Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ 2019


Παρασκευή 15 Μαρτίου
7.00 μ.μ.
                   9:15 μ.μ.
Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ εἰς τόν Ἰερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν
Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τόν Παλαιόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν (Ὄρθρος–Χαιρετισμοί–Χοροστασία στήν Θεία Λειτουργία)
Σάββατο 16 Μαρτίου
πρωί                  
                                                       11:00 π.μ.
                        
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Δεμενίκων                                                                               
Ἐπιμνημόσυνος δέησις διά τόν ἀείμνηστον εὐεργέτην τῶν Πατρῶν Θεόδωρον Τριάντην, εἰς Α’ Κοιμητήριον Πατρῶν.
Κυριακή 17 Μαρτίου (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)
πρωί
Συνοδική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἀθηνῶν - Λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων.

6:00 μ.μ.
Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
Τρίτη 19 Μαρτίου
7:00π.μ
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου Πατρῶν (Ἑορτή Ἁγίων Χρυσάνθου καί Δαρείας, Ὀνομαστήρια Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου).
Παρασκευή 22 Μαρτίου
7:00 μ.μ.
                   9:15 μ.μ.
Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τόν Παλαιόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν (Ὄρθρος–Χαιρετισμοί–Χοροστασία στήν Θεία Λειτουργία)
Σάββατο 23 Μαρτίου
Πρωί

7:00 μ.μ.
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικοδήμου Ζαβλανίου Πατρῶν.
Ἑόρτιος Ἐκδήλωσις στό Θέατρο «Πάνθεον» γιά τήν 25η Μαρτίου  μέ τίτλο «Νά ζῇ τό Μεσολόγγι»
Κυριακή 24 Μαρτίου (ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ)
πρωί
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.

6:00 μ.μ.
Πανηγυρικός Ἑσπερινός ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
Δευτέρα 25 Μαρτίου
7:30π.μ.

11:00π.μ.
Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
Δοξολογία ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
Παρασκευή 29 Μαρτίου
7:00 μ.μ.

9:15 μ.μ.
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Κάτω Ἀχαΐας.
Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τόν Παλαιόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν (Ὄρθρος–Χαιρετισμοί–Χοροστασία στήν Θεία Λειτουργία).
Κυριακή 31 Μαρτίου (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)
πρωί                
                          6:00 μ.μ.
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Πατρῶν.
Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν.
Παρασκευή 5 Ἀπριλίου
7:00μ.μ.
            9:15μ.μ.       

Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀγυιᾶς Πατρῶν.
Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τόν Παλαιόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν (Ὄρθρος–Χαιρετισμοί–Θεία Λειτουργία)
Κυριακή 7 Ἀπριλίου (ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ)
πρωί
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Σοφίας Πατρῶν.

6:00 μ.μ.
Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παντανάσσης Πατρῶν.
Παρασκευή 13 Ἀπριλίου
7 – 9 μ.μ.
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν

9:15 – 1:00
Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου μέ Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τόν Παλαιόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Κυριακή 14 Ἀπριλίου (ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ)
πρωί
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παντανάσσης Πατρῶν. Ἑορτή Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε’.

6:00 μ.μ.
Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν                            Παντοκράτορος Πατρῶν.
Κυριακή 21 Ἀπριλίου (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)
πρωί
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερὀν Ναόν Παναγίας Ἀλεξιωτίσσης Πατρῶν. Τιμή πρός τόν Ἐθνομάρτυρα Ἱερέα Γεώργιον, σφαγιασθέντα ὑπό τῶν Τούρκων, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Ναοῦ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ & ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΔΟΜΑΔΑ 2019
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
7:00 μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
7:00 μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Κάτω Ἀχαΐας.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
(πρωί)
Ἐπίσκεψις Μητροπολίτου εἰς τά Ἱδρύματα τῆς πόλεώς μας.

7:00 μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
πρωί

 3:00 μ.μ.
Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἐπισκοπείου Πατρῶν.
Ἱερόν Εὐχέλαιον εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Γηροκομητίσσης Πατρῶν.

7:00 μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Ἐγλυκάδος Πατρῶν.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
πρωί
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἐπισκοπείου Πατρῶν.

6:30 μ.μ.
Ἀκολουθία τῶν Παθῶν εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8:00 π.μ.
Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.

7:00 μ.μ.
Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
πρωί
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.

9:00 μ.μ.
Ὑποδοχή τοῦ Ἁγίου Φωτός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἐπισκοπείου Πατρῶν.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ (συνέχεια)
11:00 μ.μ.
Τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀναστάσιμος Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
πρωί
Ἐπίσκεψις Μητροπολίτου εἰς Ἱδρύματα τῆς πόλεώς μας.

6.00 μ.μ.
Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
                                                           
                                                            Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

0 σχόλια:

ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΑ 2019

ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΑ 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2018-2019

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2018-2019
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate