Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ


Ἅγίου Ἀποστόλου Ἀνδρἐου τοῦ Πρωτοκλήτου (30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ) Ἦχος δ΄

Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος, καί τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος, τῶ Δεσπότη τῶν ὅλων Ἀνδρέα ἱκέτευε, εἰρήνην τῆ οἰκουμένη δωρήσασθαι, καί ταῖς ψυχαίς ἡμῶν τό μέγα ἔλεος.


Τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου (7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ) Ἦχος β΄

Μνήμη δικαίου μετ΄ἐγκωμίων ` σοί δέ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε` ἀνεδείχθης γάρ ὄντως καί προφητῶν σεβασμιώτερος` ὅτι καἰ ἐν ρείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τόν κηρυττόμενον.Ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω, καί τοῖς ἐν ἅδη, Θεόν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τόν αἴροντα τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, και, παρέχοντα ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.


Τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρῶσσου καί Ὁμολογητοῦ (27 ΜΑΙΟΥ) Ἦχος δ΄

Ἐκ γῆς ὁ καλέσας σε, πρός οὐρανίους μονάς, τηρεῖ καί μετά θάνατον ἀδιαλώβητον, το σκῆνός σου Ὅσιε. Σύ γάρ ἐν τῆ Ἀσία, ὡς αἰχμάλωτος ἤχθης, ἔνθα καί ὠκειώθεις, τῶ Χριστῶ Ἰωάννη. Αὐτόν οὖν ἱκέτευε, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.


Τοῦ Ἁγίου ἱερομάρτυρος Λεωνίδου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν (15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ) Ἦχος α΄

Ἀθηνῶν τῶν κλεινῶν σε Ἱεράρχην καί μάρτυρα ὕμνοις καί ὠδαῖς εὐφημοῦμεν, Λεωνίδα πατήρ ἡμῶν μακάριε, Δεκίου ὑπομείναντα στερρῶς μανίαν καί φρικώδη διωγμόν, τῶν αἰμάτων σου τοῖς ρείθροις, τῆς Ἐκκλησίας θεμελίους καταρδεύσαντα. Δόξα τῶ σέ δοξάσαντι Χριστῶ` δόξα τῶ σέ ἐνισχύσαντι` δόξα τῶ δωρησαμένω σε ἡμῖν πρέσβυν ἀκοίμητον.(+Π.Ν. 1998)


 

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2023-2024
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate