Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

Πῶς οἱ ἐμφανίσεις τοῦ ἀναστημένου Κυρίου ἀποδεικνύουν τήν Ἀνάστασή Του.
α) Ἀποδείξεις ὀπτικές. Τόν εἶδαν οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριές Του μέ τά μάτια τους. Κι ὄχι μόνο μία, ἀλλά πολλές φορές. Ὁ ἀναστάς Κύριος μέσα σέ διάστημα σαράντα ἡμερῶν ἐμφανίστηκε ἐπανειλημμένως στούς μαθητές Του. Ὄχι μόνο σέ ἕνα πρόσωπο, ἀλλά καί σέ πολλά· ὄχι μόνο σέ ἄνδρες, ἀλλά καί σέ γυναῖκες· ὄχι μόνο σέ κλειστό χῶρο, ἀλλά καί σέ ὑπαίθριο· ὄχι μόνο στό ὄρος τῆς Γαλιλαίας, ἀλλά καί στήν ἀκρογιαλιά· ὄχι μόνο τή νύχτα, ἀλλά καί τήν ἡμέρα· ὄχι μόνο σέ μία ὥρα τῆς ἡμέρας, ἀλλά καί σέ διαφορετικές ὧρες: τό πρωί, τό ἀπόγευμα, τό βράδυ. Μιά φορά μάλιστα ἐμφανίστηκε ὁ Κύριος σέ περισσότερους ἀπό πεντακόσιους «ἀδελφούς» (Α΄ Κορ. ιε΄ 6).
β) Ἀποδείξεις ἀκουστικές. Τόν ἄκουσαν μέ τά αὐτιά τους. Ὁ ἀναστάς Κύριος συνομίλησε στίς ἐμφανίσεις αὐτές μέ τίς Μυροφόρες, μέ τήν ἁγία Μαρία τή Μαγδαληνή, μέ τούς δύο μαθητές πού πορεύονταν πρός τό χωριό Ἐμμαούς, μέ τούς δέκα Ἀποστόλους, μέ τούς ἕνδεκα, μέ τούς ἑπτά, μέ τόν Πέτρο, μέ τούς πεντακόσιους ἀδελφούς.
γ) Ἀποδείξεις ἁφῆς. Τόν ψηλάφησαν μέ τά χέρια τους. Οἱ Μυροφόρες «ἐκράτησαν αὐτοῦ τούς πόδας καί προσεκύνησαν αὐτῷ» (Ματθ. κη΄ 9). Μέ εὐλάβεια πολλή ἔπιασαν τά πόδια Του καί Τόν προσκύνησαν. Ὁ Κύριος δέν τίς ἐμπόδισε νά τό κάνουν, γιά νά πεισθοῦν καί μέ τήν ἁφή ὅτι δέν εἶναι φάντασμα, ἀλλά ἔχει σῶμα πραγματικό καί ὄχι ἀέρινο ἤ φανταστικό. Οὔτε τούς μαθητές Του ἐμπόδισε νά Τόν ψηλαφήσουν. Ψηλαφῆστε με, τούς εἶπε, γιά νά βεβαιωθεῖτε ὅτι δέν εἶμαι ἄσαρκο πνεῦμα. Ἡ ψυχή καί τό φάντασμα ἑνός νεκροῦ δέν ἔχει σῶμα καί ὀστά, ὅπως βλέπετε καί πείθεσθε ὅτι ἔχω Ἐγώ (Λουκ. κδ΄ 39). Καί τούς ἔδειξε τίς οὐλές τῶν ἁγίων χειρῶν καί τῶν ποδῶν ἀπό τά καρφιά τοῦ Σταυροῦ καί τῆς πλευρᾶς Του ἀπό τή λόγχη, γιά νά δοῦν τά σημάδια τῶν πληγῶν Του καί νά βεβαιωθοῦν πλήρως γιά τήν Ἀνάστασή Του.
δ) Ἀποδείξεις μέ τό πειστήριο τῆς τροφῆς. Ἐπειδή οἱ μαθητές τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπιστοῦσαν ἀκόμη καί νόμιζαν ὅτι ἔβλεπαν ὄνειρο, τούς εἶπε ὁ Κύριος: Ἔχετε ἐδῶ τίποτε φαγώσιμο, γιά νά φάω καί γιά νά πεισθεῖτε ἔτσι ἀκόμη περισσότερο ὅτι δέν εἶμαι πνεῦμα; Κι αὐτοί Τοῦ ἔδωσαν ἕνα κομμάτι ψάρι ψημένο καί λίγη κηρήθρα. Τότε τά πῆρε ὁ Κύριος κι ἔφαγε μπροστά τους, γιά νά τούς βεβαιώσει ὅτι τό σῶμα Του ἦταν ἀληθινό καί ὅτι ἦταν τό ἴδιο σῶμα πού σταυρώθηκε καί ἐτάφη (Λουκ.κδ΄41-43).Ἐπίσης ὁ ἀναστάς Κύριος ἔκανε καί συνοδοιπορία μέ τούς μαθητές Του πού κράτησε ὥρα πολλή. Τούς πρόσφερε ἀκόμη καί πρωινό στήν ἀκρογιαλιά τῆς Τιβεριάδος. Μόλις ἐπιβιβάστηκαν στή στεριά, μουσκεμένοι, κατάκοποι καί πεινασμένοι, τούς εἶχε στρωμένο τό τραπέζι καί συνέφαγαν. «Βλέπουσιν ἀνθρακιάν κειμένην καί ὀψάριον ἐπικείμενον καί ἄρτον» (Ἰω. κα΄ 9). Αὐτές τίς ἐμπειρίες προέβαλλαν κατόπιν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ὡς ἀποδείξεις τῆς Ἀναστάσεως, λέγοντας: Ἐμεῖς «φάγαμε καί ἤπιαμε μαζί Του μετά τήν Ἀνάστασή Του» (Πράξ. ι΄41). Κι ἀκόμη ἔλεγαν: «Ὅ ἀκηκόαμεν, ὅ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὅ ἐθεασάμεθα καί αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περί τοῦ λόγου τῆς ζωῆς».. «μαρτυροῦμεν καί ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν» (Α΄ Ἰω.α΄ 1-2).
Ὅλες αὐτές οἱ ἐμπειρίες τῶν ἁγίων Ἀποστόλων δέν ἦταν οὔτε ὀφθαλμαπάτη οὔτε ἀποκύημα τῆς φαντασίας τους, ὅπως διαδίδουν ψευδῶς οἱ κατήγοροι τῆς Ἀναστάσεως. Οὔτε διανοήθηκαν ποτέ οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ νά κλέψουν τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως διέδιδαν ψευδῶς οἱ Ἰουδαῖοι. Τό ἀκριβῶς ἀντίθετο συνέβη. Οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων δωροδόκησαν μέ μεγάλο χρηματικό ποσό ἀσημένιων νομισμάτων τούς στρατιῶτες πού φύλαγαν τόν Τάφο, λέγοντάς τους: Νά πεῖτε ὅτι οἱ μαθητές Του ἦλθαν μέσα στή νύχτα καί Τόν ἔκλεψαν, ὅταν ἐμεῖς κοιμόμασταν! (Ματθ. κη΄ 11-15). 
Ε.Φ: Ε.Μ.
 

0 σχόλια:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΕΡΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

ΛΥΧΝΟΣ TV-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ 2022-2023
ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΩΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Blog Archive

Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δώσε ζωή...

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Translate