Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 
Συνῆλθε σήμερα Παρασκευή, 10 Ὀκτωβρίου 2014, στήν τέταρτη Τακτική Συνεδρία της, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στήν Αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. 
Μετά τήν προσευχή ἀνεγνώσθη ὁ Κατάλογος τῶν συμμετεχόντων Ἱεραρχῶν καί διεπιστώθη ἡ ἀπουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκοπίου, ὁ ὁποῖος ἀπουσίασε αἰτιολογημένα.

Κατόπιν ἐπικυρώθηκαν τά Πρακτικά τῆς χθεσινῆς Συνεδρίας.
Στή συνέχεια ἄρχισε ἡ ψηφοφορία περί τοῦ τρόπου πληρώσεως τῆς κενῆς Μητροπολιτικῆς Ἕδρας Γρεβενῶν. Ἐπί συνόλου 78 ψηφισάντων, ἡ πρόταση δι᾿ ἐκλογῆς ἔλαβε 73 ψήφους καί ἡ πρόταση διά καταστάσεως 4 ψήφους. Ἐπίσης εὑρέθη καί 1 λευκή ψῆφος. Ἔτσι ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάνθη ὑπέρ τῆς πληρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως δι᾿ ἐκλογῆς.

Ἀκολούθησε ἡ διαδικασία τῆς πληρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν δι᾿ ἐκλογῆς. Γιά τήν κατάρτιση τοῦ τριπροσώπου ἐπί συνόλου 78 ψηφισάντων ἔλαβαν :

1)Ἀρχιμανδρίτης κ. Δαυίδ Τζιουμάκας, ψήφους 53
2)Ἀρχιμανδρίτης κ. Χριστοφόρος Κολοκυθᾶς, ψήφους 51
3)Ἀρχιμανδρίτης κ. Αὐγουστῖνος Μύρου, ψήφους 21

Ἐπί τῆς δευτέρας ψηφοφορίας, καί γενομένης τῆς διαλογῆς τῶν ψήφων, ἀνεδείχθη Μητροπολίτης Γρεβενῶν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Δαυίδ Τζιουμάκας, μέ 41 ψήφους, ἐπί συνόλου 78 ψηφισάντων, ἐνῶ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Χριστοφόρος Κολοκυθᾶς ἔλαβε 33 ψήφους καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Αὐγουστῖνος Μύρου, 3 ψήφους. Ἐπίσης εὑρέθη καί 1 λευκή ψῆφος.

Στή συνέχεια ἄρχισε ἡ ψηφοφορία περί τοῦ τρόπου πληρώσεως τῆς κενῆς Μητροπολιτικῆς Ἕδρας Μεγάρων καί Σαλαμῖνος. Ἐπί συνόλου 78 ψηφισάντων, ἡ πρόταση δι᾿ ἐκλογῆς ἔλαβε 36 ψήφους καί ἡ πρόταση διά καταστάσεως 41 ψήφους ἐνῶ εὑρέθη καί 1 λευκή ψῆφος. Ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάνθη ὑπέρ τῆς πληρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος δι᾿ ἐκλογῆς, διότι δέν ἐπετεύχθη τό ἀπαιτούμενον ποσοστόν τῶν 2/3 τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας.

Ἀκολούθησε ἡ διαδικασία τῆς πληρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος δι᾿ ἐκλογῆς. Γιά τήν κατάρτιση τοῦ τριπροσώπου ἐπί συνόλου 78 ψηφισάντων, ἔλαβαν:

1)Ἀρχιμανδρίτης κ. Κωνσταντῖνος Γιακουμάκης, ψήφους 55
2)Ἀρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου, ψήφους 37
3)Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀχίλλιος Τσούτσουρας, ψήφους 22
Ἐπίσης εὑρέθησαν 1 λευκή ψῆφος καί 1 ἄκυρη.

Ἐπί τῆς δευτέρας ψηφοφορίας, καί γενομένης τῆς διαλογῆς τῶν ψήφων, ἀνεδείχθη Μητροπολίτης Μεγάρων καί Σαλαμῖνος ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Κωνσταντῖνος Γιακουμάκης, μέ 58 ψήφους, ἐπί συνόλου 78 ψηφισάντων, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου ἔλαβε 15 ψήφους καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀχίλλιος Τσούτσουρας, 2 ψήφους. Ἐπίσης εὑρέθησαν καί 1 λευκή καί 2 ἄκυρες ψῆφοι.

Στή συνέχεια ἄρχισε ἡ ψηφοφορία περί τοῦ τρόπου πληρώσεως τῆς κενῆς Μητροπολιτικῆς Ἕδρας Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. Ἐπί ψηφισάντων 78, ἡ πρόταση δι᾿ ἐκλογῆς ἔλαβε 71 ψήφους καί ἡ πρόταση διά καταστάσεως 6 ψήφους καί εὑρέθη ἐπίσης 1 λευκή ψῆφος. Ἔτσι ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάνθη ὑπέρ τῆς πληρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας δι᾿ ἐκλογῆς.

Ἀκολούθησε ἡ διαδικασία τῆς πληρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας δι᾿ ἐκλογῆς. Γιά τήν κατάρτιση τοῦ τριπροσώπου ἐπί συνόλου 78 ψηφισάντων ἔλαβαν :

1)Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Διαυλείας κ. Γαβριήλ, ψήφους 70
2)Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, ψήφους 3
3)Ἀρχιμανδρίτης κ. Γεώργιος Ταυλάρης, ψήφους 3
Ἐπίσης εὑρέθησαν 2 λευκές ψῆφοι.

Ἐπί τῆς δευτέρας ψηφοφορίας, καί γενομένης τῆς διαλογῆς τῶν ψήφων, ἀνεδείχθη Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Διαυλείας κ. Γαβριήλ, μέ 72 ψήφους, ἐπί συνόλου 78 ψηφισάντων καί εὑρέθησαν 5 λευκά ψηφοδέλτια καί 1 ἄκυρο.

Στή συνέχεια ἀπεφασίσθη τό Σῶμα νά προβεῖ σέ ψηφοφορία γιά τήν κατανομή θέσεως Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Νόμου 1951/1991, στίς Ἱερές Μητροπόλεις οἱ ὁποῖες εἶχαν ἐκφράσει σχετική ἐπιθυμία.

Ἡ ψηφοφορία εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά παραχωρηθεῖ ἡ θέση τοῦ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, ἡ ὁποία ἔλαβε 38 ψήφους, ἔναντι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας, ἡ ὁποία ἔλαβε 16 ψήφους καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορίνθου, ἡ ὁποία ἔλαβε 12. Ἐπίσης στήν ψηφοφορία εὐρέθησαν 10 λευκά καί 2 ἄκυρα ψηφοδέλτια.

Ἀκολούθησε ἡ ψηφοφορία γιά τήν ἐκλογή τοῦ νέου Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν μέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτε διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Κερνίτσης.

Ἐπί συνόλου 77 ψηφισάντων ἔλαβαν :
1)Ἀρχιμανδρίτης κ. Χρύσανθος Στελλᾶτος ψήφους 64,
2)Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Κωτσάκης ψῆφο 1,
Εὑρέθησαν καί 11 λευκές ψῆφοι καί 1 ἄκυρη.

Στή συνέχεια ἀκολούθησε ἡ ψηφοφορία γιά τήν ἐκλογή τοῦ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αθηνῶν.

Γιά τήν πλήρωση τῆς θέσεως Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτε διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Μεθώνης, σύμφωνα μέ τούς Ἱερούς Κανόνες καί τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Νόμου 1951/1991, ἐπί συνόλου 77 ψηφισάντων ἔλαβαν :

1)Ἀρχιμανδρίτης κ. Κλήμης Κοτσομύτης ψήφους 72,
2)Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰγνάτιος Μόσχος ψῆφο 1,

Εὑρέθησαν καί 3 λευκές ψῆφοι καί 1 ἄκυρη.

Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτε διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Μεθώνης, ἐκλέγεται ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Κλήμης Κοτσομύτης, ὁ ὁποῖος τοποθετήθηκε στήν θέση τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μετά ἀπό ἔκτακτη ὀλιγόλεπτη Συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἀσχολήθηκε καί μέ τήν ψήφιση Κανονισμῶν. 
Μετά τό πέρας τῆς Συνεδριάσεως, ἀκολούθησαν τά Μικρά Μηνύματα τῶν νεοεκλεγέντων Μητροπολιτῶν καί Ἐπισκόπων στήν αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.

Κατά τήν κρατοῦσα Ἐκκλησιαστική Τάξη οἱ ἐψηφισμένοι Μητροπολίτες Γρεβενῶν κ. Δαυίδ, Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κ. Κωνσταντῖνος καί Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ καί οἱ Ἐψηφισμένοι Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Κλήμης καί Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ἔδωσαν τό Μέγα Μήνυμα ἐντός τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ἐπί παρουσίᾳ πολλῶν Ἱεραρχῶν, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν Χριστιανῶν.

Οἱ χειροτονίες τῶν Ἐφηψισμένων Μητροπολιτῶν καί Ἐπισκόπων θά τελεσθοῦν ὡς ἑξῆς :
–Τό Σάββατο 11 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου Ἀθηνῶν, ἡ χειροτονία τοῦ Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κ. Κωνσταντίνου.
–Τήν Κυριακή 12 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Διημητρίου Θεσσαλονίκης ἡ χειροτονία τοῦ Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαυίδ.
–Τήν Δευτέρα 13 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Ναό Προφήτου Ἠλιοῦ Παγκρατίου ἡ χειροτονία τοῦ Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Κλήμεντος.
–Τήν Δευτέρα 13 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν ἡ χειροτονία τοῦ Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.


Ἡ Ἐπιτροπή Τύπου
Συ­νῆλθε σή­μερα Πα­ρα­σκευή, 10 Ὀκτω­βρίου 2014, στήν τέ­ταρτη Τα­κτική Συ­νε­δρία της, ἡ Ἱερά Σύ­νο­δος τῆς Ἱε­ραρ­χίας τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος, ὑπό τήν Προ­ε­δρία τοῦ Μα­κα­ρι­ω­τά­του Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀθη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κ. Ἱε­ρω­νύ­μου, στήν Αἴ­θουσα Συ­νε­δριῶν τῆς Ἱε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἱε­ραρ­χίας.
  Μετά τήν προ­σευχή ἀνε­γνώ­σθη ὁ Κα­τά­λο­γος τῶν συμ­με­τε­χόν­των Ἱε­ραρ­χῶν καί δι­ε­πι­στώθη ἡ ἀπου­σία τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Φι­λίπ­πων, Νε­α­πό­λεως καί Θά­σου κ. Προ­κο­πίου, ὁ ὁποῖος ἀπου­σί­ασε αἰ­τι­ο­λο­γη­μένα.
  Κα­τό­πιν ἐπι­κυ­ρώ­θη­καν τά Πρα­κτικά τῆς χθε­σι­νῆς Συ­νε­δρίας.
  Στή συ­νέ­χεια ἄρ­χισε ἡ ψη­φο­φο­ρία περί τοῦ τρό­που πλη­ρώ­σεως τῆς κε­νῆς Μη­τρο­πο­λι­τι­κῆς Ἕδρας Γρε­βε­νῶν. Ἐπί συ­νό­λου 78 ψη­φι­σάν­των, ἡ πρό­ταση δι᾿ ἐκλο­γῆς ἔλαβε 73 ψή­φους καί ἡ πρό­ταση διά κα­τα­στά­σεως 4 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέθη καί 1 λευκή ψῆ­φος. Ἔτσι ἡ Ἱε­ραρ­χία ἀπε­φάνθη ὑπέρ τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως  δι᾿ ἐκλο­γῆς.
  Ἀκο­λού­θησε ἡ δι­α­δι­κα­σία τῆς πλη­ρώ­σεως τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Γρε­βε­νῶν δι᾿ ἐκλο­γῆς. Γιά τήν κα­τάρ­τιση τοῦ τρι­προ­σώ­που ἐπί συ­νό­λου 78 ψη­φι­σάν­των ἔλα­βαν :
1)  Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Δαυίδ Τζι­ου­μά­κας, ψή­φους 53
2)  Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Χρι­στο­φό­ρος Κο­λο­κυ­θᾶς, ψή­φους 51
3)  Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Αὐ­γου­στῖ­νος Μύ­ρου, ψή­φους 21
  Ἐπί τῆς δευ­τέ­ρας ψη­φο­φο­ρίας, καί γε­νο­μέ­νης τῆς δι­α­λο­γῆς τῶν ψή­φων, ἀνε­δεί­χθη Μη­τρο­πο­λί­της Γρε­βε­νῶν ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Δαυίδ Τζι­ου­μά­κας, μέ 41 ψή­φους, ἐπί συ­νό­λου 78 ψη­φι­σάν­των, ἐνῶ ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Χρι­στο­φό­ρος Κο­λο­κυ­θᾶς ἔλαβε 33 ψή­φους καί ὁ Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της κ. Αὐ­γου­στῖ­νος Μύ­ρου, 3 ψή­φους. Ἐπί­σης εὑ­ρέθη καί 1 λευκή ψῆ­φος.
- See more at: http://www.amen.gr/article19445#sthash.sLO3urfx.dpuf

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate