Τρίτη 15 Ιουλίου 2014

Αίρεση: κίνδυνος που απειλεί την ψυχή μας!


Οι κίνδυνοι που μας απειλούν καθημερινά είναι πολλοί και ποικίλοι. Κίνδυνοι που απειλούν άμεσα τη ζωή μας. Κίνδυνοι από κλέφτες, τους ληστές, τους τρομοκράτες τους απαγωγείς. Φθάσαμε στο σημείο να μην νοιώθουμε ασφαλείς όχι μόνο στο σπίτι μας, αλλά και δρόμο. Αλλά εκτός από τους κινδύνους αυτούς που απειλούν τη ζωή μας, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι που απειλούν την ψυχή μας, που απειλούν την πίστη μας, και αυτοί οι κίνδυνοι προέρχονται από τους αιρετικούς. Μέσα στην Εκκλησία υπήρχαν πάντοτε άνθρωποι που δεν συμφωνούσαν με όσα δίδασκε αυτή. Ξέρουμε ότι κάποιοι άνθρωποι είχαν και έχουν διαφορετική γνώμη ή θέση από την πίστη της Εκκλησίας, και αυτοί από την Εκκλησία μας χαρακτηρίζονται ως αιρετικοί. Τι ήταν πρώτα και πως έγιναν αιρετικοί; Πρώτα ήταν χριστιανοί κι αυτοί. Δυστυχώς όμως ο Σατανάς, «ο πλανών την οικουμένην όλην» (Αποκ. ιβ΄ 9), αφ΄ ότου ο Χριστός ίδρυσε την Εκκλησία Του, άρχισε κι εκείνος το σατανικό του έργο, άρχισε να σπέρνει τις πλάνες του. Και πέτυχε να πλανέψει μερικούς χριστιανούς σε σημείο να διδάσκουν λανθασμένες, δηλαδή αιρετικές διδασκαλίες. Διδασκαλίες που ήταν αντίθετες με αυτές που κήρυξε ο Χριστός. Διδασκαλίες νοθευμένες. Αυτόν τον κίνδυνο τον επεσήμαναν έγκαιρα και ο Κύριος και οι Απόστολοι. Και τον υπογράμμισαν ιδιαίτερα στους πιστούς, ώστε να προφυλάσσονται. Και είναι πολύ ωφέλιμο να σημειώσουμε εδώ τις επισημάνσεις αυτές του Κυρίου μας και των Αποστόλων.
Είπε ο Κύριός μας :
«Προσέχετε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δε εισί λύκοι άρπαγες» (Ματθ. ζ,15), δηλαδή: Φυλαχθήτε από τους ψευδοπροφήτες, που σας έρχονται ντυμένοι σαν πρόβατα, από μέσα τους όμως είναι λύκοι αρπακτικοί.
«Και πολλοί ψευδοπροφήται εγερθήσονται και πλανήσουσι πολλούς.» (Ματθ. κδ,11), δηλαδή: Θα εμφανισθούν πολλοί ψευδοπροφήτες, και θα πλανήσουν πολλούς.
«Βλέπετε μη τις υμάς πλανήσει» (Ματθ. κδ,4), δηλαδή: Προσέχετε μη σας ξεγελάσει κανείς.
«Εγερθήσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσαι ει δυνατόν και τους εκλεκτούς» ( Ματθ. κδ 24.), δηλαδή: Θα εμφανισθούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες, που θα κάνουν μεγάλα και φοβερά θαύματα, για να παραπλανήσουν αν είναι δυνατόν και αυτούς που διάλεξε ο Θεός. 
Είπαν και οι Απόστολοι:
«Εξ υμών αναστήσονται άνδρες, λαλούντες διεστραμμένα, του αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών» (Απ. Παύλος, Πράξ. κ,30), δηλαδή: Από ανάμεσά σας θα βγουν πρόσωπα, που θα διδάσκουν πλάνες, για να παρασύρουν τους πιστούς με το μέρος τους.
«Μη παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ει εκ Θεού εστίν, ότι πολλοί ψευδοπροφήται εξεληλήθασιν εις τον κόσμον» (Α΄ Ιωαν. δ,1), δηλαδή: Μη πιστεύετε όλους εκείνους που ισχυρίζονται πως έχουν το πνεύμα, αλλά δοκιμάζετέ τους για να διαπιστώσετε αν το πνεύμα που έχουν είναι εκ του Θεού, γιατί πολλοί ψευδοπροφήται έχουν ξεχυθεί εις τον κόσμο. 
«Τεκνία μηδείς πλανάτω υμάς» (Απ. Ιωάννης δ,1), δηλαδή: Παιδιά μου (προσέχετε) κανένας μη σας πλανήσει.
Και αυτό που είπε αρχικά ο Κύριος και αργότερα οι απόστολοι δυστυχώς έγινε. Παρουσιάστηκαν ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι, που με την επήρεια του σατανά, κήρυτταν νοθευμένη τη διδασκαλία του Χριστού. 
Τέτοιοι ψευδοδιδάσκαλοι αναφέρονται στη Καινή Διαθήκη ο Υμέναιος και ο Αλέξανδρος, ο Φύγελλος και ο Ερμογένης, ο Φίλητος και ο Διατρεφής. Αυτοί είναι οι πρώτοι αιρεσιάρχες με ανάλογο αριθμό οπαδών ο καθένας που δημιούργησαν τις πρώτες αιρέσεις, τις «αιρέσεις της απωλείας» (Β΄ Πέτρου. β,1)
Ύστερα, με τον χρόνο, παρουσιάστηκαν άλλοι «άνδρες λαλούντες διεστραμμένα» ( Πράξ. κ,30). Στα χρόνια που κύλισαν παρουσιάστηκαν και άλλοι αιρεσιάρχες, αλλά οι περισσότεροι με την σπουδή και με τη διαφώτιση της Εκκλησίας διαλύθηκαν. Ωστόσο ο διάβολος δεν άφησε την Εκκλησία απόλεμη! Όσο υπάρχει ο διάβολος θα πολεμά την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, άλλοτε με ξίφος, άλλοτε με πέννα και άλλοτε με τις αρέσεις. Ιδιαίτερα με τις αιρέσεις, γιατί οι αιρέσεις είναι πιο αποτελεσματικό μέσο. 
Ο αιρετικός δεν πολεμά την Εκκλησία με το ξίφος, αλλά με το λόγο, με το δόλο. Με την διαστροφή της αλήθειας και με το ψέμα. Γι΄ αυτό και τα τελευταία χρόνια που ο διάβολος μαίνεται κατά της Εκκλησίας του Χριστού, οι αιρέσεις πολλαπλασιάζονται. Ποια πρώτη και ποια δεύτερη να αναφέρουμε; Αλλά προσοχή, οι ίδιες αιρέσεις δεν παρουσιάζονται σαν αιρέσεις που είναι, αλλά σαν «εκκλησίες»!!! Αυτό είναι το περίεργο και το τραγικό. Ενώ ο Χριστός ίδρυσε μόνο μία Εκκλησία, την δική Του Εκκλησία, έρχονται αιρεσιάρχες και ονομάζουν τις αιρέσεις τους «εκκλησίες». Έτσι λοιπόν, εκτός από τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, δηλ. την Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ελλάδα έχουμε και άλλες «εκκλησίες» οι γνωστότερες των οποίων είναι:
 1. Η παπική «εκκλησία» και η ουνιτική
 2. «Εκκλησία» των διαμαρτυρομένων/προτεσταντών
 3. «Εκκλησία» του Θεού της Πεντηκοστής
 4. Αποστολική «εκκλησία» της Πεντηκοστής
 5. Ελευθέρα Αποστολική «εκκλησία» της Πεντηκοστής
 6. «Εκκλησία» των Αντβεντιστών της εβδόμης ημέρας
 7. Ελληνική Ευαγγελική «εκκλησία»
 8. Ελευθέρα Ευαγγελική «εκκλησία»
 9. «Εκκλησία» των Μορμόνων
 10. Η «εκκλησία» του Θεού
 11. Η «εκκλησία» των Ευαγγελιστών
 12. Αποστολική «εκκλησία» του Χριστού
 13. Οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά»
 14. Η Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης
 15. Η «εκκλησία» των Σεηντελόγων ή Κ.Ε.Φ.Ε.
ΠΗΓΗ: ΕΔΩ

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate