Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014

Πότε θά ἁγιοποιηθοῦν οἱ μαῖες;

τοῦ ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη
Ἔχετε ἀκουσει ποτέ τό ὄνομα Φουά καί τό ὄνομα Σεπφώρα; Εἶναι δυό μαῖες τῶν Ἑ­βραίων, πού ξεγεννοῦσαν τά παιδιά τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ κατά τήν αἰχμαλωσία τῆς Αἰγύπτου.
Ὁ Φαραώ, βασιλιάς τῆς Αἰγύπτου, πού ἤθελε νά ἀφανίση δημογραφικά τούς 'Εβραίους, κάλεσε τίς δυό μαῖες (Ἐξοδ. α´ 15-22) καί τίς διέταξε:
—Ὅταν σᾶς καλοῦν ἑτοιμόγεννες 'Εβραῖες, ἄν τό παιδί πού γεννιέται εἶναι ἀγόρι, θά τό πνίγετε. Ἄν εἶναι κορίτσι, θά τό περιποιῆσθε...

Ἄκουσαν οἱ δυό πιστές μαῖες, ἀλλά δέν ὑπάκουσαν στό βασιλικό νόμο. «Ἐφοβήθησαν τόν Θεόν καί οὐκ ἐποίησαν καθώς συνέταξεν αὐταῖς ὁ βασιλεύς Αἰγύπτου». Καί ζωογονοῦσαν καί τά ἄρρενα βρέφη.
Τίς ἀπείλησε ὁ Φαραώ:
—Γιατί δέν πειθαρχήσατε; Γιατί δέν σκοτώνετε τά ἄρρενα παιδιά;...
Ὁ Θεός εὐλόγησε τίς δυό ὑπέροχες μαῖες. «Εὖ δέ ἐποίει ὁ Θεός τάς μαίας, καί ἐπλήθυνεν ὁ λαός».
Ὁ λαός ὁ δικός μας, ὁ ἑλληνικός, ὄχι μόνο δέν πληθύνεται, ἀλλά ὅλο καί λιγοστεύει. Σέ μερικές δεκαετίες οὔτε ἕνα ἑκατομμύριο δέν θά εἶναι οἱ Ἕλληνες, οἱ κατοικοῦντες τόν ἄλλοτε εὐλογημένο αὐτό τόπο.
Ποιός φταίει; Πολλοί φταῖνε. Φταίει ὁ σύγχρονος Φαραώ, τό ἑλληνικό κράτος, πού μέ νόμο δίνει τό δικαίωμα σέ μαιευτῆρες καί μαῖες νά σκοτώνουν ὅσα παιδιά θέλουν, ἀγόρια καί κορίτσια, μέ τίς ἐκτρώσεις.
Δέν ὑπάρχουν σύγχρονες μαῖες ν’ ἀντισταθοῦν, νά μή βουτήξουν τά χέρια τούς στό αἷμα τοῦ βρεφοκτόνου ἐγκλήματος; Ὅλες οἱ μαῖες ἔχουν γίνει φονικά ὄργανα τῶν ἀμβλώσεων;
• Ὄχι ὅλες. Ὑπάρχουν καί γιατροί γυναικολόγοι, πού δέν κάνουν καί δέν συνιστοῦν ἐκτρώσεις. Ὑπάρχουν καί μαῖες σάν τή Φουά καί τή Σεπφώρα.
• Ἀξίζει νά γνωρίση κανείς μιά τέτοια μαῖα. Εἶναι 102 ἐτῶν. Ἀποτελεῖ ζωντανή ἱστορία ἀγώνων καί θυσιῶν, γιά νά ζήσουν τά νεογνά. Ὀνομάζεται Χαρίκλεια (Χαρά) Βογιατζάκη, ἀπό τά Ἀνώγεια τῆς Κρήτης.
• Μέ σπουδές στό ἐξωτερικό, ἀπό τό 1932 μέχρι τό 1982 ἐργάστηκε στό μαιευτήριο «Μαρίκα Ἠλιάδη» (γνωστό καί ὡς «Ἔλενα»). Πρωτοπόρος στόν ἀγῶνα γιά τούς προώρους τοκετούς. Ἡ πρώτη, πού ὠργάνωσε εἰδικό τμῆμα μέ τίς θερμοκητίδες, πού σιγά-σιγά ἐξ­ελλίσσονταν καί ἐξελλίσσονται.
Γενική Διευθύνουσα στό «Μαρίκα Ἠλιάδη», τό πρῶτο καί μεγαλύτερο μαιευτήριο τῆς 'Ελλάδος, τά ἔτη 1948-1982. Κατά τά ἴδια ἔτη διηύθυνε καί τή Σχολή Μαιῶν τοῦ Νοσοκο­μείου. Πολλές ἐκατοντάδες μαῖες βγῆκαν ἀπό τά χέρια της, μαθήτριές της. Ἀλλά καί κυριολεκτικά ἀπό τά χέρια της καί μέ τά χέρια της βγῆκαν, γεννήθηκαν 13.000 παιδιά!
Ἡ ἴδια παρέμεινε ἐκ πεποιθήσεως ἄγαμη, ἀφιερωμένη, ὅπως χαρακτηριστικά λέει, στό καθῆκον, γιά νά ζήσουν τά νεογνά, ἡ ἐλπίδα τοῦ τόπου μας.
Ἤθελε δέ νά ἀφήση τη σφραγῖδα τοῦ ἱεροῦ καθήκοντος καί στίς μητέρες καί στίς μαῖες. Γιά μέν τίς μητέρες ἔγραψε τό φυλλάδιο: «Γιά σένα, πού ἔγινες μητέρα». Γιά δέ τίς μαθήτριές της μαῖες, ὡς διευθύνουσα τῆς Σχολῆς τους, σημειώνει γιά τήν ἀποστολή τους:
«Ἡ ἀποστολή της μαίας εἶναι μεγάλη, ἱερή καί ἐκτιμήσιμη. Ἀρκεῖ νά ὑπενθυμίσουμε, ὅτι προτοῦ ὁ Δημιουργός ἐμπιστευθῆ τό νέο ἄνθρωπο, τό βρέφος, στούς φυσικούς αὐτοῦ προστάτας, τούς γονεῖς, τό ἐμπιστεύεται στή μαία. Αὐτή πρώτη ἔχει τή μεγάλη αὐτή τιμή νά τό ὑποδεχθῆ. Αὐτή θά δῆ τά πρωτά του σκιρτήματα, τούς πρώτους παλμούς τῆς νέας καρδιᾶς. Αὐτή θά τοῦ παράσχη τίς πρώτες βοήθειες, τίς τόσο ἀπαραίτητες. Καί αὐτή πρώτη θά ἀναφωνήση “Ἀρρεν” ἤ “Θῆλυ”.
Μέ τά χέρια της, σάν πρῶτο λίκνο, σάν ἱερή φάτνη, πρίν παντός ἄλλου, αὐτή πρώτη ἐναγκαλίζεται τή νέα ὕπαρξη καί ὑποδέχεται τή νέα ψυχή». Σήμερα εἶναι 102 ἐτῶν ἡ κ. Χαρά Βογιατζάκη. Μετά ἀπό λίγο θά ἔχη ξεπεράσει τό χρόνο καί θά ζῆ στήν αἰωνιότητα. Μυριάδες μανάδες καί παιδιά θά ὑποδεχθοῦν τήν κ. Χαρά, πού πρώτη ἐκείνη ὑποδέχτηκε στή ζωή χιλιάδες παιδιά. Θά ὑποδεχθοῦν τήν κ. Χαρά στή «χαρά τοῦ Κυρίου».
ΠΗΓΗ: http://aktines.blogspot.gr

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate