Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα τήν ὑπ' ἀριθμ. 3020/2-5-2020 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: 
"Ἁποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 30ῆς Ἀπριλίου 2020", καθώς καί τό Φ.Ε.Κ. Β΄ 1643/2-5-2020, εἰς τό ὁποῖον δημοσιεύεται ἡ ὑπ' ἀριθμ. Δ1α/Γ/Π.οικ. 27807 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφασις τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: 
"Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας καί μέτρα προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19 στούς χώρους αὐτούς γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 4/5/2020 ἔως καί 16/5/2020" επισημαίνονται τα κάτωθι:

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 4 - 16 ΜΑΪΟΥ 2020

1) Συνεχίζεται, σύμφωνα με όσα μέχρι τώρα ισχύουν, η τέλεση των Ιερών Ακολουθιών «κεκλεισμένων των θυρών», επιτρεπομένης και της ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής ή διαδικτυακής αναμεταδόσεώς τους. Οι θύρες των Ιερών Ναών θα ανοίγουν μετά το πέρας των Ιερών Ακολουθιών, και εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας(1) ώρας, κατά την διάρκεια της οποίας θα διενεργείται ο φυσικός αερισμός του ιερού χώρου.

2) Προς τον σκοπό της εξυπηρετήσεως των πιστών πρέπει να αναρτηθούν στους ειδικούς Πίνακες Ανακοινώσεων των Ιερών Ναών ή και στις υφιστάμενες ιστοσελίδες τους στο διαδίκτυο: α) το ωράριο τελέσεως των Ιερών Ακολουθιών,  β) το ωράριο κατά το οποίο ο Ιερός Ναός παραμένει ανοικτός για την προσέλευση των πιστών, και γ) ο συνολικός αριθμός των πιστών, οι οποίοι μπορούν να παρευρίσκονται ταυτόχρονα εντός του Ιερού Ναού και καθορίζεται σύμφωνα με την αναλογία του ενός προσώπου ανά δέκα (10) τ.μ. επιφανείας και με ελάχιστη απόσταση ενός και ημίσεως (1,5) μέτρου μεταξύ τους και με την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση κατά την οποία η επιφάνεια του Ιερού Ναού (στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι βοηθητικοί χώροι) υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τ.μ., ως μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων ορίζεται από τον Νόμο ο αριθμός των πενήντα (50) προσώπων.

3) Στις εισόδους των Ιερών Ναών πρέπει να ληφθεί άμεση μέριμνα, ώστε να υφίστανται σταθμοί αντισηπτικών / απολυμαντικών, προκειμένου όσοι πιστοί εισέρχονται σ’ αυτούς να τηρούν απαραίτητα την υποχρεωτική για όλους διαδικασία απολυμάνσεως των χεριών.

4) Να διευθετηθεί ο χώρος κάθε Ιερού Ναού προς τον σκοπό της παρουσίας πιστών, σύμφωνα με την παραπάνω αναλογία ενός προσώπου ανά δέκα (10) τ.μ. επιφανείας και με ελάχιστη απόσταση ενός και ημίσεως (1,5) μέτρου μεταξύ τους. Όπου υπάρχει τέτοια δυνατότητα, κρίνεται απαραίτητη η παραμονή εντός των Ιερών Ναών μόνο όσων καθισμάτων προβλέπονται, τοποθετημένων στις ανάλογες μεταξύ τους αποστάσεις και η απόσυρση των υπολοίπων εκτός των Ιερών Ναών.

5) Κατά την είσοδο στον Ιερό Ναό εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης αναμονής των πιστών για την αποφυγή συνωστισμού και είναι απαραίτητη η τήρηση της αποστάσεως του ενός και ημίσεως (1,5) μέτρου μεταξύ όσων αναμένουν. Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που εφαρμόζει τον έλεγχο αναμονής στις εισόδους των Ιερών Ναών συνιστάται να φέρει τα υπό του νόμου προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (μάσκα, γάντια κ.λ.π.). Όπου υπάρχει δυνατότητα, προτείνεται η χρήση διαφορετικών θυρών του Ιερού Ναού για την είσοδο και έξοδο των πιστών. Στις εξόδους των Ιερών Ναών πρέπει να τοποθετηθούν υποχρεωτικά ειδικοί κάδοι για την απόρριψη χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού υγιεινής.

6) Ο φυσικός εξαερισμός των Ιερών Ναών, εν όσω παραμένουν ανοικτοί για την προσέλευση πιστών, είναι υποχρεωτικός. Σε περίπτωση χρήσης τεχνητού κλιματισμού πρέπει να ληφθεί άμεση μέριμνα για τον καθαρισμό των φίλτρων αυτού, ενώ και κατά την διάρκεια της τυχόν λειτουργίας του, θα πρέπει να εξασφαλίζεται και ο ταυτόχρονος φυσικός εξαερισμός του ιερού χώρου με ανοικτές τις θύρες και τα παράθυρα αυτού.

7) Είναι απαραίτητη και απολύτως αναγκαία η συχνή και σχολαστική καθαριότητα και τακτική απολύμανση των σημείων και των επιφανειών του Ιερού Ναού στα οποία παρατηρείται συχνή πρόσβαση των πιστών. Η καθαριότητα πρέπει να γίνεται κυρίως με την χρήση αντισηπτικού διαλύματος, ενώ σε εμφανές σημείο του Ιερού Ναού πρέπει να τοποθετηθεί ο προβλεπόμενος αναγκαίος εξοπλισμός υγιεινής (χαρτομάντηλα, χάρτινες πετσέτες, πλαστική σακούλα κ.λ.π.)

8) Κατά την διάρκεια της παραμονής τους στον Ιερό Ναό, οι πιστοί, με προσωπική τους ευθύνη και μέριμνα, συνιστάται να φέρουν προστατευτική υφασμάτινη μάσκα. Εάν κάποιος πιστός, κατά την διάρκεια της παραμονής του στον Ιερό Ναό, παρουσιάσει συμπτώματα ασθένειας, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την άμεση και ασφαλή απομάκρυνσή του ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, για την ασφαλή μετακίνησή του σε ειδικό χώρο προς αποφυγή επαφής με άλλα πρόσωπα. Προς τον σκοπό αυτό πρέπει να ληφθεί η ανάλογη μέριμνα και να προβλεφθεί η ύπαρξη ειδικού χώρου (π.χ. γραφείο, χώρος στο πνευματικό κέντρο κ.λπ.) με επαρκή εξαερισμό, στον οποίο θα υπάρχουν μάσκες, χαρτομάντηλα, πλαστική σακούλα, για την απόρριψη αυτών, και αντισηπτικό χεριών.

9) Όσοι πιστοί ανήκουν στις υγειονομικά ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, ασθενείς που πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα ή σακχαρώδη διαβήτη ή καρδιαγγειακά νοσήματα, ανοσοκατεσταλμένοι και γενικά πρόσωπα που παρουσιάζουν συμπτώματα ασθενείας), πρέπει να αποφύγουν την έξοδο από το σπίτι, χάριν της προστασίας της υγείας τους και των αδελφών τους.

10) Τα παραπάνω ισχύουν για όλους τους Ενοριακούς, Προσκυνηματικούς, Κοιμητηριακούς, Ιδρυματικούς κ.λπ. Ιερούς Ναούς, τα Μητροπολιτικά και Ενοριακά Παρεκκλήσια, όχι όμως για τα Παρεκκλήσια, τα οποία ευρίσκονται εντός ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων κ.λπ), στα οποία δεν επιτρέπεται η τέλεση Ιερών Ακολουθιών και η προσέλευση προσκυνητών.

11) Για τις Ιερές Μονές εξακολουθεί να υφίσταται η «κεκλεισμένων των θυρών» τέλεση των Ιερών Ακολουθιών, με την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας της υγείας των μοναχών, ενώ προς το παρόν, δεν επιτρέπεται η προσέλευση προσκυνητών.

 • ΩΡΑΡΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ: 1. Οι εορτές τις καθημερινές Δευτέρα-Σάββατο πρωί: 07:00-09:00, απόγευμα ο Εσπερινός: 19:00-19:45 και 2. Κυριακή πρωί: 07:00-09:30 
 • ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΝ: 1. Στις εορτάσιμες καθημερινές που τελείται Θεία Λειτουργία Δευτέρα-Σάββατο πρωί: 10:00-11:30 και απόγευμα: 17:30 - 19:00, 2. Καθημερινές που δεν τελείται Θεία Λειτουργία, πρωί: 09:00-11:30, και 3. Κυριακή πρωί: 10:30-11:30.  
 • ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΝ: 50 άτομα.

  0 σχόλια:

  ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

  ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

  ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

  ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
  ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
  ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
  ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

  Blog Archive

  Από το Blogger.

  Δημοφιλείς αναρτήσεις

  Αρχειοθήκη ιστολογίου

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
  Δώσε ζωή...

  ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

  Translate