Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στήν Πάτρα.

Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στήν Πάτρα.
26.10.2015.
Πανηγύρισε μέ λαμπρότητα ὁ Ἱστορικός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πατρῶν, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε παλαιότερα καί Μητροπολιτικός Ναός τῆς πόλεως.
Ὁ πρό τοῦ σημερινοῦ Ναοῦ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, στήν ἴδια θέση, ἦτο ἡ καθέδρα τοῦ ἀοιδίμου καί Ἐθνεγέρτου Ἱεράρχου Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ. Πίσω ἀπό τόν Ναό ὑπῆρξε ἡ οἰκία ( Ἐπισκοπεῖο) τοῦ Ἱεράρχου, τό ὁποῖο δυστυχῶς ἔχει κατεδαφισθῆ.
Ὁ σημερινός Ἱερός Ναός ἦτο τό κέντρο τῆς πνευματικῆς ἐργασίας τοῦ μακαρίου διδασκάλου καί Ἱεροκήρυκος τῶν Πατρῶν, π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου.
● Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, στόν ὁποῖο ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ἀναφερθείς στή σημασία τοῦ ἑορτασμοῦ ἑνός Ἁγίου γιά τήν πορεία μας πρός τήν θέωση.
● Ἀνήμερα, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο πρός τά πλήθη τῶν πιστῶν πού εἶχαν κατακλύσει τόν Ἱερό Ναό καί τά πέριξ αὐτοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ .Χρυσόστομος.
Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στούς Ἁγίους Μάρτυρας, τούς ὁποίους ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ὀνομάζει πηγές καί ρίζες καί μῦρα καί ἀνέλυσε τόν κάθε ὄρο ἑρμηνεύοντας τον, βάσει τῆς ζωῆς τῶν Ἅγίων τοῦ Θεοῦ.
Ἐπίσης, μίλησε γιά τό πῶς αὐτές οἱ πηγές καί οἱ ρίζες καί τά μῦρα, οἱ Ἅγιοι δηλ. πρέπει νά ἀξιοποιοῦνται, ὥστε νά ὠφελῆται πνευματικά ὁ κόσμος καί νά ὁδηγῆται εἰς θεογνωσίαν. Ἄν αὐτό, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἦτο σέ ὅλες τίς ἐποχές ἀπαραίτητο, πόσο μᾶλλον σήμερα καί εἰδικά στήν χώρα μας, πού γίνεται συνεχής ἀγώνας ἀποϊεροποιήσεως τῆς ζωῆς μας. Γι’ αὐτό θέλουν νά μᾶς ἀποκόψουν ἀπό τίς ρίζες μας, γιά αὐτό θέλουν νά ἀλλάξουν τόν τρόπο καί τό περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, γιατί θέλουν νά ἀλλοιωθῇ ἡ κοινωνία, νά σαπίσῃ, νά ὁδηγηθῇ στό τέλμα καί στήν ἀπόγνωση. Μέσα ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὅταν διδάσκεται κατά τόν σωστό τρόπο, τά παιδιά μας μαθαίνουν γιά τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο, γιά τήν ἀξία τῆς ζωῆς καί γιά τόν προορισμό μας τόν τελικό, πού εἶναι ἡ θέωση, ἡ ἁγιότητα δηλαδή. Οἱ Ἅγιοι εἶναι σέ αὐτή τήν πορεία, τά πρότυπά μας καί ἡ ζωή τους εἶναι ἡ πυξίδα πού μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἐπιτυχία καί τήν νίκη μέσα ἀπό ὡραίους καί τιμίους ἀγώνες καί θυσίες γιά τήν προάσπιση τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων μας. Ε, αὐτά ἐνοχλοῦν σήμερα.
Γι’ αὐτό πρέπει νά ἀντισταθοῦμε, ὣστε νά σταματήσωμε αὐτόν τόν κατήφορο.
Ἔχομε μετατραπεῖ τά τελευταῖα χρόνια σέ μοιρολάτρες καί δεχόμεθα ἀπαθεῖς ὅτι μᾶς σερβίρουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν μέ τήν παράδοσή μας καί μέ τήν πνευματική μας ἰδιοπροσωπεία. Ἀλλ’ ὄχι, δέν θά ξεπουλήσωμε ὅ,τι ἀπέμεινε σ’ αὐτόν τόν τόπο. «Ὥρα ἡμᾶς ἐξ’ ὕπνου ἐγερθῆναι».
Πρέπει νά πάρωμε τά πάνω μας, ὡς Ἕλληνες καί μάλιστα Ὀρθόδοξοι, ἄν θέλωμε νά προχωρήσωμε μέ ὁράματα καί στόχους, ἄν θέλωμε νά ἀφήσωμε στά παιδιά μας μιά ὡραία πνευματική κληρονομιά ὅπως τούς ἀξίζει.
Ὀρθῶστε τό ἀνάστημά σας μπροστά σέ ὅποιους ἐπιθυμοῦν νά ἰσοπεδώσουν ὄχι μόνο οἰκονομικά καί ἐθνικά ἀλλά καί πνευματικά αὐτόν τόν τόπο.
Σήμερα, ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα πανηγυρίζει καί ὁμολογεῖ αὐτές τίς ἀλήθειες μέ ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ τήν Θεσσαλονίκη μας, ὅπου ὁ τάφος καί τά λείψανα καί τό λαμπρό μαρτύριο τοῦ Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate