

3η ημέρα, Κυριακή - 30.10.2016, Πάτμος (Για Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού): 
Μετάβαση στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού για Θεία Λειτουργία.  
Η Ιερά Μονή βρίσκεται νοτιοδυτικά της Χώρας και κτίστηκε το 1613 από τον ιερομόναχο του μεγάλου Μοναστηριού Νικηφόρο. 
Η επανίδρυση της Μονής χρονολογείται από το 1936 και οφείλεται στον Όσιο Ιερομόναχο Αμφιλόχιο Μακρή, η αδελφότητα της Ιεράς Μονής διακρίθηκε στην φιλανθρωπία, στην εκπαίδευση, στο κέντημα, στην αγιογραφία και στην οικολογική καλλιέργεια. Η συλλογή των εικόνων της Μονής χρονολογείται από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα. 
Μεταξύ των πιο πρόσφατων εικόνων της Μονής συγκαταλέγονται μερικές φιλοτεχνημένες από την μακαριστή αδελφή Ολυμπιάδα, η οποία μαθήτευσε πλάι στον φημισμένο αγιογράφο Φώτιο Κόντογλου. 
Κατόπιν επιστρέψαμε στην Σκάλα και πήραμε το καραβάκι για το κοντινό νησάκι των Λειψών, όπου επισκεφθήκαμε την εκκλησία της Παναγίας με το γαλάζιο τρούλος της και προσκυνήσαμε τη θαυματουργό εικόνα της «Παναγίας Του Χάρου». Ονομάζεται έτσι επειδή η Παναγία μας κρατά στα χέρια της τον Εσταυρωμένο Ιησού. 
Είχαμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και περιήγηση στους Λειψούς. Κατόπιν επιστρέψαμε στην Πάτμο με το καραβάκι, και στη συνεχεία στο ξενοδοχείο για ξεκούραση, φρεσκάρισμα και ετοιμασία αποσκευών. 
Είχαμε ελεύθερο χρόνο μέχρι τις 23:00 για μία τελευταία βόλτα και αναμνηστικές αγορές.  
Στις 23:15 αναχωρήσαμε από το ξενοδοχείο για το λιμάνι. Η επιβίβαση και τακτοποίηση στις καμπίνες μας στο πλοίο SUPERFAST XII   έγινε στις 00:15 και στην συνέχεια ο απόπλους για το λιμάνι του Πειραιά.  Η άφιξη μας στο λιμάνι του Πειραιά την επόμενη μέρα έγινε νωρίς το πρωί, περίπου στις 08:10. 
Μετά την επιβίβαση μας στο πούλμαν πήραμε τον δρόμο της επιστροφής για την Ενορία μας, όπου φτάσαμε στις 12:00 με γεμάτες στις βαλίτσες μας, τις ιερές αναμνήσεις της προσκυνηματικής μας περιήγησης.
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ...

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΙΨΟΥΣ...ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΙΨΩΝ...


ΛΕΙΨΟΙ,ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ...
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HELLINIS


ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate