Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013

Η ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΟΒΡΥΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΕΒΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ


Η ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΟΒΡΥΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΕΒΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου

Ἡ Ἀρκαδία ἔχει εὐεργετηθῆ ἀπό τόν Θεό, νά κατέχῃ πληθύν ἱερῶν προσκυνημάτων, ἱερῶν θαυματουργῶν εἰκόνων καί μυριπνόων μαρτυρικῶν λειψάνων.
Στήν Κυνουρία καί πλησίον τοῦ χωρίου «Ἅγιος Πέτρος», ὑπάρχει ἡ Ἱερά καί Σεβασμία Μονή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Μαλεβῆς, ἡ ὁποία εἶναι ξακουστή σέ ὅλο τόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό κόσμο.
Ἡ Μονή πῆρε τό ὄνομά της ἀπό τό βουνό «Μαλεβός», ὅπου ἦτο κτισμένη κατ’ ἀρχάς, προτοῦ μεταφερθῇ στήν σημερινή της θέση.
Στό περιάκουστο αὐτό Μοναστήρι ἀσκήτευσε ὁ Ὅσιος Νεῖλος ὁ ἐξ Ἁγίου Πέτρου Κυνουρίας, ὁ μυροβλήτης Ἅγιος, ὁ ὁποῖος ἐτελειώθη μετά ἀπό μεγάλους πνευματικούς ἀγῶνες στόν Ἅγιον Ὄρος.
Σήμερα ἡ Μονή τῆς Μαλεβῆς δίδει μαρτυρία Χριστοῦ Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστάντος μέσα ἀπό τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία θαυμαστῶς παρέχεται διά τῆς χαριτοβρύτου εἰκόνος τῆς Παναγίας μας καί ὁσιακῶς καταγγέλλεται μέσα ἀπό τήν βιοτή καί πολιτεία τῆς γυναικείας μοναστικῆς Ἀδελφότητος, τῆς ὁποίας ἡγεῖται ἐπί πολλά ἔτη, ἡ Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη Παρθενία.
Περίβλεπτο ὑψώνεται τά τελευταῖα χρόνια τό νέο Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τό ὁποῖο ἀνήγειρε ἡ εὐλάβεια πρός τήν Παναγία πληθύος Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἀπό τόν Ἑλλαδικό χῶρο, τήν μεγαλόνησο Κύπρο καί τήν Ὁμογένεια τοῦ ἐξωτερικοῦ. Καί λέγομε, ὅτι ἀνήγειρε τόν Ἱερό Ναό ἡ εὐλάβεια τόσων ἀνθρώπων, διότι αὐτό τό Ἱερό Παλλάδιο δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά τό ξεχείλισμα τῆς εὐγνωμονούσης καρδίας τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ποικιλοτρόπως εὐεργετήθησαν ἀπό τήν Ὑπερευλογημένη Θεοτόκο.
Θαυμαστό σημεῖο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ὁποία περιέβαλε ὁ Κύριος τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Μαλεβῆς εἶναι ἡ μυροβλυσία. Εἶναι γνωστή ἡ Θεομητορική Εἰκόνα, πού προσκυνεῖται στήν Μονή ὡς «Μυροβλύτισσα», ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι κατά καιρούς μῦρον εὐῶδες ἀναβλύζει ἐξ αὐτῆς. Ὅτε τό πρῶτον διεπιστώθη, κατά τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, τό θαῦμα τοῦτο, συνεκλονίσθησαν πνευματικῶς ὄχι μόνον οἱ Μοναχές, ἀλλά καί οἱ προσκυνητές τῆς Μονῆς, στήν συνέχεια δέ ἅπας ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ Λαός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας καί πᾶσα εὐλαβής Ὀρθόδοξος ψυχή.
Τό προαναφερθέν σημεῖο ἔγινε αἰτία νά συρρέουν στήν Μονή πλήθη προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι ἐναπέθεταν καί ἐναποθέτουν τά μύχια τῆς καρδιᾶς τους αἰσθήματα ἐνώπιον τῆς Παναγίας μας καί παρακαλοῦν γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν ἐσωτερικῶν ἐπιθυμιῶν καί τήν ἴαση τῶν ψυχικῶν καί σωματικῶν ἀσθενειῶν τους.
Ὅσοι ἔχομε ζήσει ἀπό κοντά τό Μοναστήρι, δυνάμεθα ἐπί ὧρες νά ὁμιλοῦμε γιά τά ὅσα συγκλονιστικά ἔχομε βιώσει ἐκεῖ, μέ τά δάκρυα τῶν ἀνθρώπων ποταμηδόν νά ἐκχέωνται ἐνώπιον τῆς περιπύστου καί θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Θεοτόκου, μέ τήν θέα τῶν προσκυνητῶν νά βαδίζουν ἀνυπόδητοι, κρατῶντας κεριά καί θυμιάματα στά χέρια, ἤ νά ἀνεβαίνουν γονατιστοί στόν εὐλογημένο «Οἶκο» τῆς Βασίλισσας τῶν Οὐρανῶν. Κάθε ἡμέρα ἕνα ξεχείλισμα εὐχαριστίας ἀπό τόν Λαό πρός τήν Παναγία. Κάθε «τάμα» μαρτυρεῖ καί ἕνα θαῦμα τοῦ Κυρίου διά πρεσβειῶν της. Κάθε φορά πού ἑορτάζεται ἡ πανσεβάσμια μνήμη της στίς 23 Αὐγούστου (Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως), ζοῦμε τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, τήν ἔκφραση τῆς πίστεως καί τῆς εὐλαβείας τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων πρός τόν Κύριο καί τήν Παναγία Μητέρα Του.
Ἀπό τά βιβλία πού ἔχουν κυκλοφορηθῆ κατά καιρούς, πληροφορεῖται ὁ εὐσεβής ἀναγνώστης τίς πολλές θαυματουργίες τῆς μεγάλης μας Μάνας. Ἀλλά τά βιώματα εἶναι ἐκεῖνα, τά ὁποῖα ἐπιβεβαιώνουν τοῦ λόγου τό ἀληθές.
Θά ἀναφέρω ἕνα συγκλονιστικό γεγονός, τό ὁποῖο ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου πιστεύω, ὅτι εἶναι θαῦμα ἐπιτελεσθέν διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας.
Ἔξαφνα ἀσθένησε ὁ μικρός υἱός εὐσεβοῦς Ἱερέως. Ἰατρικῶς μετά ἀπό τίς ἀπαραίτητες καί διεξοδικές ἐξετάσεις διεπιστώθη καρκῖνος. Μέσα στόν πολύ πόνο καί τήν στενοχωρία τῆς οἰκογενείας, λειτούργησε τό αἴσθημα τῆς ἀσφαλείας καί προστασίας τῆς Παναγίας μας πρός τόν πονεμένο ἄνθρωπο, καί ἔτσι τά βήματά τους ὡδηγήθηκαν στό πανσεβάσμιο Μοναστήρι της, στήν Μαλεβή. Γονατιστοί μπροστά στό εἰκόνισμα τῆς Μυροβλύτισσας παρακαλοῦσαν καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας γιά τήν ἴαση τοῦ παιδιοῦ. Τά δάκρυά τους ἀσταμάτητα ἔτρεχαν ἐνώπιον τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας μας. Καί Ἐκείνη τούς ἄκουσε καί μετέφερε τό αἴτημά τους στόν Υἱό καί Θεό της. Καί ὦ τοῦ θαύματος, οἱ νεώτερες ἐξετάσεις πού ἔγιναν, ἔδειξαν, ὅτι οὐδέν πρόβλημα ἀντιμετώπιζε τό παιδί, πρός μεγίστην ἔκπληξη τῶν ἰατρῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κάνει τήν πρώτη διάγνωση.
Καί ἄλλο περιστατικό θά ἀναφέρω, τό ὁποῖο μοῦ διηγήθη ἀδελφός Ἀρχιερεύς, ὡς πρός τήν θαυμαστή ἐνέργεια τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας τῆς Μαλεβῆς. Ὁ ἀδελφός τοῦ Ἀρχιερέως πρίν ἀπό ἀρκετά χρόνια εὑρέθη σέ κωματώδη κατάσταση στό Νοσοκομεῖο στό Ρίο Πατρῶν, χτυπημένος σέ τροχαῖο. Εὐλαβής Πατρινός Ἱερεύς, ὁ ὁποῖος ἐπεσκέφθη τόν ἀσθενοῦντα, συνέστησε στόν κληρικό (Ἱερέα τότε) ἀδελφό του νά μεταβῇ στήν Παναγία τήν Μαλεβή καί νά παρακαλέσῃ γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀσθενοῦς. Πράγματι ἔτσι καί ἔγινε. Ἡ Παναγία μας γιά μιά ἀκόμη φορά ἔκανε τό θαῦμα της, πρός ἀπορία τῶν θεραπόντων ἰατρῶν, οἱ ὁποῖοι, κατά τό κοινῶς λεγόμενον, εἶχαν σηκώσει τά χέρια ψηλά.
Μετά ἀπό πολλά αἰτήματα εὐλαβῶν Χριστιανῶν τῆς πόλεώς μας καί μετά ἀπό πολλή προσευχή, παρεκαλέσαμε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρο, καθώς καί τήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαλεβῆς, ὥστε νά μεταφερθῇ στήν Πάτρα γιά λίγες ἡμέρες ἡ θαυματουργός εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, πρός εὐλογία, ἐπιστηριγμό καί ἁγιασμό τοῦ Λαοῦ μας.
Εὐχαριστοῦμε τόν Σεβασμιώτατο Ἅγιο Μαντινείας ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας γιά τήν θετική, ἐν τῇ πλησμονῇ τῆς ἀγάπης του, ἀνταπόκριση στό αἴτημά μας καί διότι θά συνοδεύσῃ ὁ ἴδιος τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας μας στήν Πάτρα, ὡς ἐπίσης καί τήν Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαλεβῆς, Γερόντισσα Παρθενία, καί τήν περί αὐτήν Ἱεράν Ἀδελφότητα.
Ἀδελφοί μου, τήν Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 καί ὥρα 5 μ.μ., ὅπως ἔχει ἤδη ἀνακοινωθῆ, ἡ Πάτρα θά ὑποδεχθῇ μπροστά ἀπό τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τήν πανσεβάσμια εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Μυροβλύτισσας τῆς Μαλεβῆς.
Σᾶς προσκαλοῦμε ὅλους, τόν Ἱερό Κλῆρο, τούς Ἄρχοντες καί τόν περιούσιο Λαό τοῦ Θεοῦ στήν ὑποδοχή τῆς Παναγίας μας, ἡ ὁποία θά παραμείνῃ γιά λίγες ἡμέρες στόν Ναό τοῦ Πολιούχου τῶν Πατρῶν, ὥστε νά τήν προσκυνήσῃ ἅπας ὁ εὐλαβής Πατραϊκός Λαός.
Πιστεύω ὅτι θά εἶστε ὅλοι ἐκεῖ, μαζί μας, γιά τήν ὑποδοχή τῆς Παναγίας μας. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας, διά πρεσβειῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου τῆς Μαλεβῆς, εἴη μετά πάντων ἡμῶν.
ΠΗΓΗ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate